WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 18 ] --

Серед природних демографічних втрат варто виділити ті, що виникають як наслідок низької інтенсивності відтворювальних процесів та – як наслідок передчасної смертності населення у репродуктивному віці.

Високі показники захворюваності та смертності серед населення у фертильному віці від хвороб, які прямо чи опосередковано пов’язані зі зловживанням шкідливими звичками являють собою кількісну складову демографічних втрат. Найвищу частку серед таких втрат займають алковтрати.

Аналогічно серед алкогольних демовтрат можна виокремити прямі та опосередковані. Причому в кожному з їх підвидів окремою статтею втрат варто виділити ті, що виникли в результаті невикористання демопотенціалу населення внаслідок смертності молодих жінок у активному репродуктивному віці. Чисельність «недонароджених дітей» можна розрахувати як суму добутку чисельності жінок померлих у репродуктивному віці в певній віковій категорії на коефіцієнт народжуваності в даній віковій групі. Такий метод оцінки має перевагу в тому, що дозволяє визначити достатньо точну чисельність дітей, які могли б народитись, проте недооцінює втрати, які виникли внаслідок чоловічої алкосмертності.

Загалом за 2005-2013 рр. на Львівщині внаслідок вживання алкоголю передчасно загинули або не народились майже 31 тис. осіб, з них більше 80% припадає на чоловіків в економічно активному віці [1].

В середньому за рік прямі алковтрати в 2005-2013 рр. на Львівщині становили 793 особи, з них 78% померлих припадало на чоловіків, а 22% – на жінок. Причому у віці 15-49 років від хвороб безпосередньо пов’язаними з вживанням алкоголю помирало щороку близько 44% жінок. Як наслідок, в результаті алкогольної смертності жінок у репродуктивному віці не народились у 2005-2013 роках 202 дитини.

Демографічні алкогольні втрати доповнюють особи, які померли внаслідок хвороб, де вживання алкоголю відіграло роль «пускового механізму» в їх розвитку. За результатами нашого дослідження у 2005-2013 роках внаслідок вживання алкоголю опосередковані демографічні втрати Львівщини населення у віці 20-64 років становлять майже 24 тис. осіб, з них 85% припадає на чоловіків, 14% – на жінок у працездатному віці і 1% – на дітей, які могли б народитись за відсутності смертності жінок у фертильному віці.

Демографічні втрати внаслідок вживання наркотичних та інших психотропних речовин в кількісному виразі є значно меншими, проте демографічні наслідки – більшими [2].

Протягом 2005-2013 років внаслідок СНІДУ офіційною статистикою зареєстровано 700 передчасних смертельних випадків. З них більше 90% припадає на репродуктивно активний вік до 45 років. Демографічні ретроспективні розрахунки показують, що за нормальних умов життєдіяльності померлі жінки за наявних повікових коефіцієнтів народжуваності могли б наробити ще 37 дітей.

Поряд з поганими звичками помітну роль у зменшенні інтенсивності показників народжуваності і до сьогоднішнього дня займають випадки штучного переривання вагітності. Статистичні дані щодо кількості абортів на Львівщині свідчать про поширеність цього явища в суспільстві. Так, починаючи з 1991 року первинні демографічні втрати становлять близько 350 тис. осіб [3]. Крім того, внаслідок входження у репродуктивний вік жінок, які ненародились в результаті здійснення абортів починаючи з 2002 року виникають так звані вторинні втрати чисельність яких за нашими підрахунками сягає 9,5 тис. осіб.

Математичні розрахунки показують, що за відсутності абортів умовні сумарні коефіцієнти народжуваності могли б бути значно вищими (в середньому на половину від фактичних їх значень або 0,8 дитини) та дозволяти не лише зберігати існуючу чисельність населення, але й вносити свою лепту в зростання людського потенціалу та покращення статевовікової структури.

Внаслідок низької народжуваності за роки незалежності значних змін зазнала статевовікова структура населення. Найбільший внесок в зміну структури населення згідно з математичних розрахунків, внесли часті випадки штучного переривання вагітності.

Так, за відсутності абортів у 1991-2012 роках розрахункова статевовікова структура населення станом на 2013 рік могла б бути більш оптимальною.

Частка населення у молодших вікових групах 0-14 років та 15-29 років могла б бути вищою на 2% та на третину відповідно, а у старших вікових групах – навпаки нижчою.

