WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 21 |

«Розділ 1. Загальний огляд Проблема прийняття державного бюджету є однією з найскладніших серед тих, які щороку доводиться розв’язувати Верховній Раді. І діяльність Верховної Ради двох ...»

-- [ Страница 13 ] --

Аналіз ефективності й результативності проводиться за різними системами та різними органами влади. Час від часу для таких перевірок парламент призначає спеціальні комітети. У деяких випадках, коли є потреба переглянути політику або грунтовно підготувати нові закони чи змінити існуючі, члени парламенту також беруть у них участь. Після того, як зацікавлені сторони (такі, як урядові відомства, місцеві органи влади, університети, профспілки тощо) ознайомились із звітами і зробили свої зауваження, вони використовуються міністерствами у підготовці нових законів. Державне контрольне управління поряд з перевірками дотримання встановлених норм провадить перевірки результативності. Аудитори організовані як у структури, що відображають організацію міністерств, так і за своєю спеціалізацією. Парламентський контроль здійснюється дванадцятьма членами парламенту, яким допомагає секретаріат у складі 20 аудиторів, і зосереджується на питаннях, що мають досить загальний вплив на парламентські рішення, на кшталт того, чи відповідають витрати намірам парламенту. Центральне бюро адміністративного розвитку здійснює аналіз ефективності й результативності діяльності адміністративних органів центрального уряду та програм безоплатних соціальних виплат центрального уряду. Нарешті, експертна група, що вивчає стан державних фінансів, подає інформацію, що використовується для прийняття рішень щодо бюджетної політики і державної економіки.

Результати всіх цих перевірок та аналізів публікуються для ознайомлення з ними громадськості.

2.3 ВЕЛИКОБРИТАНІЯ Структура державної влади

Великобританія, подібно до Франції та Швеції, є унітарною державою. На чолі центрального уряду стоїть Кабінет, що складається приблизно з 20 членів. У складі центрального уряду функції міністрів у справах Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії і функціональних міністерств у деяких випадках призводять до надзвичайно складних стосунків між міністерствами. Більшість членів кабінету відповідальні за роботу одного чи декількох урядових відомств, які або самі надають послуги, або впливають на їхнє надання іншими владними структурами. Міністрам, що очолюють міністерства, допомагають, як правило, один чи більше молодших міністрів (їхніх парламентських заступників). Постійний заступник міністра або глава адміністрації у кожному міністерстві є позаполітичною посадою, як і інші посади державної служби. Парламент складається з двох палат – Палати громад та Палати лордів.

У центральному уряді головною фігурою в питаннях бюджету є міністр фінансів (канцлер Державної скарбниці). Міністерство, яким він керує, опікується як прибутковими, так і видатковими аспектами бюджету, а також визначенням економічної та бюджетно-фінансової політики. Серед інших відомств, що підпорядковані цьому міністрові, назвемо управління податкових зборів, управління митних і акцизних зборів, які відповідають за прямі та непрямі податки, а також управління національних заощаджень, що керує великою кількістю програм акумуляції особистих заощаджень, якими фінансується значна частка потреб державного сектора в позикових коштах. Головний секретар міністерства фінансів від імені міністра зазвичай порядкує справами, пов’язаними з державними видатками, що дає останньому змогу зосередитись на проблемах економічної, грошово-кредитної та податкової політик. Головний секретар є членом кабінету; йому допомагають службовці, організовані у сектор державних видатків, на чолі з другим постійним заступником міністра. Сектор державних видатків має в своєму складі групу розробки політики в галузі загальних бюджетних видатків, яка має по 6-7 своїх працівників у кожному з відділів перспективного планування та поточного контролю, а також певну кількість груп з окремих видатків, які займаються справами окремих відомств.

Роль законодавчого органу

У своїй щорічній збірці офіційних документів про державні видатки – Білій книзі – уряд викладає свої плани на наступні три роки. Плани на найближчий рік закладають основу асигнувань, обмежень готівки та інших засобів контролю видатків. Спеціальний постійний комітет Палати громад у справах державної скарбниці та державної цивільної служби (КДСДС) вивчає Білу книгу і доповідає про неї перед дебатами, під час яких парламент висловлює свої зауваження. Крім того, КДСДС вивчає і доповідає про осінню заяву і бюджет. Ці два документи також обговорюються у парламенті. Парламентський контроль поширюється також на відомчі асигнування: тільки парламент може надавати ресурси, тобто голосувати за виділення коштів на відомчі видатки.

