WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Автори: Борисова Н.А., Хижняк А.Ю. Науковий керівник: Гурченков О.П. Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв Морські торгівельні порти (МТП) як ...»

Технології та методи економічного піднесення України

Всеукраїнські наукові економічні читання

з міжнародною участю

УДК 656.615

Методи оцінки ефективності роботи морських портів та їх удосконалення

Автори: Борисова Н.А., Хижняк А.Ю.

Науковий керівник: Гурченков О.П.

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Морські торгівельні порти (МТП) як суб’єкти міжнародних відносин, відіграють головну

роль в перевезенні вантажів та пасажирів, і у забезпеченні безпеки судноплавства в територіальному морі та внутрішніх водах України. Морські торговельні порти є складовою частиною транспортної і виробничої інфраструктури держави з огляду на їх розташування на напрямках міжнародних транспортних коридорів. Від ефективності функціонування портів, рівня їх технологічного та технічного оснащення, відповідності системи управління та розвитку інфраструктури сучасним міжнародним вимогам залежить конкурентоспроможність українського транспортного комплексу на світовому ринку [1].

Україна мала найбільшу кількість портів (18 морських торгівельних портів, 12 портпунктів та 4 морських рибних порти) серед інших країн в Чорноморському басейні. Але на сьогоднішній час дещо змінилось, їх кількість зараз налічується лише 13 МТП (Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ, Білгород-Дністровський, Іллічівськ, Одеса, Южний, Октябрськ, Миколаїв, Херсон, Скадовськ, Бердянськ, Маріуполь) Для методів оцінки результатів діяльності морських портів використовується декілька відміна від оцінки діяльності промислових підприємств. Відмінним є кількісні показники які характеризують обсяги ємкомірної роботи.

Основним кількісним показником роботи порту є вантажообіг. Під вантажообігом порту розуміється всю кількість вантажу, що проходить через його причали (завантажене на судна або вивантажені з них, в тому числі перевантажується на рейді), в певний проміжок часу. У зв'язку з тим, що частина вантажів переробляється в порту силами і засобами клієнтури (без участі порту), розрізняють два види вантажообігу: економічний і перевалочний [2].

Економічний (морської) вантажообіг включає всі кількість вантажу, що проходить протягом певного періоду через причали і порту і перевантажувати на рейді незалежно від того, чиїми силами і засобами здійснюється навантаження або вивантаження. Економічний вантажообіг web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105 Технології та методи економічного піднесення України Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю виражається в тоннах. До його складу включаються прибули в порт і відправлені з порту морським шляхом вантажі, а також бункер іноземних судів і ліс в плотах.

Перевалочний вантажообіг (вантажопереробка) включає тільки ті вантажі, які переробляються на причалах порту або причалах клієнтури силами і засобами порту, за його нарядам, під керівництвом оперативних працівників порту. Порт організовує зазначені роботи і відповідає за своєчасне завантаження - розвантаження суден.

Вантажопереробка вимірюється у фізичних тоннах і тонно - операціях.

Тонно - операцією називається закінчене переміщення 1 т вантажу по одному з основних варіантів перевантажувального процесу незалежно від технології вантажних робіт, відстані переміщення і додаткових операцій (укладання, тарировки, переважування) [1].

Для морських портів в одним з кількісних показників в натуральному вимірі застосовують показник обсяг вантажно-розвантажувальних робіт (у тоннах). Цей показник використовують при розрахунках, пов'язаних з формуванням планів роботи порту.

Кількісним показником роботи порту в вартісному вимірі - це доходи, отримані від виконання робіт і послуг [3].

Ефективність виробничої діяльності морських портів характеризують рівень продуктивності праці працівників основної (експлуатаційної) діяльності та балансовий прибуток порту.

Якісну сторону роботи порту характеризують також показники : загальна сума прибутку, фондовіддача, загальна і розрахункова рентабельність по праці - фонд заробітної плати; по впровадженню нової техніки - впровадження нових технологічних процесів, комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів [1].

