WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Вітчизняний фондовий ринок при його, на перший погляд, розгалуженій структурі (в Украні зареєстровано 10 фондових бірж ФБ) не вражає надмірною активністю. Це негативно позначається на ...»

Технології та методи економічного піднесення України

Всеукраїнські наукові економічні читання

з міжнародною участю

УДК 330

Організований фондовий ринок: світові тенденції, вітчизняні реалії

Автор: Парсяк В.Н.

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв

Вітчизняний фондовий ринок при його, на перший погляд, розгалуженій структурі (в Украні зареєстровано 10 фондових бірж ФБ) не вражає надмірною активністю. Це негативно позначається на цивілізованості відносин, що панують у цьому сегменті товарно-грошових обмінів, а також відбивається на ефективності роботи інституціональних інвесторів. Як це не прикро, але вони реально позбавлені можливості залучати капітал у реальний сектор економіки у бажаних для нього обсягах. Так трапилося, що на вітчизняному ринку цінних паперів (ЦП) аж до 2009 р.

було вкрай складно визначити реальні обсяги торгівельних операцій. Справа у тому, що до того часу не працювала система «поставки проти платежу», за якою виконання зобов’язань сторін безумовно гарантується, а сама угода проводиться миттєво. Наприклад, на ПФТС усі операції проводилися учасниками в «ручному режимі» на ринку котирувань.

Після укладання бажаного контракту торговці мали самостійно виконати передбачені формальні процедури з документами і провести відповідні розрахунки. Якщо ж одна зі сторін з якихось причин відмовлялася від взятих на себе зобов’язань, торговець сплачував штраф на користь контрагента в сумі 15 % від контрактної вартості ЦП. Коли ж обидві сторони відступалися від угоди – до них, як це не дивно, не застосовувалося жодних фінансових санкцій. Як наслідок, на фондових біржах спостерігалася невідповідність між фактичними та законтрактованими обсягами торгів [1]. Ситуацію змогли частково виправили після імплементації моделі розрахунків «DVP» на ринках акцій ПФТС, «Української біржі» (включаючи її строковий сегмент) та «Перспективи».

За часи свого існування біржовий ринок використав обмежену кількість технологій торгів.

Головна причина – закритість цього виду торгівлі, оскільки події відбувалися, серед біржових брокерів. Вона посилювалася й сформованим та ретельно опікуваним ладом поповнення цього «елітарного клубу». Крім детальної аналітичної проробки бізнесу претендента, неодмінними були рекомендації двох відомих та шанованих «ветеранів руху». За цих обставин, на всіх провідних фондових біржах світу майже до кінця XX століття зберігалася публічна торгівля з приweb-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105 Технології та методи економічного піднесення України Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю сутністю брокерів у біржовій ямі за методикою простого та подвійного аукціонів і системи маркет-мейкерів.

Загострення конкурентної боротьби, яке не оминуло й фондової сфери, та поява новітніх інформаційних технологій змусила організований біржовий ринок повернутися обличчям до комп'ютерної техніки. На початку їх залучали до найпростішого - візуалізації біржових цін на табло у торговельному залі та передачі відомостей від брокера до решти зацікавлених учасників ринку. Проте, стрімкий злет технологій накопичення, систематизації та передачі даних; широке коло можливостей, які вони відкривали користувачам, змушували рухатися від звичайних систем автоматизованого обліку окремих операцій до інноваційних методів укладання та виконання біржових угод.

Розпочалася нова епоха – епоха електронної торгівлі. Її характерна ознака - можливість укладати та виконувати угоди через «Internet» будь-кому з бажаючих. Відбулося розмивання нездоланних колись кордонів між біржовою та позабіржовою торгівлею, між біржовим брокером і усіма, хто прагнув купувати або продавати ЦП. Звичайно, що реалії, які виникли, викликали посилену зацікавленість: когось приваблювали перспективи імплементації винайдених нововведень, інших – небачені можливості набувати багатство, сидячи у зручному домашньому кріслі.

