WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 22 ] --

1. Право соціального забезпечення / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, С. М. Синчук та ін. ; за ред. П. Д. Пилипенка. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Видавничий Дім „Ін Юре”, 2008. – 504 с

2. Законодавство України про соціальний захист населення /. [упоряд. О. М. Раїна; ред.

О. А. Кривенко]. -2-е вид. –К. :КНТ, 2003. -245с.

3. Державне регулювання соціальних процесів // www.bagatoreferativ.com.ua

4. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення : у цифрах і фактах – К.: Міністерство праці та соціальної політики України, пенсійний фонд України, 2002. – 45с.

5. Іванова О.Л. Соціальна політика : теоретичні аспекти. – К.: Академія, 2003. – 107с.

МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

–  –  –

Тема нашого дослідження – це міграційні процеси в Україні. Обрана тема є досить актуальною. Це пов’язано з тим, що багато цінних людських ресурсів покидають територію України і разом із тим наша держава залишається без продуктивного населення, яке потрібне для того, щоб розвивати і вдосконалювати соціально-економічну систему України. Метою нашої наукової праці є дослідження внутрішніх і зовнішніх міграційних процесів в Україні.

Одним із важливих чинників, які зумовлюють зміну чисельності населення країни та його перерозподіл між окремими регіонами та населеними пунктами, є міграція. Міграція населення – це переміщення людей через кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання назавжди або на тривалий період.

Останнім часом кількість людей, які перетинають кордони у пошуках кращого економічного і соціального становища різко зростає. Це призвело до того, що на початку XXI ст. один з тридцяти п'яти жителів планети – це мігрант. За даними представництва ООН в Україні, кожен п’ятий українець є потенційним мігрантом і хотів би виїхати з населеного пункту, в якому живе [2].

Залежно від типу кордонів міграцію поділяють на зовнішню (перетинаються державні кордони) і внутрішню (переміщення відбуваються усередині однієї країни). За результатами дослідження, проведеного експертами європейської комісії на 2011 рік близько 6,2 млн. емігрантів з України [2].

Причинами зовнішньої міграції є:

вищий рівень заробітної плати задля покращення житлових умов та життєвих потреб;

недостатність робочих місць в Україні;

покращення та вдосконалення рівня освіти (студенти, які виїжджають, щоб навчатися в іноземних вузах).

міграція для возз'єднання з членами родини;

удосконалення трудових навичок, поліпшення знань, тощо).

Із наведених причин, можна стверджувати, що найпоширенішою метою міграції є соціально-економічні причини. Українці шукають роботу за межами своєї держави для покращення свого матеріально становища. За статистичними даними МОМ в Україні найбільша кількість українців-емігрантів працює в таких країнах: Росії – 700 тис. осіб, Польщі – 200 тис. осіб, Італії – до 200 тис.

осіб, Чехії – 100-150 тис. осіб, Іспанії – 70-100 тис. осіб, Португалії – 50-100 тис. осіб та ін. країнах – до 110 тис. осіб[1]. У галузях працевлаштування найбільше зайнятих у сферах будівництва (30%), домашніх послуг (16%), сільському господарстві (9%), торгівлі (8%)[1]. Розподіл мігрантів за статевовіковими групами є практично рівномірним. Слід відзначити, що міграція серед чоловіків віком від 16 до 30 років є вищою, оскільки міграційна активність молодих жінок стримується народженням та вихованням дітей[1].

Щодо зовнішньої імміграції, то відповідно до чинного законодавства на іммігрантів встановлюються квоти (обмеження допустимого щорічного припливу). У 2011 році вони були на рівні 7 тисяч осіб. В українських роботодавців існує механізм тимчасового працевлаштування поза квотою.

Щорічно в межах цього механізму працевлаштовується 10-15 тисяч іноземців, і зараз ми маємо тенденцію до їх збільшення. Кількість емігрантів в Україні станом на 2012 рік становила 230 891 осіб[1]. В Україні працевлаштовуються громадяни Росії, Молодови, Білорусії, Грузії, Туреччини, Вірменії[1].

Внутрішньою міграцією називають переміщення населення усередині країни між регіонами, містами, селами. Вона не є настільки глобальною як зовнішня еміграція. Загалом, основними причинами внутрішніх міграцій в

Україні є:

обмежені можливості працевлаштування та низька заробітна плата, особливо в сільській місцевості;

більша престижність роботи на підприємствах великих міст;

здобуття вищої освіти (адже більшість ВНЗ знаходяться у великих містах України.

