WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 24 |

«НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ з дисципліни “Цивільна оборона” (Збірник нормативних документів) Затверджено на засіданні кафедри медико-екологічних і соціальних проблем здоров’я ...»

-- [ Страница 3 ] --

-своєчасним впровадженням у практику застосування засобів, способів і методів виявлення, оцінки масштабів і наслідків надзвичайних ситуацій, зумовлених аваріями на радіаційних та хімічно небезпечних об'єктах, застосуванням зброї масового ураження;

-розроблення типових режимів радіаційного захисту населення і функціонування об'єктів народного господарства в умовах зараження місцевості;

-завчасним пристосуванням об'єктів комунально-побутового обслуговування і транспортних підприємств для проведення санітарного оброблення людей і спеціального оброблення одягу, майна і транспорту.

Для забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій на території України запроваджуються єдині вимоги з безпеки функціонування радіаційних, хімічних та вибухонебезпечних об'єктів:

-утримання на них запасів сильнодіючих отруйних речовин в обсязі, що не перевищує нормативний;

-розміщення їх поза межами житлової забудови міста;

-урахування метеорологічних та інших природних факторів, властивих даній місцевості, що впливають на наслідки діяльності підприємств або аварій;

-виконання обов'язкового комплексу інженерно-технічних заходів щодо зменшення небезпеки в разі аварії;

-дотримання норм і правил техніки безпеки персоналом радіаційних, хімічних і вибухонебезпечних об'єктів.

Захист населення забезпечується шляхом:

-розроблення та запровадження системи відповідної нормативної документації;

-включення у розроблювані плани економічного і соціального розвитку спеціальних розділів з цивільної оборони;

-розроблення і реалізація на державному та регіональному рівні спеціальних програм забезпечення захисту населення в надзвичайних ситуаціях;

-складання планів захисту персоналу радіаційних, хімічних та вибухонебезпечних об'єктів і населення в зонах можливого зараження в разі аварій на них.

4. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха і осередках ураження.

Це завдання полягає у виконанні заходів, передбачених чинним законодавством з питань ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій, епізоотій, що створюють загрозу життю і здоров'ю населення, а також у:

-розвідуванні осередків ураження і визначенні меж (кордонів) цих осередків;

-проведення робіт, пов'язаних з пошуком і рятуванням людей;

-подання допомоги потерпілим;

-евакуації населення з небезпечних районів;

-карантинно-обсерваційних заходах;

-оточенні осередків ураження;

-забезпеченні громадського порядку у районах лиха і осередках ураження;

-здійсненні заходів життєзабезпечення населення;

-соціально-психологічній реабілітації населення;

-здійсненні санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт:

-створюються і утримуються в готовності до дій сили цивільної оборони;

-залучаються в разі потреби інші сили незалежно від їхньої відомчої приналежності та рятувальні добровільні сили;

-здійснюється підготовка органів управління цивільної оборони та опрацювання відповідних планів;

-виготовляються необхідні технічні засоби;

-забезпечується дотримання вимог з безпеки особовим складом сил цивільної оборони, який бере участь в рятувальних та інших невідкладних роботах;

-підтримується інженерне, хімічне, медичне, транспортне та матеріальне забезпечення дій сил, що беруть участь у проведенні робіт.

5. Створення системи аналізу, прогнозування, управління, оповіщення і зв'язку, спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтриманням їхньої готовності до сталого функціонування у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

Організатором діяльності цих систем є Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, основними виконавцями - Гідрометком, МОЗ, Мінсільгосппрод та інші центральні органи державної виконавчої влади, а також підприємства, установи і організації, що входять до сфери їхнього управління.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.99 р. N 1763) Спеціальні підрозділи зазначених центральних органів державної виконавчої влади щодобово інформують Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи про наявний стан навколишнього природного середовища та в установлений термін подають відомості про прогноз на найближчий час. Про загрозливі явища Міністерство повідомляється негайно.

У разі виникнення надзвичайної ситуації мережа спостереження і контролю зміцнюється за рахунок залучення відповідних підрозділів зі складу сил цивільної оборони.

