WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 5 ] --

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Consolidated_version_Founding_Regulation_EN_01975R0 337-20041221-en.pdf [cited 23.5.2011].

4. Cedefop (2015). Stronger VET for better lives:Cedefop's monitoring report on vocational education and training policies 2010-14. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Cedefop Reference series; No 98.

ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ СЕРЕД МОЛОДІ В УКРАЇНІ

–  –  –

Безробіття є одним із атрибутів ринкової економіки. Воно носить двоїстий характер: з одного боку призводить до розгортання бідності, а з іншого – примушує учасників ринку підвищувати власну конкурентоспроможність, мобільність та адаптованість до ринкових умов, що постійно змінюються.

Отже, саме від громадян та держави буде залежати як це явище впливатиме на них.

Метою статті є аналіз сучасного стану молодіжного безробіття, виявлення наслідків цього явища, а також розробка заходів, щодо подолання цього явища.

Рівень безробіття молоді у 2013 р. порівняно з рівнем безробіття серед усього населення, як завжди, був вищим. Порівняно з 2012 р. у 2013 р. рівень безробіття населення віком 15–70 років зменшився із 7,5% до 7,2%, а серед молоді віком 15–35 років –з 11,3% до 10,9% відповідно. Що стосується відмінностей між рівнями безробіття в різних вікових групах молоді, то протягом останніх чотирьох років найнижчий рівень безробіття спостерігався серед молодих людей віком 30–34 роки, а найвищий – серед молоді, яка належить до вікової групи 15–24 роки.

Рис. 1. Рівні безробіття молоді (за методологію МОП) за віковими групами у 2000–2013 рр., % Джерело: дані Державної служби статистики України.

У 2013 р. у віковій групі від 15 до 24 років рівень безробіття в Україні (17,4%) був нижчим, ніж у країнах Європи (23,5%).

Розгляд причин незайнятості безробітного населення (за методологією МОП) показує, що частка молодих людей, які не були працевлаштовані після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації, протягом останніх чотирьох років збільшилась і в 2013 р.

становила 17,5% проти 16,2% у 2010 р. (див. рис. 2). Водночас значно зменшилась частка осіб, вивільнених з економічних причин (у 2013 р. – 29,8%, а у 2010 р. – 39%), проте зросла частка працівників, звільнених за власним бажанням (відповідно 37,7% і 29,1%).

За даними Міністерства соціальної політики України, кількість осіб віком 35 років, які у 2013 р. мали статус безробітного, становила 698 тис. осіб, що складає 45% загальної чисельності безробітних усіх вікових груп.

Рис. 2. Причини незайнятості безробітного населення (за методологією МОП) у середньому за 2000–2013 рр., % Джерело: дані Державної служби статистики України.

Що стосується молоді, то найвищий рівень офіційного безробіття спостерігався серед вікових груп 25–29 і 30–34 років (41,2% і 13,1% відповідно). Дещо нижчий рівень безробіття (11,7%) був властивий віковій групі 20–24 роки, а найнижчий (3,1%) – молоді віком 15–19 років. Такий низький рівень безробіття у наймолодшій віковій групі можна пояснити тим, що переважна більшість молодих людей цього віку навчається.

Порівняльний аналіз рівнів молодіжного безробіття за статевовіковим критерієм свідчить, що у всіх вікових групах української молоді протягом 20 р. рівень офіційного безробіття серед жінок (15–19 років – 3,3%, 20–24 роки – 12,2%, 25–29 років – 15,3%, 30–34 роки – 14,2%) був вищим, ніж рівень офіційного безробіття серед чоловіків (15–19 років – 2,8%, 20–24 роки – 11,2%, 25–29 років – 12,9%, 30–34 роки – 12,0%).

З метою подолання безробіття, зокрема серед молоді, державною службою зайнятості здійснюються заходи щодо сприяння зайнятості населення. Як наслідок, у 2013 р. 235 тис. безробітних з числа молоді отримали роботу, що на 41% більше, ніж у 2012 р. Зростання цього показника відбулося більш ніж на 70%, майже в усіх регіонах України, зокрема у Запорізькій, Луганській, Харківській областях та у м. Києві.

Оскільки молоді люди є майбутнім будь-якої держави і молодь, яка вперше вступає на ринок праці з метою пошуку роботи є вразливою категорією, то держава зобов’язана піклуватися про них, створювати та реалізовувати перспективні соціально-економічні програми. Отже, основна увага як науковців так і урядовців має бути спрямована не лише на ліквідацію молодіжного безробіття, а й на створення сприятливих соціально-економічних умов з метою збільшення кількості працездатної молоді. Для цього необхідно ретельно дослідити причини міграції молодих громадян та створювати і реалізовувати програми, які б сприяли їх поверненню, причому не авторитарними, а демократичними методами.

