WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 15 |

«від № м. Краматорськ Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2015 рік Розглянувши проект Програми економічного і соціального розвитку міста ...»

-- [ Страница 1 ] --

Проект

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від №

м. Краматорськ

Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2015 рік

Розглянувши проект Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська

на 2015 рік, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2015 рік (далі – Програма), що додається.

2. Панкову А.В. – заступнику міського голови, визначити організаційний порядок реалізації Програми, забезпечити координацію роботи з її виконання з урахуванням фінансових можливостей.

3. Структурним підрозділам міської ради забезпечити виконання заходів та основних показників Програми, щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати відділ економіки та регуляторної політики про хід їх виконання.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голів постійних комісій міської ради.

Секретар міської ради К.О.Воробйова

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради № Програма економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2015 рік Вступ Програма економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2015 рік (далі – Програма) розроблена відділом економіки та регуляторної політики міської ради за участю структурних підрозділів міської ради, підприємств міста та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади на виконання розпоряджень голови Донецької обласної державної адміністрації від 03.10.2014 №625 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2015 рік», розпорядження міського голови від 21.10.2014 №35р «Про створення робочої групи по розробці проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2015 рік».

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» та наказ Міністерства економіки України від 04.12.2006 №367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

При розробці Програми враховані прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2015 рік, пропозиції структурних підрозділів міської ради, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

Програма розроблена на основі комплексного аналізу демографічної ситуації, стану використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу, конкурентоспроможності економіки, оцінки існуючого рівня розвитку економіки і соціальної сфери, з урахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх політичних, економічних та інших факторів і очікуваних тенденцій зміни впливу цих факторів у перспективі.

Програмою визначені мета, завдання, сформовані заходи та перелік інвестиційних проектів на 2015 рік, реалізація яких забезпечить структурні зміни економіки, сприятиме вирішенню соціально-економічних проблем міста.

Заходи, передбачені Програмою, будуть фінансуватися за рахунок коштів підприємств, інвесторів, бюджету міста (в межах бюджетних призначень) та області, а також коштів державного бюджету, які спрямовуються на реалізацію заходів державних цільових програм.

Після розгляду проекту Програми виконавчими органами міської ради та у процесі її виконання, до неї можуть вноситися необхідні корективи (зокрема уточнення обсягів фінансових ресурсів). Зміни та доповнення до Програми затверджуються Краматорською міською радою за погодженням постійної комісії з питань соціально–економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності.

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів відділом економіки та регуляторної політики Краматорської міської ради здійснюватиметься щоквартальний моніторинг виконання Програми.

1. Оцінка соціально-економічної ситуації в місті

1.1.Загальна характеристика міста Краматорськ – місто обласного підпорядкування, заснування якого традиційно відносять до 1868 року. Місто розташоване в північній частині Донецької області, на правій притоці Сіверського Дінця – по обидві сторони ріки Казенний Торець. Відстань до Донецька

– 95 км. Площа міста становить 356 км (1,34% території області).

Своєрідність Краматорська полягає в особливості його адміністративного управління:

в межах міста працюють 5 місцевих рад – 1 міська та 4 селищних (Біленьківська, Красноторська, Шабельківська та Ясногірська).

Середня чисельність наявного населення міськради - 195,6 тис.чол., з них міські поселення – 194,8 тис.чол. (в тому числі м.Краматорськ – 162,2 тис.чол.) та сільська місцевість – 744 чол.

Протягом десятиліть місто залишається індустріальним і культурним центром Північного регіону Донецької області. В галузевій структурі промисловості переважає машинобудування.

Промисловий район міста з житловими масивами пов’язує мережа автошляхів загальною довжиною 550,8 км. Загальна площа доріг складає 1566,6 тис.м, із них: дороги з асфальтобетонним покриттям - 1362,2 тис. м, з жужільним покриттям – 204,3 тис. м. На автомобільних шляхах міста розташовано 20 автомобільних мостів та 5 шляхопроводів, 27 од. пішохідних містків, 10735 п.м. закритих зливостоків, 4461 п.м. відкритих зливостоків та 175 од. зливоприймальників, 107 зупинок очікування громадського транспорту загальною площею 6360 м.

Станом на 01.10.2014 в місті зареєстровано 7639 платників податків, з яких здійснюють діяльність та вносять платежі до бюджету 6568 суб’єктів господарської діяльності, з яких 1898 – юридичні особи та 4670 - фізичні.

