WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 42 ] --

Підхід оцінки клієнта «під кутом 360°» передбачає задоволення фінансових потреб споживачів у якомога більшій мірі на основі аналізу внутрішньої та зовнішньої інформації про фінансову активність клієнта. Дана концепція дозволяє сприймати кожного клієнта як індивідуальність, намагаючись якомога в більшому ступені задовольнити його фінансові потреби, враховуючи його унікальні характеристики стосовно фінансової поведінки. По-перше, даний інструмент дозволяє забезпечити гнучкість та, відповідно, ефективність банківського бізнесу. По-друге, інформація, отримана в результаті такої оцінки, дає можливість спрогнозувати «образ» потенційного клієнта даного банку, який може бути використаний при розробці маркетингових та рекламних акцій [2].

Радченко О. В. у своїй статті «Сучасні тенденції розвитку банківського маркетингу та проблеми його впровадження в банках України» [3] серед основних способів реалізації концепцій маркетингу в банку значну увагу приділяє івент-маркетингу, концепції управління досвідом та децентралізації маркетингу в банку.

Івент-маркетингабо «маркетинг подій» спрямований на прив’язування банківських продуктів та послуг до важливих подій в житті клієнтів. До таких подій можна віднести народження дітей, вступ до вищого навчального закладу, одруження, досягнення пенсійного віку тощо. Розробка спеціальних пропозицій, реагування банку на важливі епізоди в житті клієнтів свідчить про зацікавленість установи у зміцненні відносин зі споживачами своїх послуг.

Застосування даної концепції має найбільшу ефективність при застосуванні сучасних інформаційних технологій, які дозволяють обробляти та зберігати особисті та фінансові відомості про клієнтів, ідентифікувати важливі події в їх житті. Крім того, при впровадженні маркетингу подій в банку має бути врахований той факт, що інформація про споживачів банківських послуг є конфіденційною, а, отже, має бути захищена.

Концепція управління досвідом– орієнтована на підвищення рівня співпраці клієнтів з банківським персоналом. Налагодження зв’язків може відбуватись за рахунок якісного консультаційного обслуговування, якісного надання банківських послуг тощо. Одним із факторів появи даної концепції є загострення конкуренції на ринку банківських послуг. Сутність цього інструменту полягає в тому, що банк переходить від продуктоорієнтованого до клієнтоорієнтованого підходу, спрямованого на більш якісне обслуговування споживачів банківських послуг, навчання персоналу, уважну взаємодію з клієнтами. Усе це дозволяє створити позитивне враження у споживачів послуг конкретного банку та підвищити рівень їх лояльності.

Децентралізація маркетингу в банку полягає у переведенні окремих функцій маркетингу від спеціалізованихдепартаментів до операційних відділів банку. Тобто, звичайний операціоніст банку, спілкуючись з клієнтом, допомагаючи клієнту робити певні операції, надаючи клієнту інформацію по телефону, пропонуючи йому різні акції та пропозиції, може бачити більш загальну картину фінансового стану клієнта і його платоспроможності. Тобто, децентралізація банківського маркетингу сприятиме збиранню інформації про клієнтів в більших обсягів за рахунок операційних відділів банку [3].

Висновки. В умовах світової фінансової кризи, невизначеності на вітчизняному валютному ринку та посиленої конкурентної боротьби, фінансові установи зазнають кризи ліквідності й відпливу фінансових ресурсів, скорочення фінансування інноваційних та інвестиційних проектів. Також спостерігається криза довіри населення до банківських установ. Банки повинні переглянути концепцію співпраці зі споживачами послуг, використовуючи сучасні маркетингові підходи. Фінансові інституції в першу чергу повинні переорієнтуватися на якість наданих послуг, що безперечно вплине і на їх кількість.

Список використаої літератури:

1. Кривич Я. Особливості організації маркетингу в банках України. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу:

http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9760/2/osob%20org%20bank%20mark.pdf

2. Зайцев О. Обзор клиента под углом 360 // Банковская практика за рубежом. – 2005. – No 4. – C. 46-52.

3. Радченко О.В. Сучасні тенденції розвитку банківського маркетингу та проблеми його впровадження в банках України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://fkd.org.ua/article/viewFile/29022/26141

ІНТЕРНЕТ – МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО

ПІДПРИЄМСТВА

–  –  –

Постановка проблеми. Розвиток інформаційних технологій, серед яких одне з ключових місць зайняв Інтернет, поява і бурхливе зростання електронної комерції стали основою для появи нового напряму в сучасній концепції маркетингу взаємодії – інтернет - маркетингу.

