WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 40 ] --

формулювання вимог до персоналу, які є пріоритетними в кризових умовах життєдіяльності банку; визначення життєвих циклів банку, сформулювати необхідний рівень компетенції персоналу, який буде потрібен для досягнення цілей; аналіз мотивації персоналу банку; попередження шахрайства з боку персоналу, та витоку інформації; мінімізувати рівень соціальної напруги колективів; підвищення кваліфікації персоналу, щодо інноваційного та антикризового розвитку банку.

Отже, сучасна ситуація, яка склалася в банківській системі та економіці в цілому, потребує нестандартних підходів та рішень, скоординованоїспівпраці керівництва та персоналу комерційного банку. Важливо максимально використовувати можливості людського капіталу для виконання поставлених цілей. Тільки комплексні дії, в інноваційному та антикризовому функціонуванні банку, дозволять існувати з найменшими витратами, та забезпечать життєдіяльність банку в сьогоднішніх умовах.

Список використаної літератури:

1. Костюк О. М. Корпоративне управління в банках в умовах фінансової кризи:

визначення пріоритетних напрямів розвитку / O. М. Костюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : зб. тез доп. ХІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (12–13 листопада 2009 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми:

ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – Т. 1. – С. 73–75.

2. Офіційний сайт Національного Банку України. – Режим доступу:

http://www.bank.gov.ua

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ АУТСТАФІНГУ В

УКРАЇНІ

–  –  –

Вступ. Аутстафінг - це вивід персоналу за штат компанії-замовника і оформлення його у штат компанії-провайдера. Цей інструмент в управлінні персоналом дозволяє компаніям регулювати кількість працівників, не змінюючи при цьому офіційну чисельність персоналу. В Україні з’являється все більше компаній, які надають послуги аутстафінгу на абсолютно легальних умовах.

Метою статі є дослідження переваг та проблем впровадження аутстафінгу на українському ринку послуг на основі сучасного розвитку даного процесу у нашій державі.

Проблематика. Найбільш актуальним для сучасного українського бізнесу є вдосконалення методу управління персоналом, яке могло б мінімізувати витрати підприємства та збільшити його конкурентоспроможність на ринку.

Аутстафінг у цьому плані є доволі новим та незвичним явищем для українського ринку послуг, але це не зменшує його високої ефективності у процесі розвитку підприємства. Основною проблемою гальмування широкомасштабного впровадження даного процесу українськими підприємствами є необізнаність про суть аутстафінгу та механізми його функціонування в реаліях українського ринку.

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап розвитку економіки характеризується глибокими системними змінами, що призводять до, посилення конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках України і світу.

Зазначене спонукає до розвитку нового напряму управління персоналом – аутстафінгу (лізингу персоналу). Послуги з лізингу персоналу для українського ринку є новими, хоча у західних країнах вони існують вже близько 20-35 років[1]. Кількість спеціалізованих компаній Україні, що надають на ринку послуги з лізингу персоналу за світовими стандартами, незначна. Поряд з тим, зважаючи на нові умови функціонування вітчизняних підприємств, пов’язаних зі світовою фінансовою й економічною кризою, ця форма кадрового забезпечення стає все більш актуальною.

Першим і основним споживачем аутстафінгу стали великі транснаціональні корпорації, які використовували цю форму адміністрування персоналу і вважають її найбільш комфортною та економічно вигідною. Згідно зі статистикою компаній-провайдерів послуг із аутстафінгу, 46% замовлень припадає на адміністративний персонал, 24% — на фінансистів середнього рівня, 14% — на ІТ-спеціалістів, 10% — на топ-менеджерів, 6% — робочі спеціальності[2].Серед компаній, які використовують послуги аутстафінгу в Україні, слід зазначити: «МТС», «Київстар», «Альфа-банк», «Samsung Україна» та багато інших[3].

Отже, ми можемо виділити основні перевагиаутстафінгу, які будуть складатися з трьох напрямів: переваги для компаній-провайдерів, для компаній замовників та переваги для працівників (табл.1). Окрім переваг, кожен процес має свої недоліки, а отже аутстафінг не є виключенням. Виділимо три основних напрямки: аналогічно перевагам(табл.2).

Табл.1. Переваги аутстафінгу для учасників Учасники Можливості

- дохід від продажу послуг аутстафінгу;

- комісійні за працевлаштування робітників;

Компаніїмінімальні постійні витрати;

провайдери

- залучення у власну діяльність найкращих працівників;

- успішні аутстафінгові компанії мають позитивний імідж у суспільстві.