Статистика переконливо доводить: до 80-их років ХХ-го сторіччя на світовому фондовому ринку переважала система торгівлі на біржах «в залі». Однак, починаючи з 1976 р. усе енергійніше використовують електронні системи [2]. Більшість з тих, на яких торгівля почалася після 1990 р., назавжди відмовившись від традиційного біржового «кільця». Після 2007 р. ФБ понад 90 країн стовідсотково перейшли на електронну систему торгів. Згодом з’являється усе більше підстав, аби вважати, що торгівля на світовому фондовому ринку триватиме цілодобовою.

Йдеться, зокрема, про так звані «вечірні торги», термін завершення яких усе більше пізнішає.

Складно уявити собі щось подібне у колишніх умовах: чого варті хоча б витрати, пов’язані із наднормовою роботою персоналу, створенням належних умов (включаючи безпеку) для відвідувачів тощо.

З поширенням фінансової глобалізації, появою нових видів похідних фінансових інструментів та проникненням Internet у більшість економічних сфер діяльності, світовий біржовий ринок урізноманітнює електронні системи торгівлі. Одна з найдавніших (GLOBEX) була розроблена для торгівлі ф'ючерсними і опціонними контрактами на всесвітньовідомих Чиказькій торweb-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105 Технології та методи економічного піднесення України Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю говельній палаті і Чиказькій товарній біржі. Доречі, вона функціонує майже двадцять років. Її автор – інформаційна компанія Reuters Ltd запропонувала обладнання та власні програмні продукти, які, вочевидь, замовників не розчарували [3].

У нашій країні, актуальності набули проблеми зовсім іншого порядку. Зокрема, - висока частка позабіржової складової, яка за даними Національного Банку України, становить приблизно 89 % від усіх операцій, виконуваних на фондовому ринку. Так склалося, що вітчизняні учасники та професійні посередники здебільшого ігнорували біржову торгівлю. Чому б і ні, якщо законодавство дозволяє їм ефективно взаємодіяти у позабіржовому режимі.

Становлення організованих сегментів фондового ринку тривалий час відбувалося на особистому ентузіазмі. Проблема ускладнюється й тим, що на організований ринок припадає мізерна частка угод за більшістю інвестиційних інструментів, серед яких, окрім векселів, позалістингових акції, перебувають також облігації внутрішньої державної позики, корпоративні облігації [4].

Хоча обидва сегменти, про які йдеться, інтенсивно конкурують між собою, ми абсолютно переконані, що їх потрібно розглядати як такі, що гармонійно взаємодоповнюють один одного.

Це, безперечно, виглядає цілком ймовірним лише за умов дотримання доцільного співвідношення між відповідними обсягами фондових операцій. Шукаємо відповідь на питання, яким воно має бути, аналізуючи досвід країн-економічних лідерів. Питома вага позабіржового фондового ринку в Японії становить лише 1 %, у США – 25 %. Зовсім іншу картину бачимо у Чехії – 60 %, Словаччині – 80 %, Росії – 90 %. Навіть не занурюючись у детальну аналітику, можна беззастережно стверджувати: потужність держави тісно корелює з масштабами домінування на ФР позабіржового сегменту. Виявлена закономірність мала б зацікавити НКЦПФР, усіх, хто за посадою або покликом душі переймається піднесенням вітчизняного ринку цінних паперів.

Список використаної літератури.

1. Парсяк В., Немолюк К, Щербина А. Перспективи біржового сегмента у структурі вітчизняного фондового ринку. "Збірник наукових праць НУК", 2013, № 1, с. 104-108.