Сьогодні саме Інтернет зміцнює свої позиції в інструментарії просування та стає дедалі привабливішим і доступнішим носієм рекламної інформації. Це, в певній мірі, зумовлено відносно низькою вартістю, високою ефективністю та можливістю оперативного внесення змін.

Мета дослідження. Виявити переваги використання Інтернету в маркетинговій діяльності підприємства.

Обґрунтування отриманих результатів.З розвитком мережі Інтернет поступово міняються підходи до управління компанією і відповідно маркетинговою діяльністю. Весь комплекс маркетингу можна розглядати з позицій застосування його в середовищі Інтернет. Інтернет - маркетинг - це процес, який направлений на задоволення потреб споживачів із застосуванням Інтернет - технологій та управління інструментами маркетингу [1, с.43].

Інтернет, як глобальна інформаційна система, надає великі можливості для ведення економічної діяльності. Це величезний майданчик, де продавці товарів і послуг знаходять своїх покупців, і навпаки. Реклама у цьому не є виключенням. Якісна реклама в Інтернеті приносить користь обом сторонам.

Одним з основних методів проведення маркетингових досліджень в Інтернет є опитування. Опитування в мережі можна проводити шляхом розміщення анкети на сайтах з цільовою аудиторією, розсилки анкети по електронній пошті та заповнення анкети в телеконференціях. Відмінними особливостями проведення опитування в Інтернет є невисока вартість, автоматизація процесу опитування та аналізу його результатів, а також можливість точного фокусування опитування на цільову аудиторію.

Обмеженням опитування через Інтернет та електронну пошту є не репрезентативність вибірки на всю генеральну сукупність в більшості сфер бізнесу та встановлення особи, яка дійсно відповідає на питання анкети.

На сайті можна проводити спостереження поведінки відвідувачів на основі статистичних даних. За допомогою спостереження виконується систематичне вивчення поведінки суб'єкта. Аналіз статистики відвідувань сайту є досить ефективним інструментом маркетингу. На відміну від опитування, спостереження дозволяє збирати інформацію, не залучаючи відвідувачів до активних дій. Більш повну інформацію загалом про відвідувачів та їх потреби можна дізнатися з даних статистики по ключовим словам.

Інтернет - маркетинг може використовуватися підприємствами різних галузей економіки, незалежно від їх розміру, географічного розташування чи форми власності. Внаслідок цього уможливлюється свобода доступу користувачів Інтернету до його інформаційних ресурсів, а також глобальна пропозиція товарів і послуг.

Інтернет пропонує широке поле для проведення маркетингових досліджень на тлі глобальної проблеми підвищення вартості контактів між інтерв’юерами і респондентами. Дана тенденція, зокрема, підтверджується звітами ESOMAR з приводу тенденцій розвитку світового ринку маркетингових досліджень, методологія яких протягом останніх років неуклінно розвивається у бік активного використання ресурсів і засобів Інтернет у проектах зі збирання первинної маркетингової інформації.

Традиційно розвиток Інтернет - маркетингу пов’язувався із розвитком електронної комерції. Завдяки цьому уможливлюється швидке замовлення товарів і послуг у форматі 24/7. З позицій сучасного бізнесу це забезпечує його кастомізацію (процес адаптації та налаштування продукту під окрему аудиторію, об'єднану певними особливостями).

В Інтернет - середовищі присутня активна аудиторія. З цього приводу спеціалісти відзначають, що зменшення рівня ефективності традиційних рекламних носіїв і рівня довіри до них у глобальному масштабі покликало до життя активний розвиток тематичних форумів, блогів, співтовариств, соціальних мереж, у яких здійснюється незалежний активний обмін інформацією щодо конкретних товарних пропозицій різних виробників, якості сервісних послуг тощо.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Інтерактивність контактів зі споживачем і їх ефективна підтримка, швидкість комунікацій, орієнтованість на індивідуальні потреби, діалоговий режим та ін. Звичайно, що сучасний Інтернет - маркетинг має ряд обмежень.

Проте очевидним є факт, що посилення клієнт-орієнтованості бізнесу неможливе без належної уваги до системи засобів Інтернет – маркетингу [4, с.53].

Висновок.Завдяки засобам Інтернет - маркетингу помітно скорочуються витрати коштів на просування товарів і послуг. При цьому ефективність рекламних кампаній залишається на високому рівні. Цей факт забезпечує різке зменшення ризиків при капіталовкладеннях в Інтернет - рекламу.

Cписок використаної літератури:

Артюхов М. Особливості використання Інтернету в системі маркетингу 1.

підприємства / М. Артюхов // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 5. – С. 47-53.

