WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 45 | 46 || 48 | 49 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 47 ] --

Обгрунтування отриманих результатів. Однією з популярних інтернеттенденцій, з якою працюють банки сьогодні є соціальні мережі. Соціальна мережа – це структура, що складається з певних елементів, якими можуть бути як люди, так і соціальні групи. В епоху Інтернету, соціальними мережами стали називати великі Інтернет-портали, що дозволяють користувачам створювати власні сторінки або вести щоденник, а також спілкуватися з іншими учасниками. Банки використовували соціальні мережі задовго до появи відповідних сайтів та спільнот в Інтернеті. Адже численне коло знайомих клієнтів досвідчених банківських фахівців з продажу та топ-менеджерів банків

– це і є їх власна соціальна мережа. Але перехід до охоплення десятків мільйонів людей став можливий лише з розвитком Інтернету. Згідно більшості рейтингів, найпопулярнішими залишаються такі соціальні мережі, як «Facebook», «Twitter», «ВКонтакте», «Однокласники» та деякі інші [2].

Як зазначає к.е.н. Гузар У. Є. у роботі «Сучасні технології інформування населення про банківські послуги та продукти», з появою соціальних мереж, виникає і такий маркетинговий інструмент як socialmediamarketing – просування в соціальних мережах. У 2012 році на першому місці за кількістю підписників (25 929) у соціальній мережі ВКонтакте знаходився ПриватБанк, який збільшив кількість учасників у квітні 2014 року до цифри 35 572 [3, с. 45].

Зрозуміло, що будь-який середній та великий банк буде прагнути на свою користь використовувати таку аудиторію. Однією з привабливих для банків особливостей соціальних мереж є те, що люди зазвичай заводять у них сторінки, знаходять партнерів для спілкування всерйоз і надовго. Та й вибір банківських продуктів зараз більше ніж у половині випадків здійснюється на основі вивчення інформації в Інтернеті – як на офіційному сайті банку, так і шляхом обміну досвідом на форумах і в соціальних мережах. Привабливість соціальних мереж ще і в тому, що при правильному виборі стратегії просування, в них формується ядро лояльних клієнтів банку і користувачів його продуктів, які активно рекомендують їх своїм друзям та знайомим [2].

Банки можуть успішно використовувати соціальні мережі в своїх інтересах та цілях, основними серед яких є наступні:

1.Моніторинг потенційних клієнтів перед видачею кредиту: активність, постійність, коло спілкування, обговорення роботи та бізнесу.

2. Пошук боржників, неплатників.

3. Оперативний обмін інформацією між співробітниками банку в режимі онлайн, інструктажі, навчання, передача досвіду, вирішення аналогічних завдань і схожих проблем, робочі групи по проектах.

4. Підвищення відвідуваності сайту компанії та підтримка подій.

5. Пошук необхідного персоналу та експертів.

6. Популяризація бренду та підвищення його впізнаваності.

7. Використання живих маркетингових медіаканалів, виявлення задоволених клієнтів, що підтримують компанію.

8. Оперативний моніторинг, опитування, отримання оперативної маркетингової інформації.

9. Використання даних зворотного зв'язку в режимі реального часу, відстеження відгуків про товари і послуги, тенденції, вивчення думок і переваг.

10. Присутність у «натовпі народу».

Соціальні мережі надають банкам унікальні можливості як для розширення клієнтської аудиторії, так і для вивчення її думки про переваги та недоліки пропонованих банком продуктів. Також дуже цінним можуть виявитися пропозиції банківських клієнтів щодо вдосконалення вже наданих послуг та по розробці нових банківських продуктів.

Ще один плюс – у зворотному зв'язку. Аналіз соціальних мереж – це важливе джерело корисної інформації для маркетологів і рекламістів банків.

Проте, існують маркетингові ризики присутності банків в соціальних мережах. Насамперед, вони пов'язані з можливими піар-атаками недоброзичливих людей та конкурентів, також нанесення шкоди репутації банку через неформальне спілкування в соціальних мережах, витік конфіденційної інформації, якою можуть скористатися конкуренти.

Соціальна мережа – це комунікації користувачів. Вона дає можливість швидко достукатися до маси потенційної аудиторії. Однак ризик підміни якості кількістю можна нівелювати, якщо соціальну мережу використовувати як вторинний інструментарій маркетингу. Наприклад, якісна та цікава новина про послуги банків для бізнесу, введена в тематичні ЗМІ, може стати об'єктом обговорень аудиторії в соціальній мережі. Соціальна мережа може ідеально «підхоплювати» те, що розпочинають ЗМІ [2].

