WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 3 ] --

Кількість зайнятих, які працювали у неформальному секторі економіки за 9 місяців 2014 року становила 4,6 млн. або 25% від загальної кількості зайнятого населення. Серед неформально зайнятих осіб, значна частка була зайнята в сільському, лісовому та рибному господарстві (41,3%). Іншими поширеними видами економічної діяльності населення цієї категорії є: оптова та роздрібна торгівля – 20,9%; будівництво – 15,3%, а також транспорт – 3,9%.

Середньооблікова кількість штатних працівників у січні 2015 року становила 8 млн. 128 тис. осіб та, у порівнянні з відповідним періодом 20 року, скоротилася на 1,4 млн. осіб. Скорочення відбулося в усіх видах економічної діяльності, найбільш суттєво - у промисловості, торгівлі, фінансовій діяльності, у сфері інформації та телекомунікації, адміністративному обслуговуванні, будівництві, у сфері тимчасового розміщення й організації харчування (на 20% - 30%).

Кількість працюючих, переведених з економічних причин на неповний робочий день (тиждень) у 2014 році, у порівнянні з 2013 роком, зросла на 129,3 тис. осіб і становила 888,1 тис. осіб, або 9,9% працівників. Зростання працюючих у скороченому режимі відбулося у більшості регіонів, зокрема, у Полтавській та Чернівецькій областях – майже на третину, у м. Києві, Донецькій, Сумській та Харківській областях, відповідно, у 1,7-2,0 рази.

За видами економічної діяльності, кожний п'ятий штатний працівник працював неповний робочий день (тиждень) у будівництві, стільки ж у промисловості, кожен третій - на транспорті, у складському господарстві, поштовій та кур'єрській діяльності.

Протягом січня-лютого поточного року роботодавці проінформували державну службу зайнятості про заплановане масове вивільнення 59,3 тис.

працівників, що на 26,4 тис. осіб більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Найбільше вивільнення працівників очікується в Одеській, ІваноФранківській, Донецькій областях (від 4 до 7 тис. осіб) та м. Києві (17,7 тис.

осіб). Серед осіб, попереджених про вивільнення, найбільшу частку становлять працівники сфери державного управління та обов’язкового соціального страхування (27%), фінансової та страхової діяльності (14%), адміністративного та допоміжного обслуговування (9%), переробної промисловості (8%).

Кількість вакансій, про які роботодавці проінформували центри зайнятості, станом на 1 березня 2015 року становила 43,4 тис. од. та, у порівнянні з даними на 1 березня 2014 року, скоротилася на 21%. Зокрема, у Сумській, Закарпатській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях на 21-27%, у Дніпропетровській на третину, а у Чернівецькій області скоротилися на 41%.

У структурі вакансій найбільшу частку складають робочі місця для кваліфікованих робітників, професіоналів та фахівців, кожна десята вакансія пропонувалася для низько кваліфікованих працівників, мінімальним є попит на технічних службовців та працівників сільського господарства [3].

Висновки. Як видно з наведених вище даних, сучасний стан вітчизняного ринку праці характеризується достатньо негативними тенденціями. Тому, актуальним стає вивчення закордонного досвіду не лише боротьби з безробіттям, а й впровадження заходів по «відживленню» економіки.

Список використаної літератури:

1. Ринок праці: навч. посібник / Л. К. Семів, А. Я. Кузнєцова, Н. Є. Рак, І. М. Вознюк-Богів. – К.: УБС НБУ, 2013. – 231 с.

2. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, віковими групами та місцем проживання. Офіційний сайт Державної служби статистики України.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

3. Ситуація на ринку праці та діяльність Державної служби зайнятості. Аналітична записка. Офіційний сайт Державної служби зайнятості України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list/category?cat_id=30543

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ

–  –  –

Постановка проблеми дослідження. Працевлаштування молоді у сучасний період розбудови держави в Україні є одним з найбільш актуальних питань. Більшість молодих людей, особливо тих хто закінчують вищі навчальні вузи, задумуються про майбутню роботу. В першу чергу після закінчення молоді люди стикаються з такою проблемою, як відсутність досвіду, практичних навиків. По – друге з приходом молодої людини в ту чи іншу фірму його мало хто з працівників хоче навчати та передавати свій досвід. Деякі студенти постійно відкладають свій вихід на ринок праці, продовжуючи навчання, або шукають роботу низького рівня. Таким чином, між навчальними закладами і роботодавцями має бути налагоджений кращий зв`язок.

