WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 14 ] --

3. Гендерна мотивація праці. Центр перспективних соціальних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.сpsr.org.ua.

4. Офіційний сайт державної служби зайнятості. Статистичний збірник "Ринок праці України 2013" [Eлeктронний рecурc]. – Рeжим доcтупу:http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index

5. Марценюк Т. О. Гендерні аспекти сфери зайнятості в українському суспільстві / Т. О.

Марценюк // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства.

— Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. — 2013. — Вип. 16. — С. 328—334.

АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ВАКАНСІЙ СЕРЕД ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ

–  –  –

Упродовж останніх років спостерігається тенденція в підвищенні попиту на працівників ІТ-галузі, адже в Україні найшвидше розвивається саме ІТндустрія. Щорічно вона зростає на 20-25%. Інформаційні технології в цілому і розробка програмного забезпечення в найменшій мірі постраждали від кризи [5]. Це практично єдина галузь, де частина компаній змогла індексувати заробітні плати відповідно до зростання курсу валют. Рівень конкуренції в цій сфері – один з найнижчих, всього один фахівець на вакансію. Більшість вакансій пропонують програмістам і розробникам програмного забезпечення.

Це призводить до підвищення попиту на ІТ-спеціалістів. Але чи зможе молодий спеціаліст бути затребуваним на ринку праці не маючи досвіду роботи?

Провівши аналіз розподілу вакансій і резюме за досвідом роботи спостерігаємо традиційну диспропорцію. У той час як роботодавці зацікавлені найчастіше в спеціалістах з досвідом роботи 1-3 роки, роботу найчастіше шукають ті, в кого солідний досвід роботи: від 6 років і більше [1].

Також важливо вказати на помітну частку вакансій для молодих спеціалістів. Роботодавці починають більше уваги звертати на підбір і пошук талановитої молоді, зокрема випускників. Роботодавці намагаються вирощувати лідерів всередині компанії, а не шукати їх «ззовні».

Спостерігається «відтік мізків», адже ІТ-спеціалісти затребувані в усьому світі. Наведемо результати соціологічного опитування українських IT-фахівців про роботу за кордоном. Виявилося, що багато представників цієї професії планують виїхати з України. Так, 76% респондентів думають про переїзд, 14% вже працюють в іншій країні, 2% мають досвід роботи за кордоном, але повернулися в Україну, і тільки 8% переїжджати не планують [1].

Із категорії програмістів найвищу заробітню плату отримують менеджери проектів. Основна задача менеджера проекту – організація робочого процесу задля успішного виконання поставленої цілі з необхідною якістю, у визначені замовником терміни. Посада керівника проекту накладає високу відповідальність на спеціаліста, оскільки саме він керує всіма процесами проекту і від нього залежить кінцевий результат робіт [2].

На один щабель нижче за актуальністю на рику праці від програмістів знаходяться ІТ-менеджери. ІТ-менеджер відповідає за якість послуг, що надаються користувачам на базі інформаційних технологій. Середня заробітня плата по Україні в компаніях із іноземним капіталом складає 510$.

В трійку найзатребуваніших спеціалістів інформаційних технологій входять системні адміністратори [3]. Головне завдання системного адміністратора – створення і підтримка внутрішньої комп'ютерної мережі фірми. Середня заробітня плата системного адміністратора в іноземних компаніях на території України складає в середньому 350$ (дані за 2015 р.), в українських компаніях – 5321 грн.

За даними статистики можна сказати, що найбільша питома вага серед вакансій за 2014 рік у сферах інформаційних технологій, продажів і маркетингу. Середня конкуренція за рік зросла в два рази і до грудня склала п'ять претендентів на одне робоче місце. Якщо говорити про заробітню плату, то більшість компаній не змогли підвищити зарплату своїм співробітникам.

Третина роботодавців не переглядали зарплати і компенсації, а 14% компаній були змушені їх скоротити. 41% зуміли підвищити оплату окреми мфахівцям.

Тільки п'ята частина роботодавців підвищила зарплату всім співробітникам, але в середньому не більше ніж на 10%. У той же час бонуси і премії виплачували.

Половина компаній робила це на тому ж рівні, що й роком раніше, 12% – зменшили фіксовану частину. Чверть роботодавців були змушені скоротити додаткові виплати або відмовитися від них [1].

Проаналізувавши вакансії у сфері інформаційних технологій, спостерігаємо великий попит на спеціалістів у сфері програмування. Згідно статистики середня зарплата різноманітних спеціалістів по Україні на 2014 рік приблизно така: Javaпрограміст: 1000$; C++ програміст: 1050$; PHP програміст: 850$; тестер: 880$; менеджер проектів (Projectmanager): 1700$.