Більшість видатків центрального уряду на наступний фінансовий рік, включно із субсидіями місцевим органам, вимагають виділення коштів парламентом. Деякі видатки, наприклад виплата відсотків за державним боргом та компенсаційні й соціальні виплати Державного страхового фонду, здійснюються на основі постійних повноважень. У законі про асигнування подається лише загальна сума кожного асигнування та вказуються джерела покриття цих видатків у широкому розумінні. Звіти про фактичні видатки, що офіційно подаються до парламенту генеральним контролером-ревізором, показують – підрубрика за підрубрикою – як витрачалися асигновані гроші. Для фінансування суспільних послуг і утримання державних службовців з початку нового фінансового року до ухвалення закону про асигнування парламент виділяє асигнування з національних рахунків. Загалом сума асигнувань з національних рахунків становить 45% від тієї, що була виділена для відповідних послуг і служб на поточний рік. На практиці тільки виконавча влада пропонує парламентові збільшення видатків, але парламент для розширення обсягів видатків може чинити політичний тиск. Крім того, парламент може пропонувати скорочення, проте на практиці він здебільшого використовує свою більшість для захисту власних пропозицій.

Виконання бюджету

Після того, як бюджет став законом, утворюється нерозподілений резерв, покликаний недопустити, наскільки це можливо, перевищення запланованих на певний рік видатків. Так наприклад, якщо є вірогідність того, що залежні від попиту короткотермінові видатки (наприклад, виплати за соціальним страхуванням) або непрямі видатки уряду (поточні видатки місцевої влади) перевищать заплановані рівні, позиція міністерства фінансів щодо пропозицій про інші, більш “дискреційні” видатки, стане жорсткішою. Готівкові обмеження застосовуються до всіх видів видатків, які можна контролювати й регулювати шляхом встановлення наперед визначеного максимуму на кожен рік. Приблизно дві третини асигнувань (або близько половини всіх запланованих державних видатків) підпадають під готівкові обмеження. Основними винятками є обумовлені попитом послуги, як наприклад виплати по лінії соціального забезпечення, де після визначення політики та розміру виплат видатки залежать від таких чинників як зростання кількості законних отримувачів. Деякі значні статті видатків і нові зобов’язання потребують попереднього схвалення міністерства фінансів навіть тоді, коли необхідні кошти асигновані парламентом.

Незмінна мета уряду стримати зростання державних видатків і наголос на результативності та якісному управлінні призвели до кардинального перегляду й критичного аналізу політики та адміністративної діяльності всього уряду. Всі відомства ретельно аналізують виконання конкретних задач під кутом зору результативності. Встановлення максимальних рівнів видатків також стимулювало перегляд політики, у тому числі і докорінний перегляд системи соціального забезпечення (становить близько 30% усіх державних видатків), перегляд регіональної політики та вивчення ефективності ряду заходів щодо працевлаштування. І все це – як доповнення до поточних перевірок діяльності міністерств міністерством фінансів і заохочення ним економії.

За економію, ефективність та результативність діяльності кожного окремого міністерства, що має право на витрати, відповідає його міністр. Міністерство фінансів повинно представляти інтереси платника податків і забезпечувати належний розподіл коштів між міністерствами. За деяких обставин міністерства можуть протягом року, за згодою міністерства фінансів, переміщувати кошти між статтями однієї категорії. Вони не мають права переносити невитрачені кошти з одієї категорії асигнувань до іншої: такі переміщення вимагають згоди парламенту. Постійного заступника міністра як відповідального за облік та звітність можуть запитати у відповідному парламентському комітеті про видатки його відомства. Асигнування на поточні видатки повинні бути витрачені у тому році, на який їх асигнували, але згідно з програмою забезпечення фінансової гнучкості, в кінці року до 5% готівкових обмежень на капітальні затрати центрального уряду можна переносити на наступний період.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2.4 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ Структура державної влади Сполучені Штати являють собою федеративну республіку у складі 50 штатів. Федеральна влада складається з 3 гілок влади – законодавчої, виконавчої та судової. Рішення у бюджетній сфері у першу чергу приймаються законодавчою та виконавчою владами. Законодавча влада представлена Конгресом, який складається з Сенату та Палати представників, Головної контрольної служби (ГКС) та Бюджетної служби Конгресу (БСК).

