WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК: 368.914 СТРАХУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ О.Р. Кривицька Національний університет «Острозька академія», olha.kryvytska Ринкові умови ...»

УДК: 368.914

СТРАХУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОЇ

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

О.Р. Кривицька

Національний університет «Острозька академія», olha.kryvytska@oa.edu.ua

Ринкові умови господарювання характеризуються постійними змінами, коливаннями, що, в

свою чергу, вимагає постійного пошуку раціональних та ефективних підходів для забезпечення

стабільності діяльності суб‘єктів господарювання. Це стосується як виробничої, так і соціальної

сфери, оскільки остання є найбільш чутливою до будь–яких внутрішніх чи зовнішніх відхилень.

Особливо актуальним на сьогоднішній день для України є питання формування систем пенсійного забезпечення, яке в розвинених країнах розпочато досить давно, однак на сучасному етапі пенсійні системи регулярно переглядаються, доповнюються й модернізуються відповідно до соціально– економічних умов. Економічна криза 2008–2009 років та її наслідки протягом останніх років лише утвердила для більшості країн світу необхідність запровадження недержавних систем пенсійного забезпечення. У багатьох з них почали розглядати впровадження системи недержавного пенсійного забезпечення як необхідну складову державної пенсійної політики.

Пенсійні системи переважної більшості розвинених країн (США, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія тощо) спираються на розподільні схеми, а пенсійні накопичення формуються населенням виключно в добровільному форматі.

У більшості європейських країн фінансування державних систем пенсійного забезпечення відокремлено від інших видів соціального забезпечення. Державні пенсії повністю фінансуються за рахунок загальних податкових надходжень тільки у Данії. У таких країнах, як Бельгія, Іспанія, Ірес ландія, Мальта, Норвегія, Португалія, Словенія та Велика Британія страховий тариф окрім внеску на пенсійне страхування включає також інші види соціального страхування. У Бельгії він охоплює також медичне страхування, страхування на випадок безробіття та допомоги сім‘ям, Мальті – медичне страхування і всі види соціальних допомог, Португалії – допомоги у зв‘язку з хворобою, профзахворюванням, безробіттям, вагітністю та пологами, Ірландії – усі соціальні допомоги, включаючи пенсії, Великій Британії – допомоги по безробіттю, вагітності та пологах і по опікуванню, Іспанії – допомоги у разі захворювання, вагітності та пологах, Словенії – медичне ол страхування [3, с.71].

Впровадження обов‘язкових накопичувальних пенсійних схем відноситься до структурних реформ, і спрямоване на скорочення солідарної системи та передачу частини пенсійних внесків на обов‘язкові індивідуальні накопичувальні рахунки (зазвичай під приватне управління). У європейських країнах такий підхід відрізняється від реформ, здійснених у деяких країнах Латинської Америки (наприклад, Чилі), де державні розподільні пенсійні системи були повністю заміщені приватними індивідуальними пенсійними рахунками. У країнах ЄС зусилля були спрямовані переважно на створення змішаних систем, згідно з якими майбутні пенсіонери отримуватимуть пенсію за двома каналами – приватним та суспільним. Такі реформи були ухвалені в Угорщині (1998 р.), Польщі (1999 р.), Болгарії (2000 р.), Латвії (2001 р.) та Естонії (2002 р.) [4].

Впровадження добровільного індивідуального пенсійного страхування, що також належить до структурних реформ, спрямоване на заохочення працівників брати більш активну участь у фінансуванні свого майбутнього перебування на пенсії, акумулюючи додаткові ресурси для пенсійних виплат. Досвід свідчить, що участь у добровільних схемах пенсійного забезпечення приваблює молодших за віком працівників і працівників з невеликими доходами.

Узагальнюючи досвід реформування приватних пенсійних схем, що охоплюють як обов‘язкові, так і добровільні накопичувальні схеми, можна виділити чотири категорії країн залежно від того, як і якою мірою вони використовують приватні пенсійні системи (табл.) [5].

Таблиця – Використання приватних накопичувальних пенсійних схем при здійсненні пенсійної реформи у країнах ЄС Практика використання Країни Приватне пенсійне страхування використовується обмежено Іспанія, Франція, і поширення його не планується, хоча є незначне зростання Люксембург, Мальта кількості учасників Пенсійна система складається з солідарної та накопичувальної Данія, Ірландія, складової, при постійному зростанні ролі приватних схем. Нідерланди, Швеція, Солідарна пенсійна схема надає захист пенсіонерів від бідності, Велика Британія але не забезпечує повну адекватність пенсії щодо заміщення доходу, тому поєднується з приватними накопичувальними схемами Відносно недавно окрім обов‘язкової солідарної системи було Болгарія, Естонія, впроваджено обов‘язковий накопичувальний приватний рівень.

Латвія, Литва, Його фінансування відбувається за рахунок переміщення Угорщина, Польща, частини загальних пенсійних внесків із солідарної системи Румунія, Словаччина Діє солідарна система пенсійного страхування, в якій розмір пенсії Бельгія, Німеччина, залежить від рівня заробітної плати, водночас розширюються Італія, Австрія існуючі або створюються нові накопичувальні приватні пенсійні схеми с Концепція пенсійної реформи в України передбачає заміну однорівневої системи державного пенсійного страхування на багаторівневу, в якій реформована солідарна доповнюється двома рівнями накопичувальної системи: другим – обов‘язковим та третім – добровільним. Добровільна е система була започаткована Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. № 1057–IV. Що стосується накопичувальної системи пенсійного страхування – другого рівня пенсійної системи, – то її запуск пов‘язаний з прийняттям окремого закону. Проект Заол кону України «Про запровадження накопичувальної системи загальнообов‘язкового державного пенсійного страхування» було прийнято у першому читанні ще у 2007 р.