Висновки. Використання інноваційного інструменту Інтернет-маркетингу, такого як соціальна мережа, це те – до чого неминуче прийде банк, що прагне бути конкурентоспроможним. Адже це не лише вимога сучасності, а й можливість залучення та постійного моніторингу існуючих та потенційних клієнтів за мінімальних витрат.

Однак, для досягнення не лише кількісного, а й якісного результату, фінансові установи не повинні забувати про дотримання інформаційної безпеки. Тому, сучасна тенденція до використання маркетингових інтернетнструментів комунікацій повинна бути забезпечена створенням відповідної платформи підтримки у конкретних банках.

Список використаної літератури:

1. С.М. Козьменко, Т.А. Васильєва, С.В. Лєонов. Маркетинг банківських інновацій.

Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011, № 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_1_13_28_0.pdf

2. Банки в соціальних мережах. Україна фінансова. Інформаційно-аналітичний портал

Українського агентства фінансового розвитку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/159.htm

3. Волянська Н., Гузар У.Є. Сучасні технології інформування населення про банківські послуги та продукти. Актуальні проблеми управління людськими ресурсами та економіка праці: збірник тез ІІІ Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (22-23 травня 2014 р.): у 2-х т./відп. за вип.. д-р екон. Наук, проф.

Л.К.Семів; ЛІБС УБС НБУ. – Львів, 2014. – Т.2 – с. 44-47.

РЕБРЕНДИНГ ТОРГОВОЇ МАРКИ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ

–  –  –

Постановка проблеми. Сучасний стан економічного простору характеризується зростанням мінливості ринку та вимог і потреб споживача.

Знаходячись в умовах нестабільності бізнесу через недостатню гнучкість та неможливість швидкої адаптації до змін, чимало компаній втрачають свої ринкові позиції. Тому для багатьох компаній доцільним способом утримання існуючих позицій чи виходу на нові є застосування такого ефективного інструментарію стратегічного маркетингу як ребрендинг.

Ребрендинг є особливо актуальним для українських підприємств на споживчому ринку, де переважна більшість компаній стикається не з необхідністю створювати бренд з самого початку, а з необхідністю виправляти існуючу ситуацію, яка сформувалася внаслідок попередньої діяльності.

Метою дослідження є уточнення сутності ребрендингу, визначення необхідних умов його застосування та напрямів його реалізації длязабезпечення тривалого існування компанії на ринку.

Обґрунтування отриманих даних. У сучасному маркетинговому тлумаченні бренд (англ. brand) – це назва, знак, символ, дизайн, призначений для ідентифікації товарів чи послуг з метою виділення їх з усієї торгової групи.

Поняття бренду можна коротко визначити як «торгова марка плюс думка про неї навколишнього середовища», причому це формулювання стосується як товарів широкого вжитку, так і туристичних послуг [4].

Брендинг (branding) – це власне процес створення і розвитку бренду, основний спосіб диференціації продуктів, інструмент просування товарів на ринок і створення довгострокового зв’язку зі споживачами на основі актуальних для споживачів цінностей.

Мета брендинга – створення чіткого образу бренду і чітке формування напряму комунікацій. Нерідко використовується суббренд (бренд усередині бренду) або рух мазкі вниз. У такому разі, щоб охопити брендом масовіші сегменти споживачів, компанія розробляє новий продукт, який відрізняється від базової моделі більшою простотою.

Ребрендинг (Rebranding) – це комплекс заходів щодо зміни всього бренду, або його складових (назви, логотипу, візуального оформлення, позиціонування, ідеології і так далі). Коли ми говоримо про ребрендинг, то маємо на увазі зміни образу, наявного у споживача [3].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Варто зазначити, що усі дослідники наголошують на тому, що ребрендинг є дуже складною та ризикованою стратегією та при невдалій реалізації може погіршити імідж та зменшити капітал бренду. Для багатьох компаній внесення брендових змін взагалі є протипоказаним, а для інших – необхідним.

В цілому, ребрендинг повинен виконувати такі завдання: посилювати бренд (з метою зростання лояльності споживачів), диференціювати бренд серед конкурентів (з метою посилення його унікальності), збільшувати цільову аудиторію бренду (з метою залучення нових споживачів) [2].

Ребрендинг є недешевим, але, при правильному аналізі та імплементації, є ефективним вкладенням у прибутковість підприємства та досягнення конкурентних переваг. Як правило, з необхідністю ребрендингу зустрічаються компанії середнього та великого бізнесу і, як показує статистика на таких підприємствах проводять в середньому кожні 5 років.

