WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 24 |

«НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ з дисципліни “Цивільна оборона” (Збірник нормативних документів) Затверджено на засіданні кафедри медико-екологічних і соціальних проблем здоров’я ...»

-- [ Страница 4 ] --

Начальником Цивільної оборони України є Прем'єр-міністр України. На інших адміністративно-територіальних рівнях функції начальників цивільної оборони виконують керівники відповідних органів державної виконавчої влади, голови виконкомів Рад народних депутатів. У міністерствах, інших центральних органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях та на об'єктах народного господарства начальниками цивільної оборони є їхні керівники.

Безпосереднє керівництво виконанням завдань цивільної оборони покладається на штаби цивільної оборони, спеціальні підрозділи міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, залучених до виконання завдань захисту населення і подання йому допомоги у надзвичайних ситуаціях, а також штатних працівників цивільної оборони підприємств, установ і організацій, чисельний склад яких визначається згідно з додатком N 1 до цього Положення.

3. Завдання, функції та повноваження штабів визначаються положеннями про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і про територіальні штаби цивільної оборони. Функціональні обов'язки спеціальних підрозділів міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, штатних працівників цивільної оборони підприємств, установ і організацій визначаються відповідними начальниками цивільної оборони.

4. Для проведення заходів цивільної оборони органи управління цивільної оборони, підприємства, установи і організації на підставі рекомендацій Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи розробляють плани:

-розвитку й удосконалення цивільної оборони;

-цивільної оборони (дій органів управління та сил у разі надзвичайної ситуації).

Всі плани (за винятком тих, що стосуються мобілізаційних заходів) розробляються як документи відкритого користування.

Плани затверджуються:

-цивільної оборони України - Кабінетом Міністрів України;

-цивільної оборони Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя - відповідно Урядом Криму, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями після погодження з командуючими військових округів, а для Республіки Крим та областей, розташованих вздовж узбережжя Чорного Моря, та міста Севастополя, крім того, з Командуючим Військово-Морським Флотом України;

-цивільної оборони районів, міст, районів у містах, сіл і селищ районними місцевими державними адміністраціями та відповідними виконкомами Рад народних депутатів;

-цивільної оборони міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, які залучені до проведення заходів захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій, - керівниками цих органів після погодження з Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

-цивільної оборони інших міністерств і центральних органів державної виконавчої влади - їхніми керівниками;

-цивільної оборони підприємств, установ і організацій - їхніми керівниками після погодження з відповідним територіальним штабом цивільної оборони.

Плани цивільної оборони вводяться в дію у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідно до встановленого порядку.

5. Для надійного і сталого управління процесами захисту населення у надзвичайних ситуаціях і виконання інших функцій, передбачених планами на воєнний час, використовується державна система пунктів управління:

-на державному рівні - пункт, який має бути захищений, обладнаний засобами зв'язку і життєзабезпечення, з цілодобовим чергуванням, розташований безпосередньо в місці дислокації Адміністрації Президента та Кабінету Міністрів України, що утримується за рахунок державного бюджету.

Режим роботи, а також чисельність особового складу, який має працювати на зазначеному пункті управління, а також на запасному пункті управління в позаміській зоні, визначаються у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

-на рівні міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади - запасні пункти управління в позаміській зоні, які утримуються за рахунок коштів, що виділяються на утримання міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади;

-на обласному рівні та в Республіці Крим - по два запасних пункти:

один - в місті, де розташовано орган, що здійснює керівництво цивільною обороною на даному рівні, і один у позаміській зоні. Ці пункти повинні мати захисні споруди, бути обладнаними засобами зв'язку і оповіщення, системами життєзабезпечення. Утримуються вони на балансі відповідного органу державної виконавчої влади.

-на інших адміністративних рівнях пункти управління створюються за місцем дислокації органу, що здійснює керівництво цивільною обороною на даному рівні, в одному з сховищ об'єкта народного господарства.