В активну стадію реформування національної пенсійної системи вступило проголошенням Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та прийняттям Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Проте, в Україні розраховувати на масштабну участь працюючих у системі недержавного пенсійного страхування не варто. За даними обстеження, проведеного у 2010 р. компанією JFK на замовлення USAID, понад третину населення вважають, що за гідний рівень життя на пенсії має відповідати держава, а на запитання Що Ви робите особисто для забезпечення собі умов для гідного життя після виходу на пенсію? (запитання не ставилося пенсіонерам) лише 18% відповіли, що отримують високу легальну зарплату, а 55% сказали, що не роблять нічого; 47% молодих людей віком 18–35 років навіть не замислюються про майбутню пенсію; 65% населення практично нічого не знають про ІІ рівень пенсійної системи і 72% нічого не знають про недержавні пенсійні фонди [6].

Список використаних джерел:

1. Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/content/ker– program.html.

2. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. № 1057–IV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1057–15.

3. Пенсійна реформа в Україні : напрями реалізації [колективна монографія] / за ред. Е. М. Лібанової. – Ін–т демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2010. – 270 с.

ес

4. Schneider, O. Reforming Pensions in Europe: Economic Fundamentals and Political Factors / Working Paper IES 2009/08. – Munich, Institute of Economic Studies, Charles University Prague, 2009. – 28 р.

ол

5. Private pension schemes. Their role in adequate and sustainable pensions / DG for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. – 26 р.

6. Пенсійна реформа в Україні: дослідження суспільної думки 2010. – К. : Проект USAID «Розвиток ринків капіталу», 2010. – 22 с.Похожие работы:

«УДК 339.138:67.03 Тєлєтов Олександр Сергійович, д-р екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету; Клименко Владислав Володимирович, магістрант факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА Досліджено тенденції розвитку ринку дизельного палива та виявлено існуючі можливості інноваційного розвитку його конкретного виробника. Це дозволить вибрати кращий із розглянутих варіантів...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА Т.О. Гончар, Д.І. Крупко, Л.С. Кучанська, Є.Л. Стрельцов, О.А. Чуваков КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Програма навчального курсу   ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА Кримінальне право України. Програма навчального курсу. Навчально-методичний посібник. Автори-укладачі: Т.О. Гончар, Д.І. Крупко, Л.С. Кучанська, Є.Л. Стрельцов, О.А. Чуваков Під загальною редакцією доктора...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ Навчально-методичні матеріали для слухачів 2-В курсу (набір 2013 року, термін навчання 4 роки, на умовах окремого договору з працівниками ОВС) Київ 2013 ББКХ Н156 Матеріали підготували: Українська мова (за доцент Красницька А.В. професійним спрямуванням) Іноземна мова доцент Шемякіна Н.В.; старший викладач Марченко І.В.; старший викладач Жукевич І.П. Теорія держави та права доцент Мінченко О.В. Історія держави...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “ІМІджологІя” (для спеціалістів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри політології С. О. Масюк Затверджено на засіданні кафедри політології (протокол № 1 від 07.09.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Масюк С. о. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Іміджологія” (для спеціалістів). — К:...»

«№27 листопад 2012 ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ Видання слухацького самоврядування З НАГОДИ ДВАНАДЦЯТИРІЧЧЯ ФАКУЛЬТЕТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Шановні колеги, слухачі та випускники факультету! Щиро вітаю вас з 12-річчям факультету державного управління. Висловлюю сердечну подяку працівникам факультету за сумлінну працю та примноження інтелектуального потенціалу нації. Своїми глибокими фаховими знаннями і...»

«УДК 330.43:331.103.3 ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТІ КОРИГУВАННЯ ВИДІВ РОБІТ НАД ВИРОБОМ У СТРУКТУРІ МЕТОДІВ ПРАЦІ Т. П. Завгородня Д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницький національний університет igumnovaolga@ukr.net Г. В. Гаврилюк Канд. екон. наук, старший викладач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницький національний університет gavrilyuk@ief.tup.km.ua В статті розглянуто особливості врахування...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою протокол №7 п.4 від 03.09.12 Директор В.Т. Сусіденко ПРОГРАМА комплексного державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» напрям підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» професійне спрямування 030510 «Товарознавство та комерційна діяльність» для студентів...»

«ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГРИЦИШЕН Димитрій Олександрович УДК: 657.12: 657.37: 657.44 (043,3) ІСЛАМСЬКА МОДЕЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Житомир – 2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі бухгалтерського обліку в Житомирському державному...»

«ИННОВАЦИОННОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 17.Просторова організація продуктивних сил України: мезота мікрорегіональний рівень / [Данилишин Д.М., Чернюк Л.Г., Фащевський М.І. та ін.]. – Вінниця: Книга-Вега, 2007. – 572 с.18.Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем и будущем / Ю.Г. Саушкин. – М: Просвещение, 19.Теория экономического пространства: методологический и региональный аспекты / [М-во образования Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Кузбас. гос....»

«УДК: 338.24 Б.Д. Гречин, І. Петецький Національний університет “Львівська політехніка” ЛОГІСТИЧНІ “СУПЕРМАРКЕТИ” В ОБСЛУГОВУВАННІ ВИРОБНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ © Гречин Б.Д., Петецький І., 2012 Наведено результати формування та впливу логістичних “супермаркетів”, системи точно в послідовність (JIS), системи точно в термін (JIT) та системи Kanban на монтажні системи підприємств-виробників транспортних засобів, зокрема автомобілів. Проведене дослідження дало змогу зробити багато...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»