WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 13 ] --

Сьогодні молодь є неконкурентною категорією населення, оскільки більшість роботодавців віддають перевагу більш кваліфікованим працівникам, а не молодій людині, у якої відсутній досвід роботи. Упродовж тривалого часу традиційно престижними серед молоді були професії юриста, економіста, менеджера. Проте представники цих професій все частіше стикаються із ситуацією поширення безробіття серед професій економічного та юридичного спрямування. Особливо молоді люди, вища освіта яких зорієнтована саме на працевлаштування за обраним фахом. Очевидно, що фахівців державної служби зайнятості, органів державного регіонального управління не має влаштовувати пояснення, що український первинний ринок є перенасиченим. Ситуація ускладнюється тим, що переважна більшість ВНЗ продовжують готувати спеціалістів, не прогнозуючи ситуацію принаймні на 5 років [4].

Проте, це лише один аспект нинішньої ситуації на первинному ринку праці в країні. Стратегія інноваційного розвитку на період з 2010 до 2020 року, перебудова національної економіки на інноваційних засадах з необхідністю має змінити і первинний ринок праці. За дослідженнями журналу «Фокус», рейтинг професій, які будуть затребувані на ринку праці України у найближчому майбутньому, представляють наступні професії: маркетолог з продаж, IT– фахівець та інженер з автоматизації виробництва. Серед сфер економіки – інформаційні технології, телекомунікації і зв’язок, землеробство, виробництво лікарських засобів і аптечний бізнес, банківська діяльність, харчова і переробна промисловість [5].

Висновки. Для вирішення проблеми зайнятості і безробіття серед молоді, на нашу думку, необхідно:

– створити молодіжну біржу праці;

– розробляти проекти, які орієнтовані на фінансування активних заходів сприяння зайнятості серед молоді;

– проводити дослідження з метою визначення певних спеціальностей, професійних навичок та рівня кваліфікації, якими повинні володіти випускники ВНЗ. Враховувати результати цих досліджень у навчальних програмах. До проведення цих досліджень доцільно залучати соціологічні лабораторії вищих навчальних закладів;

– включити до навчальних програм обов’язкове стажування студентів останніх курсів на підприємствах, в установах та організаціях для набуття випускниками практичного досвіду роботи.

Список використаної літератури:

1. Волкова О.В.Ринок праці. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 624 с.

2. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. — 3-тє вид. — К. : Знання-Прес, 2002. —387 с.

3. Закон України «Про зайнятість населення» від 1.03.1991 р. www.rada.gov.ua.

4. Проблеми реалізації трудового потенціалу молоді в Україні - http://intkonf.org/teodoziyabuda/

5. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 рр. в умовах глобалізації викликів

– К.: Парламентське вид-во, 2009р. - 632с.

СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

–  –  –

Стимулювання працівників є одним із головних завдань керівника підприємства, що збільшить ефективність функціонування будь-якого підприємства. Матеріальне та моральне стимулювання є одним із важелів керівника для зацікавлення персоналу в максимальній віддачі на робочому місці. На даний час в Україні, проблема стимулювання працівників набула актуального значення, оскільки ефективне виконання завдань, які стоять перед працівниками, можливе лише за умови належного стимулювання, здатного викликати інтерес до ефективної діяльності на робочому місці. Потрібно розробляти і впроваджувати такі програми морального і матеріального заохочення персоналу, які б сприяли високій результативності та продуктивності їх роботи, що спонукатиме до процвітання підприємства.

Проблемою стимулювання працівників до високоефективної, продуктивної праці займалися багато вчених, але першоджерелами науки вважаються праці А. Смітта, Д. Рікардо, А. Маршала.

Сучасні теоретичні здобутки закордонних вчених у галузі спонукання персоналу підприємств були зроблені Д. Мак-Клелландом, У. Оучні, В.

Врумом, Дж. Аткінсоном, Л. Портером та іншими.

В Україні даною проблемою займаються такі вчені як Д. П. Богиня, В. С.

Васильченко, А. М. Колот, О.Є. Кузьмін, Л. П. Керб, О.Г. Мельник, О. С.

Соснін та інші.[3] Хоча хотілось би зазначити, що багато науковців працювали над даним питанням, але організація стимулювання праці персоналу потребує і подальшого дослідження, впровадження та розвитку нових методів стимулювання, що буде сприяти ефективному функціонування будь-яких підприємств та повному задоволенню потреб працівників.

