WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 23 ] --

На демографічну ситуацію в Україні впливають такі чинники, як народжуваність, смертність, тривалість життя, міграції, процес старіння нації і ін. За останніми даними Державного комітету статистики (ДКС) України, на 01.01.2015р. кількість народжених становила 429675 осіб, кількість померлих – 574835 осіб, а це свідчить про від’ємний природній приріст. Щодо міграційного руху, то дані наступні, кількість прибулих дорівнює 509391 осіб, кількість вибулих – 483462 осіб, коефіцієнт міграційного приросту на кінець 2014 року в Україні, був додатнім. Таким чином, підсумовуючи статистичні дані, можна сказати що загальний приріст населення є від’ємним. Усі дані наведені без урахування тимчасово окупованої АР Крим.[1] Враховуючи теперішню ситуацію в країні, коли триває АТО (антитерористична операція) на Сході, важко точно сказати яких втрат зазнала Україна, адже офіційна статистика далека від істини, та й безліч людей рахується зниклими. Від початку збройного конфлікту 1,2 млн. біженців і переміщених осіб, 5358 загиблих, зокрема: 298 з рейсу МН17, 12235 – поранених [2].

У 2012 р. за даними ДКС України середня очікувана тривалість життя в Україні становила 71,15 років (серед чоловіків — 66,1 років, серед жінок — 76 років). За два роки показник зменшився до 68,8 років (чоловіки — 63,4, жінки -74,8 року) [1].

За даними звіту Центрального розвідувального управління при уряді США у 2013 р. За смертністю населення Україна займає 2-ге місце в світі (15,75 на 1000 осіб). При цьому за народжуваністю Україна знаходиться на 202-му місці серед 224 країн світу (9,52 на 1000 населення). Закономірно, що за показником приросту населення (–0,63) Україна посідає одне з останніх місць — 228-ме місце серед 233 країн світу [3].

Українському суспільству ніколи не бути процвітаючим чи навіть стабільним, якщо його населення не матиме відповідних умов життя і не відчуватиме повної безпеки для реалізації нормальної демовідтворювальної поведінки, не буде бачити перспектив для існування й розвитку кожної сім'ї та особи. В умовах значного зниження народжуваності, зростання смертності та погіршення здоров'я необхідно докласти максимальних зусиль для збереження населення України. Це має бути основним змістом демографічних стратегій держави сьогодні.

Список використаної літератури:

1. Сайт Державного комітету статистики. - /.[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

2. Сайт ООН в Україні. -/.[Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.un.org.ua/ua

3. The World Factbook — Central Intelligence Agency (2013) People and society: Ukraine.

(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html).

СУЧАСНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

УКРАЇНИ

–  –  –

На певному етапі цивілізаційного розвитку людська спільнота почала свій прогресивний поступ до нового типу власної організації — громадянського суспільства. Класики політичної думки звели цей феномен до трактування його як сфери спілкування, взаємодії, спонтанної самоорганізації і самоврядування вільних індивідів на основі добровільно сформованих асоціацій, яка захищена необхідними законами від прямого втручання і регламентації з боку держави і в якій переважають громадянські цінності [1].

З середини XVI століття плеяда політичних мислителів та філософів сконцентрували свою увагу на розробці концепту громадянського суспільства.

Ця робота триває і до сьогодні. Протягом останніх десятиліть дослідження проблем громадянського суспільства здійснювалося представниками різних шкіл та напрямів, як зарубіжними, так і вітчизняними дослідниками. Серед них американські вчені — Дж. Александер, А. Лейпхарт, англійські — Р.

Дарендорф, Є. Джессі, німецькі — М. Кляйнеберг, П. Козловські, польські — Є. Вятр, Е. Шацький, російські — К. Гаджиєв, Ю. Сунгуров та українські — В.

Бебик, Г. Зеленько, М. Михальченко, Ф. Рудич, Г. Щедрова та інші.

Формування в Україні громадянського суспільства відбувається досить повільним шляхом. Причиною такого повільного його розвитку є те, що частина суспільства просто не усвідомлює необхідність демократичних реформ, а інша значна частина тяжіє до повернення управління радянського зразка.

Країни Західної Європи, на відмінну від нашої держави, вже пройшли цей процес, навіть значно раніше.

Сприяння формуванню громадянського суспільства, як одного із стратегічних пріоритетів державної політики об'єктивно обумовлено національними інтересами України у внутрішньо- та зовнішньополітичній сферах.

