WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 50 | 51 || 53 | 54 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 52 ] --

The manager also cooperates as much as possible with employees on work issues which concern and affect them. The contribution of subordinates is requested and expected. They participate in decision making and they are empowered with a great degree of freedom in action, under increased delegation of tasks by the management. It applies to workers with high skills or experience and also to workers who will need to make substantial personal contribution in their work (e.g. execution of special tasks). Additionally, it can be applied to employees who want to express their grievances or groups with common problems.

Loose/free-rein Finally, the loose/free-rein management style is the most relaxed and supportive of all. Details are not a primary concern to the leader because "things will be done".

He is more laid-back with teamwork and group activities. This kind of manager maintains a policy of non-interference. He delegates, omitting his obligations, giving power and the right of decision to workers. He gives a few instructions, directions and allows extensive freedom to subordinates. This style applies to workers with a high degree of motivation, such as specialized technical staff and consultants in some cases.

The above analysis is not limited in the sense that each management style is restricted by its definition. Combinations of different styles such as the democratic and free-rein can exist in the same organization, depending on the particular issue, task, department or even employee specialization, on which it is called to provide a solution and direction. This can be observed not only for similar but for totally different styles such as the democratic and authoritarian.

This is where the manager's knowledge, skill, talent and experience comes into the picture and makes the right decision in different conditions, resulting in the puzzle of the successful organizational performance to be completed.

ЗНИЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАДИЦІЙНИХ МАРКЕТИНГОВИХ

КОМУНІКАЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

–  –  –

Постановка проблеми.Маркетингові комунікації підприємства спрямовані на інформування, переконання та нагадування споживачам та ринку про свої товари і свою діяльність[1]. Одним із видів таких комунікацій є реклама.Зараз її можна побачити і почути всюди: по телебаченню, радіо, у пресі та через ін. ЗМІ. Реклама розвивається тим інтенсивніше, чим ширшим стає вибір товарів і послуг. Як ефективний засіб для охоплення великих кількостей споживачів, реклама має здатність до формування споживчої поведінки та полегшує процес продажу.Проте, останнім часом спостерігається тенденція до зниження ефективності реклами. В більшості випадків це пов'язано зі зміною безпосереднього ставлення споживачів до рекламної інформації.

Мета дослідження. З’ясувати причини зниження ефективності реклами в сучасних ринкових умовах, визначити проблемні аспекти традиційних маркетингових комунікацій.

Обґрунтування отриманих результатів. Сьогодні вік інформації призвів до того, що споживач став іншим. Зросла його «ринкова грамотність» і поряд з цим знизилась ефективність традиційних видів маркетингових комунікацій.

Зараз лише 20 40% споживачів звертаються до реклами, щоб обрати товар [2, c. 124]. Адже інформацію про споживчі якості того чи іншого товару покупці мають можливість отримати з незалежних джерел.

Безперечно, причиною номер один залишається рівень цін, а також істотне зниження платоспроможності цільових груп та всього населення.Особливо гостро це відчувається саме в нинішніх умовах, коли українська гривня знецінюється шаленими темпами і головним принципом вибору товару для покупця стає «якомога дешевше», а всі інші критерії відбору відходять на другий план. Орієнтація на рекламу практично не спостерігається, вона дефакто втрачає своє значення, враховуючи соціально-економічні та воєннополітичні аспекти сьогодення.

Ще одним чинником зниження ефективності реклами є її настирливий характер.Споживачі втомилися від нескінченної нав'язливої реклами. Вона сприймається як перманентний подразник, в той час як комунікативна та інформаційна функції реклами губляться. Це сприяє формуванню стійкої масової недовіри до реклами. За оцінками фахівців, лише 10 % людей позитивно ставляться до рекламних повідомлень.

Окрім зазначених основних, існує ряд інших проблемних аспектів, що визначають зниження рівня ефективності традиційних маркетингових комунікацій [3]:

1. Конкуренція. Ми часто маємо змогу бачити як один рекламний ролик чи оголошення витісняється рекламою іншої фірми-конкурента. В цьому контексті фірма, яка дає рекламу, повинна старатись змінювати її таким чином, щоб та не «затіняла» конкуруючої, а, навпаки, привертала до себе увагу.

2. Насичення ринку окремими видами товарів. Потрібно здійснювати систематичний аналіз кон'юнктури ринку. Можна додати нове привабливе наповнення споживчими властивостями або перейти на інші товари даної товарної групи, які не піддаються ефекту насичення.