Балабанова Л.В. Маркетинг/Л.В. Балабанова.–Донецьк, 2009. – С.31.

2.

Дубинський І. Розвиток Інтернету в Україні відкриває нові можливості для 3.

маркетингових досліджень / І. Дубинський // Маркетинг в Україні. – 2009. - №3. – С. 11-13.

Литовченко І. Інтернет-маркетинг як інструмент антикризових програм 4.

підприємства / І. Литовченко // Маркетинг в Україні. – 2009. – №5. – С. 49-53.

АДАПТАЦІЯ ДО НОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНО

ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

–  –  –

Постановка проблеми. Після висунення ідеї євроінтеграції як основного напрямку розвитку міжнародних відносин України все більшу роль на підприємствах почали приділяти поняттю «соціальної відповідальності» (СВ) бізнесу.

Мета. Проаналізувати тенденції розвитку СВ бізнесу (в тому числі в Україні) та сформулювати напрямки подальшого розвитку цього явища.

Обґрунтування отриманих результатів. Сучасні теорії освіченого егоїзму та соціально відповідальної поведінки пропагують залучення поточних прибутків організації для участі в соціальних програмах задля підвищення прибутків у майбутньому та покращення свого соціального статусу. І хоча ці рекомендації не є загальноприйнятими, все ж вони реалізуються у більшості розвинутих компаній (наприклад, «PhilipMorris», PZU, «ProcterandGamble», «Ernst&Young»). Слід зауважити, що найбільша частка таких організацій великі міжнародні компанії, які можуть собі дозволити проведення масштабних досліджень та великі витрати на підтримку іміджу.

Нові погляди формуються у зв'язку з відходом від думки, що додатну кореляцію між соціальною активністю та економічними результатами компаній можна спостерігати лише у розвинутих країнах (як приклад, підприємництво в Індії) [1]. Тож, для більшості вітчизняних компаній застосування методик СВ призведе не до виснаження ресурсної бази, а до підвищення конкурентоспроможності, а отже й прибутків.

Результати вивчення діяльності компаній у більш ніж 30 країнах вказують на прямий зв'язок між конкурентністю середовища та кількістю соціально активних компаній. 54 % досліджуваних компаній вважають, що використання СВ стратегій у власній діяльності надають їм додаткові конкурентні переваги [2].

Дослідження стосовно галузевої специфіки функціонування компаній також говорять про нерівномірність розподілу економічного ефекту від застосування стратегії СВ. Тобто, підхід організації до загальної композиції СВ можуть викликати велике розмаїття наслідків через складність схеми впливу на основні показники її діяльності.

Вплив СВ бізнесу також диференціюється за часовою ознакою. Тож, при розробці політики підприємства має бути вирішено: бажає воно працювати на довгострокову перспективу чи на вигоди у короткостроковому періоді.

Соціальна активність організації впливає на результативність її діяльності більшою мірою у довгостроковому періоді. При цьому до короткострокових ефектів можна віднести здатність подібної політики до зменшення ризиків. А як глобальних результат – до підвищення ринкової вартості компанії.

У вітчизняних умовах соціальна спрямованість політики компанії значною мірою залежить від поглядів власників (топ-менеджерів). На початкових етапах створення цього напряму саме особистісні характеристики керівників були рушійною силою розвитку ідей СВ. Подібні рішення не були прив’язані до вигід компанії, а несли суто моралістський характер. При цьому персонал не завжди погоджувався з ними. На даний момент позитивний вплив СВ заходів підтверджується дослідженнями, що спрощує пояснення персоналу всіх можливих вигід та переваг обраного вектору розвитку.

Сучасні дослідники розглядають СВ бізнесу в наступних контекстах:

1) як явище ефективне та не збиткове;

2) як явище, що призводить до неоднорідних ефектів у середовищі/галузі;

3) як явище, що неоднозначно впливає на результати економічної діяльності;

4) як поняття, що корелюється не лише з цінностями керівництва компанії.

Висновки. У зв'язку зі збільшенням обсягу даних для дослідження явища СВ та урізноманітненням теоретичних підходів до СВ у компаніях, потребують підсилення і методи аналітичної експертизи, інструменти економікоматематичного апарату для моделювання впливу соціальної активності на різних часових проміжках. Структурний аналіз цього явища дозволить вітчизняному бізнесу на крок наблизитися до стандартів міжнародного ведення підприємницької діяльності та отримувати від неї сталий позитивний соціальний та економічний ефект.

Список використаної літератури:

1. ArasG. Managing corporate performance: Investigating the relationship between corporate social responsibility and financial performance in emerging markets / G. Aras, A. Aybars, O. Kutlu // International Journal of Productivity and Performance Management. — 2010. — Vol. 59. — № 3.

