WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 21 ] --

За період дослідження основними джерелами доходів населення України залишаються заробітна плата (47,3%), соціальна допомога та інші одержані поточні трансферти (33,5%), доходи від підприємницької діяльності (14,7 %) та доходи, одержані від власності (4,5 %). Жінки в Україні традиційно заробляють відчутно менше, ніж чоловіки (рис.1). На кінець 2014 року, середньомісячна заробітна плата жінок становила 3 037 грн., а в чоловіків – 3 979 грн., тобто фактичний розвив в заробітній платі становив 23,7 %, крім того жінки становлять 54% від загальної чисельності безробітних в Україні [1].

–  –  –

Рис.1- Динаміка середньої заробітної плати за період 2009-2014 рр. [1] Для порівняння, гендерний розрив в Польщі, Італії, Словенії становить менше 10%, у Словаччині, Австрії, Німеччині – до 20-23%, в Естонії – понад 24%. Проаналізувавши дані останньої статистики по оплаті праці в Україні, можна вирахувати, що в середньому жінки отримують лише 76,3% від заробітної плати чоловіків. Цікавим є той факт, що розмір середньої заробітної плати жінок є нижчим навіть там, де переважає жіноча праця. Так, найвища частка зайнятих жінок характерна для сфери соціального забезпечення (82,6% середньооблікової чисельності працівників галузі), де середня заробітна плата жінок складає 85,8% чоловічої; у фінансуванні, кредитуванні, страхуванні (69,3% зайнятих) – 65,7%; громадському харчуванні (71,3% зайнятих) – 74,5% середньої заробітної плати чоловіків; торгівлі (65,3% зайнятих) – 75,7% заробітної плати чоловіків [2]. Здійснення заходів щодо скорочення гендерного розриву в рівні оплати праці передбачено Державною програмою забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на період до 2016 року [3].

Серед усіх працюючих з вищою освітою частка жінок становить 56%, однак, не зважаючи на це, можливість їх кар’єрного і професійного росту є обмежена, як і участь в прийнятті важливих державних політичних рішень. На сьогоднішній день, в уряді А.П. Яценюка, відсоток жінок у Кабінеті Міністрів України становить лише 14,3%. Слід відзначити позитивну динаміку в залученні жінок до влади. В цьому скликанні до парламенту обрано 47 жінок, або 10,5% від загального складу. Для порівняння, у Верховній Раді попереднього скликання було 9,8% жінок (44 особи), а у складі ВР першого скликання - лише 2,4% (11 осіб). В цьому плані можна сказати, що український парламент стає більш збалансованим. Втім, до світової практики ще далеко - в середньому, в парламентах світу 22% жінок, а в Європі цей показник сягає близько 25% [4].

Таким чином, в результаті проведеного дослідження, можна зробити висновок, що в Україні існує певна гендерна нерівність щодо оплати праці на користь чоловіків. Жінки майже не залучаються до високопосадової роботи з можливістю впливу на державні процеси та прийняття важливих рішень у владі. Надзвичайно корисним для України є запровадження боротьби із гендерним розривом у рівні заробітної плати, як невід’ємної складової державної політики зайнятості, а також вивчення та застосування міжнародного досвіду з цього питання, зокрема країн Європейського союзу, що сприятиме забезпеченню прав людини, утвердження гендерної демократії, вирішенню нагальних соціально-економічних проблем шляхом євроінтеграції та дотримання міжнародних зобов’язань.

Список використаної літератури:

1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ukrstat.gov.ua/.

2. Праця в Україні у 2007 році: Стат. збірник / Державний комітет статистики України; Відп. за вип. Н.В. Григорович. – К., 2008. – 352 с.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013 року №717[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/717-2013-%D0%BF.

4. У новій Верховній Раді найбільше жінок за всю історію – КВУ [Електронний ресурс].

– Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/12/7044034/?attempt=1.

ВИРІВНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ДЕМОГРАФІЧНИХ

ДИСПРОПОРЦІЙ НА ОСНОВІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

–  –  –

Одним з визначальних чинників стабільного та безпечного розвитку держави є демографічні показники. Саму тому першочерговим завданням держави має бути вирішення проблем оптимального демографічного розвитку, як фактору і водночас як результату її функціонування. Рівень розвитку демографічних показників країни безпосередньо впливає на соціальноекономічний розвиток держави в цілому, адже трудовий потенціал країни на пряму залежить від працездатного населення та показників демографічного розвитку і здійснює вплив на величину сукупного валового доходу країни.

