WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 39 | 40 || 42 | 43 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 41 ] --

Обґрунтування отриманих результатів. ТОП-менеджер є центральною фігурою компанії, оскільки саме він покликаний організовувати і успішно просувати її бізнес. Але, як і з ким працювати — багато в чому залежить від особливостей характеру людей, не тільки підлеглих, але і керівників. Тому призначення посади ТОП - менеджера можна відобразити в процесі досягнення підлеглими бажаних результатів: він наводить на думки тих, хто бідує лише в підказці; надає поради тим, хто має потребу в наставлянні, консультуванні; дає прямі вказівки, нагадує про необхідність діяти некмітливим; у категоричній формі може наказувати, наполегливо вимагати виконання роботи від тих, хто нехтує порадами, вказівками; уповноважений звільняти працівників, котрі не слідують поставленим завданням, і, навпаки, може заохочувати за їх сумлінне виконання [1].

Стародавнє китайське прислів’я говорить: «Ти можеш стати розумнішим трьома шляхами: шляхом досвіду – це найважчий шлях; шляхом наслідування – це найлегший шлях; шляхом роздумів – це найблагородніший шлях». Всі фактори, що впливають на формування особистості менеджера, ми пропонуємо розглядати в розрізі наступних груп:

Національні особливості. Вони можуть посилювати роль одних і 1.

нівелювати роль інших вимог до формування особистості менеджерів.

Галузеві особливості. Вони враховуються при формуванні вимог до 2.

менеджерів визначеної галузі, а також конкретні ситуації, які склались.

Функціональні особливості. Їх суть полягає у розробці переліку 3.

обов’язків менеджера, вимог до їх виконання на конкретній посаді в організації.

Соціальні особливості. Соціум формує такі моральні якості 4.

менеджера: патріотизм, національна свідомість, державницька позиція, інтелігентність, громадянська позиція, чесність, доброзичливість.

Генетичні та гендерні особливості [2]. Генотип людини є 5.

підґрунтям для формування таких якостей, як здатність до ризику, лідерські якості, стресорезистентність. Гендерна ж приналежність визначає основні реакції та відповіді на фактори внутрішніх та зовнішніх впливів в процесі управління.

Складність і змістовність управлінських функцій, специфіка управлінської праці, сучасна соціально-економічна ситуація суб’єктів підприємницької, а отже і управлінської діяльності, обумовлюють ряд різноманітних вимог, що ставляться до сучасних менеджерів, скоригованих на очікування від них соціумом.

На думку класика наукового менеджменту Фредеріка Уінслоу Тейлора, майстер зобов'язаний мати такі якості, як: розум, освіта, спеціальні або технічні знання, фізична спритність або сила, такт, енергія, рішучість, здоровий глузд, міцне здоров'я. Виходячи з цих та інших міркувань ми пропонуємо власну модель фізичних та психологічних критеріїв оцінки психофізіологічного портрету ТОП-менеджера, що є нижче поданою в таблиці 1.

№ ОСНОВНІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ п/п Стать 1 Фізичні критерії Вік

–  –  –

Морально – психологічні якості Комунікаційна ефективність Соціальна орієнтованість Корисні для формування лідерських та управлінських якостей хобі.

Таблиця 1 - Критерії формування психофізіологічного портрету сучасного ТОП-менеджера Звісно, в сучасному бізнес-середовищі та під впливом різних економічних подій, психофізіологічні характеристики ТОП-менеджера нерідко піддається модифікації. Проте нами було експериментально доведено, що суспільне бачення портрету сучасного ТОП-менеджера, визначає його, як чоловіка з віком близько 58 р. і високим рівнем освітньої, професійної та особистісної підготовки [3]. Окрім цього, якщо говорити про належні типи темпераменту для посади ТОП-менеджера, то холерики і сангвініки є найбільш підходящими типажами, так як вони проявляють меншу опірність в ситуаціях, коли умови і способи діяльності суворо регламентовані і не допускають включення індивідуальних прийомів. І незважаючи на це, вони є креативними генераторами ідей відкритими до новаторства, якщо цього потребують умови.

Висновок.Імідж керівника виступає, як структурна компонента загального корпоративного іміджу організації та є одним з чинників перемоги у конкурентній боротьбі. Тому важливим є відповідність фізіологічних та соціально-психологічних особливостей.

Список використаної літератури:

Стівен Р.К. 7 навичок високоефективних людей; [Пер. з англ.] – 1989 р.

1.

Психологічна характеристика типів темпераменту / Загальна психологія:

2.