2. Jain, C. Automation, Competition, and Demutualization in Global Financial Markets. / С. Jain, Meeting. – 2008. реP. Jain - Midwest Finance Association Annual [Електронний сурс]. - Режим доступу: http://www.mfa-2008.com/final_program.php

–  –  –

3. Мировая биржевая индустрия: современные тенденции и перспективы развития. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rcb.ru/rcb/2011-07/90399/

4. Загальний огляд ФР України за 01-11. 2012 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58126 web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105Похожие работы:

«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 177 УДК 657 А.О. Шурміна, ст. викладач Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська, 33, м. Севастополь, Україна, 99053 E-mail: ua@sevntu.com.ua АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДОХОДОМ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Визначено напрямки удосконалення методики аналізу доходу операційної діяльності шляхом адаптації її до процесу оперативного управління доходом. Ключові слова: дохід, аналіз, оперативне управління, управлінське рішення....»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Общественная организация «Центр экономических исследований и развития» ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 15-16 березня 2013 року) ЕКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ Сборник тезисов научных робот участников Международной научно-практической конференции (Одесса, 15-16 марта 2013...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія педаг. 2009. Вип. 25. Ч. 3. С. 341–346 Ser. Pedag. 2009. Is. 25. Past 3. P. 341–346 УДК 378(489):378.1.014.3(4) БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС У РЕАЛІЯХ ДАТСЬКОЇ ОСВІТИ Анна Степаненко Київський національний університет внутрішніх справ вул. Солом’янська, 1, 03035 Київ, Україна Висвітлено особливості інтеграційних процесів у науці та освіті, проблеми реформування системи вищої освіти Данії згідно з вимогами Болонського процесу та метою використання позитивного...»

«ГАЛУЗЕВА, МІЖГАЛУЗЕВА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УДК 657:22 І. М. Парасій-Вергуненко, д-р екон. наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ У статті розглянуто питання моделювання динаміки доходів залежно від рівня ресурсного потенціалу банка, який пропонується вимірювати розміром загальних активів банку. Порівняння фактичних доходів з розрахунковою величиною, отриманою на основі...»

«Державний комітет архівів України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства КОНСЕРВАЦІЙНО-ПРОФІЛАКТИЧНЕ І РЕСТАВРАЦІЙНЕ ОБРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ, ПОШКОДЖЕНИХ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Методичні рекомендації Київ-2006 Консерваційно-профілактичне і реставраційне оброблення документів Національного архівного фонду, пошкоджених під час надзвичайних ситуацій / Укл.: О.П. Володіна, Л.В. Терещук, А.М. Яценюк, Г.А. Шекун. – К., 2006. – 25...»

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК УДК 657 О. Е. Кузьмінська, канд. екон. наук, доц., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В ОБЛІКОВУ ПРАКТИКУ БАНКІВ УКРАЇНИ Розглянуто досвід реформування системи бухгалтерського обліку в банках України, етапи запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в облікову практику банків, зміни в технології збирання й обробки облікової банківської інформації Рассмотрен опыт реформирования...»

«Економічні науки 10. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации : [учебное пособие] / Фатхутдинов Р.А. – М. : Изд-во Эксмо, 2004. – 544 с.11. Перухин А.М. Критерии и показатели оценки конкурентоспособности строительных организаций / А.М. Перухин // Экономика строительства. – 2004. – № 10. – C. 28-36. Надійшла 10.10.2010 УДК 338.242.2 І. Г. ФАДЄЄВА Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу НАФТОГАЗОВИЙ КОМПЛЕКС ЯК ОБ’ЄКТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра економіки підприємства ПРОГРАМА фахового випробування для вступу до ЖНАЕУ на базі ОКР „Бакалавра” для навчання за ОКР „Спеціаліст”, „Магістр” зі спеціальності 8.03050401 „Економіка підприємства” ОКРМагістр” 7.03050401 ОКР «Спеціаліст» Житомир – 2014 Укладачі: Ткачук В.І. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Кравчук Н.І. – кандидат...»

«УДК [658.8+659]:005 Біловодська Олена Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету; Коваленко Яна Анатоліївна, студентка факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У статті розглянуто актуальність розмежування понять «маркетинговий потенціал» та «маркетинговий ресурс», доцільність виокремлення маркетингових ресурсів в...»

«ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни „Стратегічний аналіз” (для студентів спеціальності „Облік та аудит” денної та заочної форми навчання) Вінниця 200 ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни „Стратегічний аналіз” (для студентів спеціальності „Облік та аудит” денної та заочної форми навчання Затверджено на засіданні кафедри обліку та аудиту Протокол № від 03.02 2005 р Вінниця...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»