WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Практична робота № 5 Тема. Оцінка ефективності інновацій на виробництві Мета заняття: закріпити у студентів теоретичні знання та розвинути практичні навички щодо розрахунку ...»

-- [ Страница 2 ] --

10. Собівартість одиниці виробу, грн.

11. Вартість 1 т. матеріалу, грн../т.

Керуючись даними таблиці 5.1 потрібно:

1. Продуктивність випуску виробів одиниці базової та нової техніки за годину (шт./год.).

2. Приріст прибутку за рік, отриманий за допомогою впровадження нової техніки.

3. Економію капітальних вкладень на весь обсяг продукції.

4. Зниження матеріальних витрат на весь обсяг продукції.

5. На основі розрахунків з'ясувати, чи потрібно пану Петру закуповувати дану техніку. Відповідь обґрунтувати.

Практична робота розроблена к.е.н, доц. каф. ЕПВМ Нікіфоровою Л.О.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«УДК 519.8 ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В. В. Вітлінський др екон. наук, професор, завідувач кафедри економікоматематичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» wite101@meta.ua Розглядаються  концептуальні  положення  стосовно  побудови  сис теми  прийняття  рішень  із  застосуванням  інструментарію  штуч ного інтелекту. Подано принципи побудови інтелектуальних си стем  прийняття  управлінських  рішень,  окреслено ...»

«Наукова економічна організація «Перспектива» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ПЛАНУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗ 13-14 грудня 2013 року Частина І м. Дніпропетровськ ББК 65.011я43 УДК 338.1(063) Р 78 Проблеми соціально-економічного розвитку: планування, управління та аналіз: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 13-14 грудня 2013 р.). – У 3-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2013. ч. 1 –...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра цивільного права та процесу ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для студентів юридичного факультету Львів 2012 Коссак В.М., Цікало В.І., Юркевич Ю.М. Правовий захист економічної конкуренції. Програма спецкурсу та методичні рекомендації для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського...»

«УДК 005.53:005.342:658 Грищенко Олена Федорівна, аспірант кафедри маркетингу Сумського державного університету ІННОВАЦІЙНЕ РІШЕННЯ – КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА У статті досліджено підходи сучасних науковців до трактування понять «рішення» та «управлінське рішення». Запропоновано авторське визначення поняття «інноваційне рішення», сформульовано принципи прийняття інноваційних рішень та визначено місце і роль прийняття інноваційних рішень у господарській...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»