WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 61 |

«2 2-2 3 КВ ІТН Я 20 15 РО КУ Львів 201 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) Львівський інститут банківської справи ДУ «Інститут регіональних досліджень ...»

-- [ Страница 12 ] --

2.Що таке дистанційна робота.[Інтернет-ресурс], Режим доступу:http://www.kadrof.ru/udalennaya-rabota.shtml

3. Більшість українців хочуть працювати з гнучким графіком. [Інтернет-ресурс], Режим доступу: http://news.finance.ua/ru/news/~/290833

4.Результати опитування: більшість українців хочуть працювати віддалено. [Інтернетресурс], Режим доступу:http://www.trud.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=53030

СОЦІАЛЬНО - ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І МЕТОДИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ

–  –  –

Постановка проблеми. Найбільш важливими сторонами соціальнотрудових відносин (далі – СТВ) є порядок працевлаштування, оплата праці, режим та умови праці, охорона праці, гарантії збереження робочого місця, участь працівника в прийнятті рішень, дієвість функціонування колективнодоговірних механізмів, рівень поваги до людської честі та гідності працівника з боку керівництва тощо. СТВ є важливою складовою системи суспільних відносин. Якість СТВ в значній мірі впливає на самопочуття громадян та загальну атмосферу в суспільстві. У деяких випадках трудові конфлікти здатні суттєво дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні.

Метою роботи є дослідження стану СТВ в Україні та визначення методів їх реформування та покращення.

Викладення основного матеріалу. На сьогодні поширені досить різні моделі відносин між працівниками та роботодавцями. Проте їхньою загальною сутнісною характеристикою є домінування сторони роботодавців. Незважаючи на юридичну рівність сторін [1], має місце їхня глибока фактична нерівність (асиметрія) [2, c.2]. Серед основних причин, що породжують домінування сторони роботодавців в СТВ [1] :

1. Низькі обсяги пропозиції якісних робочих місць внаслідок депресивного стану вітчизняного ринку праці та наявних структурних диспропорцій. За виключенням окремих сегментів ринку праці, де має місце незадоволений попит на висококваліфіковану (та високооплачувану) робочу силу, в цілому на ринку праці переважає пропозиція робочої сили. За даними Державної служби статистики [3], кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у червні 2014 р. становила 88,3 тис. осіб. Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) складало 69 осіб. Низькою залишається якість тих робочих місць, які пропонуються на ринку праці.

2. Слабкість вітчизняних профспілок. Оскільки чинне трудове законодавство передбачає лише мінімум соціально-трудових гарантій і націлює сторони СТВ на вибудовування відносин на договірній основі, саме від «переговорної сили» профспілок в значній мірі залежить рівень забезпеченості інтересів найманих працівників у відносинах із роботодавцями в межах наявної економічної ситуації. Проте за експертними оцінками приблизно на половині всіх підприємств та установ, а також на переважній більшості підприємств (малих та середніх) нового приватного сектору профспілок взагалі немає. На великих підприємствах та в державних установах домінують традиційні (пострадянські) профспілки, які в нових економічних умовах фактично продовжують виконувати притаманні їм ще з радянських часів функції «відділів соціального захисту» при адміністраціях та посередників у відносинах між роботодавцями та найманими працівниками. Виконання профспілками такої ролі не дозволяє ефективно захищати інтереси найманих працівників і, відповідно, не сприяє зростанню рівня довіри до них Нові – альтернативні, незалежні – профспілки, які свідомо ставлять перед собою задачу відстоювання інтересів найманих працівників, продовжують залишатися нечисленними. Їхня участь в процесі здійснення соціального діалогу ускладнюється жорсткими критеріями репрезентативності, встановленими статтями 5-7 Закону України «Про соціальний діалог» [4].

–  –  –

За даними Державної служби статистики, в липні 2012 р. середня нарахована заробітна плата в Україні складала 3151 грн., в 2013 було збільшення на 131 грн. і в 2014 можна побачити підвищення до 3395 грн. При цьому найбільший показник зарплат зафіксований в авіаційному транспорті – 9,263 тисяч гривень, а найнижчий рівень зарплат як і раніше зафіксований у сфері поштового зв'язку та кур'єрської служби – 1,878 тис. грн. [6].

