WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Реалізація НШСУ заходів у рамках міжнародних проектів. У 2013 році партнерами НШСУ були 18 міжнародних проектів та організацій. Було організовано та проведено наступні спільні заходи. З ...»

Реалізація НШСУ заходів у рамках міжнародних проектів.

У 2013 році партнерами НШСУ були 18 міжнародних проектів та

організацій. Було організовано та проведено наступні спільні заходи.

З Проектом USAID “Справедливе правосуддя”:

проведено міжнародну науково-практичну конференцію “Стандарти

підготовки суддів: міжнародний досвід, завдання для України” з нагоди

3-ї річниці заснування НШСУ;

у співпраці НШСУ, ДСАУ та Мічиганського університету реалізовано пілотну навчальну програму з питань судового адміністрування; 2 представники НШСУ, як члени Експертної ради, взяли участь в 11 засіданнях та круглому столі з нагоди завершення курсу;

для розвитку спроможності НШСУ з впровадження програм дистанційного навчання проведено круглий стіл із методології дистанційного навчання і семінар для суддів-викладачів НШСУ з розробки програм дистанційного навчання;

співробітниками та суддями-викладачами НШСУ прорецензовано розроблені проектом 6 навчальних програм та методичних посібників для суддів та спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді (верховенство права, суддівська етика, написання судових рішень), книги-посібника “Бути суддею”, а також надані рекомендації щодо їх доопрацювання;

у співпраці НШСУ, проекту USAID та проекту “Освіта суддів – для економічного розвитку” проведено семінар “Посилення лідерства та управлінські навички”, експертом проекту проведено навчання та надано консультації членам робочої групи НШСУ з розробки стратегічного плану;

із залученням проекту РЄ “Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні”, Програми реформування системи кримінального судочинства (OPDAT) Департаменту юстиції проведено 2 тренінги для суддіввикладачів РВ НШСУ щодо застосування КПК.

Спільно з Українсько-канадським проектом “Освіта суддів – для економічного розвитку” за підтримки Уряду Канади у співпраці з Національним суддівським інститутом (НСІ) Канади проведено роботу за наступними напрямками:

проведено 9 методологічних семінарів для суддів-викладачів та співробітників НШСУ – членів опорних груп, які розробляють навчальні курси з розгляду земельних спорів, особливостей розгляду земельних спорів в адміністративних судах, методології тлумачення нормативноправових актів, управління залою судових засідань;

на базі Львівського РВ НШСУ проведено апробацію розробленого курсу з розгляду земельних спорів;

проведено круглий стіл “Потреби навчання суддів у сфері забезпечення рівних можливостей чоловіків і жінок”;

для інституційної розбудови НШСУ проведено 2 семінари для керівного складу НШСУ з набуття управлінських навичок, розробки стратегічного плану та плану реалізації стратегічних завдань на 2014 рік, а також семінар із залученням членів Координаційного суддівського центру для формування програми 2-тижневого навчання для суддів 1-2 року призначення;

у співпраці з експертом проекту на сервері НШСУ розгорнуто платформу MOODLE для розміщення та функціонування дистанційних навчальних курсів;

підписано Протокол про взаєморозуміння між Національним суддівським інститутом та Національною школою суддів України та Вищою кваліфікаційною комісією суддів України щодо реалізації проекту “Освіта суддів – для економічного розвитку”;

взято участь у 2 засіданнях Керівного комітету проекту, на яких представлено доповіді про хід реалізації проекту і плани роботи.

З Проектом “Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні” за підтримки Уряду Канади:

підписано Угоду щодо реалізації проекту;

взято участь у координаційній нараді із запровадження нових методик і підходів у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх;

взято участь у робочої групі з розробки Методичних рекомендацій для суддів щодо здійснення кримінального провадження стосовно неповнолітніх;

проведено 1-денне навчання для суддів загальних судів, які розглядають справи щодо неповнолітніх.