ГКС здійснює зовнішню ревізію урядових агентств. Виконавчу владу очолює президент, чий Кабінет складається з керівників 13 міністерств. Крім того, президент може підносити до рангу члена Кабінету інших посадових осіб виконавчої влади. Поряд з міністерствами, що входять до Кабінету, існує ще 6 великих відомств (агентств). Крім того, нараховується ще приблизно 70 невеликих агентств, управлінь та тимчасових комісій.

Серед органів виконавчої влади головна відповідальність за розробку бюджету покладається на Адміністративно-бюджетне управління (АБУ), яке є частиною Виконавчої служби президента. Основну відповідальність за податкову політику та податкові припущення несе міністр фінансів. Взагалі кажучи, фінансово-бюджетна політика розробляється спільно Радою економічних консультантів (РЕК), Міністерством фінансів і АБУ. РЕК складається з трьох членів, яких, як і членів АБУ, призначає президент. АБУ очолюють директор та заступник директора, призначені президентом після консультацій з Сенатом і за його згодою.

Перший помічник директора-розпорядника (ППДР), який є політичним призначенцем, відповідає за бюджет і законодавство. З чотирьох підрозділів, підпорядкованих ППДР, за підготовку бюджету та контроль видатків відповідає відділ бюджетного аналізу (ВБА). Цей відділ очолює перший помічник директора з питань перегляду бюджету та заступник першого помічника, обидва професійні чиновники. Остаточне рішення щодо бюджету, що подається Конгресові, приймає президент. У Кабінеті президент як правило забезпечує загальне керівництво фінансово-бюджетною політикою. Агентства втілюють ці положення у конкретні пропозиції, які аналізуються АБУ. Так чи інакше, президент затверджує рекомендації АБУ і передає їх у Конгрес. Якщо агентства оскаржують прийняте АБУ рішення щодо бюджету, відділ бюджетного аналізу переглядає прийняте рішення.

Роль законодавчого органу

Після подання президентом бюджету до обох палат Конгресу починається законодавча стадія розгляду бюджету, яка, як правило, складається з процесу санкціонування, завдяки якому створюються або поновлюються агентства та програми, і окремого процесу виділення щорічних асигнувань, який дозволяє федеральним агентствам брати на себе зобов’язання (операції, які потребуватимуть грошових витрат) та витрачати кошти на обумовлені цілі. Санкціонуючі законопроекти розглядаються й доповідаються комітетами, які володіють законодавчою юрисдикцією щодо того чи іншого кола питань, і які звичайно називаються головними комітетами, після чого розглядаються обома палатами Конгресу. Фінансові законопроекти розглядаються у 13 підкомітетах Палати представників і Сенату з питань розподілу бюджетних асигнувань. Ці підкомітети готують для комітетів Палати представників і Сенату з розподілу бюджетних асигнувань пропозиції щодо обсягів сум, призначених для витрачання, які, у свою чергу, подають рекомендації безпосередньо Палаті представників і Сенатові. Підкомітети з розподілу бюджетних асигнувань не зобов’язані забезпечувати ті обсяги фінансування, що передбачені санкцією Конгресу.

Акція Конгресу щодо бюджету іде у річищі паралельної бюджетної резолюції, яка ухвалюється щорічно.

Паралельна резолюція є приписом Конгресу для самого себе.

Паралельна резолюція не подається на підпис президентові. Таким чином, вона не має сили закону і не є юридично обов’язковою. Щорічна бюджетна резолюція встановлює для кожного з наступних трьох фінансових років контрольні показники надходжень, бюджетних повноважень, федерального дефіциту, сукупних позик федерального уряду, прямих кредитних зобов’язань і зобов’язань щодо кредитних гарантій загалом і за функціональними категоріями. Комітети з питань бюджету мають юрисдикцію над цією резолюцією кожен у своїй палаті, які мають її схвалити або внести до неї поправки. Розбіжності між Сенатом і Палатою представників усуваються в узгоджувальному комітеті, і обидві палати повинні схвалити досягнуту в ньому домовленість. У цьому випадку президент також резолюцію не підписує.

