WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 21 |

«Розділ 1. Загальний огляд Проблема прийняття державного бюджету є однією з найскладніших серед тих, які щороку доводиться розв’язувати Верховній Раді. І діяльність Верховної Ради двох ...»

-- [ Страница 1 ] --

Бюджетні повноваження Парламенту Автор: Л.Білий, 1997

Розділ 1. Загальний огляд

Проблема прийняття державного бюджету є однією з найскладніших серед тих, які щороку доводиться

розв’язувати Верховній Раді. І діяльність Верховної Ради двох останніх скликань, яка до того ж співпала з

новим етапом відновлення державності України, є тому безперечним підтвердженням. Становлення

незалежної бюджетної системи України іде важкими шляхами: відокремлення бюджету України від союзного

бюджету, пошук оптимальної моделі бюджетного процесу, засвоєння найбільш раціональних способів формування бюджету, набуття Верховною Радою належного їй в цьому процесі статусу, притаманного парламентам країн зі сталими системами демократичного правління... Вирішення більшості з цих завдань, ускладнене економічними проблемами, і по сьогодні вимагає великих зусиль.

Автори посібника ставили перед собою два завдання – пояснити на фактах, що являє собою бюджетний процес в Україні, як протягом останніх років цей процес розвивався в напрямку досягнення “європейських стандартів” і, меншою мірою,– що він являє собою в інших країнах. Під терміном “бюджетний процес” ми розуміємо опрацювання проекту бюджету у Верховній Раді, розподіл державних витрат, контроль за фактичним виконанням бюджету і розробку ліній поведінки, тісно пов’язаних з бюджетом, включаючи податкову політику та міжурядові бюджетно-фінансові стосунки. Інше завдання полягає в тому, щоб проілюструвати, як бюджетний процес може використовуватися для досягнення бажаних для економіки й народу України результатів.

Оскільки державний бюджет будь-якої країни визначає роль і склад державного сектору економіки, він багато важить у віддзеркаленні пріоритетів влади. У випадку з Україною держава, безумовно, відіграє важливу роль. Якщо говорити про рівень економічної активності, то частка держави складає тут приблизно половину (за офіційними даними) валового внутрішнього продукту.

Метою цього короткого вступного розділу є лише огляд того, як отримуються державні доходи і на що вони витрачаються, а також попереднє ознайомлення з темами наступних розділів.

1. КОРОТКО ПРО БЮДЖЕТ

Зрозуміло, що бюджет складається як з доходів, мобілізованих державою через сукупність податків та зборів, так і з розподілу цих доходів через видатки на різноманітні потреби. У таблиці 1 наведено основні джерела передбачених бюджетом на 1996 фінансовий рік доходів.

У таблиці 2 з відносно достатнім ступенем узагальнення показано розподіл видатків, передбачених бюджетом 1996 року. За своєю відносною величиною найбільша частка цих видатків іде на підтримку пенсіонерів, складаючи майже чверть усіх витрат державного бюджету. Витрати на “народне господарство” становлять другий найважливіший тип витрат; однак з цих двох категорій видатків найбільшими є витрати “на забезпечення державних резервів”. Дві інші статті видатків заслуговують тут на особливу увагу. Одна – це відносні обсяги обслуговування боргу країни – як внутрішнього, так і зовнішнього. Оскільки ці видатки являють собою попередні зобов’язання держави, вони не можуть бути знехтувані і в сумі складають восьму частину всіх видатків. Якщо держава продовжуватиме зазнавати значних дефіцитів, відносне значення таких видатків, як можна очікувати, буде лише зростати. Друге, що варте уваги у таблиці 2, це той факт, що приблизно 3 відсотки з передбачених бюджетом видатків є субсидіями й дотаціями областям, місту Севастополь та Автономній Республіці Крим. Це свідчить про відносне значення міжурядових бюджетнофінансових потоків в межах бюджетної діяльності в країні. (1)

2. ПОПЕРЕДНІЙ ОГЛЯД ПОДАЛЬШИХ РОЗДІЛІВ

Усі країни покладаються на більш-менш добре розроблений процес складання планів мобілізації й розподілу ресурсів для задоволення потреб державного сектору. У зв’язку з цим розділ ІІ покликаний дати загальний огляд цілей фінансового планування, у тому числі й огляд того, як еволюціонують бюджетні процедури в часі.

У розділі ІІІ увага переноситься на ситуацію в Україні. Тут показано, як бюджетні процедури еволюціонували за останні декілька років, причому особливу увагу приділено ролі Верховної Ради в цьому процесі, а також — наскільки далеко пішла країна у розробці більш-менш добре відпрацьованого процесу, де законодавчий орган є активним партнером у визначенні того, як повинні мобілізуватися ресурси і на що вони мають витрачатися.