Аналіз сучасної демографічної ситуації демонструє наявність в Україні глибокої демографічної кризи.

Демографічна ситуація України характеризується скороченням кількості населення (01.12.2014 - 42953,9 тис. осіб, що на 8 % менше в порівнянні з 2001), зниження коефіцієнта народжуваності (10,9), високим коефіцієнтом смертності (14,6), підвищенням кількості смертей від захворювань, статева нерівність (жінки – 54%, чоловіки – 46%), нерівномірність розселення населення на території країни (максимальна густота населення (165,0 осіб на 1км2) зафіксована у Донецькій області, мінімальна (33,8) — у Чернігівській), диспропорції демографічних показників в регіонах (в північних областях ситуація найгірша, найкраща – Зх. Україна), трудова міграція працездатного населення [1].

Одним з актуальних напрямів покращення демографічної ситуації в країні є вирівнювання регіональних диспропорцій і створення вигідних соціальноекономічних умов для життєдіяльності населення в різних куточках країни.

Найпроблемнішим регіоном України залишається Чернігівська область, яка характеризується найнижчим показником народжуваності (9,4 на 1000 осіб), найвищим показником смертності (18,7), старінням населення (середній вік 42,7 роки) та статевою нерівністю (жінки – 58%, чоловіки – 42%). Схожа ситуація спостерігається в Сумській, Донецькій, Луганських областях.

Кардинально протилежна ситуація спостерігається в західних регіонах та деяких центральних областях. Аналогічні показники представлені такими результатами: коефіцієнт народжуваності (Рівненській (15,9 на 1000 осіб), Закарпатській (15,1), Волинській (14,8)), коефіцієнт смертності (менше 7 — 8 випадків на 1000 осіб – Кузнецовськ, Теплодар, Нетішин, Южноукраїнськ, Енергодар), віковий склад населення (Закарпатська (середній вік — 36,2 роки), Рівненська (36,7), Волинська (37,3) області).

Така диференціація пов’язана з культурними пережитками, рівнем урбанізації, трудовими ресурсами та природними умовами, перспективами транскордонного співробітництва та працевлаштування, емансипація. Не тільки України, а й весь сучасний світ постійно зіштовхуються з рядом даних проблем і розробляють програми щодо подолання таких дисбалансів.

Однією з регіональних проблем є недостатнє залучення молодих спеціалістів до сфери сільського господарства. В Росії частка молоді в даному секторі складає 20,9% всіх спеціалістів, скорочення кількості працюючих у віці до 30 років. Ця ситуація пояснюється гальмуванням розвитку адміністративних центрів та сільських, тобто нездатність організувати відповідний рівень життя для кожної вікової категорії. Саме тому був створений проект з покращення культурного, соціального та економічного життя сіл.

В Болгарії для подолання регіональних диспропорцій буда розроблена «Національна демографічна стратегія Республіки Болгарія (2006-2020 рр.)», яка передбачала міграційні процеси між регіонами з різними рівнями показників та дотації в депресивні регіони для приваблення трудового потенціалу та підвищення соціально-економічного розвитку [2].

Республіка Білорусь для подолання даної проблеми пропонує реструктуризацію адміністративних центрів, тобто створення нових конгломератів з молодими фахівцями, що включає в себе об’єднання депресивного та регресивного регіонів, рівномірний розподіл ресурсів та стимулювання інвестиційних потоків для соціально-економічного розвитку [3].

Враховуючи тенденції постсоціалістичних країн, до яких входить і Україна, то для вирішення даного питання пропонуємо реалізувати наступні положення:

Активізувати молодь в сільськогосподарській сфері, враховуючи 1.

аграрний характер нашої країни та природно-кліматичні умови для розвитку даного сектору.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Призупинити процес урбанізації та децентралізувати ресурси, як 2.

виробничі, так і трудові, що дозволить вирівняти віковий склад населення.

Підтримка регіонів з низькими демографічними показниками за 3.

рахунок державних дотацій та залучення іноземних інвестиційних проектів, тісна співпраця з сусідами або створення так званих «об’єднань»

нерівномірних регіонів в одне ціле.

Фінансова підтримка за народження дитини та створення умов для 4.

матері в сфері праці та захисту її прав.

Отже, пропорційний розвиток регіонів дозволить покращити демографічну ситуацію в країні, підвищити соціально-економічний розвиток та примножити трудові ресурси і зберегти молодий потенціал.