Невирішені проблеми працевлаштування молоді призводять до зростання безробіття та зниження рівня життя. Розвиток ринкової економіки в Україні, вимагає активного формування ринку праці, забезпечення високого рівня зайнятості економічно- активної частини населення, а особливо молоді. Метою регулювання зайнятості молоді є приведення її у відповідність з суспільними потребами у фахівцях і потребою молодих людей у працевлаштуванні і реалізації свого творчого потенціалу.

Метою даного наукового дослідження є аналіз процесу працевлаштування в молоді, а також основних напрямів покращення стану молодіжного безробіття в Україні.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення зайнятості молоді на сьогодні виступає одним із пріоритетних завдань розвитку держави. Лише з урахуванням динаміки рівня її зайнятості можна розробляти соціальноекономічні прогнози розвитку країни на довготривалу перспективу. Адже саме молодь є найактивнішою частиною працездатного населення. Згідно закону України “ Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні ” молодими громадянами вважаються громадяни України віком від 14 до 35 років. [3]. Молодь є специфічною соціально – економічною групою населення, яка потребує додаткових заходів підтримки на ринку праці. Через несвоєчасне влаштування на роботу безробітні молоді люди втрачають свої професійні навички та кваліфікацію, що ще більше ускладнює процес ефективного пошуку роботи. За статистикою найбільшу частку безробітних складають молоді люди віком до 35 років [1].

Вагомий внесок у дослідження проблеми безробіття та працевлаштування молоді зробили сучасні вітчизняні вчені: Д.Л.Богиня, О.А.Грішнова, Е.М.Лібанова.Однак, ще багато аспектів цієї багатопланової і сладної проблеми не з’ясовано. Це стосується передусім діяльності молодіжних центрів зайнятості, механізмів реалізації державної політики зайнятості молоді.

В Україні задекларована державна підтримка молоді, яка реалізується у молодіжній політиці, що включає такі напрями як: створення законодавчої бази державної молодіжної політики, проведення слухань у Верховній Раді України про становище молоді та підготовка доповіді з цього питання Верховній Раді України та Президентові України, створення структурних підрозділів, що займаються проблемами молоді, в органах державної влади та управління всіх рівнів, створення соціальних служб роботи з молоддю, реалізація цільових комплексних молодіжних програм.

Однак, результативність цієї політики не позначається суттєво на зайнятості молоді. Тому певна частина із вищенаведених напрямів державної політики не реалізовується на практиці належним чином, оскільки більшість молодих громадян України є не проінформованими про існування молодіжних програм й специфіку функціонування молодіжних центрів зайнятості. Отже, насамперед необхідно підвищити дієвість існуючих державних програм сприяння молодіжній зайнятості та забезпечити реальне здійснення кожного програмного заходу молодіжної політики України [2].

Для виявлення причин та наслідків молодіжного безробіття здійснимо аналіз економічної активності молоді за віковими групами, зокрема:

- 15-24 роки. На нашу думку, в цій групі доцільно виділити під категорію 15-18 років, основною особливістю якої є відсутність освіти та досвіду роботи.

Тобто молодь цього віку є беззахисною, найбільш вразливою та неконкурентоспроможною на ринку праці і вона не може претендувати на престижну роботу. Підкатегорія молоді 19-24 роки також має певні особливості, які слід враховувати при вирішенні питань працевлаштування.

Особи, що входять до неї, як правило, поєднують навчання та роботу тому переважно зайняті неповний робочий день.

- 25-29 років. Молодь цієї категорії, як правило, вже має належну освіту та досвід роботи від 3 до 5 років, тому є найбільш перспективною та конкурентоспроможною на ринку праці.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- 30-34 роки. Сюди входить найдосвідченіша молодь, оскільки вона має не лише певний досвід роботи, життєвий досвід, а й досвід її пошуку. Тобто молодь цієї категорії вже шукає найбільш підходящу роботу для себе, найчастіше з можливістю професійного розвитку. З точки зору можливостей вибору щодо працевлаштування ця категорія є найбільш конкурентоспроможною на ринку праці [2].