- економія часу і коштів підприємства;

- можливість уникнення юридичної відповідальності у взаємовідносинах з аутстафінговим персоналом;

Компаніїпідприємство має можливість залучати до роботи кращих спеціалістів з різних замовники галузей;

- у разі необхідності, підприємство має змогу швидко та без проблем розірвати відносини з аутстафінговим персоналом.

-працівник має можливість повної зайнятості та вищою ймовірності забезпечення роботою;

-працюючи на декількох підприємства, працівник має можливість здобути Працівники різнобічний досвід, що підвищує його конкурентоспроможність на ринку праці;

-завдяки компанії-провайдеру працівник має гарантовану можливість навчання та підвищення кваліфікації;

Табл.2. Проблеми та загрози ведення аутстафінг-діяльності для учасників Учасники Проблеми та загрози

- у зв’язку з тим, що послуги аутстафінгу набувають все більшої популярності в Україні, існує загроза конкуренції на ринку;

- компанії-провайдеру необхідно створювати належні умови для працівника, Компаніїнадавати йому всі ті можливості і пільги, які мають штатні працівники;

провайдери

- якщо компанія-провайдер забажає перейти на спрощену систему для підвищення власної привабливості для інвесторі та замовників, то вона буде змушена ввести обмеження на кількість працівників та на матеріальні витрати[3].

- у випадку, коли підприємство вирішить вивести поза штат малу кількість працівників (економічно доцільним є виведення близько 50 працівників) або почне співпрацювати з компаніями-провайдерами, які не мають пільг при оподаткуванні, Компанії- то вартість послуги аутстафінгу буде досить високою;

замовники - також коли компанії-замовники залучають персонал ззовні, це може призвести до витоку важливої інформації;

- може виникнути проблема, коли позаштатні працівники не дотримуються трудової дисципліни у компанії-замовника.

- нормами цивільного законодавства окремо не виділено такий вид цивільноправової угоди, як договір аутстафінгу, що залишає працівника без правової підтримки у даній галузі бізнесу;

Працівники

- зниження мотивації працівника, його довіри до компанії-замовника;

- можливість втратити компенсації та соціальні пільги, які отримують штатні працівники.

Висновки. У даній роботі було досліджено основні переваги та недоліки розвитку аутстафінгу на сучасному ринку послуг. Отже, серед основних переваг даного процесу ми можемо зазначити економію часових та матеріальних ресурсів компаній на пошук працівників, можливість залучення висококваліфікованих спеціалістів до окремих проектів та зменшення юридичної відповідальності компаній у трудових відносинах з аутстафінговим персоналом. Серед основних недоліків ми можемо виділити, в першу чергу, відсутність відповідного законодавства стосовно надання аутстафінгових послуг та недовіру працівників до компаній-замовників, а також недовіру самих компаній-замовників до позаштатного персоналу.

Список використаної літератури:

1. Демідов О.О. Аутстафінг і лізинг як інструмент менеджменту персоналу — Електронний ресурс — [Режим доступу] : http://blog.sgv.in.ua/научные-статьи-2/збірникматеріалів-тез-доповідей уча/формування-ефективних-механізмів-уп/аутстафінг-та-лізингяк-інструмент-ме/

2. Маркітан В.В. Аутсорсинг та лізинг як інструменти менеджменту персоналу/В.В.

Маркітан, Н.Д. Німіжан, С.В. Хорошенко. — Електронний ресурс — [Режим доступу]:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


http://www.rusnauka.com/15_NNM_2012/Economics/6_111112.doc.htm

3. Гавриловська Н.І. Проблеми та перспективи застосування аутстафінгу в Україні /

Н.І. Гавриловська, Ю.Якимець — Електронний ресурс — [Режим доступу]:

http://www.rusnauka.com/20_DNI_2013/Economics/5_142876.doc.htm СЕКЦІЯ 4

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ, МАРКЕТИНГУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВНИХ ТА БІЗНЕСОВИХ

СТРУКТУРАХ

ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ НАПРЯМКІВ

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

–  –  –

Постановка проблеми. Останніми роками Україна і планета в цілому ввійшли в затяжну та глибоку екологічну кризу. Подальше поглиблення цієї кризи змушує шукати такі шляхи розвитку економіки, які б ураховували їх екологічну складову. Екологічні проблеми на сьогодні мають глобальний характер: під впливом економічної та повсякденної діяльності всіх держав змінюється навколишнє природне середовище і ресурси планети, ці зміни стають більш згубними. Певний час вважали, що для запобігання екологічної катастрофи економічне зростання необхідно припинити. Таким чином, передумовою розв’язання суперечностей між економічним зростанням і збереженням стану довкілля є просування на ринку екологічних товарів, зокрема товарів, які виробляються екологічно безпечним способом, і є екологічно безпечними для споживачів.[1] Мета дослідження. Розкрити суть концепції екологічного маркетингу і визначити важливість застосування даної концепції для розвитку та екологічної безпеки держави.