Хоча закон про річний бюджет визначає, яким чином мають використовуватися ресурси державного сектору, виконання бюджету, тобто фактичне використання ресурсів, подекуди здійснюється урядом з відхиленням від затверджених норм.

Проблемою, що стоїть перед усіма країнами, є забезпечення того, щоб кошти справді використовувалися відповідно до закону про бюджет. Для контролю й обліку фактичного використання коштів і забезпечення ефективного виконання бюджетів у відповідності із законом про бюджет застосовується цілий ряд механізмів, тому у розділі IV подано огляд існуючих механізмів контролю фактичного витрачання коштів в інших країнах та еволюцію Рахункової Палати, створеної для досягнення цих цілей в Україні.

Хоча звичайно вважається, що складання бюджету, зокрема роль, яку відіграє у бюджетному процесі законодавчий орган, зосереджується лише на створенні планів витрачання державних ресурсів, слід також усвідомлювати, що мобілізація цих ресурсів має важливі економічні наслідки. У зв’язку з тим, що Верховна Рада мала б також зважати на наслідки застосування методів мобілізації ресурсів, перша частина розділу V присвячена стислому розглядові цілей, яких можна досягти за допомогою податкових засобів, що застосовуються для отримання державних доходів. Нарешті, ситуація в Україні є такою, що багато послуг, які було намічено фінансувати з бюджету центрального уряду, насправді надаються субнаціональними органами влади, а механізми, через які ресурси мають передаватися від центру до субнаціональних органів, визначаються відповідним політичним питанням, обумовленим бюджетним процесом. У розділі V розглядається також сукупність явних механізмів здійснення такого переміщення.

Таблиця 1 Структура доходів, передбачених державним бюджетом 1996 року (окремі статті)

–  –  –

1 У таблицях використані дані за 1996 фінансовий рік, тому що на час написання цього розділу бюджет на 1997 фінансовий рік ще не був законодавчо ухвалений.

Розділ 2. Суть державного бюджету і фінансовго планування Державні видатки у сучасних державах грунтуються на бюджетах, які, у свою чергу, є результатом більшменш добре визначених процедур, обумовлених у конституції і законах держави.

Цей розділ покликаний дати відомості загального характеру про практику фінансового планування. У першій частині розглянуто історичний розвиток державного фінансового планування у промислово розвинених демократичних країнах Заходу. У частині 2, вже дещо докладніше, говориться про діапазон загальних методів фінансового планування, які застосовуються в країнах, що належать до Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), у той час як частина 3 присвячена питанню обсягів бюджетів центрального уряду у цих країнах. У частині 4 показано, як бюджетна практика, зокрема у Сполучених Штатах, розвивається у часі.(1)

1. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ У ПРОМИСЛОВО РОЗВИНЕНИХ

ДЕМОКРАТИЧНИХ КРАЇНАХ ЗАХОДУ*

Однією з найпомітніших рис державного управління у промислово розвинених демократичних країнах Заходу є загальнодержавна бюджетна система. Річний бюджет є осердям організації державних фінансів, а повсякденні процедури ведення фінансових справ (наприклад, закупівля, контроль і регулювання руху платежів, фонд заробітної платні, виплати) залежать від нього. Бюджетний документ віддзеркалює рішення у відповідних сферах державних і приватних витрат. Він уособлює й пояснює фінансово-бюджетну політику уряду і те, як ця політика впливає на напрямок і темпи змін основних показників економічного зростання, включаючи рівні цін, зайнятість і відсоткові ставки. Обговорення бюджету і підготовчі заходи, що їм передують, є надзвичайно важливим засобом розробки політики за участю громадськості, якийвизначає роль уряду у житті держави. Бюджетний цикл є організаційною основою контролю й порядкування державними фінансами, а також підвалиною підзвітності всіх ланок уряду.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Сучасна організація державних фінансів є наслідком майже двохсотрічного розвитку після свідомого розриву із старими, добюджетними системами. Концепція бюджету, у дев’ятнадцятому сторіччі майже повсюдно прийнята західним світом, була однією з цілої низки реформ, серед яких загальне виборче право, податки на прибутки громадян та корпорацій, підзвітність урядового апарату і програми соціального забезпечення.

Організація державних надходжень і видатків через річний бюджет уможливила здійснення методичного й регулярного контролю, управління й планування діяльності уряду. Останні події, зокрема розширення програм соціальних і компенсаційних виплат (2), більш різноманітні форми державних видатків і обмеження надходжень викликали зміни у традиційних бюджетних принципах.