Висновки. Ретроспективний аналіз демографічних процесів показав, що за роки незалежності кількість населення Львівської області зменшувалась під впливом різноманітних чинників, а сукупна дія врахованих депопуляційних факторів призвела не лише до зменшення людського потенціалу регіону, але й до трансформації його статевовікової структури, так званого старіння населення й відповідно до зниженні відтворювального потенціалу населення.

Список використаної літератури:

Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області 1.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lv.ukrstat.gov.ua/ Алкоголь і наркотики як чинники демографічної кризи в Україні [Електронний 2.

ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/1965/gbg Динаміка та географія абортів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим 3.

доступу: http://infolight.org.ua/content/dinamika-ta-geografiya-abortiv-v-ukrayini-2005-2012-roki

ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА

ШЛЯХИ ПОСИЛЕННЯ

–  –  –

Економічна активність — це прагнення працездатної людини застосувати на практиці наявні у неї здібності до праці, знання та досвід за винагороду в грошовій або іншій формі. Реалізація цього прагнення виявляється у зайнятості людини економічною діяльністю. Нереалізація його виявляється у безробітті.

Метою нашого дослідження є :

визначення сутності поняття «економічно активне населення»;

здійснення системної оцінки економічно активного населення України;

визначення ролі держави в стимулюванні економічної активності населення;

визначення шляхів посилення економічної активності населення.

Структура населення за економічною активністю включає економічно активне та економічно неактивне населення як зображено на рисунку 1.

Рис.1. Структура населення за економічною активністю.

Джерело : [1,с.13].

Економічно активне населення відповідно до методики МОП — це населення обох статей віком від 15 до 70 років включно, яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї робочої сили на ринку праці. Кількісно економічно активне населення складається з чисельності зайнятих економічною діяльністю і чисельності безробітних, до яких за цією методикою належать чітко визначені групи людей [1,ст. 13].

Зайняті економічною діяльністю — це особи у віці 15—70 років, які [1, ст14]:

працювали вподовж обстежуваного тижня хоча б 1 годину за наймом за винагороду в грошовому або натуральному виразі; працювали індивідуально (самостійно) на власному (сімейному) підприємстві або в окремих громадян;

працювали впродовж 30 годин на тиждень безоплатно на підприємстві, у бізнесі, що належить будь-кому з членів домогосподарства або в особистому селянському господарстві з метою реалізації продукції, що вироблена внаслідок цієї діяльності;

були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче місце, власне підприємство (бізнес), але не працювали впродовж обстежуваного періоду з незалежних від них особисто обставин (хвороба, відпустка, в тому числі і без збереження заробітної плати з ініціативи адміністрації або за власним бажанням, сезонний характер роботи тощо).

Зайнятими за цією методикою вважаються зазначені вище особи незалежно від того, була це у них постійна, тимчасова, сезонна, випадкова чи інша робота.

Кількість економічно активного населення України у віці 15-70 років у I кварталі 2014 року склала 21284,5 тис. осіб. При цьому за підсумками відповідного періоду 2013 року кількість економічно активного населення України становила 21840,4 тис. осіб. Таким чином, у річному обчисленні цей показник скоротився на 2,55%. Економічно активне населення працездатного віку в I кварталі 2014 року становило 20237,4 тис. осіб, старших від працездатного віку 1047,1 тис. осіб.При цьому, за даними Держкомстату, серед економічно активного населення України у звітний період було працевлаштовано 19 401,2 тис. осіб, безробітними були 1883,3 тис. осіб [2].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Погіршення макроекономічної ситуації в країні протягом останнього часу зумовило зменшення можливостей зайнятості, що відповідно погіршує перспективи розвитку національного ринку праці. Загалом реакція ринку праці України на світову фінансову кризу демонструє лише верхівку більш глибоких і тривалих фундаментальних суперечностей, які формувалися на ринку праці та у сфері зайнятості протягом років незалежності.

На сьогодні найбільш значущими чинниками розвитку ринку праці, які світова криза лише загострила, є: професійно-кваліфікаційні диспропорції попиту та пропозиції робочої сили; неповне використання зайнятої робочої сили; стабільно високий рівень малопродуктивної неформальної зайнятості;

низька інституціоналізація обігу безробіття; невідповідність галузевої структури зайнятості потребам інноваційного розвитку економіки.