3. Втрата новизни чи моди. В цьому випадку варто слідкувати за просуванням вітчизняних торгових марок та зарубіжних брендів, складати рейтинги переваг по моді, покращувати якість, або ж застосувати перехід на оновлений асортимент.

4. Сильний вплив фактора сезонності. Потрібно завчасно прогнозувати зміну фактора сезонності та коригувати план реклами на цей період.

5. Неправильний вибір носія реклами. Для усунення даної проблеми можливі два варіанти. Перший – логічний: зміна носія реклами. Другий – пробний (пілотний) варіант оголошення, що дається в кілька носіїв реклами, свідомо збільшених за кількістю. Після чого здійснюється вибір найбільш успішного.

6. Втрата глибини змісту та креативності реклами. В цьому випадку доцільно проводити експертну оцінку ефективності реклами, порівнювати її з попередніми, а також рекламою групи лідерів. Можна випробувати ефективність тексту реклами на виставках, семінарах, презентаціях.

Висновки.Отже, здійснення фірмами маркетингових комунікацій призводить до підвищення ефективності праці персоналу, лояльності від споживачів, отримання конкурентних переваг, збільшення вартості підприємства та ін.

Для того, щоб підвищити рівень ефективності реклами та інших видів традиційних маркетингових комунікацій, необхідно спрямувати всі сили на ліквідацію ряду вищезазначених проблем, які існують в українській практиці.

Окрім того, підприємствам потрібно спрямовувати свою рекламну діяльність не тільки на отримання високого прибутку, а враховувати рівень задоволення та подальшу зацікавленість населення в пропонованих товарах чи послугах;

впроваджувати та застосовувати методики ведення маркетингової політики підприємств зарубіжних розвинутих країн; приєднувати нових молодих спеціалістів даної сфери з творчим потенціалом та свіжими ідеями, що є чи не визначальним для хорошої реклами; вивчати та аналізувати потреби населення;

сприяти розширенню дослідницьких робіт з цієї проблематики та, як говорять, йти «в ногу з часом».

–  –  –

Сьогодні в умовах посилення конкуренції, інформаційно-комунікаціних технологій в усіх сферах діяльності, насиченості ринків однотипними товарами, універсалізації банківського бізнесу необхідним є перегляд класичних елементів комплексу маркетингу або маркетинг-міксу.

Дослідженням розвитку та формування цих базових теоретичних основ маркетингу займалися багато вчених, вітчизняних та зарубіжних: Л.В.

Балабанова, О.М. Варченко, А.В. Войчак, Ж.-Ж. Ламбен, В.М. Гончаров, Н.

Борден, Д. МакКарті, Ф. Котлер, М. Портер, О. Чернега.

Метою роботи є аналіз існуючих моделей комплексу маркетингу.

Особливим підходом до визначення сутності маркетингу є трактування його з позицій «комплексу маркетингу», що розглядається «як сукупність маркетингових засобів, що піддаються контролю, які компанія використовує з метою одержання бажаної реакції цільового ринку» [1].

Коли маркетинг почав ґрунтуватися на виділенні в товарах або послугах окремих характеристик, здатних задовольнити конкретну потребу певного кола споживачів, та на перший план вийшла сегментна орієнтація, у цей час і набув широкого використання комплекс маркетингу або всім відома концепція «4Р»

– маркетинг-мікс [2].

Так, термін «маркетинг-мікс» був уперше представлений в 1953 р. Нілом Борденом (на підставі праць Джеймса Каллітона) у президентському звертанні до Американської маркетингової асоціації [2], але Дж. Маккарті запропонував об'єднувати їх у 4 групи: продукт, ціна, місце і просування. У літературних джерелах цей підхід отримав назву концепції «4Р» (Product, Price, Place, Promotion) [1].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Сьогодні існує більше десяти моделей, які можна розділити на чотири основні групи: орієнтовані на пропозицію з розширенням числа компонент «Р»;

орієнтовані на пропозицію із врахуванням сфери діяльності компанії;

орієнтовані на клієнта; гуманістичні. В таблиці 1 представлена еволюція моделей комплексу маркетингу та їх характеристика [1,3,4].

Таблиця 1 Моделі комплексу маркетингу та їх характеристика Назва Елементи моделі Характеристика(зміст) елементів моделі моделі, автор

–  –  –

Таким чином, евлоюція підходів щодо доповнення та розробки нових елементів маркетинг-міксу буде відбуватись у напрямку створення цінностей та комунікацій між компанією та споживачем. Результати досліджень щодо модифікації елементів комплексу маркетингу з урахуванням специфіки банківської діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища вивчатимуться в подальшому.