Висновки. Проблеми розвитку СТВ в Україні полягають в тому, що на ринку праці переважає пропозиція робочої сили, звісно є велика кількість вакантних місць (з низькою якістю), але для порівняно з пропозицією, попит є значно меншим, тобто є певна невідповідність, що є невигідним для працівників, так як, працівник з високою кваліфікацією змушений займати нижчу посаду через наявну ситуацію на ринку праці. Ще однією не менш важливою проблемою є те, що скоротили практично все додаткове фінансування робітникам (премії, додаткові кошти, які виплачувались до ставки, відпускні).

Список використаної літератури:

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (п.2. статті 1.

12).

Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання. – КНЕУ. – 2.

К.: 2008. – 208с.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

3.

http://www.ukrstat.gov.ua/ Закон України «Про соціальний діалог» (5-7статті).

4.

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України 5.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua

6. Газета Економічна правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.epravda.com.ua

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

–  –  –

Постановка проблеми. Майже кожному громадянину України бодай раз у житті доводиться укладати трудовий договір. Укладаючи його, працівник розраховує на дотримання усіх пунктів. Проте ніхто не застрахований від свавілля окремих роботодавців, керівників підприємств, організацій.

Поодинці працівників легше зламати: залякати, звільнити, затягати по судах. Разом працівники – сила. Причому, чим більше працівників об’єднається для захисту своїх порушених прав, тим вони сильніші.

Тому, метою роботи є дослідження основних напрямів діяльності профспілок, стануїхнього розвитку в українському суспільстві.

Виклад основного матеріалу. Професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності [1].

Статус профспілок визначено законодавством, що встановлює права, а також гарантії їхнього здійснення (глава ХVІ КзпПУ).

Профспілки мають будуватися на принципах [2]: демократичності;

незалежності та автономності; гласності, відкритості та доступності.Нажаль, інколи, професійні організації приховано підтримують інтереси профспілкового керівництва та роботодавців, в той час, як мали би бути на стороні працівника.

Профспілки виконують важливі для робітника функції, а саме [2]: беруть участь в колективних переговорах, відстоюванні вигідних для робітників умов праці; готуютьдля підписання колективні угоди; контролюютьвиконання адміністрацією умов колективної угоди; представляють трудящих перед адміністрацією, в державних органах, а також в судах та таке інше.

Не дивлячись на те, що профспілки є соціальним партнером Уряду України, громадськість майже не інформована про позиції з тих чи інших питань та процеси в окремих профоб’єднаннях, нарешті – громадяни в переважній більшості просто не знають про існування цих об’єднань.

Рівень довіри населення до профспілок засвідчують результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова у березні 2013 року [3]. На запитання «Чи довіряєте Ви профспілкам?» 5,9% респондентів відповіли – повністю довіряю, 24,9 – скоріше довіряю, 25,7 – скоріше не довіряю, 20,8 – повністю не довіряю, а 22,8 не змогли відповісти (рис.1).

–  –  –

Що стосується кількості професійних об’єднань громадян, то з кожним роком вона зменшується (табл.1). Однією з причин цього можна вважати високий рівень недовіри громадян до цих організацій.

–  –  –

профспілок Прикро, але мусимо визнати той факт, що працівники виявляють готовність, у випадку порушення їх трудових прав, звернутись скоріше до місцевої влади, ніж до профспілок.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Існування профспілок пов’язане з кількома групами проблем: з наявністю прогалин в трудовому законодавстві; з не об’єднаністю профспілкового руху в Україні; з недостатньою його підтримкою з боку держави, як соціального партнера профспілок; з інформаційною закритістю профспілкового руху [2].

Реформування діяльності профспілок може здійснюватися, зокрема, за такими основними напрямами [5]: 1). розширення суспільної бази з метою створення громадянської основи для забезпечення соціальної безпеки людини;

2). активізація трудового потенціалу громадян; 3). реалізація функцій захисту прав та інтересів працівників; 4). розробка рекомендацій щодо правил і процедур діяльності та відповідальності роботодавців і профспілок.

Цікаво, що за кордоном, у законодавстві країн Європи, США, передбачаються обов'язки профспілок, та їх майнова відповідальність за власні кошти. Передбачається також адміністративна і кримінальна відповідальність профспілкових функціонерів. Очевидно, корисним може виявитися досвід США та Данії, законодавством яких заборонено включати до складу профспілки осіб, котрі належать до адміністрації.