3 метою мінімізації негативного впливу економічної кризи на розвиток вітчизняного ринку праці необхідно створити умови для макроекономічної стабілізації за рахунок проведення дієвих структурних реформ в економіці, змін у фіскальній та регуляторній політиці, спрямованих на пожвавлення виробництва, залучення інвестиційних ресурсів, підтримку національних товаровиробників.

–  –  –

Внаслідок нестабільної політичної та економічної ситуації, різносторонніх бачень щодо формування цілісності української держави і розбіжностей у мовних питаннях, виникають протиріччя в думках та ставленні між мешканцями східних і західних областей України. Такі питання стали одними із ключових у виникненні конфлікту, який переріс у збройний конфлікт на території Донецької та Луганської областей. Події на сході України становлять загрозу для перебування на цих територіях та спонукають до вимушеної міжрегіональної та міжнаціональної міграції. Починаючи з квітня 2014 року відбувається масове внутрішнє переміщення осіб із територій на котрих відбуваються збройні дії. Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з АР Крим, м. Севастополь, Донецької та Луганської областей України це категорія осіб, об’єднаних стихійним насильством агресора, котрий унеможливив їхнє проживання у рідному краї та позбавив засобів для гідного життя, навчання та праці.

Метою даного дослідження є визначення найважливіших потреб ВПО, що опинилися без засобів для проживання та їх адаптація у Львівській області.

За даними української влади, станом на середину листопада із зони проведення антитерористичної операції (АТО) виїхало 445 178 осіб, зокрема більше 122 тис. дітей та 87 тис. інвалідів та осіб похилого віку.[1] До листопада 2014 р., за даними Агентства ООН у справах біженців в Україні, кількість ВПО перевищила 1 млн. осіб, в т. ч. 490 046 осіб виїхали до інших областей України, а ще 545 613 осіб виїхали за межі України.[2] За попередніми результатами соціологічного дослідження відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону ДУ «Інституту регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

на Львівщині перебуває понад 8 тисячі ВПО осіб із Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя [3].

Для вивчення основних потреб, поведінки, особливостей та намірів ВПО під час тимчасового перебування у Львівській області дослідження охоплювало спектр питань, за відповідями на які, зокрема, можна визначити їх думку про мешканців регіону.

З числа опитаних, внутрішньо переміщених осіб, зазначили, що основними потребами для них є: відсутність житла, втрата особистого майна і неможливість його повернення, дисбаланс у сфері зайнятості та соціального захисту та багато інших потреб побутового характеру.

Більшість внутрішньо переміщених осіб відзначили, що тимчасово проживають у рідних та близьких, тому процес адаптації до різкої зміни в житті відбувається простіше, проте все ж ключовим питанням залишається можливість отримати власне житло та працювати.

Загалом із попередніх результатів дослідження простежується позитивне та доброзичливе відношення між ВПО та мешканцями Львівщини.

Також слід наголосити, що все ж таки більшість опитаних підтримують думку про цілісність держави та вважають, що Донецька і Луганська області є невід’ємною частиною України, а їх статус повинен залишатись без змін. Проте такий висновок, можливо, дещо суб’єктивний і не відображає думки всіх ВПО, котрі перебувають у різних регіонах України та за її межами, оскільки значна частина ВПО, які перебувають у Львівській області, мають у даному регіоні родичів і близьких та проживають у них.

В Україні, на даний час, соціальний та правовий захист ВПО та членів їх сімей забезпечується низкою нормативних документів, зокрема Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

№ 4490а-1, ухвалений ВРУ 20 жовтня 2014р. соціальні послуги».[4] Проте, за недостатньої інформованості про кількість потребуючих ВПО та переліку потреб виникає багато неточностей та упускаються важливі питання щодо життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб. Виникає потреба у розробці спеціальних комплексних соціальних програм, котрі будуть спрямовані саме на визначення та забезпечення основних потреб ВПО та членів їх сімей. Зокрема, було б доцільно створення модеруючого і координуючого інформативного центру, який б складався із представників влади, благодійних організацій та внутрішньо переміщених осіб, де б надавалась інформація щодо ключових питань життязабезпечення, соціального захисту та спрощеної адаптації у регіоні проживання, а також забезпечення ВПО робочими місцями відповідно до їх рівня освіти, перекваліфікація та навчання відповідно до потреб регіону проживання. Доцільно також врегулювати питання соціальних виплат, забезпечення медичними послугами, оскільки серед загальної кількості всіх внутрішньо переміщених осіб велику частку займають люди з інвалідністю, пенсіонери та особи похилого віку.