Промислові підприємства міста представляють такі галузі промисловості як машинобудування (виробництво машин та устаткування, виробництво електричного та електронного устаткування, виробництво транспортних засобів та устаткування), металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції, легка промисловість, виробництво меблів та ювелірних виробів, виробництво та розподілення електроенергії газу та води.

В місті зареєстровано 39 промислових підприємств основного кола, які відносяться до великого та середнього бізнесу. Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-вересень 2014 року склав 3853,4 млн.грн., або 69,2% до річного планового показника та в діючих цінах на 2,0% менше рівня аналогічного періоду 2013 року.

Питома вага промисловості міста в обласному обсязі реалізованої продукції склала 2,8%.

Виробництво сільськогосподарської продукції в місті здійснюють 12 сільськогосподарських підприємств різних форм власності та 20 фермерських господарств. У галузі працює 0,7 тис. осіб.

Загальна площа сільськогосподарських угідь становить 18,4 тис.га, з них 14,8 тис.га займає рілля.

Обсяг валової продукції, досягнутий сільськогосподарськими підприємствами за 9 місяців 2014 року складає 22,4 млн.грн., що на 28,1% більше показника відповідного періоду минулого року та складає 53,5% до запланованого показника 2014 року.

Галузь рослинництва представлена виробництвом зернових та зернобобових культур, (провідні серед яких озима пшениця та озиме жито, озимий та ярий ячмінь, овес, гречка, просо), технічних та овочевих культур.

Тваринництвом займається сільськогосподарське підприємство ПрАТ “Урожай”, яке спеціалізується на вирощуванні худоби м’ясного напрямку - свинарство.

У січні-вересні 2014 року загальні надходження від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва у діючих цінах сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) склали 69,8 млн.грн., що в 1,7 рази більше, ніж за січень-вересень 2013 року, у т.ч. реалізація продукції рослинництва склала 41,3 млн.грн., збільшившись в 2,0 рази, тваринництва - 28,5 млн.грн., збільшившись в 1,8 рази.

Будівельна діяльність. Будівельними підприємствами, що працювали за контрактами підряду, а також підприємствами, які виконували будівельні роботи господарським способом, за січень-вересень 2014 року виконано будівельних робіт на 102,9 млн.грн. (3,1% загального обсягу виконаних будівельних робіт по області). Обсяг будівельних робіт на одного мешканця склав 523,3 грн. (по області – 761,5 тис.грн.).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Індивідуальними забудовниками введено в експлуатацію 24 будівлі загальною площею 3734 м, що на 33,0% менше аналогічного періоду 2013 року.

Торгівля та послуги. Галузь торгівлі представлена 587 магазинами, 71 підприємством оптової торгівлі, 232 підприємствами ресторанного господарства, ринками, 206 підприємствами дрібно-роздрібної торгівлі та 246 підприємствами по наданню послуг населенню.

Транспортно-дорожній комплекс. В місті створено мережу автобусних, тролейбусних та трамвайних маршрутів, загальною довжиною 390,2 км (автобусних – 317,3 км, тролейбусних – 38,2 км, трамвайних – 34,7 км). Щільність маршрутної мережі складає 12,74 км/км.

До маршрутної мережі міста входить 38 маршрутів, в тому числі: 3 – трамвайних, 3 – тролейбусних, 32 – автобусних. Для обслуговування існуючої маршрутної мережі міста використовувалось 52 одиниці автобусів середньої та малої місткості, 110 одиниць мікроавтобусів, 7 трамвайних вагонів та 16 тролейбусів.

Пасажирським автотранспортом за 9 місяців 2014 року перевезено 12,5 млн.чол., що на 20,1% менше, ніж за аналогічний період 2013 року. Пасажирооборот зменшився на 23,1% і склав 124,1 млн.пас.км.

Міським електротранспортом перевезено 10,0 млн.чол., що на 28,2% менше, ніж за 9 місяців 2013 року.

Бюджетна діяльність. Основні заплановані напрямки видатків міського бюджету:

- освіта (головний розпорядник коштів – міський відділ освіти);

- охорона здоров’я (головний розпорядник коштів – міське управління охорони здоров’я);

- житлово-комунальний комплекс (головний розпорядник УЖКГ);

- культура (головний розпорядник коштів – міський відділ культури);

- інші.

