WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 21 |

«Розділ 1. Загальний огляд Проблема прийняття державного бюджету є однією з найскладніших серед тих, які щороку доводиться розв’язувати Верховній Раді. І діяльність Верховної Ради двох ...»

-- [ Страница 12 ] --

Отож законодавча влада повинна створити якісь засоби для здійснення нагляду за діяльністю такого відомства. Існують два основні методи здійснення контролю. Один з них – це попереджувальний, коли законодавчий орган створює відомство, для активного моніторингу витрачання коштів органами виконавчої влади, яке є майже дзеркальним відбиттям відповідної установи у складі виконавчої влади. Другий метод – реагуючий, коли законодавчий орган отримує необхідну йому інформацію від міністерства фінансів. У багатьох парламентах вважають, що попереджувальний контроль вимагає надміру багато ресурсів, особливо часу. Працівники апарату, які мали б розробляти законодавство та відповідати на запити громадян, повинні переорієнтуватися на постійний нагляд за виконавчою влади. Більш того, такий орган просто зайвий, тому що дуже ймовірно, що відомство, створене виконавчою владою для контролю над видатками, виконуватиме ті самі або подібні до них завдання, що й відомство законодавчої влади. Крім того, багато хто із самих законодавців вважає, що немає потреби здійснювати щоденний контроль над витрачанням асигнованих коштів. Натомість вони покладаються на інформацію з численних джерел (відомство виконавчої влади, створене для контролювання видатків, журналісти, громадяни, зацікавлені групи, посадові особи виконавчої влади і т.д.) для оцінки того, чи витрачаються кошти так, як запланував парламент. Завдяки численним джерелам інформації законодавці мають можливість визначати випадки істотних недоглядів і вживати щодо них необхідних заходів або ті випадки, коли характер витрачання коштів відомствами значно відрізняється від передбаченого парламентом. Проте у випадках, коли існує чіткий розподіл компетенцій і функцій між контрольним органом виконавчої влади та законодавчою гілкою державної влади, законодавчий орган часто вимагає дотримання згаданих вище процедур періодичного звітування. Згідно з ними від виконавчої влади вимагається періодичне подання законодавчому органові точної інформації про свої видатки та їхню ефективність. Це, власне, і є механізмом забезпечення додержання намірів парламенту.

1.4 Ефективність використання коштів

Однією з останніх тенденцій у складанні державного бюджету є оцінка ефективності використання коштів.

Раніше складання бюджету розглядалося як вищою мірою централізований процес розподілу ресурсівта контролю за витратами. Рідко коли здійснювався подальший контроль для перевірки показників діяльності міністерств. Перехід до проведення оцінки ефективності має на меті формування більш безпосереднього зв’язку між розподілом ресурсів через бюджет і досягненням запланованих результатів. Як наслідок, було посилено увагу до засобів вимірювання показників, особливо таких, що дозволяють кількісно описати одержаний результат і оцінити результативність діяльності урядових відомств. Завдання витиснути якомога більше з обмежених ресурсів стає життєво необхідним, надто коли бракує коштів.

Першим кроком у оцінці ефективності роботи парламенту є встановлення зручних показників результатів діяльності і точних критеріїв оцінки цих результатів. Оскільки товари й послуги, що виробляються й надаються урядовими відомствами, багатьма характеристиками відрізняються від продукції та послуг у приватному секторі і важче піддаються кількісному визначенню, для оцінки продукту діяльності уряду потрібно створити численні оцінювальні критерії. У розвинених бюджетних системах для оцінки ефективності діяльності уряду застосовують багато кількісних методів, у тому числі регресійний аналіз і т. зв.

“оболонковий” метод складання бюджету. Хоча ці складні методи можуть бути корисними для оцінки показників діяльності, першим кроком повинно стати запровадження зручних критеріїв оцінки і належного способу збору інформації. Методи обробки даних повинні відповідати точності самих даних.

Як і для більшості окремих проблем обліку, відповідальність за ефективність та оцінку показників діяльності здебільшого лягає на міністерства, відповідальні за контроль виконання бюджету. Однак однією із складових частин річного (піврічного) звіту або періодичних подань до парламентських комітетів може бути безліч показників ступеню ефективності й результативності функціонування. Слід зауважити, що оцінка ступеню ефективності, надто там, де результати діяльності важко виміряти (наприклад, в освіті), вимагає великих коштів і є нелегкою справою. І знов таки, першим і найбільш важливим кроком є розробка точних та інформативних критеріїв результатів діяльності відомств.