Розкриваючи методи розрахунку окремих показників слід відмітити, що обсяг роботи Q (у фізичних тоннах), пов'язаний з морським вантажообігом, може бути визначений:

Q=QП+QB де QП - кількість вантажів, занурених на українські та іноземні судна і відправлених з порту (вантажообіг по відправленню ), т; QВ - кількість вантажів, що прибули в порт і вивантажених з українських та іноземних суден ( вантажообіг після прибуття), т.

Із загального обсягу роботи порту виділяють експортно-імпортні вантажі. Експортні вантажі включають в вантажообіг по відправленню, імпортні - після прибуття. У складі вантажообігу порту також виділяють вантажообіг вантажів, передбачений основний номенклатурою.

–  –  –

де Qi -кількість якогось вантажу, т; n – кіл-ть видів перероб. вантажів.

Рівень цінності наданих послуг характеризує якісну сторону роботи морського транспортного порту з позиції його привабливості для покупців послуг. Як було виявлено на підставі проведених досліджень, в якості покупців послуг в цьому випадку виділяються судновласники і вантажовідправники. Відповідно, саме по цих двох напрямках і доцільно підвищувати рівень цінності надаваних послуг. Парадигмою успішного розвитку морського транспортного порту повинні стати стратегії, в першу чергу спрямовані саме на підвищення рівня цінності надаваних послуг судам (тобто судновласникам). Тим самим зробити його більш привабливим для потенційних клієнтів, та більш конкурентоспроможним.

Підвищити конкурентоспроможність українських портів в сучасних умовах, на наш погляд, слід використовувати наступні заходи:

- забезпечити більш тісну взаємодію на державному рівні між органами державної влади щодо реалізації інтегрованих програм розвитку (спільний розвиток промислових кластерів, зокрема дорожньої інфраструктури тощо); взаємодія з іноземними портами Чорного моря (спільний розвиток програм з залучення вантажопотоків, узгоджений розподіл за спеціалізацією порту);

- створення сприятливих умов для залучення коштів інвесторів в порти (від міжнародних та українських інвесторів, фінансових інституцій);

- розробка обґрунтованих програм підвищення кваліфікації співробітників порту для обслуговування нових технологічних комплексів;

- впровадження норм ЄС щодо роботи з небезпечними вантажами, а також стандартів та вимог щодо розміщення екологічно несприятливих виробництв;

- забезпечення достатніх глибин на підхідних шляхах та акваторіях портів для прийому та обробки суден підвищеного тоннажу;

- придбання та оновлення аварійно-рятувальних засобів;

- забезпечення ефективного функціонування та розвитку берегових систем технічного та інформаційного забезпечення безпеки судноплавства;

- розвиток мультимодальних перевезень, зокрема з моря на річку в Миколаївському та Херсонському морських портах;

web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105 Технології та методи економічного піднесення України Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю забезпечення підвищення рівня кадрового потенціалу галузі, оновлення та удосконалення навчально-методичної та програмно-технічної бази для підготовки фахівців галузі морського транспорту та інші.

Висновки:

1. Морські торгівельні порти (МТП) як суб’єкти міжнародних відносин, відіграють головну роль в перевезенні вантажів та пасажирів, і у забезпеченні безпеки судноплавства в територіальному морі та внутрішніх водах України.

2. Розглянута система кількісних та якісних показників, використовуваних для оцінки діяльності морських портів і методи їх розрахунку дозволяють більш достовірно виконати аналіз результатів їх роботи, визначаючи недоліки і розробити потрібні заходи для їх усунення.

Список використаної літератури :

1. Авен, О. І. Методи і моделі управління морським транспортом [Текст] / О. І. Авен, Г.Є.

Моісеєнко, С.В. Ловецкий. - М.: РАН, 2006.

2. Бланк, І. А. Управління фінансовою стабілізацією підприємства [Текст] / І. А. Бланк. - Київ:

Ніка-Центр, Ельга, 2005. - 496с.

3. Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління [Текст] / А.В. Гриньов.– Харків: ВД «Інжек», 2003. – 308 с.

web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної політики України Державний стандарт професійно-технічної освіти ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007 (позначення стандарту) Професія Кухар Код 5122 Кваліфікація 3, 4, 5, 6 розряди Видання офіційне Київ 2007 Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної політики України ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від “29”серпня 2007р. №77 ПОГОДЖЕНО Міністерство праці та соціальної політики від “29”серпня...»

«Економічні науки УДК 65.014 О. О. КАРПІЩЕНКО Сумський державний університет СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ БІЗНЕС ОДИНИЦЬ Розглянуто проблему прогнозування стадії ЖЦ окремих товарів із продуктового портфелю підприємства, з метою прогнозування часу виведення застарілої продукції з ринку і заміни її новою (інноваційною) продукцією. Вказано на недосконалість матричних методів портфельного аналізу. Запропоновано методичний...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУТУТЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 338.24:330.131.7 НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ СТРАТЕГІЇ АПТЕЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 15.00.01технологія ліків та організація фармацевтичної справи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Харків – 2010 Дисертацією є рукопис. Работа виконана на кафедрі менеджменту та маркетингу у фармацї Національного фармацевтичного...»

«УДК 378.056.7 Гораш Катерина Вікторівна, ст. викладач кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, м. Київ Впровадження освітніх інновацій у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників як наукова проблема Анотація У статті на основі аналізу теоретичних джерел уточнено умови, етапи та види забезпечення впровадження освітніх інновацій та адаптовано їх до системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Ключові слова: інноватика,...»

«Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» НАУКОВИЙ ПАРК Інститут глобальної економічної політики Інститут соціально-трудових відносин Федерація професійних спілок України Регіональне представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі Громадська організація «Фундація сприяння європейській інтеграції» Україна на шляху до європейської соціальної держави Збірник матеріалів міжнародної конференції 26 травня 2011 р. м. Київ,...»

«Змістовий модуль 1. Теорія якості. Лекція 1 Теорія стандартизації: стан та проблеми.1.1. У сучасному світі «стандартизацією» прийнято називати процес і результат створення стандартів. Стандартизація практика, що поступово одержала поширення в суспільстві у зв'язку з ринковою й соціальною необхідністю. Основним двигуном стандартизації послужила індустріальна революція й висунуті їй нові вимоги до виробництва, торгівлі й іншим формам соціальної взаємодії. Зрозуміло, перші метрологічні стандарти...»

«Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №6/2014 УДК 336.02:336.71 ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ Гашко А.Ю., студентка 5-го курсу, спеціальність «Банківська справа», ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» Науковий керівник: Олещук М.Г., кандидат економічних наук, асистент кафедри банківської справи ДВНЗ «УАБС НБУ» Анотація В статті систематизовано погляди науковців на трактування поняття «податкова політика» та розглядаються...»

«Східноєвропейський (Волинський) національний університет імені Лесі Українки Інститут економіки і менеджменту Кафедра економіки і підприємництва та інноваційної діяльності Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «МАРКЕТИНГ» для студентів спеціальностей 6.030509 „Економіка підприємства ” і 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання Редакційно-видавничий відділ „Вежа” Східноєвропейського (Волинського) національного університету імені Лесі України Луцьк – УДК339.138...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ А. Д. Чернявський АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Навчальний посібник Київ 2005 ББК 65.29 2я73 Ч 49 В. Г. Федоренко, д р екон. наук, проф.Рецензенти: Л. С. Кобиляцький, канд. екон. наук, проф. Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 6 від 02.07.04) Чернявський А. Д. Ч 49 Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2006. — 256 с.: іл. — Бібліогр.: 242–245. ISBN 966 608 390 У...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна КОСОЛАПОВ Анатолій Аркадійович УДК 629.08:004.09 РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ПОБУДОВИ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ СОРТУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ 05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Дніпропетровськ 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі “Електронні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»