У зв'язку зі зниженням кількості вакансій закономірно зросло відношення числа резюме до кількості вакансій. У минулому році середнє значення склало 4,2 особи на одну вакансію. Найвища конкуренція серед претендентів в попередні кілька років постійно спостерігалася у Києві. Проте в минулому році лідером за кількістю вільних фахівців став Донецьк (7,8 здобувачів). У Харківській області – 4,2 претендента, в Дніпропетровській – 3,9, в Одеській – 3,7. Найнижча конкуренція була в Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій і Хмельницькій областях – там відношення варіює від 2,1 до 2,6 [1].

Важливу роль відіграють ІТ-спеціалісти у банківській сфері. Неможливе існування банку без відділу інформаційної безпеки. Найбільша кількість вакансій оголошено на інженерів із системного забезпечення та адміністраторів баз даних. Це має бути людина, яка відповідальна, організована, ініціативна, зорієнтована на досягнення поставлених завдань [4].

Висновки. Молодий ІТ-спеціаліст без досвіду роботи має найбільше шансів посісти місце системного адміністратора, адже цю професію задовольняє особа з неповною вищою або вищою освітою. Важливе знання мов, особливо англійської. Роботодавцю потрібен робітник котрий досягає поставлених цілей, ініціативний, покращує кваліфікацію, має універсальні знання, які можна використати при різних ситуаціях.

Список використаної літератури:

1. http://ukr.segodnya.ua/economics/business/kto-smozhet-nayti-rabotu-v-2015-goduhtml

2. http://finstaff.com.ua/job/bank/it

3. http://www.it-stars.ua/candidates/admin/sys/

4. http://dou.ua/lenta/articles/bank-programmers/

5. http://proforientator.info/?p=3679

РОЗВИТОК МОЛОДІЖНОГО СЕГМЕНТУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

–  –  –

Постановка проблеми. В умовах сучасної ринкової економіки питання працевлаштування молоді є однією з найбільш значущих проблем національного ринку праці. Молодь є найбільш незахищеною групою населення і у зв’язку з цим потребує особливої уваги з боку держави. Так, як молодь є основою трудового потенціалу країни, виникає необхідність розробки комплексної системи її працевлаштування. Значну частину безробітної молоді складають випускники професійно–технічних та вищих навчальних закладів, які отримали професію і вперше виходять на ринок праці. Особливо гостро стоїть питання забезпечення їх права на захист від проявів дискримінації у сфері зайнятості населення.

Метою статті є дослідження сучасного стану ринку праці у контексті працевлаштування молоді, визначення основних проблем, та розробка комплексу заходів, щодо їх вирішення і покращення ситуації молоді на ринку праці.

Виклад основного матеріалу. Молодь є перспективною частиною економічно активного населення, яка має великий трудовий потенціал. Однак, молоді люди відчувають себе незахищеними у сучасних реаліях економіки країни. Пошуки першого місця роботи, невідповідність кваліфікації, відсутність досвіду роботи призводять до зниження рівня економічної активності молоді.

Виконуючи притаманні їй важливі соціально-економічні функції, молодь виступає специфічним суб’єктом ринку праці, на шляху якого виникають значні перепони до продуктивної зайнятості [1, с. 114].

Серед основних причин нерівності у доступі до ринку праці та перешкод продуктивній зайнятості молоді в Україні можна виділити:

1) законодавчу неврегульованість багатьох аспектів молодіжної політики;

2) відсутність постійного моніторингу потреб ринку праці;

3) слабка взаємодія основних суб’єктів ринків праці та освіти у питаннях професійної орієнтації молоді;

4) існування суспільних стереотипів щодо певних груп населення за гендерними, віковими, расовими, етнічними та іншими характеристиками;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5) недостатня поінформованість і пасивність широких верств населення щодо своїх прав та свобод у сфері праці [2, с. 14].

Усе це посилює прояви нерівності у доступі до праці та збільшує ризики соціального відторгнення у сфері зайнятості молоді (випускників навчальних закладів, які вперше шукають роботу, та жінок активного дітородного віку (20– 29 рр.)).

В Україні на кінець 2014 р. на обліку в Державній службі зайнятості перебувало 512 196 молодих людей у віці до 35 років, що становило 42,5% чисельності всіх осіб, які перебували на обліку в службі зайнятості. Тобто майже кожний другий громадянин України, який шукав роботу та перебував на обліку в Державній службі зайнятості на кінець 2014 р., був молодою особою у віці до 35 років (рис. 1) [3].