До них належать: захист демократичних цінностей, конституційних прав та реалізація законних інтересів громадян; суспільна консолідація та формування української політичної нації; налагодження соціального діалогу та стимулювання економічної самодіяльності населення; формування середнього класу, поліпшення клімату для малого й середнього бізнесу; підвищення ефективності інститутів державної влади через залучення громадян до вироблення та реалізації державної політики; прискорення євроінтеграційних процесів, розвиток співробітництва з міжнародними організаціями;

утвердження міжнародного іміджу України як демократичної, правової держави.

В умовах системної політичної та економічної кризи, що охопили Україну на тлі світової валютно-фінансової кризи, надзвичайно посилилися серйозні виклики (як внутрішні, так і зовнішні) самому існуванню Української держави.

Тому актуалізується потреба у суспільно-політичній стабілізації та національній консолідації, дієвим чинником яких є розвиток громадянського суспільства.

В демократичній державі розуміння громадянського суспільства повинно виходити аж за рамки самого громадянського суспільства та його інституцій як такого стану суспільства, в якому вільно реалізуються основоположні права і свободи людини і громадянина через різноманітні форми публічної громадської активності та самоорганізації [2].

Тому для покращення розвитку громадянського суспільства в Україні на даний момент потребується: сприяння встановленню максимальної відкритості, прозорості та підзвітності суспільству органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; зростання соціального капіталу для підвищення рівня взаємодовіри та взаємодії у суспільстві; створення сприятливих умов для утворення та функціонування інститутів громадянського суспільства;

забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, зокрема, шляхом створення умов для забезпечення широкого ефективного представництва інтересів громадян в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, проведення регулярних консультацій із громадськістю з найважливіших питань життя суспільства і держави; запровадження громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посилення впливу інститутів громадянського суспільства на прийняття управлінських рішень та їх реалізацію; сприяння благодійній, волонтерській діяльності, іншим формам громадської активності та громадянської культури [3].

Отже, iз усього вищезаначеного можна зробити висновок, що громадянське суспільство у країнах Західної Європи перебуває на значно вищому щаблі розвитку ніж в Україні. Тому держава має здійснювати процес його створення шляхом поєднання українського та європейського досвіду.

Як ми розуміємо, громадянське суспільство в Україні має перспективи помітного, свідомого розвитку. Що проявляється у акціях та протестах починаючи зі здобуття незалежності України, але уявлення та стрімкої дії та бажання змінити щось на краще, починається з 2004 року, тай про недавні події зі судовою справою, пенсійною реформою та податковою системою.

Залишаються враження що й надалі громадяни висуватимуть свої інтереси проти так би мовити необдуманих дій владних органів. Тай розбудова громадянського суспільства в Україні орієнтуватиметься на європейські стандарти.

Список використаної літератури:

1. Громадянські ініціативи як чинники розвитку громадянського суспільства України – [Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2013-vdoskonalennyapidpriemnitskoj-diyalnosti/2013_zhovti_vodi_tom4.pdf].

2. Цокур Є. Етапи становлення громадянського суспільства в Україні в контексті забезпечення легітимності політичної влади [Текст] / Політичний менеджмент.–2009.С.129-136.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3. Дефіцити демократії може покрити лише активне громадянське суспільство [Електронний ресурс] : Марина Ставнійчук «Дзеркало тижня. Україна» №12, 30 березня

– Режим доступу:

2012, 21:50 http://dt.ua/POLITICS/defitsiti_demokratiyi_mozhe_pokriti_lishe_aktivne_gromadyanske_suspilstv o-99715.html. – Назва з екрану.

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

–  –  –

Постановка проблеми. Економічна нестабільність в Україні призводить до недостатнього фінансування галузі охорони здоров’я, через це спостерігається відсталість матеріальної бази, низький рівень медичного обслуговування, дефіцит лікарських препаратів і, як результат, – стан здоров’я населення в Україні незадовільний. Фіаско медичної галузі України зумовлене архаїчним станом закладів охорони здоров’я, які фактично не орієнтовані на пацієнта та неспроможні надавати ефективні, якісні послуги. Враховуючи сучасний стан медичного обслуговування, впровадження медичного страхування є доцільним. Воно забезпечить конституційні права громадян України на надання медичної допомоги, подолання хронічного недофінансування системи охорони здоров’я.

Мета. Виокремлення основних проблем медичного обслуговування та обґрунтування доцільності впровадження медичного страхування в Україні.

