WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ЗВІТ з науково-дослідної роботи «Уніфікація спільних параметрів (припущень) національного (модель TIMES-Україна) та муніципального моделювання (ПДСЕР)» (Завдання 1) що виконується в ...»

УДК

№ держреєстрації

ІНВ. №

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

НАН УКРАЇНИ»

(ІЕПр НАНУ)

01011 м. Київ, вул Панаса Мирного,26

тел.:280-12-34 факс:280-88-69

Затверджую

Директор ДУ „Інститут

економіки та прогнозування

НАН України”

академік НАН України

_______________ Геєць В.М.

„___” _______________ 2014 р.

ЗВІТ

з науково-дослідної роботи «Уніфікація спільних параметрів (припущень) національного (модель "TIMES-Україна") та муніципального моделювання (ПДСЕР)» (Завдання 1) що виконується в межах проекту «Муніципальна енергетична реформа в Україні»

за договором №120000.1000-PO-IEF-01 від 24 квітня 2014 р.

з компанією "Інтернешнл Рісорсіз Груп" Відполвідальний Кандидат технічних наук виконавець НДР ____________________ О.А.Дячук Київ 2014 Зміст Summary

Вступ

1. Національне енергетичне моделювання

2. Муніципальне енергетичне моделювання

Міжнародний досвід

Вітчизняний досвід

3. Визначення спільних параметрів для національного та муніципального енергетичного моделювання

Представлення вхідної інформації

Базовий рік

Показники викидів парникових газів

Коефіцієнти викидів парникових газів

Одиниці вимірювання енергії, маси та об'ємів

Ринок квот на викиди CO2

Демографічний прогноз

Прогноз цін та тарифі на енергетичні ресурси

Висновки

Додаток А

На жаль в Україні проблемам системного дослідження енергетичного господарства населених пунктів та розробці відповідних математичних моделей, які б могли слугувати системами підтримки прийняття рішень для місцевої влади, приділяється дуже мало уваги.

Роботи в цьому напрямку або знаходяться на початковій стадії, або є мало відомими.

Однак, завдяки відсутності альтернатив перед проблемою стрімкого зростання цін на енергетичні ресурси і відповідних темпів зростання фінансових витрат місцевих органів влади на енергозабезпечення міст спонукає муніципалітети шукати оптимальні шляхи до раціонального і ефективного використання енергетичних ресурсів та їх збереження. В наслідок цього, багато органів місцевого самоврядування (власними силами або за допомогою донорів) почали інтенсивно розробляти свої муніципальні енергетичні плани (МЕП).

Переважна більшість цих міст приєдналися до Угоди мерів, що дозволило їм отримати досвід європейських колег щодо підходів та заходів довгострокової модернізації своїх міст та будівель. Сьогодні в Україні муніципальних енергетичних планів міст налічується декілька десятків. Вони є достатньо широкою інформаційною базою даних для розробки муніципальних енергетичних моделей.

Успішний приклад розроблення МЕП, з усіма необхідними етапами, показала міська влада м. Запоріжжя, яка виклала основні результати своє роботи в цьому напрямку на інтернет-сторінці [13]. Ця інформаційна база містить концепцію та сам МЕП, звіти з енергоаудиту закладів освіти і науки, молоді і спорту, охорони здоров'я, закладів соціального захисту населення, житлових будинків тощо; представлено реєстр інвестиційних проектів та їх техніко-економічні обґрунтування, бюджетні цільові програми щодо підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в місті і скорочення викидів парникових газів; паливно-енергетичні, вартісні та інвестиційні баланси м. Запоріжжя минулих і майбутніх періодів до 2030 р.

В МЕП Запоріжжя детально представлено структуру постачання та споживання електроенергії, газу, вугілля, теплової енергії;

проаналізовано системи водопостачання та водовідведення, зовнішнього освітлення; наведено питомі витрати палива на

http://mep.ecosys.com.ua/

виробництво теплової енергії; представлено вартісні характеристики енергетичних ресурсів та послуг.