Список використаної літератури:

1. Артімонова І.В. Концепція маркетинг-міксу як основа програмно-цільового підходу до організації маркетингової діяльності підприємства / І.В. Артімонова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С.94 – 101.

2. Ілляшенко Н.С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств: монографія / Н.С. Ілляшенко. – Суми: «Вид-во СумДУ», 2011. – 192c.

3. Левіна М.О. Теоретичні основи комплексу маркетингу. – Інтернет ресурс. – Режим доступу. – http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2010_5/statti/

4.Пан Л.В., Абрамович О.К. Комплекс маркетингу та його роль в умовах комунікаційної ери маркетингу. – Інтернет ресурс. – Режим доступу. – http://science.crimea.edu/zapiski/djvu_econom/2008/econ_25_2008/005_pan.pdf

ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМЕН ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ

СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

–  –  –

Сучасний посткризовий стан економіки призвів до великої кількості судових спорів між банками та їх клієнтами щодо виконання кредитних договорів банківського вкладу, забезпечення договірних зобов’язань, звернення стягненнь на заставлене майно, визнання окремих банківських договорів недійсними тощо.

Постановка проблеми. Для банківської системи України залишається відкритим питання відтоку банківських вкладів, які знижують ефективність банківської діяльності, створюють труднощі для роботи позичальників і кредиторів, підривають довіру вкладників та інвесторів до банківської системи.

Фінансовий омбудсмен, як інструмент досудового врегулювання спірних питань шляхом надання консультаційних послуг, покликаний спростити процедуру розгляду судових справ та стати гарантом підвищення довіри до банківської системи України.

Метою наукового дослідження є розкриття сутності поняття «фінансовий омбудсмен» та обґрунтування необхідності створення в Україні інституту фінансового омбудсмену.

Особливості функціонування органів розв’язання спорів між споживачами фінансових послуг і фінансовими установами висвітлювали вітчизняні та зарубіжні науковці. Г. Браун, С. Бугаєва, Г. Жуковська, А. Ісічко, О. Мінін, Р.

Олейнюк, Н. Ткаченко, М. Перегінець, І. Шамір та ін. Аналіз останніх досліджень і публікацій у сфері механізмів захисту прав споживачів фінансових послуг дозволяє констатувати недостатню розробку зазначеної проблематики.

Фінансовий омбудсмен являє собою організацію, щодо розгляду скарг споживачів до постачальників фінансових послуг без застосування складної та тривалої судової процедури. В Україні для захисту прав споживачів фінансових послуг існує багато законодавчих норм, основними з яких є норми Конституції України, Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист прав споживачів». Стратегія «Реформування системи захисту прав споживачів на ринку фінансових послуг на 2012-2017 роки» актуалізує процес реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг [1].

За даними Національного банку України, оприлюдненими в повідомленні «Основні тенденції грошово-кредитного ринку України», обсяг депозитів у національній валюті України на 10.10.2014 р. становив 369,2 млрд. грн., з них депозити фізичних осіб – 205,6 млрд. грн. (55,69 %). Але на сьогодні, політична і фінансово-економічна кризи призвели до зниження депозитів з початку поточного року на 18,9 % в національній валюті – до рівня 205,6 млрд. грн., в іноземній валюті падіння склало 36,0 % – до 14,7 млрд. дол.., що свідчить про низький рівень довіри до банківських установ[3].

Судова практика з розгляду спорів, що пов’язані з укладенням та виконанням зазначених договорів банківського вкладу (депозиту), є значною.

Так, у Єдиному державному реєстрі судових рішень за період з 1 липня 2011 р.

знайдено 10938 судових рішень, які стосуються спорів споживачів стосовно зазначених договорів[2]. Саме тому фінансовий омбудсмен як позасудова система швидкого врегулювання спорів на фінансовому ринку України є необхідним і важливим кроком підвищення якості надання фінансових послуг, який сприятиме вибудовуванню ефективного діалогу між фінансовими установами та їх клієнтами.

Експерти пропонують створити інститут фінансового омбудсмену на базі Незалежної асоціації банків України та закріпити цей механізм на законодавчому рівні. Процедурні етапи позасудового врегулювання спорів виглядатиме наступним чином (рис. 1.1).

Інформування споживачів фінансових послуг про створення органу (ЗМІ, веб-сайти, друковані матеріали та ін.)