Обґрунтування отриманих результатів. У теперішній час продовжується розвиток понятійного апарату екологічного маркетингу. В зарубіжній літературі розповсюджені такі поняття: «Greenmarketing» - зелений маркетинг, «Environmentalmarketing» - маркетинг навколишнього середовища. Одне з визначень екологічного маркетингу — специфічний вид маркетингу, який передбачає орієнтацію усієї діяльності підприємства (розробки продукції, її виробництва, пакування, транспортування, реалізації, просування, переробки та утилізації) на формування та задоволення екологічно орієнтованого попиту з метою отримання прибутку та збереження довкілля і здоров’я людей.

В залежності від витрат на придбання і споживання екологічних товарів та екологічних переваг виділяють чотири можливі напрямки розвитку екологічного маркетингу:

1. Якщо екологічні товари не спричиняють екодеструктивного впливу на навколишнє середовище та забезпечують споживачам не меншу, ніж товаризамінники, ефективність споживання, то вони стають конкурентоспроможними.

2. Коли товари мають суспільно значимі переваги, тобто прийнятні для суспільства з екологічної точки зору і при цьому за ціною дешевшою або на рівні товарів-замінників, то вони легко будуть сприйматись ринком.

3. Екологічні товари, які дорожчі звичайних, наприклад, продукти харчування, зустрінуть певні ускладнення при реалізації на ринку. Для їх усунення такі товари слід орієнтувати на групи споживачів, які згодні переплачувати за екологічність.

4. Якщо екологічні товари дорожчі, ніж їх звичайні аналоги, і не мають індивідуальних переваг, то вони не будуть сприйматись ринком.

Завданнями екологічного маркетингу є створення умов для збереження довкілля, згладжування протиріч між економічною необхідністю та екологічною безпекою, пристосування виробництва до умов ринку з розробкою екологічної продукції, яка має високу конкурентоспроможність та може тривалий час задовольняти потреби клієнтів; збільшення купівельного потенціалу продукту, створення умов для збереження навколишнього середовища за допомогою задоволення екологічних потреб споживачів більш екологічними засобами. [2] Висновки. Отже, вконцепції екологічного маркетингу поєднуються можливості для економічно зростання та екологічного покращення, що сприятиме підвищенню екологічної безпеки.

Спостерігається світова тенденція посилення уваги споживачів до питань екологічної безпеки, що позначається на їх виборі товарів і компаній, які відіграють одну з ключових ролей в процесах екологізації. У міру інтеграції України до європейської спільноти, розвитку екологічної свідомості споживачів, буде посилюватись усвідомлення ролі екологічного маркетингу, як інструменту механізму підвищення рівня екологічної безпеки. Аналіз ролі екологічного маркетингу показав, що він може бути одним з найбільш дієвих еколого-економічних інструментів і відіграватиме значну роль у процесі забезпечення екологічної безпеки, все більше адаптуючись до конкретних ринкових умов та специфіки діяльності окремих компаній.

Список використаноїлітератури:

Анісімова Г. В. Здійснення громадянами екологічних прав: автореф дис. на 1.

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право;

екологічне право; природоресурсове право» /Г. В. Анісімова. - Харків, 1996. - 19 с.

Кушнарёва Е. А. Внутриорганизационный экологический маркетинг:

2.

направления и формы развития: автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / Кушнарева Е.

А.; Волгоградский государственный технический університет. – Волгоград, 2007. – 26 с.

Лысенко Ю. Г. Экологический поход к управлению предприятием: проблемы и 3.

перспективы / Ю. Г. Лысенко, А. А. Садеков // Экономика Украины. – 2003. – №5. – С. 33– 40.

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО

ТОП-МЕНЕДЖЕРА

–  –  –

Постановка проблеми.В сучасних умовах динамічного розвитку зовнішнього середовища організації, особливого значення набуває потреба в енергійних і багатогранних лідерах-керівниках. Так функціонування постіндустріального суспільства пов’язане з наявністю істотного та ефективного соціального прошарку управлінців – ТОП -менеджерів.