Навчальний посібник [Електроний ресурс] – Режим доступу:

http://pidruchniki.com/14140113/psihologiya/psihologichna_harakteristika_tipiv_temperamentu Найкращі керівники світу 2014. Рейтинг CEO [Електроний ресурс] – Режим 3.

доступу: http://www.management.com.ua/tend/tend649.html

БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НЕВІДЄМНА СКЛАДОВА

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

–  –  –

Постановка проблеми. З настанням стадії глобалізації та у процесі здійснення сучасних трансформаційних перетворень в Україні триває пошук ефективної моделі розвитку економіки, котра сприятиме загальноекономічній стабілізації держави. Вихід українських економічних суб’єктів на світові ринки, посилення конкуренції, перспективні напрями розвитку підприємств у системі господарських взаємовідносин зумовлюють необхідність використання елементів бренд-менеджменту в стратегічному розвитку підприємств. Інновації у сфері виробництва сприяють появі нових товарів, які можна диференціювати за допомогою використання бренда та ефективної системи бренд-менеджменту [1].

Таким чином, актуальність даної теми полягає в позиціонуванні бренд – менеджменту, як системи ефективної інноваційної діяльності на підприємствах, що забезпечить їм більш сильні позиції на вітчизняному та міжнародному ринковому просторі.

Метою статті є дослідження та оцінка системи бренд – менеджменту, як управлінської функції, котра спрямована на максимізацію основного нематеріального активу підприємства - капіталу бренду, шляхом інтеграції всіх ресурсів компанії на основі збалансованого інвестиційного підходу.

Обґрунтування отриманих результатів. Термін бренд – менеджменту зародився у 1931 р.,коли менеджер з маркетингу фірми «Procter&Gamble» Нейл МакЕлрой запропонував для оптимізації управління складовими портфеля ввести посаду бренд – менеджера для кожної окремої марки. Відтоді цей рік вважається початком дослідження і практичного впровадження бренд – менеджменту в діяльність підприємств, що зумовили досягнення значних результатів діяльності серед успішних організацій [2].

На нашу думку, бренд – менеджер – це діяльність що ґрунтується на стратегічній орієнтації підприємства, та є спрямованою на забезпечення прихильності споживачів, стійкості конкурентних позицій, за рахунок підтримання та збільшення цінності торгової марки (далі ТМ).

Важливо розуміти, що бренд - менеджмент це процес створення бренду, що відрізняється від брендингу тим, що під останнім розуміється процес комунікацій вже створеного бренду з зовнішнім середовищем. Процес створення бренду, можна переглянути на рисунку 1, у вигляді ланцюгу взаємопов’язаних етапів, заснованих як на основі професійних суджень, так і на знаннях особливостей споживчої психології [3].

–  –  –

Постановка проблеми. Сьогодні ринок товарів та послуг переповнений пропозиціями виробників, які усіма можливими способами намагаються досягти лідерства або хоча б збільшити власну частку на ринку. Просування товару на ринок досить складна та трудомістка робота.Вибагливим споживачам не подобається нав’язування реклами та дуже часте її повторення.Відомо, що споживачі віддають перевагу купівлі товару чи послуги з позитивним іміджем.

Для того, щоб сформувати цей імідж, маркетологи вдаються до різноманітних рішень, включаючи в свою роботу всі можливі види маркетингу. Одним незвичним для України, проте широко використовуваним у світі, є прихований маркетинг.

Метою дослідження є розкриття поняття прихованого маркетингу та характеристика його основних переваг і недоліків.

Виклад основного матеріалу."Прихований маркетинг"(stealth marketing)

– це унікальний інструмент для нерекламного просування.Тобто, метою прихованого маркетингу є не пряма реклама продукту або послуги, а нерекламне просування, коли інформація про новий продукт або послугу доноситься до споживача в ненав'язливій формі так, що споживачі не підозрюють про те, що стали об'єктом рекламної дії.У цьому випадку рекламне повідомлення поширюється через обмін думками про продукт між споживачами [1].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Прихований маркетинг, або, як його ще називають "маркетинг під прикриттям" – інструмент вирішення таких завдань, як виведення нової послуги чи продукту на ринок; зміна іміджу, що склався; відповідь на негативні публікації; підвищення впізнаваності торгової марки.

За допомогою технологій прихованого маркетингу можна сформувати інтерес покупців до продукту, його переваг та налагодити процес комунікації між людьми, які вже скористалися продуктом.

Розповсюдженим прийомом прихованого маркетингу є використання найманих акторів. Наприклад, компанія може заплатити акторові або людині, що має авторитет у певній соціальній групі, за публічне використання якогонебудь продукту. Також актор може розповідати про цей продукт, навіть роздавати його, якщо такий хід буде економічно вигідним. Таким чином, споживачі навіть не помічають, що стають об'єктом дії реклами. Повідомлення в прихованому маркетингу не сприймається як реклама, а є думкою або описом життєвого досвіду. При прихованому маркетингу відкрито нічого не нав'язується покупцеві, і тому не викликає у нього опору й відторгнення, отже, дозволяє впливати м'якше та ефективніше.