2. Вивчення досвіду окремихкраїн

–  –  –

Франція є унітарною державою, що має чотири рівні управління: загальнодержавний або центральний рівень, регіони, департаменти та муніципалітети, причому останні три рівні об’єднують органи місцевої влади. Функції центрального уряду виконуються приблизно 20-25 центральними міністерствами та відомствами. У підпорядкуванні кожного з міністерств перебуває група управлінь та інших підрозділів. Міністерства мають як правило одного міністра і нерідко одного чи декількох державних секретарів. Посада керівника міністерства є позаполітичною, як і решта посад у міністерствах. Парламент складається з двох палат – Національних зборів та Сенату.

Усі міністри (24) є членами Кабінету; деякі міністри не мають свого власного бюджету. Міністр у справах економіки, фінансів та приватизації (МЕФП) відіграє провідну роль у всіх питаннях економічної та фінансової політики. Міністр (його заступник) у справах бюджету (МБ) несе головну відповідальність за бюджетні надходження й видатки. МЕФП складається з декількох управлінь. Управління прогнозів опікується макроекономічними перспективними оцінками. Оподаткування є сферою дії податкового законодавства і, відповідно, сферою діяльності податкового управління. Управління рахунків державних установ контролює виконання бюджету в частині руху платежів і перевірки річних фінансових звітів. Управління державної скарбниці несе відповідальність за державні підприємства і програму обслуговування боргів. Бюджетне управління, де працює близько 300 співробітників, складається з 6 підрозділів. Чотири з них здійснюють фінансовий контроль і нагляд за відповідними галузями. Окремий підрозділ координує та складає бюджет як на стадії підготовки, так і на стадії його виконання, а також розробляє загальні напрямки видаткової політики.

Президент вирішує масштабні питання, зокрема оборонної та зовнішньої політики. Прем’єр-міністр на основі пропозицій, висунутих МЕФП, визначає головні напрямки бюджетної політики. Ці головні напрямки висвітлюються у посланні, яке він підписує сам і передає на підпис іншим міністрам. Він також складає послання, де встановлюються граничні межі витрат за категоріями. Він може також виступати в ролі арбітра в разі виникнення розбіжностей у поглядах серед міністрів.

Роль законодавчого органу

Перш ніж потрапити до галузевих комітетів подані урядом бюджетні документи аналізуються фінансовими комітетами обох палат парламенту. Парламентська процедура схвалення бюджету така. Спочатку парламент повинен поставити на голосування податкове законодавство і податкові надходження. Члени парламенту можуть змінювати закони про оподаткування, якщо це не скоротить податкових надходжень. Прийняття рішень щодо видатків починається з голосування загальної суми видатків за існуючим законодавством. Потім голосують нові санкції на здійснення витрат. Ці нові заходи можуть передбачати скорочення видатків у порівнянні з їхнім рівнем за існуючим законодавством. Голосування проводиться по розділах (категоріях) та по міністерствах. Парламент може лише скорочувати видатки; він не може запропонувати їхнього збільшення або перерозподілу ресурсів. Нарешті, парламент контролює відповідність обсягів видатків попередньо встановленим граничним межам. Парламент повинен асигнувати кошти на всі видатки щорічно, в тому числі й на такі видатки, що передбачені окремими законодавчими актами. Однак асигнування на обов’язкові видаткові програми відрізняються за своїм характером; замість граничних меж вони являють собою лише попередню оцінку, яку можна перевищувати без попередньої згоди парламенту.

Виконання бюджету

Після обговорення бюджету в уряді і його проходження через парламент, він у принципі може бути змінений лише парламентом. Однак за допомогою термінової процедури кошти можуть бути вивільнені на підставі урядового декрету, за умови скорочення на певну суму інших видатків.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Кошти, асигновані й заблоковані парламентом у законі про державний бюджет, можуть бути вивільнені за рішенням уряду. Так само уряд може прийняти рішення не робити (або тримати у резерві) певних витрат щоб не змінювати загальних обсягів видатків, для чого не потрібне попереднє схвалення парламенту. Щонайменше раз на рік, у листопаді або у грудні, один з підрозділів МЕФП інформує парламент про виконання бюджету; для формального інформування парламент повинен ухвалити закон про внесення поправок. У принципі, міністрам, які мають право робити витрати, може бути запропоновано покрити додаткові або нові статті видатків, скоротивши інші статті.

Систематичної централізованої процедури перевірки державних видатків не існує.

Переміщення коштів між двома підкатегоріями неможливе без санкції парламенту. Однак існує два винятки:

гроші можна переміщати в межах однієї категорії і одного й того ж міністерства, якщо їхня сума не перевищує 10% відповідних підкатегорій; крім того, переміщення між міністерствами прийнятні, якщо характер видатків не змінюється. Використання коштів можна переносити на наступний період тільки за особливих умов.

