WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 54 | 55 || 57 | 58 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 56 ] --

Кулхантери відслідковують паростки нових явищ у суспільстві, і надають індустрії інформацію про них. Створюються спеціальні кулхантингові агенції, основним завданням яких є дослідження ринків споживачів з подальшим аналізом здобутої інформації для виявлення нових тренів у суспільстві.

Список використаної літератури:

1. Карпинская Ю. 2009-2010: Тренды в маркетинге и рекламе / Карпинская Ю., Кузьменко С., Любарский И. //Маркетинг и реклама. – 2009 - № 7-8. – с.46-50.

2. [Електронний ресурс]. – Режимдоступу:http://www.adme.ru/kulhanting/.

3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kiozzis.ru/start-abusiness/1coolhunting-to-help-you.html.

–  –  –

Постановка проблеми. Розвиток інформаційних технологій, серед яких одне з ключових місць зайняв Інтернет, поява і бурхливе зростання електронної комерції стали основою для появи нового напряму в сучасній концепції маркетингу взаємодії – Інтернет-маркетингу. В умовах гострої конкурентної боротьби вибір стратегії та інструментарію інтернет-просування продукту відіграє надзвичайно важливу роль. Тому, актуальним завданням для ведення ефективного бізнесу, є впровадження нових інструментів підвищення продажів товарів чи послуг.

Метою даної роботи єдослідження особливостей landing page як сучасного інструменту інтернет-маркетингу, виділення основних видів та визначення оптимальної структури цільових сторінок.

Обґрунтування отриманих наукових результатів. На початку ХХІ століття, коли з’явилися перші сервіси інтернет-статистики, які допомагали продавцеві відстежувати поведінку покупців, в США виникло поняття landing page. Цільова сторінка народилася видаленням елементів і розділів сайту, які найменше цікавили покупця. Найбільш відвідувані розділи було розміщено на одній сторінці, з метою збереження часу клієнтів й самих клієнтів на сторінці.

Розглянемо поняття цільової сторінки більш детально:

з точки зору веб-розробника – це веб-сторінка, яка складається з відповідних елементів (HTML, CSS, текст, картинки, відео тощо), розміром на один екран;

з точки зору підприємництва – це сторінка, яка підштовхує користувача здійснити потрібну дію (купівля або підписка);

з точки зору користувача – це сторінка, на яку він перейшов по посиланню з рекламного оголошення [1].

Цільові сторінки діляться на два види: Сlick Тhrough Landing pageі Lead Generation Landing Page [2].

Click Through Landing Page мотивує користувача до дії і спонукає зробити клік на кнопку, здійснює підготовку потенційних клієнтів до завершення конвертації на іншій сторінці. Як правило, такі сторінки переповнені описом всіх переваг рекламованого товару або послуги. Розповіді про якість рекламованого вмісту, зазвичай підкріплені відео матеріалами, відгуками задоволених покупців і думками експертів тієї галузі, в якій даний продукт демонструється.

Click Through Landing Page найчастіше зустрічаються на сайтах інтернетмагазинів або на промо-ресурсах, що просувають один товар або послугу.

Lead Generation Landing Page збирає персональні дані про цільову аудиторію товару або послуги, щоб потім використовувати інформацію для маркетингу. Лід-сторінки зазвичай містять коротку інформацію про пропозицію і web-форму (має рівно мінімум полів, який потрібно для вирішення подальших завдань кампанії), куди користувачі вводять персональні. Закликом до дії в даному випадку є надання будь-яких бонусів (знижок, купонів, ваучерів на купівлю товару або послуги; участь в акціях; безкоштовна консультація, тощо) для користувача в обмін на контактну інформацію.

Успішність Landing Page визначається лаконічною і зрозумілою структурою. «Класична» цільова сторінка містить в собі такі елементи [3]:

Заголовок. Перше, що бачить відвідувач – це заголовок. Саме він 1.

дає користувачеві зрозуміти, чого очікувати від цієї сторінки і що вона відповідає його запиту. У заголовка всього одна мета – змусити користувача залишатися на сторінці якомога довше. Тому текст на заголовку повинен бути коротким, ємним і зрозумілим користувачеві, щоб відразу привернути увагу і утримати потенційного клієнта.