Так, спочатку прихований маркетинг використовували для розповсюдження чуток про нові товари. Відомо, що ще в 1864 році російський майстер коньячних справ Шустов удавався до подібних прийомів для просування свого коньяку. Коли продукт лише поступив у продаж, Шустов найняв декілька десятків студентів, які ходили московськими закладами і вимагали "шустовський" коньяк. Якщо такого не знаходилося, молодь чинила скандал з бійкою – інформація потрапляла в газети, створюючи вірусний ефект.

Через певний час про коньяк Шустова знала вся столиця [2].

Ще одним прикладом є компанія Sony Ericsson, яка у 2002 році використовувала прихований маркетинг, коли найняла 60 акторів для роботи в 10 найбільших містах. Актори просили перехожих сфотографувати їх і давали новий телефон з камерою, розповідаючи мимохідь, яка це зручна річ.

Серед переваг прихованого маркетингу можна відзначити такі:

взаємодія з цільовою аудиторією і можливість впливу на їх думку;

цільова аудиторія сприймає повідомлення як достовірне, а не рекламне;

невисока вартість просування товару або послуги;

тривалість ефективності від проведеної кампанії;

протягом кількох годин можна організувати кампанію з просування, яка охопить величезну кількість людей.

Встановлено, що поряд із беззаперечними перевагами, прихована реклама має і недоліки, які найчастіше характеризуються ризиками. Виникнення цих ризиків здебільшого залежить від професіоналізму, грамотності й акуратності роботи рекламного агента.Якщо його викриють, то образа цільової аудиторії неминуча і наслідки її непередбачувані. Ніхто не хоче бути обдуреним або відчувати, що ним маніпулювали.Саме тому, якщо прихована PR-компанія стала явною, нерідко у потенційних клієнтів виникає негативне ставлення до компанії-виробника і взагалі до самого товару. Ще одним недоліком є неможливість створення масового попиту на товар або послугу без використання інших інструментів маркетингу.

За кордоном прихований маркетинг використовується досить давно.

Приховане просування сьогодні виявилося одним з найпопулярніших маркетингових методів. Його використовували як підприємства малого бізнесу, так і крупні міжнародні бренди: Tuborg, Samsung, Sony, Nestle, Ferrero, Microsoft, Pepsico.

Висновки. Підводячи підсумки можна сказати, що результат використання підприємствами прихованого маркетингу - це не слова споживача «Так, я бачив це!», а слова «Так, я хочу придбати!», і вони повинні перерости в дію.

Головна особливість прихованого маркетингу – це те, що інформації, яку споживач отримує з вуст іншого споживача, довіряють значно більше, ніж прямій рекламі.Як правило, прихований маркетинг річ дуже проста, як і все геніальне, і дуже ефективна. Знаючи не тільки теорію, але і те, як це все працює на практиці, неважко зважитися на застосування нестандартних методів просування задля підвищення іміджу компанії.

Список використаної літератури:

1.Маркетинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hiddenmarketing.ru

2.На таємній службі бренду » [Електронний ресурс]. — Режим доступу :

http://blog.orz.com.ua/na-sluzhbe-brenda-shpionskie-igry-v-seti/

СУЧАСНИЙ БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ

ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

–  –  –

Постановка проблеми. На сьогоднішній день на ринку банківських послуг України відбуваються суттєві зміни. Спостерігається проникнення в банківську сферу страхових, брокерських, ощадних, трастових та інших компаній, а також пенсійних фондів, торговельно-промислових і фінансових корпорацій, які значно посилюють рівень конкуренції на цьому ринку. Також відбувається поступове проникнення як на світовий так і на вітчизняний фінансовий ринок компаній не фінансового сектору. Зокрема, великі автомобільні компанії такі як Toyota, Volkswagen, General Motors та інші відкрили свої банківські підрозділи: Toyota Financial Services,Volkswagen Bank USA, GMAC Bank [1]. Асортимент послуг подібних банків зростає з кожним роком. Тож в майбутньому вони можуть створити серйозну конкуренцію традиційним банківським установам.

Це все викликає нагальну необхідність освоєння вітчизняними комерційними банками найсучасніших прийомів і способів маркетингу.

Метою дослідження є пошук таких маркетингових концепцій та підходів, які можна було би імплементувати у практику вітчизняних банків для підвищення рівня як їх конкурентоздатності, так і клієнтської лояльності, що призвело би до збільшення кількості продаж (чи покращення їх якості) та позитивно вплинуло на фінансові результати діяльності.