Виконання бюджету

Після внесення змін і затвердження Конгресом президентський варіант бюджету стає основою фінансового планування діяльності кожного агентства протягом фінансового року. Відповідно до закону більша частина бюджетних повноважень та інших бюджетних ресурсів на кожному рахунку стають доступними для агентств виконавчої влади через систему розподілу АБУ. Директор АБУ розподіляє асигнування та інші бюджетні ресурси кожного агентства відповідно до часових періодів або видів діяльності для забезпечення ефективного використання наявних ресурсів та мінімізації потреб у додаткових асигнуваннях. У процесі розподілу АБУ може створювати резерви, розраховані на покриття непередбачених витрат за певних обставин, для економії коштів (завдяки змінам у потребах або більшій ефективності операцій) або ж може скасовувати повноваження брати під виділені кошти фінансові зобов’язання.Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 21 |
Похожие работы:

«Ю. О. Костенко ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» ББК 67.9(4Укр)402я73 УДК 347.73(477)(075.8) К 72 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-2839 від 24.12.2008) Рецензенти: Кучерявенко М. П. — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри фінансового права Національної юридичної академії України імені Ярослава...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Севастопольський національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ по написанню й оформленню домашньої контрольної роботи з дисципліні «Міжнародна економіка» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання Севастополь Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) УДК 339 Методичні вказівки по написанню й оформленню домашньої роботи з дисципліни «Міжнародна...»

«Економічні науки УДК 338.51:332 В. С. РОГАЧОВ Комунальне комерційне підприємство «Донецькміськтепломережа» ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ У статті розглянуто сучасний стан, проаналізовано проблеми й визначено перспективні напрями забезпечення економічної безпеки діяльності підприємств, що надають послуги теплопостачання, в кризових умовах, запропоновано відповідні антикризові заходи (на прикладі ККП «Донецькміськтепломережа»). The...»

«Затверджено на засіданні Вченої ради географічного факультету (протокол № 7 від « 23 » грудня 2010 р.) Голова Вченої ради _ Я.Хомин ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З НАПРЯМУ “ТУРИЗМ” ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “БАКАЛАВР” «Технології туристичної діяльності» Мета і завдання курсу. Структура дисципліни. Зв’язок з іншими дисциплінами. Література до вивчення курсу. Туристична індустрія. Послуги засобів розміщення. Послуги харчування. Послуги перевізників. Туристичний продукт. Послуга як...»

«Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації Міжнародна науково-практична конференція ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕНЕДЖМЕНТ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕСУ Автор: В.Н. Парсяк, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова У економіці України настали складні часи. Серед їхніх головних ознак: далекі від задовільних обсяги та темпи нарощування макроекономічних показників, зростання навантаження на видаткову частину бюджетів домогосподарств...»

«ISSN 2312-7600. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1 (7) М.М. ВАКУЛИЧ, УДК 330.322(477) аспірант Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля МОНІТОРИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У статті розглядаються теоретичні аспекти моніторингу з метою підвищення ефективності системи управління інвестиційним кліматом в економіці України. Запропоновано проведення моніторингу стану інвестиційного клімату в економіці України, що представлене індексною та факторною моделями....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “СВІТОВА ЕКОНОМІКА” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено викладачем кафедри міжнародних економічних відносин Л. С. Сардар’ян Затверджено на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин (протокол № 5 від 09.03.10) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Сардар’ян Л. С. Методичні рекомендації щодо...»

«Т.М. Артюх, канд. техн. наук, доц. О.А. Савчук, Споживчі переваги ювелірних прикрас на ринку України В статье освещаются вопросы, связанные с формированием потребительского рынка Украины ювелирных украшений из драгоценных металлов и камней, приводятся современные направления развития производства ювелирных изделий и особенности их потребления в мире, а также рассмотрены результаты исследований потребительских предпочтений на ювелирные украшения в магазинах г. Киева. The article deals with the...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ Полуянова Марина Володимирівна УДК 658.26 : 330.322 : 332.8 ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донецьк – 2013 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»...»

«УДК640.41:330.33.12 ГИЕ.ОВ Е МК.Г А НОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РС КРУПНОГО МІСТА НА ОСНОВІ МАТРИЧНИХ МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ Герасименко В.Г. На прикладі готельного господарства м. Одеси обґрунтовується можливість і необхідність використання методів стратегічного аналізу для визначення конкурентоспроможності готелів різного типу. Розглядаються можливі шляхи підвищення конкурентоспроможності готелів міста. Ключові слова: готельне господарство, привабливість...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»