Метою роботи є визначення головних особливостей процесу стимулювання трудової діяльності на підприємствах України та пошук основних напрямків і практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи стимулювання.

В науковій літературі існує безліч визначень терміну “стимулювання”, але зміст цієї категорії здебільшого набув сталості. На нашу думку, поняття «стимулювання» - це процес, в якому бере участь дві сторони, а саме керівник та персонал (найманні працівники), в результаті якого керівник використовує такі стимули та заохочення, що призводять до підвищення продуктивності праці та повного виконання поставлених цілей перед працівником підприємства, а також будуть повністю задовольняти потреби персоналу.

Матеріальне та моральне стимулювання праці припускає те, що ці стимули працівник буде отримувати як у матеріальному еквіваленті так і у естетичному.

Стимулювання у матеріальній формі передбачає високу та адекватну заробітну плату, вдосконалення існуючої та введення нової тарифної системи, виплату заохочувальних премій і надбавок до заробітної плати, грошових виплат за своєчасне виконання поставлених цілей, надання певних бонусів від прибутку підприємства за перевищення планових рівнів показників індивідуальної та колективної виробничої та управлінської діяльності, а також кінцевих результатів роботи підприємства в цілому. Основною цілю морального стимулювання є передача інформації про заслуги людини, результати її діяльності в соціальному середовищі, тобто до морального стимулювання можна віднести ряд заохочень які працівник отримує за якісне виконання своєї роботи, а саме поліпшення умов праці, нагородження певними дипломами та грамотами на урочистих заходах, проведення певних розважальних заходів (корпоративів) у колективі, розміщення фотокартки працівника на дошці пошани, безкоштовне харчування, соціальне страхування за рахунок установи на якій він працює, своєчасні відпустки у повному обсязі, нормований робочий графік та багато іншого.

На вітчизняних підприємствах якщо порівнювати їх із компаніями з закордонним капіталом переважає моральне стимулювання працівників, в свою чергу іноземні компанії схиляються до матеріального стимулювання праці своїх працівників. На даний момент багато підприємств в Україні стикається з такими проблемами як:

- відсутність взагалі будь-якої системи стимулювання персоналу ;

- недостатньо гнучка система стимулювання персоналу ;

- відсутність справедливої оплати праці та заохочення персоналу;

- негативне ставлення працівників до їх заробітної плати та умов праці;

- відсутність соціального пакету, та неофіційне оформлення працівників.

Тому наявність цих проблем свідчить про те, що систему стимулювання праці в Україні потрібно вдосконалювати.

На нашу думку для продуктивного стимулювання працівників потрібно:

- синтезувати як моральне так і матеріальне стимулювання праці персоналу ;

- надавати працівникам право вибору тієї форми стимулювання до якої вони більш лояльні ;

- стимулювати персонал у повній мірі, на яку вони заслуговують з подальшим збільшенням;

- об’єктивно стимулювати кожного працівника підприємства;

- визнавати цінність працівника для організації, надавати йому творчу свободу, але, якщо це не буде суперечити політиці компанії ;

- запроваджувати гнучкий графік, неповний робочий тиждень, надавати можливість працювати як на робочому місці, так і вдома(якщо є така можливість);

- проводити певні опитування своїх працівників щодо рівня їхнього стимулювання та цікавитись їхнім бачення ситуації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Отже, можна зробити висновки, що методів стимулювання праці персоналу існує дуже багато, одними із головніших напрямів стимулювання є матеріальне та моральне стимулювання. Синтезуючі ці два напрями стимулювання можливо отримати непогані результати для функціонування підприємства та роботи персоналу в якій вони будуть зацікавленні. Важливо розуміти індивідуальні потреби різних груп у компанії і вибирати системи заохочення, які їм підходять найбільше, але виконання основних видів стимулювання повинні бути безперечно.

Список використаної літератури:

Балдин И. В. Менеджмент : пособие / И. В. Балдин, Г. Е. Ясников. – К. : БГЭУ, 2007. – 1.

306 с Баран Р.М. Досвід закордонних країн у системі мотивації та стимулювання 2.

персоналу/Р.М. Баран//Регіональна економіка.-2005.-№1.-С.169-176 Колот А. М. Мотивація персоналу: підручник / Колот А. М. – К.: КНЕУ, 2002. – 337с.

3.