Обгрунтування отриманих результатів. Проаналізувавши сучасні тенденції банківського маркетингу за кордоном, вважаємо за доцільне впровадити у вітчизняний досвід наступне.Pages:     | 1 |   ...   | 39 | 40 || 42 | 43 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«УДК 637.51 (477.41) О.О. Кутас, ст. викл.б П.І. Шаран, канд. екон. наук СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Висвітлено стан та проблеми виробництва яловичини в столичній області; обґрунтовано, що прискорений розвиток спеціалізованого м’ясного скотарства – реальний шлях до збільшення виробництва якісної та дешевої яловичини; визначено сукупність заходів для забезпечення рентабельного ведення м'ясного скотарства в області та досягнення галуззю прогнозованих показників...»

«14. Пернарівський О. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків / О. Пернарівський // Вісник НБУ. – 2004. – № 4. – С. 44-48. УДК 336.763/.764 Ластовенко О.В., канд. екон. наук, доц. (ДонНУЕТ, Донецьк) АРБІТРАЖНА СИНТЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ НА РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ Проведено дослідження можливостей отримання доходу від розміщення капіталу в фінансові активи. Запропоновано арбітражну стратегію здійснення фінансових операцій з деривативами, яка забезпечує отримання певного...»

«Національний банк України Українська академія банківської справи Кафедра банківської справи ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ. СУЧАСНІ ЗАСОБИ ПРОЕКТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи Для студентів 4 курсу спеціальності “Банківська справа” денної форми навчання Суми Ініціатива УДК 004:336.71 И7 Рекомендовано методичною радою Української академії банківської справи, протокол № 6 від 26.01.2001 р. Розглянуто та схвалено на засіданні...»

«Правове регулювання економіки. 2009. № 9 24. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження» від 26 грудня 2003 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2008. — № 3. — Виконавче провадження. Законодавство. Судова практика. — С. 319.25. Роз’яснення Президії Вищого господарського суду України «Про деякі питання...»

«Економічні науки практичну значущість програмно-цільового методу. Література 1. Балабанова Л. В. Информационное обеспечение обоснования управленческих решений в условиях маркетинговой ориентации предприятия / Л. В. Балабанова, Т. И. Алачева. – Донецк : ДонГУЭТ, 2003. – 143 с.2. Маркетинг в малом бизнесе. Руководство «Барклаз–банка». – М. : ЮНИТИ, 1996. – 256 с.3. Дарбинян М. М. Товарные запасы в торговле и их оптимизация / Дарбинян М. М. – М. : Экономика, 1978. – 237 с. 4. Садеков А. А....»

«Проект «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні» EuropeAid/125234/C/SER/UA Рекомендовані коефіцієнти перерахунку для використання в аналізі витрат і вигід великих інфраструктурних проектів в Україні (Частина «Практичного посібника з оцінки державних інфраструктурно-інвестиційних проектів в Україні») Група ПСРРУ Проект «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні» 25.11.2011 р. Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні EuropeAid/125234/C/SER/UA Відмова від...»

«розмір фінансових ресурсів для задоволення необхідних потреб регіонів, а також значно вдосконалити процедуру бюджетного планування. Таким чином, вирішення цих та інших проблем щодо формування і використання місцевих бюджетів значною мірою визначило б розширення економічної самостійності регіонів країни. Адже те, наскільки вони фінансово незалежні, істотно впливає на формування ринково орієнтованих систем. Місцева влада часто постає перед необхідністю робити непростий вибір введення місцевих...»

«УДК 351.824 Варцаба В. І., к.е.н., доцент, зав. каф. фінансів, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» vira.vartsaba@gmail.com Петренко В. П., д.е.н., професор кафедри менеджменту і адміністрування, ДВНЗ «Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу» petrenko.v.p@rambler.ru ГАРМОНІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТ — АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ Анотація. Розглянуто можливість та обґрунтовано доцільність використання теоретичних засад гармонії і...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра фінансів УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 658.114.45(075.8) ББК 65.292.34я73 У67 Гриф наданий Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист від 26.02.2013 № 1/11-435 Авторський...»

«Економіка та управління підприємствами і національним господарством Марина Скиба, кандидат наук з державного управління, головний консультант відділу економічних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень Приватизація як інструмент структурних перетворень в економіці України: поняття, основні проблеми та шляхи їх вирішення У статті розглянуто сутність процесу приватизації як економічного явища, основні проблеми, вирішення яких дасть змогу прискорити процес завершення приватизації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»