WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Тема 1: Вступ. Транспорт і транспортний процес. План 1. Транспорт і проблеми навколишнього середовища. 2. Автотранспортні підприємства. ...»

-- [ Страница 1 ] --

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1: Вступ. Транспорт і транспортний процес.

План

1. Транспорт і проблеми навколишнього середовища.

2. Автотранспортні підприємства.

Література

1. Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ

на автотранспорте. -М.: Транспорт, 1988.

2. Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки. - М.: Транспорт,

1981.

3. Ванчукевич В.Ф., Седюкевич В.Н. Автомобильные перевозки. - Минск:

Высшая школа, 1988.

4. Рахх М.И. Автомобильные перевозки. Техника, 1988.

5. Тростянецкий Б.Л. Автомобильные перевозки. Задачник. - М: Транспорт.

1988.

6. Устав автомобильного транспорта Украины.

7. Ходаш М.С. Грузовые автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1988.

Уважно прочитайте текст. Законспектуйте матеріал. Складіть реферат на тему "Вплив роботи транспорту на навколишнє середовище".

Повинні знати:

1. Основні складові транспорту.

2. Місце і значення автомобільного транспорту в економші країни.

Питання для самоконтролю Поняття про транспорт.

1.

Основні елементи технічного оснащення автотранспорту.

2.

Признаки, за якими розрізняються вантажні перевезення.

3.

Види пасажирських перевезень.

4.

Вплив транспорту на навколишнє середовище.

5.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 2: Рухомий склад автотранспорту.

План

1. Забезпечення безпеки руху рухомого складу.

2. Вимоги до автомобілів, які випускаються на лінію.

Література

1. Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте. -М.: Транспорт, 1988.

2. Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1981.

3. Ванчукевич В.Ф., Седюкевич В.Н. Автомобильные перевозки. - Минск:

Высшая школа, 1988.

4. Рахх М.И. Автомобильные перевозки. Техника, 1988.

5. Тростянецкий Б.Л. Автомобильные перевозки. Задачник. - М.: Транспорт, 1988.

6. Устав автомобильного транспорта Украины.

7. Ходаш М.С. Грузовые автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1988.

Уважно прочитайте текст. Законспектуйте матеріал.

Повинні знати:

1. Класифікацію рухомого складу.

2. Експлуатаційні властивості рухомого складу.

3. Умови експлуатації.

Повинні вміти

1. Класифікувати рухомий склад.

2. Визначати оціночні параметри експлуатаційних властивостей рухомого складу.

3. Визначати параметри автомобільних доріг.

Питання для самоконтролю Вимоги до техніко-експлуатаційних якостей рухомого складу.

1.

Напрямки, за якими здійснюється забезпечення безпеки рухомого складу.

2.

Як здійснюється вибір рухомого складу для заданих умов експлуатації.

3.

Вимоги до автомобільних доріг.

4.

Назвіть дефекти, з якими забороняється випуск автомобілів на лінію.

5.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 3: Вантажі і вантажопотоки.

–  –  –

1. Графічне відображення вантажопотоків у вигляді епюр і картограм.

2. Використання епюр і картограм у організації перевезень.

Література

1. Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте. — М.: Транспорт, 1988.

2. Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1981.

3. Ванчукевич В.Ф., Седюкевич В.Н. Автомобильные перевозки. - Минск:

Высшая школа, 1988.

4. Рахх М.И. Автомобильные перевозки. Техника. 1988.

5. Тростянецкий Б.Л. Автомобильные перевозки. Задачник. - М: Транспорт, 1988.

6. Устав автомобильного транспорта Украины.

7. Ходаш М.С. Грузовые автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1988.

Уважно прочитайте текст. Законспектуйте матеріал.

–  –  –

1. Класифікувати вантажі.

2. Будувати графіки, епюри та картограми вантажопотоків.

3. Використовувати епюри і картограми у організації перевезень.