Підзаголовок. Розкриває суть пропозиції, представленої на сторінці 2.

і візуально доповнює заголовок.

Текстове повідомлення. Для більш ефективного формування 3.

споживчого вибору краще описати переваги товарів і послуг. Опис повинен бути коротким, точним, висвітлювати конкурентні переваги рекламованого товару або послуги.

Заклик до дії або call to action. Найважливіший елемент сторінки, 4.

покликаний підштовхнути відвідувача до дії. Заклик сторінки має бути гранично зрозумілим і полягає в тому, що користувачеві необхідно виконати одну єдину дію. Наявність інших дій покликана сприяти виконанню головної.

Візуальні образи. Зображення діють сильніше текстових блоків.

5.

Добре підібрана фотографія продукту матеріалізує предмет і приверне увагу клієнта. Головне, щоб зображення не конфліктувати зі стилем сайту, було оригінальним, новим і якісним.

Висновки. Цільова сторінка – не чарівна таблетка, яка дивним чином може вирішити всі проблеми з продажами. Однак, це потужний інструментів інтернет-маркетингу, який при правильному використанні здатний забезпечити гарні результати у вигляді високих показників конвертації відвідувача в покупця або клієнта компанії.

Landing Page не містить різних додаткових елементів, властивих звичайному сайту, які можуть відвернути увагу відвідувача. Це потужний сучасний інструмент, який може допомогти певній цільовій аудиторії вчинити вирішальну дію. Цільова сторінка використовується для посилення ефективності реклами, збільшення і диференціації аудиторії.

Аналіз дій користувачів на цільовій сторінці дозволяє маркетологам визначити успішність реклами.

Список використаної літератури:

1. Landing page, которая работает [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://habrahabr.ru/post/143923/.

2. Инструмент интернет-маркетинга: Landing Page. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://giperactive.ru/instrument-internet-marketinga-landing-page

3. LANDING PAGE КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://lred.ru/index.php/internetmarketing/33422--82--landing-page.

МАРКЕТИНГ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ

–  –  –

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток економіки, високий ступінь конкуренції, зниження рівня довіри населення, саме такі економічно-соціальні чинники, обумовлюють банківські установи для впровадження маркетингової діяльності. У зв’язку з цим банки шукають будь-які шляхи залучення клієнтів, одним із яких є впровадження інновацій.

Вагомий внесок у розвиток проблеми дослідження маркетингу банківських інновацій здійснено такими вітчизняними вченими, як: А. Єпіфанов, І. Спіцин, Л. Шульгіна, І. Гончарова, А. Ятченко, А. Мещеряков, О. Грищенко, О.

Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко та інші, а також зарубіжними вченими: М.

Бітнер, Я. Гордон, Н. Вудок, Ф. Котлер, М. Стоун, П.Гембл та ін.

Метою дослідження єаналіз тенденцій сучасного банківського маркетингу в Україні та виділення найбільш характерних нововведень у цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Сучасний стан вітчизняної банківської сфери характеризується постійним збільшенням кількості банківських установ на ринку, припливом великого іноземного капіталу у банківську систему України та, як результат, загостренням конкурентної боротьби і зниженням ефективності банківської діяльності та системи управління. Зі зростанням добробуту населення та розвитком виробництва банківський бізнес все більше ускладнюється, кількість продуктів і послуг, які можуть бути запропоновані клієнтові, постійно зростає, зі споживачем все частіше працюють не один, а декілька підрозділів банку [2].

Процес активного впровадження принципів та інструментів банківського маркетингу в Україні розпочався в кінці 1990-х – на початку 2000-х років і пройшов ряд періодів свого розвитку у вітчизняній банківській практиці.

Банківський маркетинг слід розуміти як філософію, стратегію і тактику банку, спрямовану на ефективне задоволення потреб, запитів і очікувань, вирішення проблем існуючих і потенційних банківських клієнтів шляхом успішної реалізації на ринку банківських продуктів, які враховують тенденції розвитку ринку і приносять користь суспільству завдяки управлінню активами та пасивами, прибутками та витратами, ліквідністю банку, рівнем ризику його операцій [1].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У зв’язку з удосконаленням банківського бізнесу відбувалася поступова зміна акцентів у банківському маркетингу. Вчені поступово перейшли від розгляду загальних питань методології та розроблення понятійного апарату банківського маркетингу до вивчення прикладних проблем: аналізу його інструментарію та, що найголовніше, – до дослідження можливостей впровадження сучасної концепції – маркетингу банківських інновацій.