Рис. 1. Молодь до 35 років у загальній кількості зареєстрованих безробітних у 2012-2014 рр.

Напрямами удосконалення державного регулювання зайнятості молоді можуть бути:

проведення щорічного моніторингу ринку праці з метою прогнозування попиту на робочу силу молоді за конкретними професіями;

підвищення зацікавленості роботодавців шляхом встановлення пільгового оподаткування у працевлаштуванні молоді з гідним рівнем заробітної плати;

удосконалення співпраці навчальних закладів з роботодавцями [4, с.10].

Висновок. Отже, працевлаштування молоді є одним із пріоритетних напрямів державної політики зайнятості населення та державної молодіжної політики, тому повинні створюватися нові перспективні державні механізми вирішення проблеми зайнятості молоді. На результативність новітніх державних механізмів покращення працевлаштування молоді впливає підвищення ефективності системи мотивації молоді до професійної діяльності.

Стимулювання молоді до навчання за обраною ними спеціальністю, яка відповідає здібностям молодої людини, та можливість працевлаштування на перше робоче місце відповідно до отриманого фаху сприятиме формуванню стійких професійних інтересів. Це дозволить молоді максимально застосовувати набуті професійні знання та навички та спонукатиме до саморозвитку, самовдосконалення, що забезпечить професійність та пристосованість до нових викликів часу. Ефективне вирішення проблеми працевлаштування молоді дасть поштовх до розвитку вітчизняної економіки, сприятиме становленню України як стабільної, розвиненої та квітучої держави.

Список використаної літератури:

Большая О.В. Проблема зайнятості молоді на ринку праці України/ О.В. Большая // 1.

Економіка і регіон. – 2012. - № 2 (33). – С.112-116.

Ільїч Л. Ціннісні орієнтації молоді в освітньо-професійній сфері та шляхи мінімізації 2.

ризиків її соціального відторгнення на ринку праці/ Л. Ільїч //Україна: аспекти праці. – 2014.

- № 8. – С.13-17.

Державна служба зайнятості. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

3.

http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index Подобєд Н.В. Проблеми зайнятості молоді на ринку праці України / Н.В. Подобєд // 4.

Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2010. - № 12. – С. 7-13.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ІНСТИТУТУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

–  –  –

Постановка проблеми. На сьогодні відповідно до положень Закону України «Про оплату праці», державне регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності обмежене встановленням такої соціальної гарантії, як мінімальна заробітна плата, інших окремих норм та гарантій, а також умов і розмірів оплати праці працівників підприємств, установ та організацій, які фінансуються або дотуються з бюджету.

За таких умов, питання реформування системи оплати праці в Україні та перегляд основних підходів до ролі держави в процесі регулювання даного інституту права є досить актуальними і вимагають розробки нових науково обґрунтованих теорій та ґрунтовних досліджень.

Тому мета даної роботи – проаналізувати досвід державного регулювання інституту оплати праці країн ЄС та можливості його застосування в Україні.

Виклад основного матеріалу. Державне регулювання оплати праці є системою визначення правил, процедур, нормативів, норм і гарантій в оплаті праці на основі ухвалення певних законодавчих і нормативних актів та контролю за їх дотриманням органами влади [1].

Механізм державного регулювання оплати праці - це система, призначена для здійснення державного управління та досягнення цілей у сфері оплати праці, яка має визначені структуру, моделі, методи, важелі, інструменти та інститути впливу на об’єкт управління з відповідним правовим, нормативним та інформаційним забезпеченням. Механізм державного регулювання оплати праці в країнах ЄС базується на співвідношенні кількох складових (табл.1).

Оскільки в країнах ЄС заробітна плата визнана основою забезпечення сім'ї годувальника, одним із традиційних засобів соціального захисту найманих працівників є конвенції, спрямовані на захист їхніх вимог у разі неплатоспроможності роботодавця, зокрема: Конвенція МОП №95 про охорону заробітної плати, Конвенція МОП №98 про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів, яка передбачає захист від антипрофспілкової дискримінації, захист організацій працівників і підприємців від взаємного втручання, а також заходи по сприянню колективним переговорам [1].

Таблиця 1 Складові державного регулювання оплати праці в країнах ЄС

–  –  –

Джерело: складено автором на основі даних [1] Таким чином, країни Європейського Союзу відмовились від адміністративних та центральних планових механізмів і методів установлення заробітної плати, чим відкрили широку дорогу соціальному діалогу [1].

Головною функцією державного регулювання оплати праці в країнах Європейського Союзу є забезпечення мінімального рівня доходів населення.