Питання для самоконтролю:

Які бувають елементи вантажу?

1.

За якими признаками класифікують вантажі?

2.

Що таке об'єм перевезень, вантажообіг та вантажопотік?

3.

Тара. її призначення і класифікація.

4.

Маркировка. її призначення і класифікація.

5.

Що таке коефіцієнт повторності та нерівномірності?

6.

Що потрібно для побудови епюри вантажопотоку?

7.

Що таке картограма?

8.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

–  –  –

1. Вплив окремих показників на продуктивність рухомого складу.

2. Підвищення продуктивності рухомого складу.

ЛІТЕРАТУРА

1.Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте. — М.: Транспорт, 1988.

2.Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1981.

3.Ванчукевич В.Ф., Седюкевич В.Н. Автомобильные перевозки. - Минск:

Высшая школа, 1988.

4.Рахх М.И. Автомобильные перевозки. Техника, 1988.

5.Тростянецкий Б.Л. Автомобильные перевозки. Задачник. - М.: Транспорт, 1988.

6.Устав автомобильного транспорта Украины.

7.Ходаш М.С. Грузовые автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1988.

Уважно прочитайте текст. Законспектуйте матеріал.

Повинні знати:

1. Характеристику парка.

2. Загальні відомості про техніко-експлуатаційні показники та заходи, які сприяють підвищенню цих показників.

Повинні вміти:

1. Визначати основні техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу.

2. Розраховувати кількість їздок.

3. Складати планове завдання водію.

4. Розраховувати продуктивність рухомого складу в залежності від техноексплуатаційних показників.

Питання для самоконтролю

1. Значення техніко-експлуатаційних показників у плануванні і організації роботи автомобільного транспорту.

2. Назвіть основні вимірювачі часу роботи рухомого складу.

3. Який вплив мають техніко-експлуатаційні показники на продуктивність роботи рухомого складу?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 5: Організація вантажних автомобільних перевезень.

План

1. Організація праці водіїв.

2. Тарифи на перевезення вантажів автомобільним транспортом.

3. Договір на перевезення вантажів, взаємні зобов'язання і відповідальність сторін по виконанню договірних умов.

ЛІТЕРАТУРА

1. Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте. — М.: Транспорт, 1988.

2. Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1981.

3. Ванчукевич В.Ф., Седюкевич В.Н. Автомобильные перевозки. - Минск:

Высшая школа, 1988.

4. Рахх М.И. Автомобильные перевозки. Техника, 1988.

5. Тростянецкий Б.Л. Автомобильные перевозки. Задачник. - М: Транспорт, 1988.

6. Устав автомобильного транспорта Украины.

7. Ходаш М.С. Грузовые автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1988.

Уважно прочитайте текст. Законспектуйте матеріал.

Повинні знати:

1. Особливості перевезень різних вантажів.

2. Особливості збільшення і зменшення тарифів.

3. Види тарифів і правила їх застосування.

Повинні вміти:

1. Визначати тарифні плати за:

- 1 т перевезеного вантажу

- 1 годину використання автомобіля

- 1 км пробігу Питання для самоконтролю

1. Поняття про бригадний та орендний підряди.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2. Від чого залежить тарифна плата на перевозку вантажу?

3. Які санкції та штрафи передбачені тарифами?

4. Які форми договорів встановлені на перевезення вантажів?

5. Назвіть права і обов'язки обох сторін по умовам договору.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 6: Організація вантажно-розвантажувальних робіт автомобільному транспорті.

План

1. Поняття про продуктивність вантажно-розвантажувальних механізмів.

2. Вибір засобів механізації.

Розрахунок потрібності засобів механізації з урахуванням умов 3.

вантажовідправників і вантажоодержувачів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте. — М.: Транспорт, 1988.

2. Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1981.

3. Ванчукевич В.Ф., Седюкевич В.Н. Автомобильные перевозки. - Минск:

Высшая школа, 1988.