Є такі типи ребрендингу: рестайлінг (ренеймінг), репозиціонування і радикальний ребрейдинг.

Рестайлінг/ренеймінг - функціональна мета полягає в підтримці інтересу у вже сформованого сегмента споживачів. Репозиціонування – це свідома зміна позиції бренду на ринку. Радикальний ребрендинг передбачає зміну марочного імені та елементів фірмового стилю, та засноване в більшості випадків на повному репозиціонуванні бренду [4].

На підставі дослідження особливостей споживчого маркетингу, нами було виокремлено ряд особливостей, які варто враховувати при плануванні стратегії ребрендингу, а саме:

- велика кількість продуктових брендів та висока щільність інформаційних потоків;

- період формування бренда та лояльності споживачів не є довготривалим, що пов'язано з відносно коротким життєвим циклом продукції;

- на відміну від промислового ринку, для споживчого не є таким важливим зв'язок марки продукції з маркою виробника, адже споживачам достатньо знати і оцінювати характеристики бренду;

- перевага образних комунікацій над інформаційними;

- пріоритетність емоційних мотивів при побудові комунікацій [1].

Висновки. Аналіз інформації стосовно кампаній ребрендингу підприємств, що працюють на споживчому ринку, показує, що про логічне завершення повідомляють у ЗМІ в середньому тільки 58% компаній.

Причинами незавершеності окремих кампаній ребрендингу в Україні, можуть виступати не лише несприятливі макрофактори, а й відсутність алгоритмізації і структурування проведення кампанії ребрендингу, якаповинна бути обґрунтованою та добре спланованою.

Список використаної літератури:

1. Гнідіна О.Ю, Зозульов О.В. Ребрендинг торгової марки на споживчому ринку// Економічний вісник НТУУ КПІ..

2. Івашова, Н. В. Формування бренд-орієнтованої системи управління комунікаціями промислового підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. В. Івашова; Сум.

держ. ун-т. - 2010. – С. – 21.

КовальовА.В., ШиянА.О. Теоретичніосновибренду, 3.

брендингутаребрендингу//Theoretical and Practical Aspects of Economics and IntellectualProperty. – 2013. - №2. – С. 79.

4. Масюк Ю. Формування брендів туристичних підприємств за сучасних умов// Вісник Львівського університету. – 2008. - №24 – С.201-202

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

–  –  –

Практика соціальної звітності бізнесу почала широко розповсюджуватися в середині 1990-х. Проте і раніше окремі корпорації і навіть цілі країни пробували з тим чи іншим успіхом впроваджувати нефінансову звітність Саме у ці роки стало зростати суспільне незадоволення негативними наслідками зростання виробництва в результаті того, що все частіше це зростання здійснювалося за рахунок забруднення навколишнього середовища, всякого роду дискримінації, зниження безпеки виробництва, погіршення якості товарів.

Сьогодні найбільшого розповсюдження нефінансова звітність набула у Європі (лідер - Великобританія) і північній Америці, причому у Канаді цей процес проходить навіть активніше, ніж у США. В азіатському регіоні активно підключилися до процесу звітності компанії Японії і Південної Кореї.

Для представників українського бізнесу стає очевидним розуміння того, що стабільний розвиток корпорацій, який поєднує економічні, соціальні і екологічні фактори, веде до зниження підприємницьких ризиків, зміцнює конкурентоспроможність, підвищує ефективність персоналу і лояльність споживачів, покращує репутацію корпорації, створює позитивний вклад підприємницької спільноти у економічний і соціальний розвиток територій своєї присутності. Усе це, в свою чергу, сприяє створенню таких умов, які б забезпечили реалізацію довгострокових стратегій бізнесу на основі дотримання балансу інтересів зацікавлених сторін. У цьому, за висновком науковців, суть соціально відповідального ведення бізнесу, як основи стабільного розвитку корпорацій[1.

Переваги нефінансової звітності тісно пов'язані з вигодами від ведення бізнесу, формує довіру до компанії з боку різних груп впливу, зокрема, для працівників компанії така звітність є значним стимулом і доказом статусності роботи, роз'яснюючи соціальну вагу їх роботи, сприяє формуванню іміджу відповідального роботодавця серед молодих фахівців.

Соціальна звітність зачіпає питання нематеріальної вартості бізнесу, зокрема, таких її аспектів, як репутація, лояльність споживачів, надійність, людський капітал. Складання відповідної звітності грає важливу роль у створенні і просуванні бренду компанії.

