WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«В.С. Черненко При прямому методі оцінки та аналізу плановий прибуток визначається як загальна сума, без виявлення конкретних причин, що впливають на його величину, а при аналітичному ...»

-- [ Страница 2 ] --

Висновки. 1. Національне суднобудування має комплекс проблем, які умовно можна поділити на дві основні групи: проблеми, пов'язані з недосконалістю національного законодавства та фінансовою інфраструктурою суднобудування, і проблеми, пов'язані з невідповідністю масштабів і структури галузі її науково-технічному, інноваційному та виробничому потенціалу. 2. Нинішній суднобудівний бум дає можливість національним суднобудівникам зміцнити свої позиції на сегментах світового ринку і є передумовою пожвавлення інвестиційних процесів у галузі, оскільки продукція вітчизняних виробників користується попитом та є конкурентоспроможною на світовому ринку.

Список використаної літератури. 1. Коледов Г. Анализ изменений мирового рынка судостроительной продукции // Судостроение. – 2007. – № 3. – С. 53. 2. Логачев С. Анализ мировой практики государственной поддержки судостроительной промышлености // Судостроение. – 2007. – № 2. – С. 49. 3. Масляк П.О., Олійник Я.Б. Економічна географія. – К.:

Знання, 1998. – 829 с. 4. Трофимишин П.Украина: панорама судостроения // Судоходство.

– 2006. – № 5. – С. 34. 5. Із Звіту Миколаївського міського голови та виконавчих органів міської ради за підсумками 2005 р. // Економіст. – 2006. – № 8. – С. 5.

Надійшла до редколегії 30.01.08Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Регіональний філіал Запорізький Громадська Громадська HESP OSI Львівська Національного інституту інститут економіки організація організація (Інститут відкритого комерційна стратегічних досліджень та інформаційних «Академічний «Центр суспільних суспільства, академія у м. Львові технологій простір» інновацій» м. Будапешт, Угорщина) Засідання круглого столу «ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ» Львів 4 квітня 2014 р. УДК 304:314. За умови повного чи часткового...»

«УДК 674.038.19 Екологічно відповідальна торгівля та її значення для сталого лісогосподарювання ОЛЕНА МАКСИМЕЦЬ * АНОТАЦІЯ. Праця присвячена проблемі врахування екологічної складової в процесі торгівлі, передусім зовнішньої, як такої, що торкається інтересів багатьох держав. Вивчається взаємовплив зовнішньої торгівлі та навколишнього природного середовища. Дається визначення екологічно відповідальній торгівлі та формуються її основні принципи. Досліджується розвиток торгівлі деревинною...»

«I Міжнародний форум «IT-Тренди: великі дані, штучний інтелект, соціальні медіа»: Тези доповідей. Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2014. 210 с. ISSN – 2409-5486 Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол №1 від 16.10.2014 р.). Посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію конференції № 333 від 23.06.2014. Збірник публікує тези доповідей, що містять нові теоретичні та практичні...»

«Новітнє право на українське місто Блер Рубл Київ «ЗОВНІШТОРГВИДАВ УКРАЇНИ» УДК 316.42 (477) ББК 60.54 (4Укр) Б 68 Ця публікація здійснена за сприяння Фонду імені Джорджа Ф. Кеннана. Блер Рубл – директор Інституту Кеннана та Проекту порівняльних міських досліджень Міжнародного центру підтримки науковців імені Вудро Вілсона у м. Вашинґтон, округ Колумбія (США). Блер Рубл. Новітнє право на українське місто / Пер. з англ. Б 68 О. Лотоцького – К.: Зовнішторгвидав України, 2009. – 40 с. ISBN...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»