Висновки.Підвищення авторитету професійних спілок, безумовно, вимагає конкретних і дієвих змін. Необхідно, зокрема, поширювати свідоме профспілкове членство. Споріднені профспілки повинні об’єднуватися у потужні формування. Людям слід повідомляти як про успіхи, так і про невдачі профспілок. Профспілкові організації слід своєчасно забезпечувати довідковонформаційними матеріалами. Все це сприятиме нарощуванню профспілкового впливу на органи законодавчої влади та місцевого самоврядування, а отже, зростанню довіри до професійних спілок серед громадян.Зарубіжний досвід переконує, що, для успішної реалізації соціально-економічних перетворень, необхідно формувати інфраструктуру соціального партнерства, підводити під неї наукову та методичну базу.

Список використаної літератури:

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 1.

15.09.1999 № 1045-XIV;

2. http://mojazarplata.com.ua/;

3. http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=84;

Статистичний щорічник України за 2013 рік;

4.

Проблеми реформування діяльності профспілок в Україні / Д. Є. Соколов // Економіка 5.

промисловості. - 2010. - № 3. - С. 217-221.

–  –  –

Постановка проблеми. Необхідність аналізу стану молоді на первинному ринку праці обумовлюється двома найважливішими обставинами. По-перше, молодь становить близько 38% працездатного населення світу, по-друге, найголовніше, вона – майбутнє країни, і від її початкових умов діяльності залежить подальший розвиток економіки та розвиток держави в цілому.

Молодь вже нині багато в чому визначає політичні, економічні та соціальні структури суспільства. Та, не зважаючи на це, вона є однією із особливо уразливих груп на ринку праці, особливо у нашій країні. Попри актуальність перелічених проблем, їм приділяється мало уваги у наукових дослідженнях, засобах масової інформації, урядових документах.

Тому, мета роботи – здійснити аналіз проблем зайнятості молоді на ринку праці України, виділити існуючі проблеми та можливі шляхи їх подолання.

Виклад основного матеріалу. Ринок праці – це система суспільних відносин, пов’язаних з наймом і пропозицією праці, тобто з її купівлею і продажем; це також економічний простір – сфера працевлаштування, в якій взаємодіють покупці і продавці праці [1, с. 140].

Сегментація ринку праці – це «поділ робочих місць і працівників за об’єднуючими ознаками на відносно стійкі і замкнуті сектори, які обмежують мобільність робочої сили своїми кордонами» [1, с. 141]. Найбільш поширеною та усталеною в світовій економічній науці є сегментація ринку праці на первинний і вторинний.

Молодіжний ринок праці – найбільш складний сегмент національного ринку праці. Комплекс невирішених питань ускладнюється недостатнім рівнем державних гарантій щодо надання першого робочого місця, а невідповідність рівня та якості отриманої освіти сучасним професійним вимогам, відсутність практичного досвіду роботи, необґрунтовано завищені запити молоді та їх невідповідність пропозиціям роботодавців посилюють напруження на ринку праці та призводить до безробіття серед молоді [1,с. 145.].

Ринок молодіжної праці можна умовно розділити на три групи, а саме [2, с.

242]:

– молодь без освіти – здебільшого влаштовується на некваліфіковану роботу, з невисоким рівнем заробітної плати і низькою перспективою подальшого кар’єрного зростання. Тому молодих працівників дуже часто не хочуть брати на роботу через некомпетентність і страх за їхню безвідповідальність;

– випускники вищих навчальних закладів і технікумів. Перед ними виникає проблема знайти кваліфіковану роботу з гідною оплатою праці та з перспективою розвитку їхньої кар’єри. Нині до фахової освіти потрібно додати ще й досвід роботи, якого у випускників найчастіше нема. Тому багато випускників стикаються із серйозними труднощами при пошуку роботи зі спеціальності й у підсумку починають шукати будь-яку роботу;

– молодь, яка поєднує навчання і роботу. Важливо зазначити, що низький рівень стипендії не може сповна влаштувати молоду людину.

Серед соціальних проблем молоді в Україні однією з найважливіших є проблема її недостатньої зайнятості, яка обумовлена низкою причин:

невідповідністю між попитом і пропозицією праці, низькою адаптованістю молоді на ринку праці, відсутністю досвіду роботи, підвищеними вимогами щодо працевлаштування (престижу, заробітку), до змісту, характеру і умов праці [3].