–  –  –

Джерело: [4] Рис 1.1. Етапи позасудового врегулювання спорів фінансовим омбудсменом Таким чином, впровадження інституту фінансового омбудсмена в Україні призведе до зменшення навантаження на судову систему та поліпшить діловий клімат на ринку фінансових послуг; підвищить довіру до постачальників фінансових послуг; збільшить обсяги залишків депозитів населеннята підвищить рівень довіри до банківських установ України загалом.

Список використаної літератури:Pages:     | 1 |   ...   | 50 | 51 || 53 | 54 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Запорізька державна інженерна академія В.Г. Воронкова О.Є. Швець ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Курс лекцій для самостійної роботи магістрів спеціальності 8.050201 „Менеджмент організацій” Запоріжжя Міністерство освіти і науки України Запорізька державна інженерна академія ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Курс лекцій для самостійної роботи магістрів спеціальності 8.050201 „Менеджмент організацій” Рекомендовано до видання на засіданні кафедри...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ НА МАКРОТА МІКРОРІВНЯХ» м. Одеса, 12-13 лютого 2011 р. Одеса Забезпечення сталого розвитку економіки на макрота мікрорівнях: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 лютого 2011 р.). – Одеса: ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2011. – 124 с. У збірнику містяться матеріали, подані на Міжнародну науково-практичну конференцію «Забезпечення сталого розвитку...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут» ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.050504 «Зварювання» Затверджено методичною радою ЗФ НТУУ «КПІ» Київ 2012 Відновлення деталей машин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.050504 «Зварювання» / Уклад.: І.В. Смирнов, А.В. Чорний – К.: ІВЦ “Видавництво...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра фінансів УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 658.114.45(075.8) ББК 65.292.34я73 У67 Гриф наданий Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист від 26.02.2013 № 1/11-435 Авторський...»

«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УДК 330.14:17.023.35 А. Г. Герасименко, канд. екон. наук Київський національний торговельно-економічний університет ПРОПОРЦІЇ РОЗПОДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СУСПІЛЬСТВІ – КЛЮЧ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ВЕКТОРА ЙОГО ВПЛИВУ НА СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ У статті досліджено різні підходи до визначення соціального капіталу і його ролі в економіці, з’ясовано, що соціальний капітал може породжувати як позитивні соціально-економічні ефекти, стимулюючи економічний розвиток країни, так і негативні,...»

«УДК 330.352.3:334.025 Петрович Йосиф Михайлович, д-р екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»; Панас Ярослав Володимирович, асистент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська політехніка» ЕВОЛЮЦІЯ КОНТРОЛІНГУ В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ У роботі розширено перелік концептуальних напрямків розвитку контролінгу. Акцентовано увагу на...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ В 2013 РОЦІ ТЕРНОПІЛЬ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ В 2013 РОЦІ ТЕРНОПІЛЬ 20 Державна служба статистики України Головне управління статистики у Тернопільській області Відділ статистики товарних ринків та зовнішньої...»

«ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ Федчишина Віоллета Віталіївна УДК: 657.92(043.3) ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ Спецiальнiсть 08.00.09 – бухгалтерський облiк, аналiз та аудит (за видами економiчної дiяльностi) АВТОРЕФЕРАТ дисертацiї на здобуття наукового ступеня кандидата економiчних наук Житомир – 2011 Дисертацiєю є рукопис. Робота виконана на кафедрi бухгалтерського облiку Житомирського державного технологiчного...»

«Фінансово-економічна діяльність митрополита Андрея Шептицького як фактор модернізації українського суспільства Галичини. Фінансово-економічна діяльність митрополита Шептицького загалом не привертала уваги дослідників його життя та діяльності. Часом вона висвітлювалася в зв’язку з його харитативною діяльністю, в цьому контексті цікавим є дослідження Енн Слюсарчук Сірка, опубліковане в збірнику “Morality and Reality”1. Ця розвідка має за мету показати цілі, інструменти і способи...»

«Сприяння економічній диверсифікації в Україні: роль середовища, сприятливого для бізнесу, політики забезпечення кваліфікованими кадрами та стимулювання експорту Гр уп а т е х нічної під т римки з пи та нь Гідної пра ці та Бюр о моп д ля країн цен т ра льної та Сх ідної Євр опи Авторське право © Міжнародне бюро праці Перша публікація 2010 На видання Міжнародного бюро праці поширюється видавниче право згідно з Протоколом № Загальної конвенції щодо авторського права. Але короткі витяги з них...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»