4. Рахх М.И. Автомобильные перевозки. Техника. 1988.

5. Тростянецкий Б.Л. Автомобильные перевозки. Задачник. - М: Транспорт, 1988.

6. Устав автомобильного транспорта Украины.

7. Ходаш М.С. Грузовые автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1988.

Уважно прочитайте текст. Законспектуйте матеріал.

Повинні знати:

1. Складові елементи вантажно-розвантажувальних робіт.

2. Методи та засоби вантажно-розвантажувальних робіт.

Повинні вміти:

1. Розраховувати пропускну здатність пунктів навантаження і розвантаження.

2.Визначення продуктивності вантажно-розвантажувальних машин і механізмів.

Питання для самоконтролю

1. Який вплив мають вантажно-розвантажувальні роботи на продуктивність рухомого складу і собівартості перевезень?

2. На які типи поділяються вантажно-розвантажувальні машини і механізми?

3. Назвіть види продуктивності механізмів.

4. Для чого потрібні бази механізації?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 7: Транспортно-експедиційне обслуговування підприємств і населення План

1. Тарифи на транспортно-експедиційні та складські операції, правила їх застосування.

2. Класифікація транспортно-експлуатаційних послуг населенню.

Література

1. Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте. — М.: Транспорт, 1988.

2. Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки. - М.: Транспорт.

1981.

3. Ванчукевич В.Ф., Седюкевич В.Н. Автомобильные перевозки. - Минск:

Высшая школа, 1988.

4. Рахх М.И. Автомобильные перевозки. Техника, 1988.

5. Тростянецкий Б.Л. Автомобильные перевозки. Задачник. - М: Транспорт, 1988.

6. Устав автомобильного транспорта Украины.

7. Ходаш М.С. Грузовые автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1988.

Уважно прочитайте текст. Законспектуйте матеріал.

–  –  –

1. Назвіть основні види транспортно-експедиційних операцій.

2. Які операції називають транспортними, а які - експедиційними?

3. У чому різниця між місцевими та комплексними експедиційними операціями?

4. Від чого залежить оплата за виконання транспортно-експедиційних операцій?

5. Які види транспортно-експедиційних робіт виконуються для населення?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

–  –  –

1. Показники використання таксі.

2. Продуктивність автомобілів таксі.

3. Показники якості транспортного обслуговування населення.

Література

1. Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте. М.: Транспорт, 1988.

2. Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1981.

2. Ванчукевич В.Ф., Седюкевич В.Н. Автомобильные перевозки. - Минск:

Высшая школа, 1988.

3. Рахх М.И. Автомобильные перевозки. Техника, 1988.

4. Тростянецкий Б.Л. Автомобильные перевозки. Задачник. - М.: Транспорт, 1988.

5. Устав автомобильного транспорта Украины.

6. Ходаш М.С. Грузовые автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1988.

Уважно прочитайте текст. Законспектуйте матеріал.

–  –  –

Повинні вміти:

1. Розраховувати техніко-експлуатаційні показники роботи автомобілів таксі та їх потрібну кількість.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть види таксомоторних перевезень.

2. Назвіть показники роботи таксомоторів.

3. Як здійснюється обслуговування населення за умовами прокату?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 9: Організація пасажирських автомобільних перевезень.

План Організація праці водіїв.

1.

Автостанції і автовокзали.

2.

Тарифи і білетна система на автобусному транспорті.

3.

Особливості таксомоторних перевезень.

4.

Складання графіків випуску та наявність таксі на лінії.

5.

Таксометр та його лічильники.

6.

ЛІТЕРАТУРА

1. Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте. -М.: Транспорт, 1988.

2. Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1981.

3. Ванчукевич В.Ф., Седюкевич В.Н. Автомобильные перевозки. - Минск:

Высшая школа, 1988.

4. Рахх М.И. Автомобильные перевозки. Техника, 1988.

5. Тростянецкий Б.Л. Автомобильные перевозки. Задачник. - М.: Транспорт, 1988.