Бюджетоутворюючі підприємства міста: ПАТ «НКМЗ», ПАТ «ЕМСС», ПАТ «СКМЗ», ПАТ«КЗТС», ПАТ «КЗМК», ТОВ «Краматорськтеплоенерго».

Доходи бюджету міста (без трансфертів) за 9 місяців 2014 року склали 192,6 млн.грн., або 75,9% до річного планового завдання. У порівнянні з січнем-вереснем 2013 року до бюджету міста надійшло доходів на 1,7% менше.

Видаткова частина бюджету міста за січень-вересень 2014 року виконана у сумі 504,9 млн.грн., або на 66,6% до уточненого річного плану.

Житлово-комунальне господарство. Житлово-комунальне господарство міста займається обслуговуванням і утриманням житла, водо-, тепло-, електро- та газопостачанням, благоустроєм.

Житловий фонд місцевих рад складає 2410,6 тис.кв.м загальної площі – 875 будинків, який обслуговують 6 приватних підприємств: ТОВ «Крамбудресурс», ТОВ «ЖКК МК-2010», ПП «Алатир», ПП «Ладіс», ПП «СІВ», ПП «Індустріал».

Вивезення побутових відходів виконує підприємство КАТП-052810.

За комунальні послуги та житло у січні-вересні 2014 року населенням сплачено 188,9 млн.грн., включаючи погашення боргів попередніх періодів.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги збільшилась з початку 2014 року на 2,9% і на кінець вересня 2014 року склала 142,5 млн.грн. Рівень оплати склав 97,0%, в т.ч. у вересні – 110,7%, включаючи погашення боргів попередніх періодів. До кінця року рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням очікується на рівні 98,0%.

Паливно-енергетичний комплекс. До паливно-енергетичного комплексу м.

Краматорська входять такі підприємства: ТОВ «Краматорськтеплоенерго», КП “Краматорська тепломережа”, ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго Краматорськміжрайтепломережа», Краматорське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів, Краматорське управління по газопостачанню та газифікації, Краматорське відділення ВАТ “Донецькобленерго” Краматорські електричні мережі, Краматорські районні електричні мережі.

Охорона природи. За 9 місяців 2014 року до фонду охорони навколишнього природного середовища (ФОНПС) підприємствами, організаціями, установами сплачено 7 795,0 тис.грн, у тому числі - 25% суми, а саме 1 949,5 тис.грн. спрямовано до міського ФОНПС; 10%, що складає 776,8 тис. грн. – до обласного ФОНПС; 65 % - до державного ФОНПС – 5 068,7 тис. грн.

У 2013 році від стаціонарних джерел забруднення міста в повітря надійшло 8,7 тис.т забруднюючих речовин, що на 0,8 тис.т, або на 10,7% більше, ніж за попередній рік.

Крім того викиди діоксиду вуглецю від стаціонарних джерел забруднення за 2013 рік. склали 740,3 тис. т, що на 3,1% менше, ніж за попередній рік.

У розрахунку на квадратний кілометр території міста щільність викидів за 2013 рік становила 24,5 т проти 22,1 т за попередній рік, обсяги викидів у розрахунку на одну особу населення міста склали 44,2 кг проти 39,7 кг.

Охорона здоров’я населення. У місті функціонують 16 медичних закладів, у тому числі 15 лікувально-профілактичних закладів та будинок дитини «Антошка». Із загальної кількості медичних закладів 8 – фінансуються з обласного бюджету.

Ліжковий фонд міста складає 1907 ліжок, забезпеченість ліжками на 10 тис. населення

– 84,7. Кількість лікарняних ліжок – 1626, в розрахунку на 10 тис. населення – 82,5.

Показник забезпеченості лікарями – 30,3 на 10 тис. населення, середнім медперсоналом – 73,2.

Освіта. Мережа навчальних закладів залишається стабільною і задовольняє потреби населення в освіті. В місті функціонують 35 дошкільних навчальних закладів, із яких – комунальної форми власності, ДНЗ «Надійка» - приватної форми власності, та загальноосвітні навчальні заклади комунальної форми власності. Припинила свою діяльність приватна Краматорська економіко-гуманітарна гімназія.