1.1 Добюджетні системи

До виникнення конституційної форми правління управління фінансовою діяльністю держави перебувало у приватних руках. Монархи дивилися на збирання доходів і сплату грошей як на продовження своїх приватних справ. Із зародженням в кінці феодальної епохи абсолютистських держав добюджетні фінансові системи ускладнювалися й міцніше вкорінювалися. Їм були притаманні систематична корупція, безконтрольні видатки, явна зневага до справедливості в оподаткуванні, неодноразові заворушення на грунті податків, постійне пограбування країни, змішування державних і приватних інтересів і зумисне заплутування систем обліку.

Живучість і загальна прихильність до добюджетної моделі дає підстави вважати, що поряд із слабкими вона мала й сильні сторони, і що до певної міри вона була пристосована до стримуючих чинників: поганих засобів зв’язку й технологій та нерозвинутості фінансових установ. Багато її рис мають собі подібних у схожій практиці сьогодення. Хоча добюджетні системи у своїх деталях і відрізнялися одна від одної залежно від місця свого побутування, вони мали схожі ознаки, які можуть бути резюмовані таким чином:

Децентралізація. Там, де засоби комунікації практично відсутні, центральна скарбниця менш ефективна, ніж децентралізована система, за якої призначені для певних цілей доходи стягуються й сплачуються на місці.

Приватизація. Хоча деякі фінансові функції відправлялися бюрократичним апаратом, основна частина державних фінансів була у віданні приватних осіб, які успадковували, купували або конкурували за право здійснення решти цих функцій. Вони отримували прибутки за рахунок різниці між погодженою сумою, яку вони передавали державі, і зібраними ними коштами; відсотків, сплачуваних їм за авансовані державі кошти для здійснення своєчасних платежів, і використання вільного капіталу держави у своїх інтересах. Держава мала користь від гарантованого прибутку, відсутності потреби в утриманні додаткового зголоднілого чиновництва і вирішення проблеми притоку грошових коштів.

Безперервність. Оскільки звітність, у тому вигляді, як вона існувала, мала бути лише внутрішньою й закритою, річні бюджети не мали значення. Рахунки продовжувалися без “обумовленого закриття” і єдине, що важило, так це підтримка притоку грошових коштів; можливі дефіцити можна було просто пролонгувати.

Гнучкість. Влада була надзвичайно винахідливою у відшукуванні ресурсів. Податками обкладалося все, що тільки можна уявити – окрім сфер, що являли собою реальне багатство й могутність країни.

–  –  –

Зміни рідко коли відбуваються раптово. Сучасній добі у фінансовому плануванні передували організовані фінансові механізми середньовічних міст-держав і заснування центральної скарбниці в Англії у сімнадцятому сторіччі. Вирішальна зміна відбулася з реставрацією французької монархії в кінці наполеонівських воєн, коли один рішучий міністр фінансів поставив вимогу покінчити з попереднім безладом і закласти нову основу організації державних фінансів. Відтоді державні фінанси мали бути організованими згідно з бюджетними принципами:

Річний цикл. Бюджет готується щорічно для визначення й контролю за видатками на наступний рік, а рахунки кожного року вчасно закриваються й подаються на розгляд.

Єдність. Усі доходи надходять до центральної скарбниці, так щоб можна було централізувати можливості вибору у царині видатків, а всі виплати повинні здійснюватися й братися на облік нею ж таки.

Асигнування. Кошти можуть витрачатися лише на підставі закону, тобто асигнувань, передбачених у річному бюджеті, отож законодавчому органові належить останнє слово у тому, що стосується оподаткування і видатків, які є публічними і відкритими для громадського контролю.

Ревізійні перевірки. Усі видатки регулярно звіряються з річним бюджетом для забезпечення їхнього чесного й належного здійснення.

Рівновага. Завчасне планування надходжень і видатків дозволяє домагатися рівноваги між ними.

Бюджет розв’язав одвічні проблеми, що впродовж століть невідступно переслідували управління державною фінансовою діяльністю. По-перше,він задав обмежені часові рамки державного обліку, уможлививши розумне прогнозування потреб на конкретний період. По-друге, він об’єднав доходи у єдине ціле, уможлививши централізоване управління наявними коштами і повну інформацію про них. По-третє, він розв’язав віковічні конфлікти щодо збирання й використання податків, формально передавши право санкціонувати податки і відповідальність за видатки до рук представницьких законодавчих органів.