ДИСКРИМІНАЦІЯ ЖІНОК НА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

–  –  –

Проблемі працевлаштування жінок на ринку праці завжди надавалось велике значення, оскільки економіка України потребує широкого використання жіночої праці з високим професійним рівнем. Сьогодні ця проблема загострилася, тому що підприємці мають невисоку зацікавленість у прийнятті на роботу жінок, які змушені перебувати в тривалих відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, доглядом за дітьми тощо.

Метою дослідження є визначення основних проблемних для України питань у соціально-трудовій сфері в контексті гендерної рівності та окреслення пріоритетних напрямів їх ефективного розв’язання.

Сучасні українки хочуть себе реалізувати у суспільстві. Однак вони вже зазнають дискримінації ще до співбесіди з потенційним роботодавцем, що випливає зі змісту оголошень у ЗМІ, які містять вимоги щодо віку, статі, і навіть зовнішнього вигляду бажаного працівника. Особливо часто застосовується «відсів» за статевою ознакою, коли йдеться про престижні та високооплачувані посади.

Значним кроком у напряму ґендерного розвитку нашої держави, було прийняття Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» метою якого є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України[1].

За останні п’ять років число безробітних жінок значно перевищує число безробітних чоловіків. Якщо в 2008 році безробітних жінок було на 22,5% більше, ніж чоловіків, то у 2012 році цей показник склав 24%. У 2013 році чисельність зареєстрованих безробітних жінок становила 273,7 тис. осіб, в той час як чисельність зареєстрованих безробітних чоловіків – 233,1 тис. осіб.

Чоловіче безробіття зростає швидшими темпами, ніж жіноче. Чоловіки йдуть на пенсію на п’ять років пізніше, ніж жінки, хоча тривалість їх життя менша.

Майже кожна третя жінка та 38% чоловіків, які мали статус безробітного станом на кінець 2013 року, були у віці старше 45 років, до категорії молоді у віці до 35 років належали майже 40% чоловіків та 45% жінок [2].

За даними Державної служби статистики України, у 2013 році кількість зайнятого населення у віці 15-70 років, у порівнянні з 2012 роком, збільшилася на 49,8 тис. осіб та становила 20,4 млн. осіб, у тому числі 10,6 млн. осіб склали чоловіки, а 9,8 млн. осіб – жінки. Чисельність зайнятого населення збільшилася за рахунок осіб обох статей. Чисельність чоловіків віком 15-70 років у 2013 році, порівняно з 2012 роком, зросла на 48,5 тис. осіб, чисельність зайнятих жінок – на 1,3 тис. осіб [3].

Зараз ситуація в Україні змінюється в кращу сторону, однак в багатьох професійних сферах залишилося упередження проти жінки-керівника.

Тому жінки, якщо й очолюють підприємства, то здебільшого малі: 26% малих підприємств, 15% – середніх та 12% – великих. Бізнесом у промисловості керують тільки 2% жінок, а в структурі влади – лише 8% посад [4]. Українські жінки краще навчаються, ніж чоловіки, їх більшість серед випускників вищих навчальних закладів, але заробітна плата майже на третину менша, ніж чоловіків. У цьому випадку служби зайнятості у своїй практиці роботи з клієнтами можуть шляхом співпраці з роботодавцями, профорієнтації сприяти руйнуванню ґендерних стереотипів і надавати допомогу в запобіганні ґендерної дискримінації при працевлаштуванні.

Основними особливостями участі жінок на ринку праці можна виділити такі: поєднання дітородної функції жінки та трудового навантаження, галузева зайнятість, тривалість професійної кар’єри, різниця у заробітках чоловіків та жінок, причини безробіття.

Для вирішення проблеми поширеної дискримінації по відношенню до жінок на українському ринку необхідно здійснити політико-правові та організаційні заходи, серед яких найважливішими мають стати: узгодження українського законодавства з європейськими вимогами щодо гендерної рівності; розроблення i реалізація цільових програм, спрямованих на покращення становища жінок; подолання стереотипів існування «жіночих» і «чоловічих» професій, які посилюються низьким професійним статусом та низькими рівнями плати праці в галузях з домінуючою жіночою зайнятістю;

постійний контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства з метою попередження фактів гендерної дискримінації; формування якісно нової ментальної культури суспільства щодо розширення можливостей чоловіків для виконання сімейних (передусім, батьківських) обов’язків тощо [5].

Досягнення рівності між жінками і чоловіками є важливою передумовою забезпечення стабільного розвитку суспільства в Україні.