Отже, еміграція кваліфікованих кадрів та імміграція некваліфікованих погано впливає на і без того розхитаний механізм економіки України. Хоча еміграція сприяє інтеграції України до світового ринку праці та надходженню додаткової іноземної валюти у вигляді грошових переказів емігрантів, але у майбутньому значний виїзд населення може призвести до кризи у промисловому, аграрному та інших секторах економіки, які є важливими для держави. Інтелектуальна міграція українських вчених за кордон призводить до уповільнення темпів розвитку науково-технічного прогресу в Україні, а студенти, які їдуть за кордон, щоб отримати якісну освіту, зазвичай там працевлаштовуються, що залишає економіку України без нових, добре освічених спеціалістів. Якщо розглянути еміграцію із соціальної точки зору, то можна спостерігати погіршення сімейних стосунків через довготривалу відсутність членів родин.

Список використаної літератури:

1. Міграція в Україні: Факти і цифри / МОМ. Представництво в Україні /. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.slideshare. net/ssuser344b2c/ukr-ff-f?related=4

2. Матеріал із Вікіпедії / Трудова міграція в Україні /. [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://uk.wikipedia.org/wiki/Трудова_міграція_в_Україні.

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛЬНОСТІ ТА

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

–  –  –

Ситуація, що складається на ринку праці в останні роки, є досить напруженою і характеризується тенденціями до погіршення. У зв'язку зі зменшенням кількості вільних робочих місць через кризові процеси в економіці проблема працевлаштування молоді залишається актуальною, адже для людей зрілого віку не проблема знайти бажану роботу з гарним заробітком, адже досвід роботи надає таку можливість.

Тому на сьогоднішній день працевлаштування молоді вважається однією з гострих соціально-економічних проблем. Звичайно держава намагається приділяти проблемам молоді якомога більше уваги. Але цих проблем, на жаль, чимало. Особливо зараз, коли всі верстви суспільства відчули на собі вплив кризи і нестабільності. Найбільш актуальні проблеми сучасної молоді працевлаштування та відсутність можливостей для самореалізації, тому метою роботи є аналіз головних причин, які впливають на працевлаштування молоді та виявити основні шляхи вирішення проблем.

Причини працевлаштування молоді можна розділити на кілька факторів:

по-перше, в сучасних умовах відзначається невідповідність рівня кваліфікації випускників до вимог роботодавців відсутність досвіду прийняття самостійних рішень, недолік знань, відсутність практичних навичок за отриманою професією [1]. Але тут виникає свого роду протиріччя, адже підприємства очікують немало важливий досвід роботи, який можна отримати тільки в процесі практичної діяльності. Проблема в тому, що роботодавці не зацікавленні в навчанні молодих спеціалістів, що пояснюється збитками різного роду.

Важливою причиною є також уявлення молоді про шляхи адаптації у сфері праці та зайнятості. Ця проблема постає ще у досить юному віці. Часто абітурієнт у виборі професії не орієнтується в реальній ситуації на ринку праці, в потребах необхідного фахівця. кількість випускників-економістів з кожним роком збільшується, в той час як держава не потребує такої кількості спеціалістів. Попит на вакантні місця за цією спеціальністю росте разом із конкуренцією на ринку праці [2]. Найбільш потрібними фахівцями на даний час залишаються токарі, пекарі, охоронці, слюсарі, наладчики. Але в той же час існує надлишок юристів та фахівців у фінансовій сфері. Молодь не прагне зайняти вакантні робочі місця на підприємствах зі старими верстатами та обладнанням, поганими умовами праці. На багатьох промислових і сільськогосподарських підприємствах ще існують робочі місця, умови праці на яких і відповідне обладнання не змінювалися з 1970-1980 х років.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Також можна виділити такий аспект, що роботодавці часто не в змозі оцінити такі переваги молоді, як мобільність, гнучкість, здатність до навчання, а з іншого боку, багато випускників не володіють навичками грамотного пошуку роботи, ведення переговорів з роботодавцями. Ще одною причиною є невідповідність підвищених вимог молоді щодо високої заробітної плати та гідних умов праці можливостям роботодавців. Якщо раніше молодь обирала собі роботу в залежності від інтересів, то тепер пріоритети змістилися у бік рівня оплати професії.