6. Для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі надзвичайних ситуацій застосовуються сили цивільної оборони: війська, спеціалізовані і невоєнізовані формування. Порядок повсякденного функціонування військ цивільної оборони та дії їх у надзвичайних ситуаціях визначаються Статутом військ Цивільної оборони України.

7. Спеціалізовані формування цивільної оборони - це складова частина сил цивільної оборони, що призначена для виконання специфічних робіт, пов'язаних з радіаційною та хімічною небезпекою, значними руйнуваннями, аварійними ситуаціями на нафто газодобувних промислах.

Спеціалізовані формування залежно від рівня підпорядкування утворюються:

- центрального підпорядкування - Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, територіального - місцевою державною адміністрацією, об'єктового - адміністрацією підприємства, установи, організації.

На спеціалізовані формування покладаються:

-рятувальні, аварійні та евакуаційні роботи в осередку ураження і надання медичної допомоги потерпілим безпосередньо на робочому місці або під час евакуації;

-роботи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям;

-виробництво, ремонт і технічне обслуговування дихальних апаратів, контрольних приладів, засобів аварійного зв'язку, іншого обладнання для боротьби з наслідками надзвичайних ситуацій.

За окремими договорами спеціалізовані формування:

-виконують роботи неаварійного характеру, спрямовані на посилення проти;

-аварійного захисту потенційно небезпечних об'єктів;

-здійснюють підготовку персоналу потенційно небезпечних об'єктів до дій у надзвичайних ситуаціях;

-виконують завдання з надання гуманітарної та інших видів допомоги, визначених Женевськими конвенціями про захист жертв війни і про захист цивільного населення.

Для реалізації покладених завдань спеціалізовані формування мають у своєму складі оперативні та допоміжні підрозділи, науково-дослідні організації, підприємства.

Структуру оперативних підрозділів, їхній штат і чисельність затверджує відповідний орган державної виконавчої влади (адміністрація підприємства, установи, організації).

Комплектування спеціалізованих формувань здійснюється за контрактом з числа фахівців, які мають досвід роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

8. Невоєнізовані формування цивільної оборони - це складова частина сил цивільної оборони, які утворюються на воєнний час в областях, містах, районах, а також на підприємствах, що продовжуватимуть свою виробничу діяльність під час війни.

До невоєнізованих формувань належать загони, команди, групи, ланки, які призначені для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі надзвичайних ситуацій.

Комплектування невоєнізованих формувань здійснюється у встановленому законодавством порядку з урахуванням завдань штабів цивільної оборони.

Порядок використання особового складу невоєнізованих формувань, його матеріального, технічного і фінансового забезпечення, а також матеріального стимулювання в мирний час визначають Уряд Криму, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


III. Повноваження та обов'язки посадових осіб органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ та організацій з питань цивільної оборони

1. Начальник Цивільної оборони України:

-забезпечує постійну готовність Цивільної оборони України до виконання покладених на неї завдань; приводить у готовність органи управління й сили цивільної оборони відповідно до законодавства України про цивільну оборону, надзвичайний і воєнний стан; забезпечує здійснення контролю за виконанням заходів цивільної оборони в центральних органах державної виконавчої влади, Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі;

-здійснює керівництво підготовкою органів управління й сил цивільної оборони центрального підпорядкування і проведенням навчань з цивільної оборони відповідно до цього Положення;

-визначає основні напрями наукових досліджень з проблем цивільної оборони, забезпечує координацію науково-дослідних робіт з цих проблем та здійснення контролю за виконанням найважливіших з них;

Абзац п'ятий пункту 1 розділу III втратив чинність

–  –  –

2. Начальники цивільної оборони інших рівнів:

-визначають основні напрями розвитку й удосконалення цивільної оборони відповідної ланки;

забезпечують виконання законодавства України про цивільну оборону посадовими особами, громадянами, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності;

-розробляють і забезпечують виконання заходів для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження, а також вживають заходів до зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення;

сприяють силам цивільної оборони в підтриманні постійної готовності до дій за призначенням;

-координують діяльність відповідних органів державної виконавчої влади та організацій, що залучені до виконання завдань із захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій;

-забезпечують раціональне використання коштів на утримання органів управління і сил, проведення заходів із цивільної оборони;

-особисто ведуть роботу, пов'язану з підготовкою керівного складу відповідної ланки цивільної оборони;

-організовують пропаганду з питань цивільної оборони серед населення.