Список використаної літератури:

1. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

2. Динаміка зміни чисельності зареєстрованих безробітних за статтю в Україні за 2008рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.ukrstat.gov.ua.Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОТЕНЦІАЛУ В СФЕРІ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ аналітична доповідь КИЇВ – 201 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов‘язкове Автор: Кочемировська О.О., канд. психол. н. Електронна версія: _ Напрями оптимізації державної політики в сфері розвитку трудового потенціалу України: аналіт. доп. / О.О. Кочемировська. – К.: НІСД, 2013. – 38 с. © Національний...»

«Региональная экономика УДК 338 + 332.122:379. І ОА. АЗОНУВАННЯ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ВВ.М Н ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ УДОСКОСКОНАЛЕНЯ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ Іванов А.М. На основі існуючих методик та принципів туристичного районування запропонований склад курортно-рекреаційних зон в межах Миколаївської області, надана їх характеристика, запропоновані шляхи удосконалення. Ключові слова: рекреаційна зона, рекреаційна підзона, туристичне районування. Сьогодні в умовах глобальної...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра «Економіка підприємств» В. М. Гурнак, О. В. Пилипенко УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.03050401 та 7.03050401 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» Київ – 2013 УДК 330:385 Управління проектами: Методичні рекомендації щодо самостійного...»

«Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола методичний відділ Сучасна лекція у вищому навчальному закладі методичні рекомендації для викладачів-початківців Тернопіль, 2012 У рекомендаціях містяться матеріали, які допоможуть молодому викладачеві якісно підготувати і провести лекцію як одну з найпоширеніших форм викладу навчальної інформації. ЗМІСТ 1. Лекція: поняття, функції, принципи 2. Види лекцій 3. Методика підготовки лекції 4. Методика проведення лекції 5. Методика самоаналізу лекції 6....»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ СЛІДСТВА ТА КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ОЧИМА МОЛОДИХ УЧЕНИХ Тези доповідей підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів (Київ, 4 березня 2014 року) Частина ІІ Київ 2014 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ РОБОЧА ПРОГРАМА методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Вища математика» для студентів економічних спеціальностей Затверджено на завісданні Вченої ради академії Протокол № 1 від 27.01.04 Дніпропетровськ НМетАУ 2004 ББК 22.142 Робоча програма, методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Вища математика” для студентів економічних спеціальностей /Укл.: Г.Г. Швачич, О.Г....»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ Комітет 3 питань бюджету ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ N~~. ~. січня 2Ш р. 2200 юдUllа М. КШв, вул. Баllкова, 6-8 Головує: Голова Комітету Гєллєр Є.Б.Присутні: ЧJlени Комітету: Атрошен!о В.А., Байдюк Л.М., Буряк с.В., Васильєв О.А., Волков О.М., Деркач АЛ., Дубіль В.О., Дубневич Я.В., ЖереБНlО! В.М., Заболотний Г.М., Задорожний В.К., Іллєнко А.Ю., Калетник О.М., Ландик В.І., Мартовицький А.в., Медуниця о.в., Михальчишин Ю.А., Молоток І.Ф., Павлов к.ю., Пресман О.С., Путілов А.с.,...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Академія педагогічних наук України Мішкольцький університет (Угорщина) Магдебурзький університет (Німеччина) Петрошанський університет (Румунія) Познанська політехніка (Польща) Софійський університет (Болгарія) Академія наук вищої школи України ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ’Я Наукове видання Тези доповідей ХXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ...»

«Технічні науки ВІСНИК ЖДТУ № 2 (45) УДК 504.064.3 Г.В. Скиба, к.т.н., доц., О.В. Шикіна, магістр. Житомирський державний технологічний університет ДО ПИТАННЯ ПРО КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЮ БАНКУ ДАНИХ МОНІТОРИНГОВИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ Запропоновано новий підхід до управління якістю атмосферного повітря. Розроблена програма дозволяє вирішувати прикладні завдання: моніторинг складу і властивостей забруднюючих речовин від різних джерел забруднення; встановлення джерела надходження специфічних...»

«національний університет «одеська юридична акадеМія» Міжнародний гуМанітарний університет одеський національний університет іМ. і. Мечнікова львівський національний університет іМ. і. франка прикарпатський юридичний інститут львівського державного університету внутрішніх справ АктуАльні Проблеми кримінАльного ПрАвА, Процесу тА кримінАлістики Матеріали II-ї Міжнародної науково-практичної конференції том 1 кримінальне, кримінально-виконавче право та кримінологія 8 жовтня 2010 року Одеса УДК...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»