Капіталовкладення, невикористані на кінець року, не втрачають сили, а переносяться на наступний період.

Невитрачені залишки за деякими категоріями, визначеними у законі про внесення поправок, можуть бути перенесені у повному обсязі. Видатки за всіма іншими категоріями можуть бути перенесені тільки в обсязі до 10% асигнованих коштів.

2.2 ШВЕЦІЯ Структура державної влади

Як і Франція, Швеція являє собою унітарну державу, але з трьома рівнями державного управління:

державний або центральний уряд, регіональні органи влади (ради ленів) і муніципалітети. Центральний уряд складається з 12 міністерств (відомих під загальною назвою урядового відомства) та близько 250 відомств.

Міністерства дуже невеликі (лише деякі з них мають штат понад 200 працівників), оскільки їхнє головне завдання полягає у тому, щоб допомагати своїм міністрам у виробленні політики. Міністерства мають як правило одного-двох міністрів, які є здебільшого обраними членами парламенту. Заступники міністрів, які є найвищими за рангом посадовими особами кожного міністерства, є політичними призначенцями. Основна частина міністерського апарату призначається без огляду на партійну приналежність. Парламент складається з однієї палати (Риксдагу).

Міністерство фінансів (МФ) несе головну відповідальність за політику у сфері витрачання коштів і оподаткування, за бюджетно-фінансову й економічну політику. В особі спеціального міністра воно відповідає також за політику в галузі заробітної платні, споживання і банківського законодавства. Державне контрольне управління несе основну відповідальність за прогнозування податків і надходжень. Міністерство фінансів складається з юридичного управління (податкове законодавство), управління економічної політики та бюджетного управління. В бюджетному управлінні працюють п’ять відділів, кожен з яких виконує контрольні функції як щодо витрат у різних галузях та завдань “загального” порядку, таких як прогнозування бюджету, загальні бюджетні питання,– так і щодо трирічного циклу планування асигнувань на потреби відомств, а також внутрішньої кадрової політики.

На найвідповідальніших стадіях бюджетного циклу до роботи приєднується апарат прем’єр-міністра. Позиція уряду щодо економічної політики і політики витрачання коштів, яка оприлюднюється щодва роки, визначається Кабінетом міністрів. Основні напрямки політики, що публікуються МФ, також спочатку розробляються кабінетом. Таким чином, кабінет бере участь у роботі на всіх стадіях бюджетного процесу, хоча консультації про видатки проводяться між МФ та зацікавленим міністерством.

Роль законодавчого органу Подані до парламенту бюджетні документи розглядаються комітетом з фінансових питань і галузевими комітетами. У складанні бюджету комітет з фінансових питань не має зверхності над галузевими комітетами.

Щорічні асигнування на всі видатки центрального уряду повинні ухвалюватися парламентом, в тому числі й санкції на компенсаційні й соціальні виплати, що регулюються окремими законодавчими актами.

Конституційний закон вимагає схвалення бюджету парламентом до початку фінансового року. Якщо парламент не затвердить бюджет, комітет з фінансових питань може вивільнити кошти, але цього ще ніколи не траплялося.

Виконання бюджету

Одразу після затвердження бюджету парламентом кабінет розсилає всім управлінням і відомствам інструкції щодо виконання бюджету і того, як вони можуть використовувати свої кошти. У деяких випадках уряд може притримати кошти, асигновані парламентом. В інших випадках можуть спостерігатися перевитрати коштів, наприклад, внаслідок зростання витрат на пенсійне забезпечення у зв’язку із швидшим, ніж передбачалося, зростанням цін. Загалом стадія виконання бюджету не привертає до себе великої уваги в міністерствах та МФ.

Однак за нею уважно спостерігає Державне контрольне управління шляхом проведення ревізій і щодва місяці прогнозуючи результати виконання поточного бюджету. Підготовка бюджету та багаторічне планування діяльності вважаються важливішими для визначення пріоритетів і ефективного контролювання державних видатків.