3. Свої обов'язки керівники цивільної оборони країни та адміністративнотериторіальних ланок виконують шляхом безпосередньої діяльності, а також через начальників штабів цивільної оборони, яким надається право:

-видавати накази, розпорядження, директиви, вказівки з питань цивільної оборони, обов'язкові для виконання всіма органами управління, адміністраціями і посадовими особами підприємств, установ і організацій;

-здійснювати контроль за роботою міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, міських держадміністрацій, підприємств, установ і організацій згідно із законодавством про цивільну оборону;

-залучати до дій у надзвичайних ситуаціях сили міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, які згідно із законодавством провадять діяльність із захисту населення від впливу наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха;

-безоплатно одержувати від міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, адміністрацій підприємств, установ і організацій відомості і матеріали, необхідні для організації та координації робіт, пов'язаних із запобіганням і ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

4. На міністерства, інші центральні органи державної виконавчої влади покладається:

-забезпечення захисту працівників підприємств, установ і організацій, що входять до їхньої сфери управління, від наслідків надзвичайних ситуацій;

-розроблення і здійснення організаційних та інженерно-технічних заходів для підвищення безпеки виробництва і його сталості в умовах надзвичайних ситуацій;

-розроблення планів цивільної оборони;

-керівництво утворенням, оснащенням і підготовкою спеціалізованих та невоєнізованих формувань;

-підготовка керівного складу центрального апарату з питань цивільної оборони, здійснення контролю за відповідною підготовкою адміністрації підприємств, установ і організацій, що входять до їхньої сфери управління;

-розроблення і подання в установленому порядку Уряду України пропозицій щодо розвитку цивільної оборони галузі;

-віднесення об'єктів за погодженням з Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи до категорій з цивільної оборони;

-організація і проведення наукових досліджень з проблем цивільної оборони;

-забезпечення готовності системи управління до виконання завдань із цивільної оборони.

5. Крім виконання завдань, передбачених пунктом 4 цього Положення:

1) МОЗ:

-розробляє та здійснює заходи медичного захисту і медичного забезпечення населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

-здійснює управління створенням і функціонуванням служби екстреної медичної допомоги, її діями у зазначених умовах;

-передбачає та забезпечує своєчасне створення додаткової кількості лікарняних баз та забезпечує медичну евакуацію потерпілого населення до лікувальних закладів цих баз;

-забезпечує утворення невоєнізованих медичних формувань;

-організовує створення резерву медичного майна та ліків, забезпечує ними лікувальні заклади і медичні формування в разі виникнення надзвичайних ситуацій і в ході ліквідації їх наслідків;

-керує підготовкою санітарно-епідеміологічних закладів, лабораторій та закладів санітарно-гігієнічного і мікробіологічного профілю для здійснення державного санітарного нагляду за станом продовольства і харчової сировини, бере участь у підготовці аналогічних закладів і лабораторій інших міністерств і центральних органів державної виконавчої влади;

-розробляє методи відповідних лабораторних досліджень;

-розробляє фізіологічні вимоги до індивідуальних і колективних засобів захисту;Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 24 |
 
Похожие работы:

«ВЧЕНІ ЗАПИСКИ. № 14 209 УДК 378.4(4)(474):338.124.4 Т. Є. Оболенська, д-р екон. наук, проф., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У статті обґрунтовано концептуальні засади розвитку державної політики підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів України на світовому ринку освітніх послуг. Сформульовано заходи щодо формування інфраструктури для реалізації державної політики...»

«Економічні науки УДК 330.11 (477) Т. Г. ЗУБ Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара РИНКОВА ФІЛОСОФІЯ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО ВЛАСНИКА І РЕАЛІЇ ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ У РЕСУРСОВИКОРИСТАННІ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ Здійснено оцінку змін в забезпеченні ресурсами ринково зорієнтованих продуцентів та результативності їх використання з відтворенням динаміки цих процесів у відповідності з процесами формування інституту ефективних власників. The assessment of changes in the market-oriented...»