— Р. 229—254.

2. Chin H.-L. On the determinants of corporate social responsibility: International evidence on the financial industry / H.-L. Chin, H.-H. Chin, T.-Y. Chen // Journal of Business Ethics. — 2010. — Vol. 93. — № 1. — Р. 115—135.Pages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ для 9-12 класів до навчально-методичного посібника для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи споживчих знань» Розроблено за підтримки Спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй «СПІЛЬНОТА СПОЖИВАЧІВ ТА ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ» (Проект фінансується Європейським Союзом) Київ Ніка-Центр УДК 373.5:346.548+346.548[(079.1) ББК 74.202.5 З–41 Схвалено до використання в загальноосвітніх...»

«УДК 330.43:331.103.3 ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТІ КОРИГУВАННЯ ВИДІВ РОБІТ НАД ВИРОБОМ У СТРУКТУРІ МЕТОДІВ ПРАЦІ Т. П. Завгородня Д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницький національний університет igumnovaolga@ukr.net Г. В. Гаврилюк Канд. екон. наук, старший викладач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницький національний університет gavrilyuk@ief.tup.km.ua В статті розглянуто особливості врахування...»

«В.В. Безлюдна Роль американського соціального працівника в розробці та реалізації шкільних програм. Анотація. У статті розкривається роль американського соціального працівника в школі. Проаналізовано деякі шкільні програми, які розкривають зміст системи соціально-педагогічної діяльності в США. Ключові слова: cоціальний працівник, соціально-педагогічна діяльність, шкільні програми. Аннотация. Статья раскрывает роль социального работника в школе. Дан анализ некоторых школьных программ которые...»

«УДК 658.1 Гусєва О. Ю., к.е.н., доцент Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА І СТРАТЕГІЧНІ ЗМІНИ: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, ВЗАЄМОЗВЯЗОК Постановка проблеми. Сучасна практика ведення бізнесу доводить, що економічний розвиток господарюючих суб’єктів можливий лише на основі пошуку шляхів пристосування та адаптації до зовнішнього середовища, яке якісно та швидко змінюється. Світовий досвід показує, що здатність генерувати і...»

«ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ Є. Асташев «03» червня 2014 р. Протокол засідання ККТ від 03.06.2014 № 3/0 Запит цінових пропозицій 1. Замовник:1.1. Найменування: Фонд державного майна України 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00032 1.3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ 133, вул. Кутузова, 18/9 1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 352160010053 1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та...»

«Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2014. – №1 (28) УДК: 330.341.4:332.72 JEL: G 300 Л. Чубук, канд. екон. наук, доц., докторант КНУ ім. Тараса Шевченка ВАРТІСТЬ ТА ВИТРАТИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ Проаналізовано поширеність послуг професійного управління комерційною нерухомістю в Україні та деяких країнах ближнього зарубіжжя. Виділено основні підходи до формування вартості послуг управління, найбільш поширені схеми оплати та чинники, що...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 2005 Підготовлено старшим викладачем О. В. Коваленко Затверджено на засіданні кафедри маркетингу (протокол № 3 від 11.10.01) Перезатверджено на засіданні кафедри маркетингу (протокол № 1 від 30.08.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Коваленко О. В. Навчальна програма дисципліни “Маркетингові дослідження” (для бакалаврів,...»

«Прогнозування та державне регулювання економіки УДК 338.26 Чернихівська А. В., к.е.н., професор кафедри сталого природокористування Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, rus-an@ukr.net ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація. У статті розкрито науково-методичні основи і чинники регіонального управління на основі проектного підходу. Значну увагу приділено ефективності запровадження проектного підходу до управління...»

««Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 4. – 2012. УДК 336.717 Біломістна І. І., к.е.н. Харківський інститут банківської справи УБС НБУ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ Проаналізовано розвиток ринку банківських платіжних карток та зміни, що відбулися на ньому під впливом фінансової кризи. Ключові слова: банківська платіжна картка, банкомат, імпринтер, термінал, банк. Bilomistna I. MODERN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE MARKET...»

«Теория и практика управления УДК 331.101.262 Л БИЦ Ю Н.Ь ОЕ Х АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В С Л РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ Любохинець Л.С. В статті визначено теоретичні підходи до методики визначення людського розвитку в регіональному аспекті, охарактеризовано складові інтегрального індексу РЛР та дана його оцінка. Ключові слова: людський розвиток, індекс людського розвитку, інтегральний індекс регіонального людського розвитку. Науково-технічний прогрес, зміна ролі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»