На стадії виконання бюджету найбільш важливим завданням є захист запланованого рівня резерву на покриття бюджетного дефіциту внаслідок непередбачених змін. Для цього створюють різновид резерву, який призначений для покриття передбачуваних бюджетних змін, а не тих, що викликані непередбаченими обставинами. У цьому резерві враховуються також передбачувані коливання надходжень, наприклад, коли парламент все ще не затвердив нових законів. Звичайно вимагається, щоб обсяги такого резерву становили від 1% до 2% від загальних видатків центрального уряду. Парламент впродовж року постійно інформується Державним контрольним управлінням про стан бюджету шляхом подання двомісячних звітів. Крім того, парламент отримує від уряду аналітичні матеріали щодо поточного року.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 21 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості Аналітична доповідь КИЇВ 2010 Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості. К., НІСД, 2010.29 с.Автори: Дубов Д. В., к.політ.н. (керівник авторського колективу), Ожеван М. А., д.ф.н., професор, Гнатюк С. Л., к.і.н. Доповідь підготовлено до засідання «круглого столу» 14 грудня 2010 р. За повного або часткового відтворення матеріалів...»

«Економічні науки спрямовується на управління ризиками підприємства. Тобто план управління ризиками за своїм змістом повинен доповнювати алгоритм управління ризиками. Висновки з даного дослідження. Використання запропонованого алгоритму управління ризиками, доповненого планом управління ризиками, дозволить підвищити ефективність управління ризиками на вітчизняний підприємствах. Врахування стадії життєвого циклу підприємства у процесі управління ризиками дозволить зосередити зусилля на управлінні...»

«УДК 351:82: 658 Новицька Т.А., здобувач, Академія муніципального управління ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ З УРАХУВАННЯМ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ Анотація. Досліджено стан інвестування в зарубіжних країнах. Обґрунтовано засади державної політики в сфері іноземного інвестування. Визначено причини недосконалої політики в Україні. Аннотация. Исследовано состояние инвестирования в зарубежных странах. Обоснованы основы государственной политики в сфере иностранного инвестирования....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ПІСЛЯ КРИЗИ: ОРІЄНТИРИ СТРАТЕГІЧНИХ РЕФОРМ аналітична доповідь КИЇВ Економіка України після кризи: орієнтири стратегічних реформ. К.: НІСД, 2010. с.Автори: Жаліло Я.А., к.е.н., Засл. економіст України (керівник авторського колективу) Покришка Д.С. Белінська Я.В., д.е.н., доц. Молдован О.О. Клименко І.В., к.е.н. Собкевич О.В., к.е.н. Сухоруков А. І., д.е.н., проф., Засл. економіст України Пищуліна О.М., к.соц.н Бережний Я.В. Скиба...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник матеріалів УДК 504.062 М. А. Хвесик, д. е. н., проф.; Н. А. Степанюк ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Проведено оцінку динаміки інвестицій на охорону навколишнього середовища, витрат підприємств на капітальний ремонт основних виробничих фондів природоохоронного призначення та розподіл поточних витрат підприємств на основні природоохоронні заходи....»

«УДК 658.7:658.78 О.С. Шкодіна Хмельницький національний університет СТАН СУЧАСНОГО РИНКУ СКЛАДСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ © Шкодіна О.С., 2008 Висвітлено основні переваги складування та проблеми розвитку ринку складської нерухомості. Для виконуваного аналізу обрано ринок складської нерухомості м. Києва, одного із лідерів у цій сфері, та складський ринок Хмельницького регіону. This article is elucidating the main advantages of ware house and problems of the development of ware’s house realty market....»

«МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ “КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ” MELITOPOL INSTITUTE OF PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION OF THE “CLASSICAL PRIVATE UNIVERSITY” ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВЕКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Збірник наукових праць Видається 2 рази на рік Вип. 6(1) INSTITUTIONAL VECTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT Collected research papers Published two times a year Issue 6(1) Мелітополь – Melitopol ISSN 2071 – 8187 Збірник включено до переліку наукових фахових...»

«Поспєлова Т.В., кандидат економічних наук, докторант НАДУ Вплив державного управління на людський розвиток в умовах трансформації українського суспільства У статті розкрито зміст людського розвитку як об’єкта впливу державного управління. Обґрунтовано, що першочерговим завданням держави при реформуванні системи державного управління людським розвитком є розробка державної ідеології. Ключові слова: державне управління, реформування, людський розвиток, трансформаційні процеси, ідеологія....»

«УДК 330. 341. 1 К. Б. Зазуляк Львівська комерційна академія ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ © Зазуляк К.Б., 2008 Розглянуто розвиток вітчизняних торговельних підприємств в аспекті державної інноваційної політики. Здійснено аналіз проблем, що пов’язані з особливостями формування інноваційного середовища України. Сформовані в цьому контексті пропозиції сприятимуть забезпеченню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та галузей економіки. Ключові слова: інновація,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт (для студентів зі спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організації та адміністрування” освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” напрямку підготовки: 030 „Менеджмент і адміністрування” Київ – 201 Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломних робіт (для студентів зі спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організації та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»