«Енергоефективність в Німеччині – можливості для України Рівень споживання енергоносіїв в Україні є практично втричі більшим, ніж у § країнах ЄС, тому потенціал для розвитку енергоефективності є величезним. Спираючись на досвід Німеччини, країни, що досягла в цьому секторі показових результатів, необхідно вже сьогодні, в період підвищення цін на імпортний природний газ, активно впроваджувати програми з підвищення енергоефективності. Вони мають стати пріоритетами держави з тим, щоб звільнити...»

«Woodrow Wilson International Center for Scholars Інститут Кеннана Київський проект ПРАВІ ПАРТІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ Семінар Київ, 5 травня 2000 р. Kennan Institute Kyiv Project ЗМІСТ Ярослав ПИЛИНСЬКИЙ, директор Київського проекту Інституту Кеннана Ілько КУЧЕРІВ, директор фонду “Демократичні ініціативи”, випускник програми Інституту Кеннана Готуючи цей семінар, ми виходили з розуміння того, що для України наступає вирішальний час, коли вона повинна визначитися стосовно свого майбутнього. Чи...»

«УДК 658:076.5 Р.Т. Баран Національний університет “Львівська політехніка” УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ © Баран Р.Т., 2013 Визначено основні проблеми становлення і підвищення конкурентоспроможності суб’єктів повітряного транспорту України у пореформений період. Здійснено аналітичний огляд стану реформ цивільної авіації та запропоновано шляхи вирішення проблем з управління конкурентоспроможності авіакомпаній на інноваційній основі....»

«Основи правознавства 9 клас Відповіді на питання, пропоновані для державної підсумкової атестації Тернопіль АСТОН ББК 67я721 Б-25 Бармак О. Я. Основи правознавства. Б-25 Бармак М. В., 9 клас. Відповіді на питання, пропоновані для державної підсумкової атестації Тернопіль: Астон, 2005. — 67 с. В даному посібнику відповідно до державної програми з правознавства подано зразки відповідей на питання, винесені для державної атестації з правознавства. ©Бармак М., Бармак О., 2005 ©Астон, 2005 Білет № 1...»

«Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний економічний університет Т. Г. ДУДАР В. В. МЕЛЬНИЧЕНКО Інноваційний менеджмент Навчальний посібник Затверджено Міністерством освіти і науки України Тернопіль Економічна думка ББК 65.050.9(4Укр)я Д Дудар Т. Г., Мельниченко В. В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 250 с. У навчальному посібнику узагальнено та викладено найважливіші аспекти теорії інноватики: предмет, завдання та концепції...»

«УДК 349.22:331.105 І. М. Костик, студентка 6-го курсу юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – доцент кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, канд. юрид. наук Тимошенко І. В. РЕАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ У статті досліджено правову регламентацію трудових прав громадян за чинним законодавством України та...»

«Економічні науки 4. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : навчальний посібник / М.Я. Коробов. – К. : Знання, КОО, 2000. – 378 с.5. Наконечна Г.Ф. Теорія економічного аналізу : навчальний посібник / Г.Ф. Наконечна, П.О. Магдійчук. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 200 с.6. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навчальний посібник / Г.В. Савицька. – К. : Знання, 2004. – 654 с.7. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності / О. Кононенко, О. Маханько. –...»

«ББК 65.050. Зінченко А., Саприкіна М. Індекс прозорості. — К.:, 2013. – 26 с. У збірці представлені результати оцінювання веб-сайтів найбільших компаній України за 2013 рік відповідно до критеріїв міжнародного Індексу прозорості. Оцінювання проводилося Центром «Розвиток КСВ». У публікації проаналізовано рівень розкриття інформації з корпоративної соціальної відповідальності українських компаній. Також представлено результати порівняння рівнів висвітлення інформації з корпоративної соціальної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»