Список використаної літератури:

1. Вальтова Д.М. Проблеми молодіжного безробіття в сучасній Україні / Д.М. Вальтова // Вісник Дон ДУЕТ. – 2011. – № 2. – С. 139

2. Сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс] Режим доступу:

http://www.ukrstat.gov.ua

3. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні «Стратегія молодіжної політики: освіта, зайнятість, житло» [Електронний ресурс] Режим доступу:

http://www.dsmsu.gov.ua/media/2015/01/15/1/Dopovid_molod_za_pidsumkamy_2013.pdf

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ПРАЦЕЗДАТНОЇ

МОЛОДІ ЗА КОРДОН ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

–  –  –

Сучасна молодь вступає в життя в дуже складних умовах економічного і соціального розвитку суспільства. У сучасній Україні дорого вчитися, бути здоровим, мати дітей, жити. Серед молоді особливо помітно соціальне розшарування, кожен другий студент не впевнений, що буде затребуваний у своїй країні. Молоде населення країни не може прогнозувати своє життя.

Метою дослідження є виявлення причин міграції молоді за кордон та розробка шляхів рішень, орієнтованої на збереження інтелектуального потенціалу України.

Однією з найважливіших особливостей сучасного стану міграції є «від'їзд інтелекту», тобто безповоротна або довготривала еміграція висококваліфікованих спеціалістів. Основними причинами цього процесу є:

постійне зниження соціального статусу вченого та спеціаліста;

результати роботи вчених та спеціалістів часто не знаходять своєї остаточної реалізації; накопичення стартового капіталу для створення власного бізнесу або розвитку своєї справи;

заробіток задля задоволення поточних життєвих потреб;

бажання покращити своє матеріальне становище;

більша можливість за кордоном реалізувати свої знання та досвід;

національна та релігійна нетерпимість;

зростання безробіття в країні, навіть серед висококваліфікованих спеціалістів [1].

Причинами міграції можуть бути національні, релігійні, воєнні, політичні та інші чинники.

Міжнародна трудова міграція може носити постійний характер, тобто вона пов'язана з переїздом на постійне місце проживання з однієї країни в іншу та тимчасовий характер по контрактах, сезонна міграція та міграція прикордонних робітників [2].

Сучасна молодь шукає нові шляхи для того, щоб забезпечити собі гідне майбутнє, успішний розвиток. Тому вони емігрують за кордон. У свідомості української молоді закладається чітке уявлення, що за кордоном їх очікує стабільність та процвітання [3].

Виділяють декілька потоків трудової міграції:

виїзд на навчання при одночасному влаштуванні на роботу;

1) виїзд на стажування з одночасною роботою за наймом;

2) виїзд на постійне місце проживання з виходом на ринок праці.

3) Багато випускників ВНЗ виїжджають за кордон, бо не можуть знайти можливості гідного застосування своїх здібностей.

Працездатна молодь займає важливе місце в соціальних відносинах, виробництві духовних і матеріальних благ. Однак положення молоді в соціумі і ступінь її участі в творчій діяльності залежать від дій держави. Та ж сама молодь є майбутнім держави, від неї залежить розвиток країни. Головною причиною трудової міграції населення є низький рівень розвитку економіки країни.

Трудова міграція молоді приводить до проблем в різних сферах життя і розвитку суспільства: політичної, економічної, соціальної, демографічної, та ін.. Таким чином, для того щоб уникнути трудової міграції працездатної молоді, або хоча б скоротити їх рівень, державі необхідно докласти дуже багато зусиль.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Але в першу чергу нашій країні необхідно почати розробку державних програм регулювання «інтелектуальної міграції» у справі захисту вітчизняного інтелектуального потенціалу. Також створити умови конкурентоспроможні до умов за кордоном, добре обладнані робочі місця, які мотивували б молодь залишитися в країні, підняти заробітну плату та рівень життя. Мотивувати нематеріально молодих фахівців працювати в Україні шляхом надання пільг і положень в суспільстві, повертати патріотичне мислення молодого покоління.

Важливо побудувати систему ефективної комунікацій з молодими фахівцями, надати їм гарантію дотримання прав і свобод, забезпечити впевненість у стабільність майбутнього. Створити такі умови для молоді в Україні, щоб вони не хотіли покидати батьківщину.

Список використаної літератури:

1. Воробьева О. Д. Миграция населения: теория, политика: Учебное пособие /О. Д.

Воробьева, А. В. Топилина. – М.: Экономическое образование, 2012. – 364 с.

2. Козик В.В., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. Навч. посіб/В.В. Козик Л. А.