Список використаної літератури:

1. Демографічна та соціальна статистика / Населення та міграція [Електронний ресурс] : / Державна служба статистики України. – Режим доступу:

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html

2. Национальная демографическая стратегия Республики Болгария (2006 – 2020 годы) [Електронний ресурс] : / Министерство Труда и социальной политики. – Режим доступу:

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/age/2007/AGE_2007_CapDev_PresnBGR_r.pdf

3. Экономика и общество беларуси: диспропорциии перспективы развития [Електронний ресурс] : / Минск. «Альтиора–Живые краски». 2005г. – Режим доступу:

http://un.by/pdf/1321_rus_.pdf

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ В

УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

–  –  –

Актуальність теми. Україна переживає період як економічних, так і політичних змін намагаючись створити соціально орієнтовану економіку. В умовах формування в Україні соціально орієнтованої економіки основний тягар соціального захисту покладається на державу, але водночас зростає роль ринкового механізму у проведенні такої політики. В умовах фінансовоекономічної кризи, падіння виробництва і валового внутрішнього продукту погіршуються умови та рівень життя населення. Перед державою постала проблема забезпечення і підтримки мало забезпечених прошарків населення.

Мета - дослідити проблему становища економічно активного населення в умовах фінансової кризи, визначити заходи, що передбачають надання правової, фінансової, матеріальної допомоги окремим громадянам, створення соціальних гарантій для економічно активної частини населення.

Виклад основного матеріалу. Соціальний захист означає соціальну підтримку верств населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових процесів, з метою забезпечення відповідного життєвого рівня, тобто заходи, що передбачають надання правової, фінансової, матеріальної допомоги окремим громадянам (найбільш вразливим верствам населення), створення соціальних гарантій для економічно активної частини населення та комплекс законодавчо закріплених гарантій, що протидіють факторам, які дестабілізують (інфляції, спаду виробництва, економічній кризі, безробіттю тощо). [1] Суб’єктами соціального захисту є державні структури, органи місцевого самоврядування, громадські організації та фонди, профспілки принципом діяльності, яких є допомога і можливість її надання незалежно від соціального статусу об’єкта.

Об’єктом соціального захисту є все населення або будь-який громадянин, окремі групи населення ( працівники освіти, охорони здоров’я і культури тощо), соціально вразливі верстви населення ( багатодітні сім’ї, інваліди, пенсіонери, безробітні тощо). [2] До основних елементів державної політики в галузі соціального захисту населення належать:

- встановлення допустимих параметрів життя (розміру прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії, соціальної допомоги);

- пенсійне забезпечення (людей похилого віку, інвалідів, сімей, що втратили годувальника);

- утримання дитячих будинків, інтернатів, будинків для людей похилого віку тощо;

- соціальні трансферти (допомога з безробіття, одноразові чи щомісячні виплати на дітей, з материнства, з хвороби та інших причин, житлові субсидії тощо);

- соціальне обслуговування (надання соціальних послуг окремим категоріям громадян тощо); [3] Найгострішою є проблема подолання бідності. Сьогодні подолання бідності - це той момент, який розглядається світовим співтовариством як ключовий у політиці будь-якої держави. Україна ж належить до країн з високим рівнем бідності, особливістю якої є значне скорочення доходу більшості населення, яке при цьому працює і зберігає відносно високий соціальний статус. На відміну від країн Західної Європи, наявність роботи в Україні ще не є гарантією мінімального достатку.[4] Високий рівень бідності спостерігається в сім’ях з двома дітьми (40,7 відсотка) та багатодітних сім’ях (58,4 відсотка), в сім’ях, у яких є діти і непрацюючі дорослі (36,3 відсотка). Залишається високим рівень бідності в сільській місцевості (32,3 відсотка), який значно перевищує рівень бідності у містах (20,2 відсотка). Крім того, не ліквідовано заборгованість із заробітної плати, не запроваджено ефективну систему надання державної допомоги. Для розв’язання проблеми бідності необхідна цілеспрямована політика, що ґрунтується на економічних та фінансових можливостях держави та максимальній ефективності їх використання.[5] Висновки.З розвитком економіки, стабілізацією грошової, кредитно, фіскальної, валютної сфери в Україні відбувається становлення і розвиток соціальної політики держави. Разам з трансформацією економіки відбувається створення системи соціального захисту населення з метою компенсації негативних проявів ринкової економіки. За роки незалежності розроблено і впроваджено в дію політику соціального захисту, страхування та забезпечення населення. Створено необхідні умови для нормального її функціонування, для постійного доповнення і вдосконалення. Тому перед державою стоять першочергові завдання переходу від надання пільг та дотацій до адресної грошової допомоги, створення умов для досягнення розмірів середньої заробітної плати до розмірів прожиткового мінімуму, розширення мережі недержавних пенсійних фондів поряд з основним державним, проведення зваженої політики у сфері регулювання оплати праці, ринку праці та всієї сфери соціального забезпечення.