Для своєчасного виявлення загрози виникнення надзвичайної ситуації, оповіщення персоналу та населення, що проживає в зонах можливого ураження, на радіаційних і хімічно небезпечних об'єктах створюються локальні автоматизовані системи, які мають бути сполученими з централізованою системою управління Цивільної оборони України.

Перелік об'єктів, де мають застосуватися локальні автоматизовані системи, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням МНС.

Роботи, пов'язані із створенням цих систем, включаються до плану заходів щодо запобігання аваріям та катастрофам і зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, затверджуваного Кабінетом Міністрів України.

6. Організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха і у воєнний час.

Завдання передбачає заходи, що здійснюються центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, виконкомами місцевих Рад народних депутатів, штабами цивільної оборони, адміністрацією підприємств, установ і організацій завчасно, а також у разі надзвичайної ситуації з метою створення умов для виживання населення, яке може опинитися (опинилося) в осередках ураження.

Заходами життєзабезпечення населення, спрямованими на задоволення мінімуму життєвих потреб громадян, які потерпіли (можуть потерпіти) від наслідків надзвичайних ситуацій, надання їм побутових послуг і реалізацію соціальних гарантій на період проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, є:

-тимчасове розселення громадян в безпечних районах;

-організація харчування у районах лиха і тимчасового розселення;

-організація забезпечення населення, що потерпіло, одягом, взуттям і товарами першої необхідності;

-організація подання фінансової допомоги потерпілим;

-забезпечення медичного обслуговування та санітарно-епідеміологічного нагляду в районах тимчасового розселення.

7. Підготовка і перепідготовка осіб керівного складу цивільної оборони, її органів управління та сил, навчання населення вміння застосувати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях.

До керівного складу, який проходить підготовку й перепідготовку з цивільної оборони, належать посадові особи, що очолюють Уряд України та Уряд Криму, центральні та місцеві органи державної виконавчої влади, підрозділи виконкомів місцевих Рад народних депутатів, на які покладено завдання з забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій; керівники підприємств, установ і організацій, командири (начальники) військових з'єднань і частин цивільної оборони та спеціалізованих формувань цивільної оборони центрального підпорядкування.

Підготовка осіб керівного складу цивільної оборони здійснюється на

Центральних державних і територіальних курсах цивільної оборони:

новопризначених на посаду - в рік призначення (протягом п'яти днів), усіх інших - під час проведення заходів відповідно до рішень начальника Цивільної оборони України. Перепідготовка зазначених осіб здійснюється один раз на п'ять років.

Підготовка і перепідготовка осіб керівного складу цивільної оборони здійснюється за планом комплектування курсів, що затверджується на відповідному рівні Прем'єр-міністром України, головою Уряду Криму, главами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Підготовка вчителів початкової та основної школи з питань цивільної оборони здійснюється щорічно протягом одного дня під час зимових канікул.

Викладачі предмета "Цивільна оборона" вищих навчальних закладів проходять підготовку під час методичних конференцій (зборів) один раз на три роки протягом трьох днів, а також на Центральних державних курсах цивільної оборони промислової та екологічної безпеки України.

Командири військових з'єднань і частин цивільної оборони, а також спеціалізованих формувань центрального підпорядкування проходять підготовку відповідно до планів оперативної, мобілізаційної та командирської підготовки.

Населення проходить підготовку по групах:

-учні початкової та основної школи - за спеціальними програмами під керівництвом учителів;

-учні старшої школи та навчально-виховних закладів - за програмою допризовної підготовки;

-студенти вищих навчальних закладів - за спеціальними програмами, що затверджуються відповідним міністром і начальником Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

-працівники підприємств, установ і організацій, а також особовий склад невоєнізованих формувань - під час об'єктових тренувань і комплексних навчань один раз на три роки.

Особи, що не зайняті у сфері виробництва та обслуговування, навчаються вміння застосовувати засоби захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях з допомогою пам'яток і засобів масової інформації, а також під час загальнодержавного навчання з цивільної оборони, яке проводиться за рішенням Уряду України.