6. Устав автомобильного транспорта Украины.

7. Ходаш М.С. Грузовые автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1988.

Уважно прочитайте текст. Законспектуйте матеріал. Запишіть заходи для поліпшення обслуговування пасажирів у години "пік".

Повинні знати:

1. Умови перевезень пасажирів і багажу.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Митник У. Шляхи усунення законодавчих та нормативних протиріч у сфері державного управління малим бізнесом [Електронний ресурс] / У. Митник // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11mumumb.pdf. УДК 338.2:346.9 JEL Classification: G18, M10 Уляна Митник Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ШЛЯХИ УСУНЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ ПРОТИРІЧ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО...»

«ЛІНГВОДИДАКТИКА УДК 378.147:811.111 Ю. О. СЕМЕНЧУК, О. Я. НИЧКО ВРАХУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНГЛІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ ПРИ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ Проаналізовано лінгвістичні особливості англійської економічної лексики, які повинні враховуватись в процесі навчання студентів з метою формування у них англомовної лексичної компетенції. Вказано труднощі при вивченні англійської економічної лексики, встановлено стилістичну нейтральність та відсутність синонімів у термінах, їх семантичне...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України Заснований у 1997 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Cерія КВ № 15436-4008 ПР, 22.06.2009 р. Вісник Адреса редакції : Україна, 69600, Запорізького національного м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 6 університету Економічні науки Телефони для довідок: (061) 228-76-41, (061) 289-12Факс: (061) 764-45№4(20), 2013 Запоріжжя 2013 Вісник Запорізького...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ПРОГРАМИ з позашкільної освіти Дослідницько-експериментальний напрям ВИПУСК 1 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ УДК 374+001.89(52/004/53) ББК 74.200.5 А в т о р с ь к и й к о л е к т и в: О....»

«Шут А.В. Фізична географія Рівненської області Зошит для практичних робіт Практичні роботи Контурні карти 91:373.167.1 Схвалено комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №3 від 15.07.2013р., Лист №14.1/12-Г-147 від 20.02.2014р. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти) Рецензенти: Романів А. С. – завідувач кафедри географії і туризму МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, канд. геогр. наук, доцент Лис Ю. В. – завідувач кабінету...»

«Заключний документ Семінару зі сталого виробництва та споживання для країн західних СЄКЦА, 17—19 квітня 2007 р., м. Київ. Ми, представники екологічних громадських організацій Білорусі, Молдови, Росії та України, зібралися, щоб обговорити прогрес кожної із наших країн у переході до сталих (екологічно збалансованих) моделей виробництва та споживання на основі звітів країн, їх місце та роль у регіональному та глобальному процесах, частиною яких є СВС («Довкілля для Європи» та Комісія зі сталого...»

«Вінницький інститут регіональної економіки та управління Шульга В.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (Для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання) Вінниця 200 Вінницький інститут регіональної економіки та управління Шульга В.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (Для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання) Вінниця 200 Шульга В.О. Дослідження операцій. Опорний конспект лекцій (для студентів економічних...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ НА МАКРОТА МІКРОРІВНЯХ» м. Одеса, 12-13 лютого 2011 р. Одеса Забезпечення сталого розвитку економіки на макрота мікрорівнях: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 лютого 2011 р.). – Одеса: ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2011. – 124 с. У збірнику містяться матеріали, подані на Міжнародну науково-практичну конференцію «Забезпечення сталого розвитку...»

«Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та Міністерство освіти і науки України виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “ЕконоСумський державний університет міка та організація інноваційної діяльності” / укладач Б. Л. Ковальов. – Суми : СумДУ, 2014. – 27 с. Кафедра економіки та бізнес-адміністрування 3726 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка та організація...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Филиппова І.Г. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ Напрям підготовки: 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» Спеціальність: 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» Спеціалізація: _ Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри управління персоналом і економічної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»