Акредитація закладів освіти: 3 – 4 рівня акредитації - 3 одиниці (Державна Донбаська машинобудівна академія - 4 рівень, Краматорський економіко – гуманітарний інститут 3-4 рівень, Донбаський інститут техніки та менеджменту – 4 рівень).

Краматорське вище професійне училище №14 та Міжрегіональне вище професійне училище №28 мають 3-й рівень атестації та 1-й рівень акредитації.

Торгово-кулінарний ліцей №42 та Краматорський центр професійно-технічної освіти №47 мають 2-й рівень атестації.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 15 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Бардась Артем Володимирович УДК 502:338:622.3 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНИМИ ПОТОКАМИ ШАХТ 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Дніпропетровськ 2011 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в...»

«УДК 336.221 П 44 ББК 65.261.4 П 44 Податкова реформа в Україні: досвід, реалії та перспективи: Матеріали ХІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2013. – Т2.219 с.Редакційна колегія: Шубін Олександр Олександрович – д.е.н., професор Папаіка Олександр Олексійовичд.е.н., професор Амоша Олександр Іванович – академік НАН України Вишневський Валентин Павлович – академік НАН України Омелянович Лідія Олександрівна – д.е.н., професор...»

«Нові надходження за листопад 2012 року Загальний відділ Філософія. Психологія Суспільні науки Соціологія, демографія, статистика Політика Економічні науки в цілому. Політична економія Регіональна економіка Облік. Аналіз. Аудит Праця. Наука про працю. Економіка та організація праці Фінанси. Банківська справа. Гроші та грошовий обіг Організація та економічні питання підприємства Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світове господарство Право. Юридичні науки Страхування Освіта. Виховання....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» НАЛИВАЙЧЕНКО КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 330.341.1(477):004.7(100) ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Донецьк – 2013 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі економіки...»

«Ентоні Гідденс Майбутнє європейської соціальної моделі КИЇВ ВИДАВНИЦТВО “ЗАПОВІТ” ББК 66.3(4УКР) У4 Майбутнє європейської соціальної моделі / Фонд ім. Фрідріха Еберта, Регіональне представництво в Україні та Білорусі. У45 Ентоні Гідденс. – К.: Заповіт, 2006. – 56 с. ISBN 966-7272-59Редакційна колегія: Андрійко В.І. Гнатюк Л.П. Євдоченко О.О. Переклад з німецької Роліка А.В. Цією статтею Ентоні Гідденса Фонд ім.Фрідріха Еберта продовжує серію публікацій, що пропонують українському читачеві різні...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ Факультет обліку та аудиту ОБЛІК І АУДИТ Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» Вінниця Облік і аудит. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і...»

«ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 49 (1022) УДК 330.341.1:338.46 Р. А. ЧЕМЧИКАЛЕНКО, канд. екон. наук, доц., Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, А. О. СЕМЕНЕЦЬ, канд. екон. наук, Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, В. А. ЯНКОВСЬКА, канд. екон. наук, Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі І. В....»

«УДК 330.36 Т.Г. Савченко, канд. екон. наук, доц., О.С. Качаєв, ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ У статті узагальнено наукові підходи до формування моделей економічної рівноваги, проведено класифікацію даних моделей, визначено логіку їх генезису. Ключові слова: економічна рівновага, модель економічної рівноваги, класифікація моделей. Постановка проблеми. Моделювання є основним методом дослідження економічної...»

«УДК 338.47 А. В. Гречко Національний технічний університет України «КПІ» ДОСВІД КОРПОРАТИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ ДЕЯКИХ КРАЇН ЄВРОПИ Досліджено та проаналізовано корпоративні трансформації в системі залізничного транспорту деяких європейських країн та виявлено позитивні та негативні наслідки проведення реформ з метою використання наявного досвіду у процесі здійснення корпоративних трансформацій в системі залізничного транспорту України. The article is devoted research and analysis of...»

«Аксьонова Ельвіра Едмундівна ПРОЕКТ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ В ГАЛУЗІ ІКТ. СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ В СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМ MICROSOFT OFFICE Центр інформаційних технологій ІТС Дослідно-експериментальна робота Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості Напрямок «Проект підготовки вчителів в галузі ІКТ. Створення Інтерактивних вправ в середовищі програм Microsoft Office» Педагог, який вільно й активно мислить, прогнозує результати своєї діяльності і відповідно моделює...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»