Підготовка особового складу органів управління цивільної оборони здійснюється в ході командно - штабних і штабних навчань, тренувань різних видів.

Командно-штабне навчання Цивільної оборони України проводиться один раз на п'ять років протягом п'яти діб. До навчання залучаються: війська цивільної оборони (але не більше однієї окремої механізованої бригади та одного окремого механізованого полку у повному складі), не більше одного спеціалізованого формування центрального підпорядкування, органи управління і сили цивільної оборони 2 - 3 областей у повному складі, штаби цивільної оборони Республіки Крим, решти областей, міст Києва і Севастополя, керівний склад центральних органів державної виконавчої влади, які залучені до виконання завдань з цивільної оборони, підприємства, установи і організації, де на період загальнодержавного заходу заплановано комплексне навчання, штатні підрозділи цивільної оборони центральних органів державної виконавчої влади. Керівник навчання - начальник Цивільної оборони України.

Штабне навчання Цивільної оборони України проводиться один раз на два роки протягом трьох діб. До навчання залучаються всі штаби військових з'єднань, частин і штаби цивільної оборони областей, міст Києва і Севастополя, штатні підрозділи цивільної оборони центральних органів державної виконавчої влади, які залучені до виконання завдань з цивільної оборони та керівний склад спеціалізованих формувань центрального підпорядкування.

Керівник навчання - начальник Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Командно-штабне навчання цивільної оборони області (міста, віднесеного до групи з цивільної оборони) проводиться один раз на п'ять років протягом трьох діб. До навчання залучаються штаб цивільної оборони області (міста), відповідні підрозділи місцевої державної адміністрації (виконкомів місцевих Рад народних депутатів), які залучені до виконання завдань з цивільної оборони, органи управління цивільної оборони районів (але не більше третини), підприємства, установи і організації (лише ті, де на період проведення заходу заплановано комплексні навчання). Керівник навчання начальник Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (начальник цивільної оборони області).

Підготовка особового складу органів управління цивільної оборони міст і районів здійснюється відповідно до щорічних організаційно-методичних вказівок.

8. Контроль за виконанням завдань цивільної оборони покладається на штаби цивільної оборони, які в цьому напрямі діяльності співпрацюють з центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування, громадськими організаціями.

Для розв'язання завдань у галузі запобігання виникненню надзвичайних ситуацій створюється Інспекція Цивільної оборони України, на яку покладається контроль за:

-експлуатацією діючих підприємств, споруд і потенційно небезпечних об'єктів, включаючи контроль за наявністю засобів колективного та індивідуального захисту, майна цивільної оборони, систем контролю і оповіщення;

-зберіганням, транспортуванням, використанням, знешкодженням та похованням сильнодіючих отруйних, радіоактивних і вибухових речовин, а також проведенням заходів щодо запобігання їх аварійним викидам;

-дотриманням будівельних норм і правил у частині інженерно-технічних заходів цивільної оборони, а також техногенної безпеки на хімічно, пожежно- і вибухонебезпечних об'єктах.

Положення про Інспекцію Цивільної оборони України затверджується Кабінетом Міністрів України.

II. Система цивільної оборони та організація її діяльності

1. Цивільна оборона організовується за територіально-виробничим принципом на всій території держави.

2. Загальне керівництво цивільною обороною відповідно до принципу її побудови здійснюють Кабінет Міністрів України, Уряд Криму, центральні та місцеві органи державної виконавчої влади, адміністрація підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та господарювання.

У містах, районах у містах (крім Києва та Севастополя), селищах і селах керівництво здійснюють виконкоми відповідних Рад народних депутатів.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 24 |
 
Похожие работы:

«Наукова економічна організація «Перспектива» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ ТА КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 28-29 березня 2014 року Частина ІІ м. Дніпропетровськ УДК 330.34(477+0)(063) ББК 65.9(4Укр)+65.5я43 С 69 Соціально-економічні проблеми сучасності та концепція сталого розвитку в Україні та світі: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Дніпропетровськ, 28-29 березня 2014 р.). – У 3-х частинах....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ Збірник наукових праць Заснований 2000 р. Видається 2 рази на рік № 30 Київ 2012 УДК 330.341.08 (477) Відмітною особливістю наукових доробок авторів багатьох статей є висвітлення теоретичних засад стратегічного...»