В аналізі системи зовнішнього освітлення наведено структуру джерел освітлення міс та за типами ламп, споживання електричної енергії на потреби освітлення з диференціюванням за періодами часу, фактичні витрати на оплату електричної енергії тощо. В частині аналізу транспортного сектору міста представлено структуру пасажирських перевезень, структуру споживання ними пального. Окремо проаналізовано систему міського електричного та автомобільного транспорту. В МЕП досліджено споживання паливно-енергетичних ресурсів будівлями бюджетної сфери та житловими будинками з багатьма їхніми техніко-економічними характеристиками.

Проаналізовано стан фінансових спроможностей міста. Зроблено прогноз чисельності населення. На основі детального аналізу загального енергетичного стану міста побудовано базову лінію розвитку міста.

З метою детального громадського обговорення розробки та шляхів впровадження муніципального енергетичного плану міська влада Запоріжжя періодично проводить семінари, матеріали яких є загальнодоступними.

За словами міського голови м. Запоріжжя, створення Муніципального енергетичного плану Запоріжжя стало можливим завдяки колективній праці членів Дорадчого комітету з питань сталого енергетичного розвитку міста Запоріжжя, спеціалістам ТОВ ЕСКО «Екологічні Системи», співробітникам Департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради, Департаменту стратегічного розвитку Запорізького міського інвестиційного агентства та багатьом вітчизняним і закордонним компаніям, політикам, службовцям та фахівцям Запоріжжя.

Аналізуючи муніципальний енергетичний план Запоріжжя (зміст якого представлено на рис. 5) та наявні супутні до нього інформаційно-аналітичні матеріали можна зробити висновок, що це є доброю базою вхідних даних для розробки муніципальної енергетичної моделі, яка може бути достатньо швидко розроблена, якщо працювати в кооперації з міською владою. Заінтересованість в такій роботі муніципалітетів має бути високою, оскільки модель дозволяє більш якісніше та обґрунтованіше (оптимальніше) аналізувати і визначати шляхи реалізації сталого розвитку муніципалітету.

Рис. 5. Зміст муніципального енергетичного плану Запоріжжя

Для усіх міст, що приймають участь в сьогоднішньому проекті "Муніципальна енергетична реформа в Україні" (Вінниця, ІваноФранківськ, Дніпропетровськ, Краматорськ, Херсон, Чернігів) в попередньому проекті «Реформа міського теплозабезпечення в Україні», який виконувався компанією IRG (International Resource Group) за фінансової підтримки Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) було розроблено муніципальні енергетичні плани.

Аналогічно як і в Запоріжжі, розробники МЕП в проекті «Реформа міського теплозабезпечення в Україні», для вказаних міст провели колосальну роботу з аналізу енергетичного стану муніципалітетів, побудували базові лінії та альтернативні сценарії енергетичного розвитку, оцінили фінансові можливості міста у сфері енергоспоживання та капітальних інвестицій, а також визначили основні стратегічні напрямки і заходи реалізації сталого енергетичного розвитку міст.

Отже, досвід та кваліфікація фахівців набуті при виконанні проекту «Реформа міського теплозабезпечення в Україні», а також результати їхньої роботи у вигляді статистичних, аналітичних та експертних даних та матеріалів вже сьогодні дозволяють розпочати проведення досліджень щодо розробки моделей енергетичних систем муніципалітетів, які приймають участь в проекті "Муніципальна енергетична реформа в Україні".Похожие работы:

«ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ населення, покращення якості послуг методичного спрямування та вдосконалення існуючої системи охорони здоров’я. Література 1. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: Програма економічних реформ на 2010-2014 рр. / Комітет з економічних реформ при Президентові України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf. 2. Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області на період до...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПЕТРОВСЬКА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА УДК [332.142.6+332.146]:330.322.55(043.3) УРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Сумському державному університеті Міністерства...»