У співпраці з Проектом РЄ “Підтримка реформи кримінальної юстиції”:

проведено Міжнародну науково-практичну конференцію “Кримінальний процесуальний кодекс України: практика застосування та перспективи розвитку”, співорганізаторами якої були Адміністрація Президента України, ВСУ, НШСУ і проект РЄ;

проведено семінар для змішаної групи слухачів (судді, адвокати, прокурори, слідчі, представники пенітенціарної служби) з питань практичного застосування положень КПК України;

проведено 3 семінари з питань реалізації принципу змагальності в межах кримінального провадження;

проведено 2 семінари для викладачів регіональних відділень НШСУ щодо застосування КПК, організовані спільно з проектом USAID “Справедливе правосуддя” та Департаментом юстиції Посольства США в Україні;

проведено 7 семінарів для слідчих суддів.

З Проектом РЄ “Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні”:

підписано спільний план діяльності з реалізації проекту;

взято участь у засіданнях 3 робочих груп, Керівного комітету проекту та роботі 2 круглих столів.

З Програмою РЄ “Посилення професійної підготовки щодо ЄКПЛ – Європейська програма освіти в галузі прав людини для юристів” (HELP

II):

взято участь 3-ма представниками НШСУ в мережевій конференції в рамках програми з розробки проекту “дорожньої карти” для Програми HELP на 2014 р. (Франція);

співробітник НШСУ, яка є координатором Програми HELP в Україні, щомісячно оновляла інформацію на веб-сторінці Програми, присвячену Україні.

Проектом РЄ/ЄС “Поглиблення судових реформ у державах Східного Партнерства” залучено співробітників НШСУ до участі у круглому столі для обговорення звіту з питань ефективності систем забезпечення правосуддя, підготовленого експертами Ради Європи.

З Проектом ЄС-Твінінг “Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні” спільно з ВАСУ та Координатором проектів ОБСЄ в Україні:

проведено 3 семінари для суддів-викладачів із методики викладання;

14 семінарів із питань застосування Конвенції з прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини.

З Проектом ПРООН “Зміцнення національної спроможності для ефективної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні” проведено 2 семінари для суддів щодо питань дотримання прав людини при розгляді справ у суді стосовно ВІЛ-інфікованих осіб.

З Проектом ПРООН “Демократизація, права людини та розвиток громадянського суспільства в Україні” проведено семінар для суддів та викладачів НШСУ щодо розгляду справ, пов’язаних із насильством у сім’ї.

З Проектом ОБСЄ “Зміцнення спроможності суддів адміністративних судів щодо написання судових рішень” проведено 4 семінари з написання судових рішень для суддів окружних адміністративних судів, призначених на посаду судді вперше.

З Проектом ОБСЄ “Сприяння здійсненню реформи кримінального правосуддя в Україні” у співпраці з ВСУ проведено 3 семінари щодо кримінального провадження на підставі угод та інших актуальних питань застосування КПК України.

З Міжнародною програмою підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування (ІСІТАР) Департаменту юстиції США Посольства США в Україні організовано конференцію для суддів, представників слідчого апарату, прокуратури, адвокатури щодо ДНК та електронних доказів у кримінальному процесі.

З Програмою розвитку комерційного права при Міністерстві торгівлі США(CLDP) у співпраці з Вищим господарським судом України проведено 2 семінари для суддів господарських судів щодо розгляду справ про банкрутство та порушення прав інтелектуальної власності.

З Європейським центром з прав ромів проведено тренінг для суддів з питань протидії різним формам дискримінації.

З Регіональним представництвом Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (УВКБ ООН) проведено 2 методологічних семінари для суддів-викладачів та розпочато розробку навчальної програми із захисту прав біженців.

З Міжнародною організацією з міграції:

проведено 3 семінари для суддів щодо виявлення і забезпечення захисту потерпілих та свідків від торгівлі людьми в Україні;

здійснюється рецензування посібника для суддів із питань розгляду справ про торгівлю людьми з метою трудової експлуатації.