«М І НІ СТ ЕРСТ В О ОХ ОРОНИ ЗД ОРОВ 'Я У К РА Ї НИ НА ЦІ ОНА Л Ь НА А К АД ЕМ І Я М ЕД ИЧ НИХ НА УК У К РА Ї НИ У країн ськи й ц ен тр н ау ков о ї мед и чн о ї ін фо рмац ії та п атен тно -ліц ен з ійн о ї ро б о ти М ОЗ У країн и Нау ко во ко о рд ин ац ійн е у п рав лінн я НА М Н У країн и РЕЄСТР з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2011 році Київ-2010 ВСТУП Реєстр конгресів, з'їздів, симпозіумів, науков о-практичних конференцій, які пров...»

«Міністерство транспорту та зв’язку України Київський університет економіки і технологій транспорту Кафедра телекомунікаційних технологій та автоматики Л. І. Тимченко, О. А. Герцій Основи наукових досліджень Конспект лекцій для студентів 5 курсу спеціальності 7.092507: «Автоматика та автоматизація на транспорті» заочної форми навчання Київ 2006 УДК 656.25 Тимченко Л. І., Герцій О. А. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій. – К.: КУЕТТ, 2006. – 43 с. У даному конспекті розроблено 8 лекцій,...»

«Консультативна програма IFC в Європі та Центральній Азії Стимулювання відновлюваної енергетики в Україні за допомогою «зеленого» тарифу Посібник для інвесторів У партнерстві з: Зміст цього посібника захищено авторським правом. Посібник «Стимулювання відновлюваної енергетики в Україні за допомогою «зеленого» тарифу» підготовлено консультативною програмою Міжнародної фінансової корпорації (IFC) «Стимулювання інвестицій в ресурсоефективність» та проектом IFC «Інвестиційний клімат в аграрному...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ В ЕКОНОМІЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЧАСТИНА ІІ Одеса УДК 33.02(063) ББК 65.05я43 П 7 Матеріали друкуються в авторській редакції. Редакція не завжди поділяє думку та погляди автора. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій....»

«Державна служба статистики України Головне управління статистики у Черкаській області Регіональний розвиток Черкаської області за 2013 рік Статистичний збірник Черкаси ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ За редакцією В.П.Приймак Відповідальні за випуск М.Г.Литвин, А.В.Бабич, Л.В.Януш У Статистичному збірнику “Регіональний розвиток Черкаської області” вміщено дані про соціально-економічне становище районів і міст обласного значення Черкаської області у 2013 році у порівнянні з...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДОВКІЛЛЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ТЕРНОПІЛЬ – 20 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДОВКІЛЛЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ за 2012 рік Статистичний збірник ТЕРНОПІЛЬ 2013 Державна служба статистики України Головне управління статистики у Тернопільській області Відповідальна за випуск Савчук В.І. У статистичному збірнику “Довкілля Тернопільщини за 2012 рік”...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра цивільного права і процесу АГРАРНЕ ПРАВО ПРОГРАМА навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань «Право» (0304) напряму підготовки «Правознавство» (6.030401) Київ – 2013 Розроблено та внесено: Національна академія внутрішніх справ Розробник програми: доцент кафедри цивільного права і процесу Полішко Н.Л. Обговорено та затверджено на засіданні кафедри цивільного...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Характерні риси правових систем азіатських країн: вплив на розвиток громадянського суспільства Горленко Віктор Вікторович, аспірант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова УДК 3.34.340 Громадянське суспільство є складною структурою, яка формується у державі відповідно до певних соціальних, економічних, національних та правових особливостей. Саме правові особливості є одним із основних вирішальних чинників у цьому процесі. Адже стан...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»