Нажаль,існує ще і проблема високого рівня корупції при влаштуванні на «престижні» вакансії, особливо в державних установах і на великих підприємствах.

Отже, за цими факторами, можна уявити загальну картину становища молоді на ринку праці.

Велику роль в вирішенні такої гострої проблеми як працевлаштування молодого населення має здійснювати державне регулювання [3]. Необхідна реальна робота держави та органів місцевого самоврядування в кожному регіоні. Якщо вирішувати проблему на рівні окремого регіону, то загальна картина зниження безробіття країни буде оптимістичною. Ефективним шляхом вирішення даної проблеми буде взаємодія і співпраця всіх структур: державних органів влади, служби зайнятості населення, сфери освіти і комітетів у справах молоді.

Професійне навчання також є потужним інструментом для підвищення рівня зайнятості та кваліфікації молоді, а також сприяння ефективному переходу від освіти до зайнятості. Тут, на думку автора, слід звернутися до досвіду Німеччини, Австрії та Швейцарії, де добре поставлено навчання по професіям та рівень безробіття серед молоді найнижчий в Європі [4].

Для забезпечення зменшення дисбалансу між попитом і пропозицією трудових ресурсів, запобігання тривалого безробіття серед молоді необхідно розробити методику формування системи прогнозування перспективного розвитку галузей економіки та попиту на робочу силу по конкретних професіями з урахуванням регіональної специфіки. Ринок освітніх послуг потрібно наближати до реальних потреб економіки.

Таким чином, підтримка молодих спеціалістів, їхнє залучення до творчої, активної участі в житті суспільства це стратегічні інвестиції в розвиток держави. Ефективне вирішення проблеми працевлаштування молоді сприятиме становленню України як розвиненої, стабільної та процвітаючої держави.

Список використаної літератури:

1. Офіційний сайт незалежного аналітико-дослідного центру – Інституту Горшеніна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://institute.gorshenin.ua

2. Козлова Л.А. Технології пошуку, відбору та адаптації персоналу в компанії./ Л.А. Козлова 2010 р. – 237 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http:www.smartcat.ru

3. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

4. Гетьманенко Ю.О. Зарубіжний досвід регулювання зайнятості молоді / Ю.О. Гетьманенко, К.А. Тахтарова //Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. – 2011. – Т.2. – С. 51-59 ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

–  –  –

Населення є самовідтворювальною множиною людей, що перебуває постійно у динаміці. Зміни кількості населення, його структури на певній території за певний часовий відрізок характеризують демографічний процес.

Однією з основних характеристик відтворення населення є його режими.

Розрізняється три такі режими: розширений, простий, звужений. Розширене відтворення характеризується переважанням народжуваності над смертністю та, відповідно, природним приростом населення. Просте відтворення означає постійну кількість населення в результаті приблизно однакової народжуваності і смертності. Звужене відтворення, або депопуляція, характерне для країн, в яких показники смертності перевищують показники народжуваності, в результаті чого відбувається абсолютне зменшення кількості населення, що ми і спостерігаємо зараз в Україні.

Метою даної наукової праці є висвітлення основних тенденції демографічнії ситуації в Україні в розрізі характеристики режимів відтворення населення, показників абсолютної чисельності населення, коефіцієнтів народжуваності, смертності, природного приросту та механічного руху населення.

Дані щодо абсолютної чисельності населення можна зібрати шляхом проведення загального перепису населення. Відтак, перший перепис населення відбувся в Російській Імперії 9 лютого 1897 року. А перший всеукраїнський перепис датується 5 грудня 2001 року.

Другий перепис населення України повинен був відбутися у грудні 20 року, адже кожен наступний перепис проводиться через десятиліття. Проте в силу економічних, а потім і політичних причин повторний перепис населення не відбувся до сьогодні.

Населення України, зокрема українці, пройшли нелегкі випробування війнами, репресіями, голодомором, депортаціями. За окремими оцінками, демографічні втрати України, становлять близько 16 млн осіб.

У нашій країні відбувається кардинальне зменшення кількості населення.

На початку 1993 р. було зафіксовано 52,244 млн. осіб постійного населення.