Елементарна ідея річного уніфікованого бюджету породила також цілу низку інших можливостей, серед яких:

Інформація про програми. Обговорення щорічних асигнувань забезпечує контроль над програмами, передбачаючи стимули за ефективну й результативну діяльність або санкції за погані показники.

Можливість вибору. Уніфікований бюджет дозволяє оцінити відносну вартість пропонованих видатків.

Призначення. Бюджет завчасно диктує розподіл надходжень, і будь-які відхилення мають винятковий і незаконний характер.

Політика. Бюджет, у своїй сукупності, є засобом відкритого щорічного перегляду й прогнозування політики.

Це головний механізм контролю державної бюджетно-фінансової політики, а відтак і управління господарською діяльністю в цілому.

Порівняння. Регулярні річні звіти дають можливість порівняння кожного року з наступним як у частинах, так і в цілому.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 21 |
Похожие работы:

«РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА – ОСНОВА АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу http://www.mnau.edu.ua/ua/04_05.html Міністерство аграрної політики та продовольства України Миколаївський національний аграрний університет Навчально-науковий інститут економіки та управління Обліково-фінансовий інститут РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА – ОСНОВА АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ Матеріали Причорноморської регіональної...»

«УДК 303.09.003.1 Солодуха О.В.* ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІЗНЕСУ В статті розглядаються можливості та шляхи подальшого розповсюдження ідей соціальної спрямованості бізнесу в Україні. Аналізується досвід вітчизняних та закордонних виробників, пропонуються перспективні напрями посилення соціальної активності українських підприємств і організацій. Ключові слова: соціальна відповідальність, світові стандарти, менеджмент. Задля ефективного функціонування і розвитку сучасному...»

«Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №3/2013 РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕЙ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УДК 331.34:331.461 СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В РЕГУЛЮВАННІ РИЗИКІВ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Мацько К.І., студентка 4-го курсу, Напрям підготовки «Управління персоналом та економіка праці» Національний університет водного господарства та природокористування Науковий керівник: Міщук Галина Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри трудових...»

«УДК 005.32:331.101.3. Тимошенко Д. В. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПРАЦЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу В статті запропоновано погляд на мотивацію персоналу підприємств, що дає змогу провести оцінку особливостей формування нових соціальних цінностей і мотиваційних орієнтирів економіки знань, які видозмінюють поведінку сучасних працівників. Ключові слова: мотивація, інтелект, інтелектуальна праця, інтелектуальний...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Д. О. ЧЕРНІКОВ МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ Аналітична доповідь Київ 2013 УДК 338:35+339.923.061.1(477) Ч-49 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автор: Черніков Д. О. За редакцією к. е. н., с. н. с., заслуженого економіста України Я. А. Жаліла Електронна версія: http://www.niss.gov.ua Черніков Д. О. Модернізація системи державної підтримки...»

«Економічні науки УДК 339.92:338(477):339.74 І. Є. ЖУРБА Хмельницький національний університет МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІНСТИТУЦІЙНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ Проведено аналіз сучасних форм інституційного та фінансового забезпечення транскордонного співробітництва в Україні. Обґрунтовано напрямки інституційного супроводу транскордонного співробітництва регіонів України. The analysis of modern forms of the institutional and financial providing of transfrontal...»

«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛЬВІВСЬКА ЕКОНОМІЧНА ФУНДАЦІЯ» ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛЬВОВСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФУНДАЦИЯ» СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Матеріали XXVIII міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 2-3 серпня 2013 року) СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ Материалы ХХVІІІ международной научно-практической конференции (Львов, 2-3 августа 2013 года) Львів «ЛЕФ» ББК 65.011 УДК 330.3 С 89 Сучасний стан та перспективи розвитку...»

«Міністерство освіти і науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Наукова та науково-технічна діяльність Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка у 2009 році Полтава – 2010 ЗМІСТ Вступ 1. Результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук 1.1. Виконання науково-дослідних проектів, що фінансуються з коштів МОН України 1.2. Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах в межах...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор (Підпис, прізвище, ініціали) «_» _ 200 р. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, виконання розрахункової роботи та завдання для самостійної роботи за модульною системою для студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси» напряму «Економіка і підприємництво» денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні...»

«МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ УДК 629.017:629.083 О.П. Сакно, аспірант Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля Квартал Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, Україна, 91034 sakno-o@yandex.ru ОПТИМІЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ АТП ЗА РАХУНОК ПОЛІПШЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ШИН ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ Запропонована модель системи управління технічною експлуатацією шин та вузлів автомобілів на підставі інформації про інтенсивність і характер зносу протектора шин та визначення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»