WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 72 |

«Вінниця Науково – методична серія Вінницького М ет о д и ч н и й п ос і б н и к ОІПОПП Видається з січня 2008 року Призначений для науково-педагогічних, Укладачі: методичних ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Вінниця

Науково – методична серія Вінницького

М ет о д и ч н и й п ос і б н и к

ОІПОПП

Видається з січня 2008 року

Призначений для науково-педагогічних, Укладачі:

методичних працівників, керівників закладів

Г.А. Іваниця, В.І. Ковальчук,

освіти області

Н.О. Спринчук

Засновники

Вінницький обласний інститут

післядипломної освіти педагогічних З М ІС Т працівників Головний редактор Розділ І ректор Дровозюк Степан Іванович – інституту, тел. (0432) 67-08НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ Редактори ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ…………… Томчук Михайло Іванович Проректор з наукової роботи (тел. 67-08-87) Іваниця Галина Афанасіївна - проректор з навчально-методичної роботи (тел 67-0 1-96) Розділ ІІ.

Редакційна колегія

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Завідувачі кафедрами, відділами, кабінетами, МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ викладачі, методисти Вінницького обласного РЕГІОНУ…………………………………1 інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

Відповідальний за випуск Розділ ІІІ.

Спринчук Наталя, завідувач видавничим

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО

відділом

ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ

ДИСЦИПЛІН У 2012\201 Наші координати НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ………………

21100. м. Вінниця, вул. Грушевського, тел. / факс: (0432) 67-08-8 е-mail: bil@mail.vinnica.ua http//www.edu.vn.ua/ipo НА ДОПОМОГУ МЕТОДИСТУ: НауковоДо нового методична серія. Випуск №25.

навчального року. Методичний посібник.

/Укладачі Г.А.Іваниця, В.І. Ковальчук, Н.О. Спринчук / – Вінниця.: ВОІПОПП, 2012 – с.

Видавничий відділ, © Вінницький ОІПОПП, 20 РОЗДІЛ І.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ 22.11.2011 № 1343 Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів На виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011 року № 504, з метою стимулювання підвищення якості освіти та здійснення моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів

НАКАЗУЮ:

Затвердити Критерії системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, що додаються.

Державній інспекції навчальних закладів (Гончаренко М.Ф.), Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.):

Продовжити експеримент щодо розроблення та запровадження автоматизованої інформаційної системи моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України «Рейтинг» на базі даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Щороку, починаючи з 2013 року, здійснювати моніторинг ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів за попередній календарний рік відповідно до затверджених Критеріїв.

Щороку до 1 березня, починаючи з 2014 року, результати рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів за попередній рік висвітлювати на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту України.

Забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

3.1. Сприяти розробленню та запровадженню автоматизованої інформаційної системи моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України «Рейтинг».

3.2. Щороку до 15 лютого, починаючи з 2014 року, забезпечувати внесення інформації загальноосвітніми навчальними закладами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти для подальшого оброблення в автоматизованій інформаційній системі моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України «Рейтинг».

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Б. М.

Жебровського.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

–  –  –

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту ____________ №_________ КРИТЕРІЇ системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів І. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення навчально-виховного процесу

1.1. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів приміщеннями, необхідними для виконання навчальних планів і програм.

1.2. Витрати коштів на розвиток матеріально-технічної бази.

1.3. Витрати на придбання навчального обладнання.

1.4. Частка коштів спеціального фонду в загальному фінансуванні навчального закладу.

1.5. Забезпечення навчальними кабінетами.

1.6. Комп’ютеризація навчально-виховного процесу.

ІІ. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу

2.1. Забезпечення учнів та педагогічних працівників навчальною літературою.

2.2. Забезпечення предметів інваріантної частини типових навчальних планів прикладними комп’ютерними програмами.

2.3. Фінансування інформаційного забезпечення.

2.4. Використання закладом мережі Інтернет.

ІІІ. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними працівниками

3.1. Забезпечення навчального закладу педагогічними працівниками.

3.2. Педагогічні працівники вищої та першої кваліфікаційних категорій.

3.3. Педагогічні працівники пенсійного віку.

3.4. Педагогічні працівники, які викладають предмети не за фахом.

3.5. Рівень стабільності складу педагогічних працівників.

3.6. Педагогічні працівники, які використовують засоби інформаційнокомунікаційних технологій в навчально-виховному процесі.

3.7. Педагогічні працівники, які мають педагогічне звання, науковий ступінь.

3.8. Педагогічні працівники, які нагороджені державними та галузевими нагородами.

3.9. Педагогічні працівники - призери державних та міжнародних конкурсів фахової майстерності.

ІV. Формування учнівського контингенту

4.1. Випускники 11-х класів, які не продовжують навчання і не працевлаштовані.

4.2. Охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають на території обслуговування загальноосвітнього навчального закладу.

4.3. Скоєння правопорушень учнями загальноосвітнього навчального закладу.

4.4. Навчання у другу зміну.

4.5. Учні, які не проживають на території обслуговування навчального закладу.

4.6. Учні школи ІІІ ступеня, які здобули базову загальну середню освіту в цьому самому закладі.