Обґрунтування отриманих результатів. Україна суттєво відстає від своїх європейських сусідів за таким показником, як тривалість життя. Держава витрачає значну частину ВВП на медичне обслуговування, проте рівень ВВП на душу населення в Україні є нижчим, ніж у більшості європейських країн.

Система охорони здоров’я є громіздкою та застарілою. Можна виділити таку низку проблем в медичній галузі: нераціональна організація системи надання медичної допомоги; незадовільний стан здоров’я населення; брак сучасних медичних технологій, недостатнє володіння ними; низький рівень інформованості про сучасні медичні технології, засоби збереження здоров’я та активного дозвілля; недостатність фінансових ресурсів для забезпечення ефективної діяльності системи охорони здоров’я; практична відсутність ринку медичних послуг; недосконалість нормативно-правових актів, які впливають на створення умов для поліпшення стану здоров’я населення [1].

До цього переліку проблем обов’язково потрібно віднести ціну медичного обслуговування, адже незважаючи на конституційні гарантії безплатності медичної допомоги, значна частина медичних послуг є по суті платною, пацієнти оплачують необхідні для лікування ліки і видаткові матеріали, мають витрати за харчування, постільну білизну й навіть платять за послуги молодшого медичного персоналу. Одним з найбільш реальних позабюджетних джерел фінансування є медичне страхування. Саме впровадження загальнообов’язкового державного медичного соціального страхування може суттєво покращити стан медичної галузі [2].

Медичне страхування – це страхування на випадок утрати здоров’я з будьякої причини, у тому числі у зв’язку з хворобою та нещасним випадком. Воно поділяється на обов’язкове та добровільне [3, С. 109].

На сьогодні в Україні функціонують близько 400 страхових компаній, велика частка яких надають послуги з добровільного медичного страхування.

Компанії надають такі послуги: ургентну (швидку) медичну допомогу;

стаціонарне лікування; амбулаторно-поліклінічне лікування. Проте через високу вартість ДМС користувачами цієї послуги є не більше, ніж 3% населення [2]. Великого поширення набуває страхування в організаціях, підприємствах, навчальних закладах. Прикладом може слугувати Університет банківської справи.

Добровільне медичне страхування (ДМС) є важливим ринковим компонентом та ефективним доповненням до системи соціального забезпечення, в тому числі до обов'язкового загальнодержавного медичного страхування, адже воно забезпечує надання допомоги у разі захворювання, лікування якого вимагає надто великих затрат; надання висококомфортних умов лікування, що не виконує обов’язкове страхування [2].

Варто зазначити, що довкола питання запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні точиться багато дискусій серед науковців.

Зокрема, існує суперечка навколо питання часу запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування [4]. З огляду останніх подій можна сказати, що найбільшу підтримку отримала група науковців та урядовців, які виступають за якнайшвидше впровадження цього виду страхування. Проте міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі вважає, що Україна поки не готова до переходу на повністю страхову медицину. МОЗ України спрямовує усі зусилля на реформування національної галузі охорони здоров’я задля підготовки введення зазначеної системи, як інструменту фінансування галузі. Створено Національну стратегію реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 років, в короткострокових діях якої вказано прийняття Закону України «Про загальнообов’язкове медичне страхування». Проте чіткого плану впровадження медичного страхування немає [1].

Прийняття цього закону мало б такі позитивні наслідки: створення прозорих механізмів фінансових, правових і соціально-економічних взаємовідносин між лікарнями та пацієнтами; розв’язання державою проблеми організації соціально справедливої системи охорони здоров’я; надійність планування та рівномірність надання ресурсів на потреби системи охорони здоров’я; доступність медичної допомоги для всіх; оптимізація використання ресурсів системи охорони здоров’я [5].

Висновки. На сьогодні стан охорони здоров’я в Україні не є задовільний.

Застаріле обладнання, недостатнє фінансування медичного обслуговування, недосконалість нормативно-правових актів, які впливають на створення умов для поліпшення стану здоров’я населення – усі ці проблеми призводять до скорочення тривалості життя українців. Саме впровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, яке забезпечує всім громадянам рівні можливості для отримання медичної допомоги на засадах соціальної рівності і доступності незалежно від віку, статі, стану здоров’я, стане першим кроком до суттєвого покращення медичної галузі в Україні.

Список використаної літератури:

1. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 років.Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЧАСТИНА І Одеса УДК 330.034(063) ББК 65.011я43 П 27 Матеріали друкуються в авторській редакції. Редакція не завжди поділяє думку та погляди автора. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій....»