Як показує досвід країн ЄС з усталеною ринковою економікою, система мінімальних державних гарантій у сфері оплати праці включає: мінімальну заробітну плату і прожитковий мінімум, порядок їх зміни залежно від зростання цін, порядок регулювання оплати праці залежно від місця проживання (районного коефіцієнта), шкідливості праці.Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«Біла Книга – Транспорт ПЛАН РОЗВИТКУ ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТРАНСПОРТНОГО ПРОСТОРУ — НА ШЛЯХУ ДО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ТА РЕСУРСОЕФЕКТИВНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ Генеральна дирекція з питань пересування та транспорту Європейська Комісія Неофіційний переклад Ця ілюстрована брошура містить текст Білої книги Європейської Комісії – ПЛАН РОЗВИТКУ ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТРАНСПОРТНОГО ПРОСТОРУ — НА ШЛЯХУ ДО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ТА РЕСУРСОЕФЕКТИВНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ (СОМ (2011) 144, кінцева редакція...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_ С.В. Іванов підпис _ _ 2014 р. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць менеджменту...»

«УДК 334.021.1-336.027 З.О. Коваль, Я.Б. Коваль Національний університет “Львівська політехніка” ФОРМУВАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ © Коваль З.О., Коваль Я.Б., 2013 Розглянуто процес формування економічного ефекту соціально-орієнтованих підприємств, а також запропоновано методику його оцінювання. Запропоновано заходи підвищення цього ефекту. На основі визначеного переліку відповідних показників розроблено систему оцінювання економічного...»

«МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ Н.І. Соловйова СИСТЕМНЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ: ГНОСЕОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ Статтю присвячено логіко-гносеологічному осмисленню проблем системного планування і прогнозування в економіці. Наведено авторське бачення силогістичної конструкції антагонізму «прогноз-план», моделі внутрішньої цілісності системи «прогноз-план», моделі відтворюваного циклу функціональної єдності підсистем планування і прогнозування, структури чинників...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГІОНУ Матеріали сьомої міжфакультетської науково-практичної конференції молодих вчених 20 травня 2011 року Том ІІ Житомир МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГІОНУ Матеріали сьомої міжфакультетської...»

«Цивільний процес Міжнародний комерційний арбітраж») має виноситися після завершення вивчення обставин справи і дебатів сторін, відступаючи в дорадчу кімнату для винесення остаточного рішення по справі. При цьому необхідно законодавчо закріпити, яким чином має відновлюватися арбітражний розгляд і яке рішення має виноситись при такому відновленні: нове або додаткове. Необхідно зазначити також, що ЦПК України не містить підстав для оскарження ухвал суду першої інстанції про скасування арбітражних...»

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: актуальні проблеми та рішення Монографія За редакцією д-ра екон. наук, проф. С.С. Герасименка, д-ра екон. наук, проф. А.О. Єпіфанова Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 657.1 ББК 65.052. Б9 Рекомендовано до друку вченою радою ВНЗ “Національна академія управління”, протокол № 3 від 19.02.2009; вченою радою ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 7 від 20.03.2009 Рецензенти: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри...»

«Міністерство освіти і науки України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Економічний факультет Кафедра економіки підприємства Теоретичні та прикладні питання економіки Збірник наукових праць Випуск 1 (28, т.2) УДК 330.10 Висвітлюються теоретичні та прикладні питання розвитку сучасної економіки, зокрема, реформування відносин власності, підпримництва, інвестиційно-інноваційної діяльності, структурних зрушень, промислової політики, державного регулювання, корпоративного...»

«Засоби навчальної та науково-дослідної роботи УДК 378.147:336.671 © Столяренко Т. Л., 2014 КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ Т. Л. Столяренко Коледж Національного фармацевтичного університету (Харків, Україна) E-mail: t_stol@mail.ru Виявлено специфіку професійної компетентності фахівців економічного профілю, що виступає провідною передумовою ефективності їх професійної діяльності в умовах сучасного динамічного суспільства з ринковою економікою. Досліджується сутність...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МЕНЕДЖМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОНОГРАФІЯ За редакцією О. В. ВАСИЛЬЄВА, К. А. ФІСУНА Харків ХНАМГ УДК 332.14:658 ББК 6504 М50 Автори: Андренко Олена Анатоліївна, асистент; Богдан Наталія Миколаївна, асистент; Васильєв Олексій Вікторович, доцент, кандидат економічних наук; Жовтяк Ганна Анатоліївна, асистент; Одаренко Тетяна Євгенівна, ст. викладач, кандидат економічних наук; Пашков Володимир Іванович,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»