Панкова. – К.:Знання, 2008.- 406 c.

3. Рязанцев С.В. Мировой рынок труда и международная миграция: Учеб. пособие / С.В.

Рязанцев, М.Ф. Ткаченко. – М.: ЗАО Изд. «Экономика», 2010. – 303 с.

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ И ПУТИ ИХ

РЕШЕНИЯ

–  –  –

Проблемой постсоветского периода стала структурная перестройка хозяйства Украины, это неизбежно привело к массовому высвобождению рабочей силы из традиционных мест работы, лиц на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Возникло такое явление, как безработица.

Кроме того, началось массовое перераспределение работников по различным сферам экономики. Значительным негативным явлением стала трудовая миграция населения за границу.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что занятость населения – это основа будущего страны, что влияет на общественные процессы.

Привлечение рабочей силы в общественные процессы страны является одним из перспективных направлений обеспечения полной занятости. Начало XXI века ознаменовано резким обострением проблем занятости в разных странах мира в том числе и в Украине. Одной из важнейших проблем стало безработица, которая постоянно беспокоит общество и требует глубокого изучения ее причин.

Теоретической основой исследования проблем занятости населения являются труды таких экономистов, как Дж. М. Кейнс, А. Маршалл, А.

Филлипс, А. Оукен, В.В. Адамчук, Б. Генкин, О.И. Рофе,: О.А. Гришнова и другие [1].

Общая доля трудоспособного населения Украины составляет не более 60%. Стоит отметить, что преобладающей формой занятости трудоспособного населения все еще остается государственный сектор экономики, однако доля негосударственных форм собственности постепенно растет. В нашей стране установлен восьмичасовой рабочий день, поэтому на определенных видах работы можно работать в три смены. Итак, для того чтобы увеличить выпуск продукции, не обязательно строить новые предприятия, а необходимо полнее и эффективнее использовать оборудование и рабочую силу в течение суток. Здесь содержится один из резервов повышения уровня занятости населения.

Территориальные различия в занятости населения Украины также существенны. В целом по Украине уровень занятости трудоспособного населения составляет 65,3%. Показатель занятости, выше среднеукраинского, имеют лишь 12 регионов Украины. Наименьшим уровнем занятости характеризуются Тернопольская (59%), Ивано-Франковская (58,3%), Ровненская (60%), Черновицкая (56%) области. Важным аспектом использования трудовых ресурсов и формирования трудовой активности показатель среднемесячной заработной платы работников [2].

Так же для характеристики трудовых ресурсов любой страны необходимо определить уровень их квалификации. Всего в экономике Украины занято 25% работников с полным высшим образованием. Доля работников с высшим образованием в определенных сферах экономики Украины имеет самое высокое значение в государственном 57%; финансовой деятельности 55%;

образовании и науке 50%; наименьшее строительство 14%; сельское и лесное хозяйство 7%. [2] Итак, несмотря на определенные кризисные и посткризисные явления украинской экономики, в нашей стране сформированы высококвалифицированные трудовые ресурсы практически для всех сфер хозяйственной деятельности. Однако решение проблем занятости и рационального использования трудовых ресурсов возможно лишь благодаря внедрению эффективных механизмов защиты населения от безработицы, возвращение в Украину из стран Европы и России временных работников, создание для населения надлежащих условий труда и жизнедеятельности.

Таким образом можно предложить следующие меры для снижения уровня безработицы и по улучшению занятости:

разработка и принятие специального Закона «О гибких и нестандартных организационных формах занятости», который предусматривал бы широкое использование гибких графиков рабочего времени и закреплял условия действия временных и сезонных контрактов [3];

создание отдельной биржи труда (или специальных отделов) именно для трудоустройства молодежи;

разработка проектов, ориентированных на финансирование активных мер содействия занятости населения;

установление доплат к окладам молодым работникам (данное мероприятие может выступить определенным стимулом к поиску работы молодыми людьми);

разработка и внедрение действенного механизма финансовой и иной поддержки предприятий, учреждений и организаций, участвующих в реализации этой программы по трудоустройству населении.

Можно сделать вывод, что настойчивость людей, которые действительно хотят работать совместно с реализацией эффективной политики занятости государства, направленной на получение людьми работы с достаточными условиями труда приведут к улучшению ситуации с безработицей и уровня экономического развития государства в целом. Эффективное решение проблемы трудоустройства даст толчок к развитию отечественной экономики, способствовать становлению Украины как стабильного, развитого и процветающего государства.