Розвиток нефінансової звітності залишається актуальним для України.Pages:     | 1 |   ...   | 45 | 46 || 48 | 49 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«II. ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 6. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 6.1. Терміни та визначення основних понять у галузі стандартизації У Законі України Про стандартизацію термін стандартизація вживається в такому значенні: стандартизація діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції,...»

«УДК 811.161.2 UDC 811.161.2 ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ Панченко В.В., Національний транспортний університет, Київ, Україна ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ Панченко В.В., Национальный транспортный университет, Киев, Украина TERMINOLOGY VOCABULARY IN PROFESSIONAL COMMUNICATION Panchenko V.V., National transport university, Kyiv, Ukraine Постановка проблеми. У статті говориться, що науково-технічний прогрес, перебудова соціально-економічної й політичної...»

«ISSN 2311-5149 © Н. М. Ногінова ФІНаНСи, ГРОШОВиЙ ОБІГ та КРЕДит Отримано: 6 березня 2014 р. Ногінова Н. м. Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції / Н. м. Ногінова // Наукові записки Національного університету Прорецензовано: 27 березня 2014 р. «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету Прийнято до друку: 24 квітня 2014 р. «Острозька...»

«9. Голян В. А. Еколого-економічні проблеми землекористування в Україні / Голян В. А., Крисак А. І. // Актуальні проблеми економіки. — 2007. — № 1. — С. 117—124.10. Хвесик М.А. Інституціональне забезпечення землекористування : теорія і практика : [монографія] / М. А. Хвесик, В. А. Голян. — К. : Книжкове видавництво НАУ, 2006. – 460 с.11. Тихонов А. Г. Наукові засади сталого розвитку землекористування : індикація екологічного стану / Тихонов А. Г., Гребенюк Н. В., Тихоненко О. В., Феденко В. П....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ аналітична доповідь КИЇВ 201 Модернізаційні пріоритети реформування транспортно-дорожнього комплексу в Україні.– К.:НІСД, 2013. – 32 с.Автори: Собкевич О. В., к. е. н., с. н. с. Михайличенко К. М., к. е. н. Ємельянова О. Ю. За редакцією к. е. н., с. н. с., Засл. економіста України Я. А. Жаліла При повному або частковому відтворенні матеріалів даної публікації посилання...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “коМплексний кваліфікаційний тренінг” (длябакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри управління персоналом Н.Г.Швець Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом (протокол № 8 від 08.10.07) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Швецьн.г.Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи...»

«КРАЩІ ПРАКТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА М. БЕРДЯНСЬКА БЕРДЯНСЬК – 2010 Проект «Бердянська толока» реалізується Бердянським міським комітетом руху «Педагоги за мир та взаєморозуміння» в межах спільної ініціативи Pact Inc., Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду Східна Європа. Реалізація компоненту «Підтримка місцевих ініціатив» програми «Об’єднуємося заради реформ (UNITER)», що виконується Pact Inc., стала можливою завдяки щирій підтримці американського народу, наданої через...»

«Економічні науки УДК 334.754:330.341.1(4/9) О. В. ДЕКАЛЮК, А. А. БЕРЕЗА Хмельницький національний університет ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОРПОРАЦІЙ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД Розглянуто економічний зміст понять «інновації» та «інноваційна політика», проаналізовано досвід впровадження інновацій міжнародними корпораціями та досліджено стан інноваційної діяльності підприємств України, визначено проблеми і перспективи активізації інновацій та науково-технічної діяльності у вітчизняній практиці....»

«УДК 378 К. І. ПРИХОДЧЕНКО (д-р пед. наук, проф.) Донецький національний технічний університет ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ВЕКТОР РОЗВИТКУ Стаття висвітлює проблему ролі освіти в соціальному розвитку особистості. Важлива роль в цьому напрямку належить організації навчально-виховного процесу, зокрема створення єдиного Европейського освітньо-виховного простору. Ключові слова: європейська співдружність, професійна компетентність, Болонська система навчання. Постановка...»

«Фотограмметрія, геоінформаційні системи та картографія УДК 528.4 ВИКОРИСТАННЯ ЦМР ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЛИЖНИХ ТРАС ТА ТРАВЕРСІВ ТУРИСТИЧНОГО КУРОРТУ “БУКОВЕЛЬ” Р. Рудий, А. Матіщук, О. Бахмат Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Постановка проблеми Для успішної діяльності гірськолижних курортів необхідно розв’язати задачу планування території та розташування основних туристичних об’єктів, серед яких виділяють: лижні траси та траверси, витяги, резервуари для засніження;...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»