Список використаної літератури:Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства Бібліотека як складова інформаційного суспільства Чиж, І. Україна: шлях до інформаційного суспільства / І.Чиж. – К.: «Либідь», 2004. – 287 с. Загальновідомо, що однією з найважливіших складових, які засвідчують могутність тієї чи іншої країни, є інформаційний потенціал, стан розвитку новітніх засобів масової комунікації. Орієнтація України на створення інформаційного суспільства та інтеграцію до Європейського Союзу вимагає дотримання нових вимог ЄС...»

«Науковий вісник ЧДІЕУ № 3 (4), 2009 Економіка ВІДОМОСТІ АСПІРАНТУРИ В Чернігівському державному інституті економіки і управління діє аспірантура. В 2009 році було захищено кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Рябова Т. А. Споживча поведінка підприємств на ринку сухого молока. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної...»

«НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЗА ЖОВТЕНЬ 2012 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ З973 Т48 Ткач, М.Р. Практичні заняття з комп'ютерної графіки (система Corel Draw) [текст] : навчальний посібник / М.Р.Ткач; М-во освіти і науки України. Львів : Новий Світ-2000, 2011. 212 с. 1 прим. СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. СОЦІОЛОГІЯ С5 Г70 Городняк, І.В. Соціологія освіти [текст] : навчальний посібник / І.В.Городняк; М-во освіти і науки України. Львів : Новий Світ-2000, 2011. 265 с. (Вища освіта в Україні ). 1 прим. ЕКОНОМІКА....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ РУБІЖАНСЬКИЙ ФІЛІАЛ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Економіка праці і соціально-трудові відносини. Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”. / Укладачі: Степанян А.А., Будрик О.І. – Рубіжне; РФ СНУ імені Володимира Даля, 2005. – 260 с. У конспекті аналізується...»

«Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” № 727/98 від 3 липня 1998 року зі змінами і доповненнями. 5. Харченко Н. Нотатки до звіту платника єдиного податку (консультація для юридичних осіб) // Бухгалтерія. – 2005. – 11 квітня (№ 15 (638)). – С. 15–19. 6. Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну. Асоціація сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні “Єднання”. – 1997. – 144 с. 7. Іванов Ю. Рік 2005: у...»

«УКРАЇНА КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ вул.Вітчизняна, 93, м.Дніпропетровськ, 49125, тел. (056) 789 -50-85, E-mail: Fellow2005@ i.ua, код ЄДРПОУ 33323774 НАКАЗ 19 березня 2015 року м.Дніпропетровськ № 3 Про порядок закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в ліцеї Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову...»

«УДК 658.26:621.31: 330.861 А.С. Завербний Національний університет “Львівська політехніка” АНАЛІЗУВАННЯ ПРОБЛЕМ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ Завербний А.С., 2012 Висвітлено особливості функціонування ринку електричної енергії України. Проаналізовано етапи формування ринку електроенергії та його розвитку. Розглянуто організаційні, економічні та правові аспекти функціонування і реформування ринку електричної енергії України. Охарактеризовано основні види моделей ринків...»

«Національний лісотехнічний університет України 5. Плескач В. Фінансовий контроль у контексті трансформаційних процесів економіки / В. Плескач // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 85.6. Савченко Л.А. Правові проблеми процесу фінансового контролю : монографія / Л.А. Савченко, О.П. Мельник. – К. : Вид-во КиМУ, 2009. – 235 с.7. Стефанюк І. Державний фінансовий контроль: проблеми ідентифікації й визначення системи / І. Стефанюк // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 12. 8. Стефанюк І. Нова...»

«www.ey.com.ua. 2. Податковий кодекс України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 13–14, ст. 112): [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 3. Методи визначення та класифікація податкових ризиків // Інформаційний бюлетень «Вісті». – 2011. – № 98. 4. Беднарська О.Р. Врахування взаємопов’язаності та впливу ризиків у процесі планування діяльності машинобудівного підприємства / О.Р. Беднарська // Вчені записки Університету економіки та права «КРОК». – Вип....»

«МІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) “”_2014 р. МОНІТОРИНГ ТА ЛОГІСТИКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять для студентів спеціальності 7.05170108 «Технології зберігання, консервування та переробки молока» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засідання кафедри перевірені. Написання одиниць технології...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»