Список литературы:

1. Волкова О.В. Ринокпраці. Навчальний посібник / О.В. Волкова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 624 с.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ 205 УДК 629.114.3 В.М. Поляков, доцент, канд. техн. наук, С.М. Шарай, доцент, канд. техн. наук, М.І. Файчук, аспірант, Д.Ю. Приходченко, аспірант Національний транспортний університет вул. Суворова, 1, м. Київ, Україна, 01010 poljakiv_2006@ukr.net СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВСТАНОВЛЕННЯ КОЛІС ЛАНОК АВТОПОЇЗДІВ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Проведено аналіз статистичних даних параметрів встановлення коліс ланок автопоїздів в умовах експлуатації. Розраховано...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щОДО пІДгОТОвКИ ТА ОфОРМлЕННя КуРсОвОЇ РОбОТИ з дисципліни “ОсНОвИ МЕНЕДЖМЕНТу ОХОРОНИ ЗДОРОв’я” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 200 Підготовлено професором кафедри менеджменту О. В. Баєвою Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 5 від 16.01.06) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом баєва О. в. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни...»

«Ю.В. Богоявленська, І.В. Карчевська. Проблеми визначення і забезпечення граничного рівня якості трудового життя УДК 331 : 338 : 314 Ю.В. Богоявленська, І.В. Карчевська1 Проблеми визначення і забезпечення граничного рівня якості трудового життя Розглянуто теоретичні та прикладні засади якості трудового життя на макроі мікрорівнях. Визначено категорію і досліджено граничний рівень якості трудового життя за допомогою системи показників та індексів. Запропоновано напрямки удосконалення наукової і...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування В.О. Гнєушев БРИКЕТУВАННЯ ТОРФУ Монографія Рівне – 2010 УДК 622.331.662.812 ББК 31.352 Г56 Рекомендовано вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування. (Протокол № 11 від 30 листопада 2007 р.) Рецензенти: Юрченко В.І., генеральний директор державного концерну «Укрторф». Приходько М.А., доктор технічних наук, професор, провідний спеціаліст відділу...»

«Послання Ісламу Др. Абдуррахман аль-Шеха. Переклад EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (E.I.R.C) & Мухаммада аль-Гарбі Послання Ісламу Др. Абдуррахман аль-Шеха. переклад: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (E.I.R.C) & Мухаммада аль-Гарбі Перевірка: Lustikova Anna Aleksandrovna Юлия Коляденко © Усі права на книгу належать автору. Автор дозволяє передруковувати або перевидавати цю роботу, якщо метою вищевказаних дій є безкоштовне розповсюдження книги. При цьому забороняється внесення до тексту...»

«Т.А. Васильєва ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА В СТРУКТУРІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Монографія Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 001.895:330.3 ББК 65.012.341 В19 Рекомендовано до друку вченою радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 2 від 15.05.2009 Рецензенти: доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи...»

«УДК 338.45:6 Гарбаж Йосип Львович, член Львівського крайового товариства “Рідна школа”, генеральний директор науково-впроваджувальної фірми “Нова генерація”; Яворський Михайло Степанович, кандидат технічних наук, директор Львівського державного центру науково-технічної і економічної інформації; Левицька Ольга Олександрівна, старший викладач кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом ФОРМУВАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ТРИВЕКТОРНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ...»

«Шифр «Моніторинг» Методика моніторингу системи теплозабезпечення будівель ЗМІСТ ВСТУП..3 1 Загальний опис стану будівлі та системи тепло забезпечення.5 2 Обгрунтування необхідності контролю теплоспоживання.10 3 Пропонована система моніторингу..13 3.1 Алгоритм розрахунку ліміту теплопостачання та робіт з моніторингу.15 3.2 Організаційна структура проведення аудиту.17 3.3 Функції персоналу, які задіяні у роботі з системою моніторингу.18 3.4 Визначення теплового навантаження будівлі.22 3.5 Звітна...»

«Науковий вісник, 2006, вип. 16.2 Література 1. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное явление. – М.: Наука, 1997. – Кн. 2. – 150 с.2. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: до ефективніших суспільств. Доповідь Римському клубові: Пер. з англ. – К.: Основи, 1993. – 238 c.3. Кульчицький Я.В. Проблеми становлення соціально-екологічних суспільних відносин: методологічний аспект// Вісник Львів. ун-ту. Серія економічна. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2004, вип. 33. – С....»

«Затверджено на засіданні кафедри стратегії підприємств протокол № 4 від 22.12.2009 р. ПОРЯДОК роботи експертних комісій кафедри стратегії підприємств з обґрунтування та затвердження тем магістерських дипломних робіт Метою першого засідання експертних комісій кафедри є виявлення міри обґрунтованості та здійснимості дипломних досліджень в обраному студентом напрямку, а також здійснення контролю з боку кафедри виконання студентом першого етапу підготовки дипломних робіт згідно затвердженого...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»