Зазначені рекомендації, щодо потреб та адаптації внутрішньо переміщених осіб було б доцільно врахувати у програмних документах щодо розвитку України та формування її ефективної економічної та соціальної політики з питань соціального захисту населення.

Список використаної літератури:

1. З зони АТО виїхало майже півмільйона українців. Тиждень.ua. 16.11.2014.

[Електронний ресурс]. Режим доступу : http://tyzhden.ua/News/123768

2. З Донбасу вже втік майже мільйон українців. Українська правда.29.11.2014.Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«ISSN 1994-1749. 2012. Вип. 3 (24). Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу УДК 657.1 Романенко С.В., здобувач Вінницький фінансово-економічний університет РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА НАПРЯМОМ “МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ” Здійснено бібліометричне дослідження дисертаційних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених за ключовим словом “міжнародні розрахунки”, що надало можливість встановити проблемні питання розвитку та функціонування міжнародних...»

«УДК 349.235(4/9) В. М. Завгородня, канд. юрид. наук, доц. кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА КРАЇН-ЧЛЕНІВ Стаття присвячена виявленню сучасних тенденцій у правовому регулюванні часу відпочинку в комунітарному трудовому праві ЄС та законодавстві країн-членів, визначенню напрямів гармонізації права України із стандартами ЄС у цій сфері. Ключові...»

«УДК 364.22 В.О. Івашків Національний університет “Львівська політехніка” ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНДИКАТОРІВ ЙОГО ВИМІРУ © Івашків В.О., 2013 Наведено теоретично-методологічні підходи до визначення категорії рівня життя населення, здійснено короткий аналіз еволюції підходів до рівня життя, продемонстровано зв'язок рівня життя з добробутом та бідністю, виокремлено основні ключові поняття багатопланової категорії рівня життя у контексті...»

«Теорія та практика державного управління і Механізми державного управління місцевого самоврядування 2013 № 1 УДК 338 Статівка Наталія Валеріївна професор кафедри управління персоналом та економіки праці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, доцент ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ Анотація. У статті досліджено динаміку продуктивності національної...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАСЛОВСЬКА АННА ЮРІЇВНА УДК: 657.4:658.153(043.3) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ОБОРОТНОГО НЕМОНЕТАРНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Житомир – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Житомирському державному технологічному...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Методичні рекомендації до вивчення курсу Теорія ймовірностей та математична статистика Для студентів економічного факультету Львів 2012 Рекомендовано до електронної публікації Кафедрою теоретичної та прикладної статистики Протокол №9 від 18 квітня 2012 Уклали: Кінаш О.М. Базилевич І.Б. Джуфер Г.Б. Звізло М.Р. Теорія ймовірностей та математична статистика Практичне заняття №1 Заняття 1....»

«УДК 37.013.42:159.922.761 СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ СЛУХУ В УМОВАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Мельничук О.В., асистент Волинський національний університет імені Лесі Українки У статті висвітлюються особливості соціального виховання дітей з вадами слуху в умовах спеціалізованих дошкільних закладів. Ключові слова: соціальне виховання, соціальний розвиток, діти з вадами слуху, соціалізація, інтеграція, соціально-педагогічна діяльність. Мельничук О.В. СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМНИЦТВО За загальною науковою редакцією В. Г. Федоренка Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ 2005 ББК 65.012.1я73 П Автори: В. Г. Федоренко, М. П. Денисенко, М. М. Руженський, Ю. М. Маршавін, Т. В. Гаврилова Рецензенти: О. Д. Гудзинський, д р екон. наук, проф. О. Ю. Рудченко, д р екон. наук Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (48)-2012 УДК 37.013 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В.М. Тименко У статті висвітлено загальні підходи до тенденцій розвитку державної молодіжної політики в розвинутих країнах Європейського Союзу. Аналізуються сучасні особливості реалізації різних аспектів державної молодіжної політики в таких країнах, як Німеччина, Великобританія, Франція, Швеція. Ключові слова: молодь, державна молодіжна політика, молодіжні...»

«ISSN 2313-8 ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки ACCOUNTING, ECONOMICS, MENEDZHMENT: scientific notes Міжнародний збірник наукових праць International collection of scientific papers Випуск Issue Луцьк 20 Lutsk УДК 657.338.65 ББК 65.052 О ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 1-444. ISBN 978-617-672-058-4 ISSN 2313-82 Збірник наукових праць містить результати...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»