За даними перепису населення в Україні станом на 5 грудня 2001 р. загальна кількість постійного населення становила вже 48,241 млн. осіб. Станом на сьогодні (1 січня 2015 р.) в Україні кількість наявного населення становить 45,426 млн. осіб, постійного населення – 45,246 млн. осіб [1].Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Кафедра інформаційних систем і технологій управління Н.М. Спіцина, Т.В. Шабельник МОВНА МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ Методичні вказівки та індивідуальні завдання для проведення лабораторних і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання ДонНУЕТ Донецьк -2011 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,...»

«Наукова економічна організація «Перспектива» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ: ЕКОНОМІЧНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ 30-31 травня 2014 року Частина І м. Дніпропетровськ УДК 336.02(063) ББК 65.26я43 П 27 Перспективи розвитку фінансової системи: економічні та інноваційні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 30-31 травня 2014 р.). – У 3-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – Ч....»

«Схеми фінансування в РП7 Підтримка транснаціональної співпраці буде реалізовуватися за допомогою: Діяльність з підтримки, яка головним чином реалізується на базі конкурсів пропозицій та проектів:1. Спільні проекти Підтримка наукових проектів, які проводить консорціум з учасниками з різних країн, націлених на розвиток нових областей знань, нових технологій, продуктів, демонстрації діяльності або спільних ресурсів для досліджень. Розмір, сфера застосування та внутрішня організація проектів можуть...»

«Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОНОМІКА СЬОГОДНІ:ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ» 25-26 листопада 2011 р. Частина II Одеса УДК 65.5 ББК 339.9 Е45 Економіка сьогодні: проблеми та шляхи вирішення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25-26 листопада 2011 р.). Одеса: у 2-х частинах, «Центр економічних досліджень та розвитку», 2011.Ч.II. – с.88. УДК 65.5 ББК 339.9 Е45 УСІ МАТЕРІАЛИ ПОДАЮТЬСЯ В АВТОРСЬКІЙ РЕДАКЦІЇ ЗМІСТ НАПРЯМ 6. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МІЛІНЧУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 005.34:330.133:336.145:664 (043.5) ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«УДК 658.7 М.В. Кіндій, І.М. Давидович, С.С. Саталкін Національний університет “Львівська політехніка” ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОЛОГІСТИКИ © Кіндій М.В., Давидович І.М., Саталкін С.С., 2007 Розглянуто напрями екологічної сертифікації підприємств в Україні та країнах ЄС. Заакцентовано проблему використання вітчизняними підприємствами сучасних концепцій сертифікації управлінського процесу щодо якості продукції, яка ґрунтується на міжнародних стандартах ISO. Прослідковано...»

«Медвідь В.Ю., Сігуа В.Т. Роль інноваційної інфраструктури підтримки підприємництва у регіональному розвитку (на прикладі промислових міст) УДК:322.122 Медвідь В.Ю., к.е.н., доцент, ДНАБА Сігуа В.Т., аспірант, ДНАБА РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ПРОМИСЛОВИХ МІСТ) У статті обґрунтовано роль регіональної політики, інноваційно спрямованої на формування та розвиток наукоємного малого підприємництва. Досліджено специфічну модель...»

«на реальних платників податків до рівня розвинутих країн, а, враховуючи необхідність забезпечення прискореного інноваційного оновлення підприємств України, – до рівня, нижчого за рівень розвинутих країн. Оптимізація оподаткування на макрорівні – це мінімізація в рамках дозволених законодавством норм сум витрат підприємства на сплату податків та мінімізація негативного впливу цих витрат на фінансовоекономічний стан підприємства. Складання прогнозу податкових платежів, виявлення та аналіз...»

«Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Факультет обліково-фінансовий Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем ЗАТВЕРДЖУЮ Директор В. Т. Сусіденко Технологія створення програмних та інтелектуальних систем ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво” (шифр, назва) напрям підготовки 6.030502 “Економічна...»

«RINNOVA ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА МОНТАЖУ Вітаємо Вас із вдалим вибором!ПОПЕРЕДЖЕННЯ Ви придбали модульний котел з електронним регулюванням і розпалом, • високою продуктивністю, • герметичною камерою, • сталевим теплообмінником для системи гарячого водопостачання. Матеріали, з яких виготовлений котел, та системи регулювання, якими він обладнаний, гарантують високий рівень безпеки, комфорту та економії електроенергії, надаючи Вам можливість відчути всі переваги автономного опалення....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»