Аналіз ринку банківських послуг промислово розвинених країн свідчить, що вони накопичили величезний досвід впровадження інновацій, у тому числі й у банківській сфері (табл. 1).

Табл. 1. Хронологія розвитку найсуттєвіших банківських інновацій[3] Рік Сутність інновації Створення першого центрального банку у світі - Банк Швеції

–  –  –

Як видно з табл. 1.1 особливу роль у розвитку банківського бізнесу відіграло впровадження у повсякденну практику останніх досягнень науки та техніки, а саме використання новітніх технічних засобів для автоматизації розрахункових операцій [3].

Лідером серед банків у введенні інновацій в Україні є ПриватБанк. Він першим в Україні запропонував своїм клієнтам послуги Інтернет-банкінгу "Приват24" та GSM-банкінгу, а також послуги з продажу через мережі своїх банкоматів і POS-терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв’язку та IP-телефонії [2]. Крім ПриватБанку інновації активно впроваджують "ОТП Банк", "Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль" та ін.

Сьогодні найбільшого поширення в банках набули такі види інноваційних змін:

– зміна структури та вигляду банківської установи: багатоканальна діяльність з поєднанням нових і традиційних технологій та інструментів, самообслуговування, дистанційне обслуговування, телефонні центри;

– віртуальні банківські та фінансові технології: управління банківськими рахунками, готівкові розрахунки, електронний підпис, укладання договорів;

– комплексне використання нових інформаційних та комунікаційних технологій для електронного та змішаного (традиційного і нового) маркетингу;

– нові можливості внутрішнього контролю та аудиту [3].

Висновок. Отже, слід зазначити, що на сьогодні ефективність упровадження маркетингу інновацій в українських банках не є достатньо високою. Це зумовлено, насамперед, низькими витратами на його забезпечення (менше 2 % загальних витрат). Також не повністю розуміється необхідність подібної політики і впровадження лише окремих елементів комплексу маркетингу. Банкам слід більш результативно будувати відносини зі своїми клієнтами для оптимального визначення їх потреб; чітко розробляти алгоритм реалізації орієнтованих на клієнтів концепцій та методів їх побудови.

Список використаної літератури:

Романенко Л. Ф. Банківський маркетинг: теорія, методологія, організація / Л. Ф.

1.

Романенко ; Міжнародний інститут ринкових відносин та підприємництва. – К. : Вільямс, 2002. – 512 c.

Офіційний сайт ПриватБанк. – Режим доступу : http://privatbank.ua/.

2.

Маркетинг банківських інновацій. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

3.

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_1_13_28_0.pdf

INNOVATIONS IN MARKETING COMMUNICATIONS

–  –  –

Іnnovations in marketing communications. With the development of new technologies, staying on demand on a market is harder and harder every day. It is the most difficult task to satisfy all the contemporary needs of customers. So advertisers start using some new methods, that help not only to make a profit, but also to make new values in society.

Problem. In reality, with the rapid development of the market, the investigation of all needs of customers is becoming increasingly difficult every day. To form a clear picture of consumer preferences and to implement the effective marketing impact on them, it is not enough to develop a new product, it is necessary to create a new value for customers and convince them of the product quality and the ability to meet existing needs.

The aim of research is to submit the necessity of new technologies in the marketing communications and to introduce some foreign and Ukrainian projects.

One of the components, that helps to conquest the market is the marketing comunications. Today, most of the advertisements are becoming less effective. The traditional advert doesn't cause any of the customers’ reactions. So, innovations are essential to continued growth of salles of the brand new products or if products are already commercialised well[1].

Such commercialisation starts by companies, listening to the consumers detecting their (often unobserved) needs, creating the right new products and services that meet those needs, and commercially launching these new products for the successful market takeoff.

The innovation technologies in marketing communications are very crucial, as the market is oversaturated with a classic advetisement. However, innovatons are unstable and very fleeting.

The innovation advertisement bases on promotional campaign with update technological provision, digital programs and unusual ways to transmit information.