Важливим чинником впливу на працевлаштування молоді має тип економіки країни. В командно-адміністративній економіці всі випускники забезпечувались роботою і мали пільги як молоді спеціалісти. Ринкова система господарювання не гарантує зайнятості молоді на ринку праці.

Створення нових підприємств могло б зняти напруження на молодіжному ринку праці. Проте сучасна економічна база підприємництва досить вузька, це, пов’язано з економічною ситуацією, що склалася в країні, браком необхідних економічних знань, відсутністю стартового капіталу, несприятливими умовами оподаткування.

Згідно закону України «Про зайнятість населення» ст. 14 молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу має додаткові гарантії у сприянні працевлаштування. Відповідно до статті 19 цього ж закону студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час [5].

Перше робоче місце молодого фахівця – це місце роботи молодих громадян після закінчення будь-якого навчального закладу, або припинення навчання в ньому, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової служби, або альтернативної (невійськової) служби. Згідно з положеннями Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» держава через державну службу зайнятості забезпечує працездатній молоді надання першого робочого місця на строк не менше двох років з наданням дотації роботодавцю з дня прийняття молодих фахівців на роботу. Дворічний строк першого робочого місця обчислюється з урахуванням часу роботи молодого громадянина до призову на строкову військову, або альтернативну (невійськову) службу. Таким чином, держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими громадянами право на працю [4].

Висновки. Для вирішення проблем працевлаштування молоді необхідно вжити заходів щодо поліпшення діяльності державних органів у напрямках забезпечення зайнятості молоді, розробити та впровадити механізми фінансової та іншої підтримки підприємств, установ, організації, які створюють нові робочі місця. Більше уваги необхідно приділяти організації процесу працевлаштування молоді на рівні навчальних закладів, органів місцевого самоврядування. Яскравим прикладом вирішення проблеми зайнятості молоді є щорічне проведення « Ярмарки зайнятості» у ЛІБС УБС НБУ, організація програми стажування «Перший кар’єрний крок» у Львівській міській раді.

Список використаної літератури:

1. Пілігрім А.С. Правові проблеми працевлаштування молоді: / А.С. Пілігрім,

Е.В. Красовська //[Електронний документ] Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/11_EISN_2011/Pravo/4_82774.doc.htm.

2. [Електронний документ] Режим доступу: http://asconf.com/rus/archive_view/634

3. Основні напрямки розвитку на 2013 і 2014 роки // Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rv.gov.ua/sitenew/goschansk/ua/publication/content/10566.htm

4. Закон України “ Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні ” http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/4

5. Закон України “Про зайнятість населення” від 05.07.2012 р. № 5067-VI. Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-1

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

–  –  –

Молодь грає важливу роль в розвитку економіки держави, адже є носієм високого інтелектуального потенціалу та рушійною силою сучасного світу. В той же час на ринку праці багатьох держав, зокрема і в Україні, не використовується трудовий потенціал молоді в повній мірі. Найвищий рівень безробіття спостерігається саме серед молодого населення України, але дане питання не знайшло своє відображення в заходах держави щодо регулювання ринку праці в Україні.

Метою дослідження є аналіз проблем працевлаштування, зайнятості та безробіття молоді в Україні.

На сьогоднішній день на вітчизняному ринку праці існує надлишок пропозиції молодих кадрів. У зв’язку з проблемами працевлаштування молоді, як наслідок, відбувається зростання безробіття, зниження рівня життя, поширення тіньової зайнятості, деструктивних моделей поведінки, а також сприяють збільшенню рівня зовнішніх трудових міграцій, психологічним змінам, а саме втрати мотивації до праці, падіння престижності легальної зайнятості тощо.

Загальна чисельність населення України на початок 2015 року складає 42, млн. осіб, частка економічно активного населення - 65% від загальної чисельності, тобто 27,8 млн. осіб, з яких економічно активна молодь - 35%, а саме 9,76 млн. осіб., що становить третину від економічно активного населення.