4.7. Відвідування учнями навчальних занять.

V. Науково-методична й дослідна робота

5.1. Розроблення педагогічними працівниками навчально-методичної літератури.

5.2. Науково-дослідна робота педагогічних працівників.

5.3. Розроблення педагогічними працівниками авторських навчальних програм.

5.4. Інноваційна діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

5.5. Забезпечення індивідуальних освітніх потреб учнів.

VІ. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

6.1. Забезпечення учнів гарячим харчуванням.

6.2. Оздоровлення учнів.

6.3. Заохочення педагогічних працівників та учнів.

6.4. Організація безкоштовного перевезення учнів та педагогічних працівників до місця навчання та в зворотному напрямку.

.5. Нещасні випадки під час навчально-виховного процесу.

6.6. Забезпечення педагогічних працівників житлом.

VІІ. Навчальні та творчі досягнення учнів

7.1. Навчальні досягнення учнів.

7.2. Учні, які нагороджені за успіхи в навчанні золотими та срібними медалями, похвальними листами та грамотами.

7.3. Охоплення учнів позашкільною освітою.

7.4. Учні, які стали призерами міжнародних та всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів-захистів робіт учнів - членів Малої академії наук та інших конкурсів з навчальних предметів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


7.5. Учні, які стали призерами районних та обласних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів-захистів робіт учнів-членів Малої академії наук.

7.6. Науково-дослідна робота учнів.

7.7. Творчі і спортивні досягнення учнів.

7.8. Охоплення учнів 10-11-х класів профільним навчанням.

7.9. Участь випускників 11-х класів у зовнішньому незалежному оцінюванні.

–  –  –

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Від 01.06.12 № 1/9Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій Інститути післядипломної педагогічної освіти Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2012/2013 навчальному році.

Просимо довести їх до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів.

Заступник Міністра Б.М. Жебровський

Додаток до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-39 Структура 2012/2013 навчального року.

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2012/2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр - з 14 січня по 24 (25 для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем) травня.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1класах (27-30 травня), навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах (2 травня – 7 червня) і державної підсумкової атестації випускників початкової (13-21 травня), основної (28 травня – 11 червня) і старшої (27-31 травня) школи.

Вручення документів про освіту рекомендуємо провести для випускників 9-х класів 11-12 червня, 11-х класів – 1-2 червня.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 29 жовтня по 4 листопада, зимові з 29 грудня по 13 січня, весняні з 25 по 31 березня.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул; навчальну практику та навчальні екскурсії за рішенням закладу можна провести в інші терміни, або впродовж навчального року.

Економіка Метою економічної освіти в системі загальної середньої освіти є така підготовка учнів, яка забезпечить їм достатній рівень життєвої компетентності у сфері економічних відносин на рівні держави, родини та окремої людини.

Зміст шкільного курсу економіки побудовано таким чином, щоб він зміг реалізувати мету і завдання курсу, сформувати базові знання з основ економічної науки, познайомити з основними тенденціями розвитку економіки (науки і господарства) на сучасному етапі отримати спеціалізацію з обраного профілю.

На сьогодні вивчення економіки в школі має забезпечувати:

- розвиток економічної культури, економічного мислення учнів спрямований на критичний аналіз процесів і результативність діяльності;

- формування умінь самостійно набувати, засвоювати і застосовувати економічні знання, спостерігати і пояснювати сучасні економічні явища;

- розширення уявлень про професійну діяльність у сфері економіки, отримання і закріплення навичок обраного профілю;

- забезпечення рівня економічної підготовки, що дозволить старшокласникам продовжити навчання на економічних факультетах у вищих навчальних закладах.

У старшій школі економіка як базова дисципліна з наступного, 2012/2013 навчального року викладається в 11-класах всіх профілів, окрім економічного. (одна година на тиждень). У 2012/2013 навчальному році економіка викладається на профільному рівні у класах економічного профілю. Навчання здійснюється з використанням програм, які знайомі вчителям:

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка. 11 класи.

Рівень стандарту, академічний рівень. – К., 20 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка. 10клас. Профільний рівень. К., 2010.

Програми для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Програми спецкурсів і факультативів. 10-11кл. (видавництво Камянець-Подільський: Абетка-Нова, 2003,2006.) Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (курси за вибором) Частина І. 10-11 класи (для 11 класу), ( видавництво.

Аксіома, 2008).

Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (курси за вибором). Частина ІІ., ( видавництво. Аксіома, 2008).

Економіка. Програми курсів за вибором та факультативів. – К., 20 Основи споживчих знань. (Гільберг Т. Г., Капіруліна С. Л., Довгань А. І. та ін.). ЄС і ПРООН, 2008.

Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу. Вчитель має право довільно визначати кількість годин на вивчення тем, але без вилучення одних на користь інших. Обласні, районні та міські методичні кабінети (центри) не уповноважені регламентувати розподіл вчителем навчальних годин у межах тем.