Метою роботи є дослідження основних психофізіологічних особливостей та чинників впливу на формування особистості ТОП-менеджера в соціально – економічній системі. А також формування власного бачення психофізіологічного портрету сучасного ТОП-менеджера.Pages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«www.zgia.zp.ua УДК 65.336.7 Попова Т.О. аспірант Запорізька державна інженерна академія АУТСОРСИНГ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Попова Т.О. Аутсорсинг в системі антикризового управління промисловим підприємством. У статті розглянуті основні передумови використання аутсорсингу в системі антикризового управління підприємством. Визначені переваги та складові аутсорсингу маркетингової діяльності. Попова Т.О. Аутсорсинг в системе антикризисного управления промышленным...»

«Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет ТУРИЗМ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОГРАМА Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 жовтня 2014 року) Київ 2014 Порядок роботи конференції 23 жовтня, четвер 8.30 – 9.00 Реєстрація. Виставка наукових та науково-методичних матеріалів 9.00 – 09.15 Відкриття конференції 09.15 – 12.00 Перше пленарне засідання 12.00 – 13.00 Перерва 13.00 – 15.30 Друге пленарне засідання 15.30...»

«Поняття та система злочинів. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 2). С. 263-268. УДК 343.346:347.799.2 ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА БЕЗПЕКУ МОРЕПЛАВСТВА Федчун Н. О. Національний університет «Одеська юридична академія» м. Одеса, Україна Стаття присвячена існуючим проблемам, пов’язаним з визначенням поняття злочинів, що посягають на безпеку мореплавства, та питанням щодо з’ясування...»

«Любич А.В. УДК 342.9(477) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІСТ РОЗДІЛ СТОРІНКА Анотація і постановка проблеми. Інша країна очима іноземця нерезидента. 2 Адміністративна та територіальна реформи у Чеській Республіці та Україні. Сучасна децентралізація Регіональний та соціально-економічний розвиток Відносини між різними формами власності та організаційноправовими формами Вплив багатосторонніх домовленостей на двостороннє 10...»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра «Фінанси транспорту» А. І. Бєлова УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни за ОКР «магістр» економічних спеціальностей усіх форм навчання Київ – 2010 УДК 336.2 Управління фінансовою санацією підприємства: Навчальнометодичний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 3 вересня 2008 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Арсения Яценюка взяли в окружение Александр Свириденко, КоммерсантЪ (Украина) Вчера народные депутаты заполнили вакансии заместителей Председателя Верховной Рады. В результате пакетного голосования первым вице-спикером был избран А.Лавринович, а вицеспикером – Н.Томенко. Таким образом, Партия...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ІВАНА ФРАНКА економічний факультет кафедра статистики СТАТИСТИКА ПІДПРИЄМСТВ Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей Львів 2006 Рекомендовано до друку кафедрою статистики ЛНУ ім. І. Франка Склав: ст. викл. Корисько Г.М.СТАТИСТИКА ПІДПРИЄМСТВ методологічні вказівки і завдання для використання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності...»

«Митник У. Шляхи усунення законодавчих та нормативних протиріч у сфері державного управління малим бізнесом [Електронний ресурс] / У. Митник // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11mumumb.pdf. УДК 338.2:346.9 JEL Classification: G18, M10 Уляна Митник Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ШЛЯХИ УСУНЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ ПРОТИРІЧ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО...»

«Методологія гендерного аналізу та прогнозу місцевого бюджету. Бенчмаркінг (порівняння) фактичних та прогнозних гендерно-чутливих економічних та бюджетних показників за для 6 міст та двох областей України Романюк Ольга Старший консультант з бюджетних та гендерних питань Лютий, 2015 Проект РЕОП (www.ebed.org.ua) впроваджується за фінансової підтримки Уряду Канади Методологія гендерного аналізу бюджету Гендерна стратегія РЕОП Демографічний Бюджетний аналіз аналіз Економічний Бенчмаркінг аналіз...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ІНСТИТУТ «ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ І ПРАВО В БУДІВНИЦТВІ» КАФЕДРА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ»Затверджую: Голова приймальної комісії ректор ДонНАБА _ Горохов Є.В. «_» «_» 2014 р. ПРОГРАМА фахового вступного екзамену за спеціальністю 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» для освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст і магістр Програма розглянута на засіданні кафедри...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»