Відсотковий склад безробітних віком від 16-29 років складає майже 14% від загальної кількості непрацюючих.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Географічні основи збереження, використання і відтворення природних ресурсів Наукові записки. №1. 2010. УДК 662.341 Ігор ПАРАНЬКО ПРО ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАДР УКРАЇНИ В статті розглянуті питання складної ситуації у видобувних регіонах України, висвітлено шляхи зміни правового поля і виходу з кризової ситуації. Проаналізовано Кодекс України «Про надра», намічено шляхи його подальшого вдосконалення. Ключові слова: право, надра, Україна. Перехід України на нові форми господарювання,...»

«Київський університет імені Тараса Шевченка УДК [339.727:339.924]+330.01 Гаврилюк Олег Вікторович ПРЯМЕ ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ У СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСАХ Спеціальність 08.01.01 – економічна теорія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Київ – 1999 Дисертація є рукопис Робота виконана у відділі проблем зовнішньоекономічної діяльності Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України доктор економічних наук, професор Науковий консультант :...»

«УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА ХІ_ сесія VІ_ скликання (4-е пленарне засідання) РІШЕННЯ від 30 грудня 2011 р. № 396 м.Ужгород Про Програму модернізації мереж зовнішнього освітлення м. Ужгорода на 2012-2016 роки Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про енергозбереження» та наказу Міністерства економіки України від 04.12.2006 року № 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення...»

«І.Любезна. Організація та методика внутрішньогосподарського контролю матеріальних запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості / І.Любезна, Н.Галушка // Галицький економічний вісник. — 2012. — №3(36). — с.145-155 (фінансово-обліково-аналітичні аспекти) УДК 657.471:657.633 Ірина ЛЮБЕЗНА, Наталя ГАЛУШКА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Резюме. Розглянуто теоретичні аспекти організації та...»

«УДК 005.53:005.342:658 Грищенко Олена Федорівна, аспірант кафедри маркетингу Сумського державного університету ІННОВАЦІЙНЕ РІШЕННЯ – КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА У статті досліджено підходи сучасних науковців до трактування понять «рішення» та «управлінське рішення». Запропоновано авторське визначення поняття «інноваційне рішення», сформульовано принципи прийняття інноваційних рішень та визначено місце і роль прийняття інноваційних рішень у господарській...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра теоретичної і прикладної економіки ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять і самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 331.101.26 (073) Е45 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального закладу...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Житомирський державний технологічний університет МЕНЕДЖМЕНТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Монографія Рекомендовано Вченою радою Житомирського державного технологічного університету (протокол № 10 від 05.06.2012 р.) Житомир УДК 00 ББК 65.290 – М50 Рецензенти: Дергачова В. В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний...»

«СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ІНСТИТУЦІЇ З БОРОТЬБИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ : ОГЛЯД МОДЕЛЕЙ Організація економічного співробітництва і розвитку Мережа боротьби проти корупції для країн Східної Європи і Центральної Азії СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ІНСТИТУЦІЇ З БОРОТЬБИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ: ОГЛЯД МОДЕЛЕЙ Організація економічного співробітництва і розвитку Мережа боротьби проти корупції для країн Східної Європи і Центральної Азії Основними авторами цього огляду є Горан Клеменчіч і Янек Стусек, факультет кримінального правосуддя і безпеки,...»

«ВИСНОВКИ Використання запропонованого підходу до аналізу динаміки показників результативності діяльності борошномельних підприємств дозволяє сформувати якісно новий тип аналітичного забезпечення управління такими підприємствами, який визначає тенденції зміни рівня визначених складових результативності. Таким чином, аналіз результативності діяльності підприємств борошномельної промисловості на основі дослідженого складу її індикаторів дозволяє одержати значно більший масив інформації, ніж при...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Методичні рекоМендації з використання інструментарію стратегічного планування в роботі юридичних служб органів місцевого самоврядування КИЇВ – 2010 УДК 352.075:65.012.2 ББК 67.9 (4УКР) Б59 Схвалено Вченою радою Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України (протокол...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»