«I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «Проблеми та перспективи інноваційного соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації: регіональний вектор», Ізмаїл 2012 К.е.н. Сорока Л. М. Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна УДОСКОНАЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В умовах трансформації економіки України гостро постала проблема нестачі інвестиційних ресурсів для розширення та відтворення основних засобів і...»

«Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 1 (3), 2012 ЕКОНОМІКА ПРАЦІ УДК 331 І. С. Каленюк, д.е.н., професор НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ У статті узагальнено сучасні тенденції змін у сфері зайнятості, які відбуваються під впливом поширення інформаційно-комунікативних технологій, стрімкого технологічного прогресу, процесу глобалізації. Запропоновано напрями удосконалення національного трудового законодавства в Україні. Ключові слова: зайнятість,...»

«Збірник наукових №3 (69) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 УДК 330.354 МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ НА ОСНОВІ КЛАСИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДОХОДУ Карачина Н.П., д.е.н. Стрелюк О.В., здобувач Вінницький національний технічний університет У статі розглянуто основні проблеми інвестиційної та цінової політики макроекономічного розвитку. Визначено ідеальну траєкторію розвитку виробництва у довготерміновому періоді, та обґрунтовано неминучість інфляційних процесів. Ключові слова:виробнича...»

«ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ _ Стан та перспективи розвитку корпоративного управління в Україні БУРМАКА М.О., Член ДКЦПФР України ХІХ Науково – практична конференція “Управління активами: умови стабільного розвитку бізнесу”, 8-9 червня 2007 року, м. Ялта Характеристика корпоративного сектору економіки України 1. Зареєстровано 33,0 тис. акціонерних товариств: 11,0 тис. ВАТ 22,0 тис. ЗАТ 2. Загальний обсяг випуску акцій – 196,5 млрд. грн. 3. Акції складають 80%...»

«КАРЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (позачергова двадцять третя сесія шостого скликання) РІШЕННЯ від 22 серпня 2013 року м. Карлівка Про затвердження районної Програми «Місцеві стимули для медичних працівників первинної медико-санітарної допомоги на 2013-2015 роки» Заслухавши подану районною державною адміністрацією районну Програму «Місцеві стимули для медичних працівників первинної медикосанітарної допомоги на 2013-2015 роки», виходячи з Національного плану дій на 2013 рік щодо...»

«Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua Тематична виставка Міжнародна економіка. Європейський Союз і Україна (надходження II квартал 2012) Розділ 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Міжнародна економіка. Європейський Союз і Україна. Міжнародні економічні відносини у системі світового господарювання С 19258(ТВ) Актуальні проблеми європейської інтеграції [Текст] : зб. ст. з питань європ. інтеграції та права / за ред. Дмитра Ягунова. О. : Фенікс. Вип. 6. О., 2011. 178...»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2014. № 1 (16) УДК 338.1 К.Ю. Ягельська МІСЦЕ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В ТИПОЛОГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У статті наведено узагальнену класифікацію типів економічного розвитку. Проаналізовано особливості перетворень в українській економічній системі, в результаті чого визначено місце трансформаційних процесів вітчизняної економіки в класифікації типів економічного розвитку. Констатовано ключові проблеми, що...»

«Національний інститут стратегічних досліджень Регіональний філіал у м. Одесі Стратегія активізації Співпраці України з країнами перСької затоки Аналітична доповідь Одеса Фенікс УДк 327ю94(477):[(532)+(536)+(55)]«2001/2011» ББк 65.58(4Ук)7 Автори: Волович О.О. – к.і.н., директор Регіонального філіалу НІСД у м. Одесі Ігошина Ж.Б. – к.п.н., старший науковий співробітник ОФ НІСД у м. Одесі Макух В.В. – к.п.н., провідний науковий співробітник ОФ НІСД у м. Одесі Поспєлов А. С. – провідний науковий...»

«УДК: 330.567.25 Методика розрахунку та оцінка неорганізованих валютних заощаджень населення Methods of unorganized household’s currency savings estimating and its assessing В статті наводиться методика розрахунку валютних готівкових заощаджень населення, що враховує найбільш потужні потоки валюти у секторі домогосподарств. На основі наведеної методики було проведено розрахунок неорганізованих валютних заощаджень. За допомогою побудови кореляційної матриці виявлено ступінь зв’язку між валютними...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»