У процесі планування спільних заходів НШСУ формулює свої потреби та пропозиції, які включаються у плани реалізації проектів. Такі навчальні заходи (для суддів, працівників апаратів судів, викладачів) також включаються до Графіка підготовки НШСУ. 
Похожие работы:

«ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЛОЗОП ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 657.635 (043,3) РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Житомир – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі бухгалтерського обліку Житомирського державного технологічного університету Міністерства освіти і...»

«МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Міністерство фінансів України Програма Розвитку ООН в Україні ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України Україна: Науково-дослідний економічний інститут перспективи розвитку Інститут економічних досліджень та політичних консультацій Національний інститут стратегічних досліджень Інститут еволюційної економіки КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ Представництво Міжнародного Валютного Фонду в Україні Міжнародний центр перспективних досліджень CASE Україна...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (48)-2012 У статті розглядаються концепти «мовна особистість», «вторинна мовна особистість», «картина світу». Особлива увага приділяється їх ціннісному осмисленню. Зроблена спроба з'єднати ці поняття логічним взаємозв'язком, що знайшло віддзеркалення в представленій теоретичній моделі формування картини світу вторинної мовної особистості іноземного студента. Ключові слова:мовна особистість, вторинна мовна особистість, картина світу. The...»

«Навчально-аналітичний огляд № 11 3 -11 квітня 2012 року. Зміст 1. Редакційна стаття..2 2. Макроекономічний огляд Економічний стан Іспанії..3 Класична формула розрахунку ВВП.6 3. Фундаментальний аналіз Бразилія один із світових лідерів у виробництві кукурудзи.10 Звіт International Grains Council..13 Щотижневий звіт «Crop Progress»..17 4. Біржова справа Ціноутворення опціону..19 5. Технічний аналіз Комп’ютерні індикатори можуть стати у нагоді Комп’ютерний індикатор Moving Average Convergence...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра теоретичної і прикладної економіки ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять і самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 331.101.26 (073) Е45 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального закладу...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник матеріалів УДК 504.062 М. А. Хвесик, д. е. н., проф.; Н. А. Степанюк ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Проведено оцінку динаміки інвестицій на охорону навколишнього середовища, витрат підприємств на капітальний ремонт основних виробничих фондів природоохоронного призначення та розподіл поточних витрат підприємств на основні природоохоронні заходи....»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра цивільного права та процесу ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для студентів юридичного факультету Львів 2012 Коссак В.М., Цікало В.І., Юркевич Ю.М. Правовий захист економічної конкуренції. Програма спецкурсу та методичні рекомендації для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (СХЕМИ ТА ПРИКЛАДИ) Харків, ХНЕУ, 2007 ББК 72.4 Т 38 Затверджено на засіданні вченої ради Харківського національного економічного університету (протокол № від. 2007р.) Рецензенти: Калінеску Т.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри оподаткування Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля Перерва П.Г. – д.е.н., проф., декан економічного факультету...»

«Інститут Політичної Освіти Фонд Конрада Аденауера ЩО МАЄ ЗНАТИ ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ Книга IV Київ 2008 УДК 352/354 ББК 67.401 C 83 Редакція авторська Над виданням працювали: Олександр Круківський Андрій Странніков Любомир Грицак Олександр Солонтай Відповідальний за випуск: Віктор Галич Що має знати депутат місцевої ради. Книга 4. Комунальна власність. Житлово комунальне господарство. К.: ІПО, 2008. 102 с. Книга призначена для депутатів місцевих рад. Це видання є четвертим з серії Що має знати...»

«Державна політика протидії тероризму: пріоритети та шляхи реалізації ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ «КРУГЛОГО СТОЛУ» 24 лютого 2011 року УДК 323.28:351.74 Д 36 За повного або часткового використання матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Електронна версія: http//www.niss.gov.ua Державна політика протидії тероризму: пріоритети та шляхи Д 36 реалізації : збірник матеріалів «круглого столу» / за ред. М. Г. Гуцало. – К. : НІСД, 2011. – 120 с. ISBN 978-966-554-129-5 Розглянуто актуальні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»