The most perspective kind of advertisement is the video advert in the most crowded places, this technology is called – InDoor TV. Specialists claim that it attracts more than 90 % potential buyers. In last years this advert was seriously improved, with the help of the 3D technologies, now it is X3D video. The main difference and leading advantage is that the picture is visible without any additional facilities, such as special glasses or helmet.Pages:     | 1 |   ...   | 54 | 55 || 57 | 58 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Управління у справах захисту прав споживачів Копія: Районний підрозділ МПЗ України (район, місто, область) ЗАЯВА-ПРЕТЕНЗІЯ КАРТОДЕРЖАТЕЛЯ № картки ПІБ / (перші 6 та останні 4 цифри) НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА, ДЕ ДАТА ОПЕРАЦІЇ СУМА ОПЕРАЦІЇ/ АДРЕСА ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ ОПЕРАЦІЯ Я заявляю, що підприємство порушило правила торгівлі, порядок проведення розрахунків та не забезпечило мені можливість здійснення розрахунків за продані товари (послуги) із застосуванням платіжної картки (електронного платіжного...»

«ЛОХВИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ шостого скликання РІШЕННЯ Від 25.10.2011 №4 12 сесія Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища на території Лохвицької міської ради на 2011-2016 роки Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, законами України ”Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст”, Про охорону навколишнього природного середовища”, Водним та Лісовим кодексами...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАРПЕНКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 332.142.6:336.02(043.3) ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник –...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ПОЛІЩУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 005.21:[658.15:621](043.3) ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі економіки і...»

«УДК 338.512 А.Г. Загородній, А.Б. Бойчук Національний університет “Львівська політехніка” НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЇ © Загородній А.Г., Бойчук А.Б., 2012 Досліджено окремі питання формування інформації щодо витрат на інновації в бухгалтерському обліку та розвитку системи обліково-аналітичного забезпечення процесу інноваційного розвитку суб’єктів господарювання. Ключові слова: інновації, витрати, облік. A. Zagorodnij, A. Bojchuk Lviv Polytechnic National University THE...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ НА МАКРОТА МІКРОРІВНЯХ» м. Одеса, 12-13 лютого 2011 р. Одеса Забезпечення сталого розвитку економіки на макрота мікрорівнях: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 лютого 2011 р.). – Одеса: ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2011. – 124 с. У збірнику містяться матеріали, подані на Міжнародну науково-практичну конференцію «Забезпечення сталого розвитку...»

«ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ Міністерство освіти і науки України АДРЕСА Національний університет «Львівська політехніка» організаційного комітету конференції Пономаренко В. С. – д. е. н., професор, ректор Харківський національний економічний Східноєвропейський університет економіки Харківського національного економічного університету, університет, та менеджменту голова оргкомітету. пр. Леніна, 9а, м. Харків, Україна, 61166 Єрмаченко В. Є. – к. е. н., професор, заступник керівника Тернопільський...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Харківський державний університет харчування та торгівлі СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ СПІВРОБІТНИКІВ ХДУХТ 2012 РОКУ Харків ЗМІСТ 1 Монографії..3 2 Підручники..6 3 Енциклопедії..6 4 Навчальні посібники..6 5 Електронні ресурси..11 6 Статті у збірниках наукових праць ХДУХТ. 12 7 Статті у збірниках наукових праць інших вузів, у періодичних виданнях.26 8 Деклараційні патенти..69 9 Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної...»

«ЗАХОДИ КНТЕУ НА 2014/15 НАВЧАЛЬНИЙ РІК Дата Відповідальні за № Найменування заходу Місце проведення проведення виконання ЛИСТОПАД 2014 р. Вересень 2014 – Чемпіонат Києва з футболу серед ВНЗ Вищі навчальні Шаповал С.Л., 1. травень 2015 заклади Києва Кладченко М.В., М’ясоєденков К.О. Вересень 2014 – Чемпіонат України з футболу серед ВНЗ Вищі навчальні Шаповал С.Л., 2. травень 2015 заклади України Кладченко М.В., М’ясоєденков К.О. ВересеньНавчально-методичні семінари у рамках Вищої А-227...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Севастопольський національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання домашньої контрольної роботи з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для студентів спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» усіх форм навчання Севастополь Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) УДК 33 Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з дисципліни...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»