На основі аналізу статистичних даних щодо рівня зайнятості молоді та рівня безробіття можемо виділити наступні проблеми, з якими стикається молодь на українському ринку праці:

– значне зниження рівня зайнятості у віковій групі населення 25-29 років;

– зростання рівня безробіття серед молоді;

– збільшення чисельності молодих людей, що реалізують власну економічну активність в тіньовій економіці;

– збільшення числа трудових мігрантів серед молоді.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«ISSN 2312-7600. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1 (7) М.М. ВАКУЛИЧ, УДК 330.322(477) аспірант Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля МОНІТОРИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У статті розглядаються теоретичні аспекти моніторингу з метою підвищення ефективності системи управління інвестиційним кліматом в економіці України. Запропоновано проведення моніторингу стану інвестиційного клімату в економіці України, що представлене індексною та факторною моделями....»

«Східноєвропейський (Волинський) національний університет імені Лесі Українки Інститут економіки і менеджменту Кафедра економіки і підприємництва та інноваційної діяльності Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «МАРКЕТИНГ» для студентів спеціальностей 6.030509 „Економіка підприємства ” і 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання Редакційно-видавничий відділ „Вежа” Східноєвропейського (Волинського) національного університету імені Лесі України Луцьк – УДК339.138...»

«ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЛЯЧЕНКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА УДК: 657.421.3 (043.3) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ Спеціальність 08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Житомир – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі бухгалтерського обліку Житомирського державного технологічного університету Міністерства...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Кафедра менеджменту та маркетингу Бондаренко О.М., Козак В.І. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні вказівки до виконання практичних робіт (модуль 2) (для підготовки бакалаврів за напрямом вищої освіти 6.030601 «Менеджмент») Одеса – 2012 УДК 005.95/.96 План НМВ 2012 р. Бондаренко О.М. Управління персоналом / Бондаренко О.М., Козак В.І. –...»

«УДК 33.339. Л.І. Чернобай, Н.О. Вацик Національний університет “Львівська політехніка” ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА ЕКСПОРТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ © Чернобай Л.І., Вацик Н.О., 201 Розглянуто чинники та закономірності формування витрат на експортну діяльність з позиції вітчизняного та міжнародного досвіду. Запропоновано типологію чинників формування витрат на експортну діяльність. Наведено матрицю залежності чинників від стадій залучення суб’єкта господарювання до...»

«Объект исследования – налоговый менеджмент на предприятиях. Цель работы – исследование сущности корпоративного налогового менеджмента и задач в зависимости от выбранного предприятием сценария поведения в налоговых отношениях с государством. Метод исследования – методы синтеза и анализа. Выяснено, что сегодня отсутствует согласованное видение содержания корпоративного налогового менеджмента. Результаты обобщения и критического анали за мнений отечественных и зарубежных ученых позволили...»

«УДК 338.23/339.138 БОБРОВСЬКА Олена Юріївна, д-р наук держ. упр., проф., зав. каф. економіки і регіон. екон. політики ДРІДУ НАДУ ЕВОЛЮЦІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ: СТАН І НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ Розкривається роль прогнозування під час розробки стратегій і планів розвитку. Розглядається еволюційний шлях, поглиблюється дослідження видів, змісту і функцій прогнозування і його організаційно-управлінського забезпечення. Пропонується концептуальне бачення створення...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СЕГЕДА ІРИНА ВАСИЛІВНА УДК 502.33: 338.2: 620.9 ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному технічному університеті України «Київський...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.14 УДК 334.761 Асист. В.В. Якімцов, канд. екон. наук – НЛТУ України, м. Львів МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КООПЕРУВАННЯ МЕБЛЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ Представлено схему методики визначення соціо-еколого-економічної ефективності кооперування меблевих підприємств. Визначено окремі елементи процесу виробництва в умовах кооперування. Розглянуто виробничий процес як систему, з метою дослідження ефективності кооперування. Встановлено та визначено...»

«Економічні науки технічно складною продукцією, доповнюється науково-технологічним співробітництвом на стадії розробки продукту; виробничим співробітництвом і кооперуванням у безпосереднім виробництві; наданням технічних послуг на стадії монтажу і пуску об’єкта в експлуатацію; технічним обслуговуванням у період його експлуатації. Міжнародний торговельний обмін, пов’язаний з реалізацією постачань у рамках міжнародного виробничого кооперування, тісно узгоджується з виробничими потребами...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»