«Мороз П. Д. Система роботи з охорони праці у навчальному закладі Частина І Навчання з питань охорони праці Матеріали на допомогу керівникам навчальних закладів Бурштин 2006 р. Система роботи з охорони праці у навчальному закладі (Матеріали на допомогу керівникам навчальних закладів) / Упорядник Мороз П.Д. Бурштин. „Банах”. 2006. У збірнику подані нормативно-правові акти з охорони праці, які діють у навчальному закладі, зразки ділової документації, необхідні для забезпечення ефективного...»

«ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК Видання трете, перероблене, і доповнене Правила улаштування електроустановок, вид. 3-тє, перероб. і доп.с. УДК 621.31(060.13) Видання містить: автентичний український переклад глав 1.1.-1.6, 1.8, 2.1-2.2, 3.1-3.4, 4.34.4, 5.1Правил улаштування елевтроустановок, виконаний з видання Правила устройства электроустановок / Минэнерго СССР. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1986. 648 с.: илл.; глави 1.7, 2.3-2.5,4.1,4.2, 6.1-6.6 та нову главу 1.9, які...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Докази та доказування: співвідношення понять Кучер Тетяна Миколаївна, доцент кафедри правознавства Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат юридичних наук УДК 347.9 (477) Доказовий процес у цивільному судочинстві має велику значимість через його важливість для вирішення кожної справи і загальнообов’язковість, оскільки без належного підтвердження необхідних обставин особа не отримає...»

«VI Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОНОМІЧНІ ПІДСУМКИ 2011 РОКУ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» м. Львів, 23-24 грудня 2011 року ЧАСТИНА I Львів 2011 ББК 65.01 УДК 330.3 Е-45 Економічні підсумки 2011 року: досягнення та перспективи.VI Міжнародна науковопрактична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених. (м. Львів, 2324 грудня 2011 року). – Львів у 3-х частинах: Львівська економічна фундація, 2011.Ч.I. – с.92. ББК 65.01 УДК 330.3 Е-45 Усі матеріали подаються в авторській...»

«УДК 004.82 УЗГОДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОНТОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ЦІННОСТІ І.А.Козак ДВНЗ Киівський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, Украина Проблема узгодження онтологій виникла у зв’язку із розвитком мов їх формального опису KIF (Knowledge Interchange Format), DAML (DARPA Agent Markup Language), OWL (Ontology Web Language), та ін., а також через зростаючу роль онтологій для інформаційних систем [1]. Полягає вона в тому, що різними розробниками для однієї й тієї ж...»

«розмір фінансових ресурсів для задоволення необхідних потреб регіонів, а також значно вдосконалити процедуру бюджетного планування. Таким чином, вирішення цих та інших проблем щодо формування і використання місцевих бюджетів значною мірою визначило б розширення економічної самостійності регіонів країни. Адже те, наскільки вони фінансово незалежні, істотно впливає на формування ринково орієнтованих систем. Місцева влада часто постає перед необхідністю робити непростий вибір введення місцевих...»

«Державний вищий навчальний заклад „ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Курс лекцій Автор: Коломоєць Т.О., Д.ю.н., професор, Залужений юрист України МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Лекція № 1. Тема 1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА Питання для основного вивчення: Предмет і метод адміністративного права. Співвідношення 1. адміністративного права з іншими галузями права. Історія розвитку адміністративного права. 2....»

«РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО ПРАВОВИХ АКТІВ Київ – 2009 ББК 67.9(4УКР)300 Р45 Видано за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” Погляди, викладені тут, належать авторам цієї роботи і не можуть ні за яких обставин вважатися такими, що виражають офіційну точку зору Міжнародного фонду “Відродження”. Ця інформація та розробки є вільними для копіювання, перевидання та поширення по всій території України всіма способами, якщо вони...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»