Вивчення економіки у 2012-2013 навчальному році для загальноосвітніх навчальних закладів рівня стандарту й академічного рівня, як і в попередньому навчальному році має такі особливості:

навчальна дисципліна викладається у 11 класах, а її програма розрахована на 35 годин, що охоплюють години вивчення матеріалу на уроках, включно з тими, які призначені для виконання практичних робіт, та резервний час;

програмою передбачено чотири розділи – «1. Основи економічного життя суспільства», «2. Ринкова економіка», «3. Національна економіка як ціле», «4. Світова економіка» – які охоплюють десять тем.

Для вивчення навчальної дисципліни економіка рекомендовано підручники-переможці Всеукраїнського конкурсу підручників для 11-их класів:Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 72 |
 
Похожие работы:

«УДК 332.143:517.5:711.432 О.В. Кушнірецька Інформаційно-маркетингова функція міста-метрополії: підходи до означення та оцінки Проаналізовано основні тенденції метрополізаційних процесів, окреслено зміст та основні аналітичні блоки оцінки інформаційно-маркетингової функції міста-метрополії, встановлено основні характеристики метрополізації м. Львова в контексті інформаційно-маркетингової функції. Ключові слова: інформаційні потоки, місто, метрополія, метрополійна функція, простір. Постановка...»

«УДК 336.532.1+ 332.053.22 Горовий Дмитро Анатолійович, к.е.н., доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ФОРМУВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Анотація. Горовий Дмитро Анатолійович. Порівняльний аналіз витрат на формування нематеріальних активів на підприємствах України та Великобританії. В статті визначені обсяги НМА підприємств України, проведено порівняння витрат та визначені прогнозні обсяги і...»

«АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ В.О.Радкевич, А.М.Михайличенко, В.М.Аніщенко МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ Харків Компанія СМІТ УДК 377.35 Рецензенти: І.М.Стариков, д-р пед.наук, професор, головний наук. співробітник лабораторії «Професійне навчання на виробнициві» Інституту ПТО АПН України ; Н.О.Величко, канд. пед. наук, ст. наук. співробітник лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр...»

«ПРОГРАМА ООН З НАВКОЛИШНЬОГО ЗАЯВКА ПРОГРАМА ІІ МІЖНАРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (ЮНЕП) ЕКОЛОГІЧНОГО ФОРУМУ на участь у ІІ міжнародному екологічному ДЕРЖАВНА ВИЩА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА 25 вересня 2014 року форумі «Зелена економіка. Зелені інвестиції. ШКОЛА 08.00-10.00 реєстрація учасників Зелений туризм» ІМ. КС. БРОНІСЛАВА МАРКЕВИЧА В 10.00-12.45 відкриття форуму, пленарне ЯРОСЛАВІ Прізвище, ім’я, по-батькові _ робота конференції «Стратегія засідання, МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ _ «зеленого»...»

«Формування ринкової економіки. 2012. № 27 9. Резолюція Всеукраїнських зборів представників місцевого самоврядування // Голос України. — 2005. — 11 травня.10. Регіональний менеджмент: Навч. посібник / М.А. Коваленко, Н.А. Кругла, Л.М. Радванська, Г.М. Швороб — Херсон: Олді плюс, 2006. — 304 с.11. Регіональна економіка: Тексти лекцій / О.В. Ольшанська, М.І. Фащевський, І.В. Білоконь та ін.; За заг. ред. М.І. Фащевського, О.В. Ольшанської. — К.: КНЕУ, 2009. — 328 с. 12. Соціально-економічні...»

«ФЕОДОСІЙСЬКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ ФЕОДОСІЙСЬКА МІСЬКА РАДА МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ПРИ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ, М. МОСКВА АКТУАЛЬНІ СКЛАДОВІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В...»

«УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ УДК 379.85 Н.В. Шандова, к.е.н., доц. (Херсонський національний технічний університет), А.В. Железняков, к.т.н., доц. (Донецький інститут туристичного бізнесу) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ СФЕРИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У статті розглянуто питання формування системи ефективного управління підприємством сфери туристичних послуг, запропоновано поетапну процедуру обрання методів управління підприємством. Ключові слова: туризм,...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра менеджменту РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи Для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” заочної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 338:91(073) Р31 Рекомендовано до видання методичною радою обліково-фінансового факультету Державного вищого навчального закладу...»

«РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на II семестр 2013-2014 н.р. Група К-1 К-2 К-3 К-4 День Пара -а.406 Харчові товари доц.Лукашов а.317 Маркетингові комунікації ст.в.Судин КБ Світова література доц.Левицька О. Понеділок а.309 Економічна теорія доц.Харечко а.406 Харчові товари доц.Лукашов а.321 Маркетингові комунікації ст.в.Судин КБ Світова література ст.в.Коляно а.309 Економічна теорія доц.Харечко а.310 Біблі ографознавство доц.Танчин КБ Суспільно-політ. а та економічна книга доц.Зубко а.406 Оцінювання...»

«Інформація про стан економічного і соціального розвитку Кіровоградської області у рамках виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки за січень-серпень 2013 року 1. Підвищення конкурентоспроможності економіки та покрашення інвестиційного клімату 1.2. Детінізація економіки З метою детінізації економіки в області вживаються заходи щодо: підвищення рівня заробітної плати, у тому числі шляхом легалізації відносин у сфері зайнятості населення та оплати праці;...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»