WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 368.02 (097 267 1453) О.С. СЛАВІНА., канд. економ. наук, доц., Криворізький державний педагогічний університет СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ШАНСИ ДОБРОВІЛЬНОГО ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ ТА ...»

УДК 368.02 (097 267 1453)

О.С. СЛАВІНА., канд. економ. наук, доц., Криворізький державний педагогічний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ШАНСИ

ДОБРОВІЛЬНОГО ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ ТА ЇХНЯ ТИПОЛОГІЗАЦІЯ

У статті пропонується типологізація та всебічний аналіз шансів, які потенційно можуть отримати всі учасники

страхового процесу від запровадження добровільного особистого страхування (ДОС) в якості мотивуючого засобу

працюючих на вітчизняних підприємствах.

Ключові слова: добровільне особисте страхування, соціально-економічні шанси, мотивація праці, захист працюючих.

Вступ. В умовах інтеґрації України до Євросоюзу постає нагальна необхідність вирішення важливих соціальних проблем, зокрема у виробничій сфері - такі вимоги висуває Європейське співтовариство до своїх потенційних членів, від яких очікує не тільки дотримання регламентованих норм, але й формування в своїх громадян європейського мислення, способу життя тощо.

У цьому зв’язку перед сучасною вітчизняною наукою та системою державного управління стоть завдання створити нову соціально спрямовану модель сфери виробництва з передбаченням конкретних заходів стосовно підвищення мотивації праці, забезпечення належного рівня її охорони, підтримки здоров'я працюючих та гарантування їм ефективного соціального захисту.

Постановка задачі. Одним із завдань, які обумовлюються новою реальністю перспективного соціально-економічного розвитку, є запровадження в управлінську практику промислових підприємств добровільного особистого страхування (ДОС) персоналу. Зазначимо, що ДОС складається з накопичувальних та ризикових видів страхування [дет. див. 1] і є такою формою особистого страхування, яка заснована на добровільній згоді особи на страховий захист своїх життєвих інтересів. Страхувальником може виступати як власне особа, яка бажає застрахувати особистісні інтереси, так і третя особа, зацікавлена у цьому, наприклад - роботодавець. Саме тому ДОС включає працівників і управлінців у процес задоволення їхніх потреб щодо самозбереження та особистої безпеки. Тобто мова йде про створення сприятливих умов для соціальноекономічної упевненості працюючих, формування і свідомого закріплення у них відчуття особистої значущості і це відкриває нові можливості для досягнення консенсусу в дихотомії працюючий-роботодавець.

Доцільність запровадження ДОС на промислових підприємствах розглядали такі відомі науковці-економісти, як О. Зальотов, Д. Базилевич, О. Шихов, В. Шевченко, В. Фурман та ін.

Проте висвітлення, типологізація та аналіз шансів ДОС як одного з новітніх засобів мотивації праці на сучасних підприємствах потребує більш детального вивчення та глибшого аналізу, що власне і є метою даної статті, адже у соціально-економічних аспектах ефективність ДОС визначається саме шансами, які воно відкриває для всіх учасників процесу страхування.

Результати. Слово «шанс» походить від французького (сhanson, первісне значення - рід гри в кості)і означає ймовірність, можливість успіху або здійснення будь-чого.

Шанси від запровадження ДОС розглядаються як потенційні можливості, що відкриваються перед усіма учасниками страхової угоди: застрахованими, підприємством-роботодавцем, комерційним банком, страховою компанією, державою тощо). Для визначення шансів ДОС варто дослідити взаємодію названих страхових учасників - з цією метою візьмемо за основу схему В. Козика та А. Панченка, яку було ними розроблено для корпоративного життєвого та пенсійного страхування [2], модернізуємо її та застосуємо до всіх видів ДОС (рис. 1).

Зі схеми видно, що взаємодія страхових учас

–  –  –

Запровадження ДОС на підприємствах відкриває перед працюючими безліч шансів - здійснений аналіз наукових джерел дозволяє виокремити основні з них.

Добровільне медичне страхування пропонує застрахованим такі шанси:

варіантність обрання при лікуванні як лікарів, так і медичних установ;

перебування в поліпшених стаціонарних, санаторних та/або профілакторних умовах;

отримання профілактичних спортивно-оздоровчих послуг;

можливість обрання застрахованим вибору виду допомоги: медичної, профілактичної, лікувально-діагностичної, реабілітаційної; з використанням методів традиційної та нетрадиційної медицини;

подовження тривалості післялікарняного патронажу та догляду за пацієнтом у домашніх умовах;

розвиток системи сімейного лікаря;

участь у цільовому фінансуванні технічного переозброєння й нового будівництва лікувально-профілактичних установ, підприємств з виробництва медичного устаткування та ліків з правом першочергового отримання послуг або продукції (протезів, ліків, діагностик та ін.) таких підприємств.

Більш платоспроможні підприємства мають шанс застрахувати свій персонал або окремих працівників за VIP-програмами з додатковими, за домовленістю, послугами (наприклад: масажними курсами, стоматологічним обслуговуванням, відвідуванням басейну, акушерською допомогою та іншими формами якісного спеціалізованого медичного обслуговування).

Такий різновид ДОС як добровільне страхування здоров’я дає шанс застрахованому оплатити лікування, зберігаючи структуру та розмір сімейних витрат, що в умовах зростання ризиків онкологічних, серцевих, шлунково-кишечних та інших захворювань при існуючій екологічній ситуації набуває все більшої актуальності для працюючих, адже ймовірність захворювання підвищується, а страхової виплати майже вистачає для покриття витрат на необхідні для лікування медикаменти.

Добровільне страхування медичних витрат пропонує застрахованому шанс захисту своїх соціально-економічних інтересів під час подорожі. Якщо в цей період страхувальника спіткають різного роду неприємності (втрата багажу, поламка автомобіля, хвороба, нещасний випадок та ін.), то страховик не тільки оплатить витрати, але й надасть потрібну допомогу, наприклад, пов’язану із транспортуванням, придбанням ліків тощо. Однак всі ці моменти повинні бути обов’язково застережені в укладеній угоді. Вважаємо, що цей вид страхування становитиме інтерес для відряджених осіб та тих, хто їде у відпустку.

Добровільне страхування від нещасних випадків - найдешевший, найзрозуміліший та найдоступніший вид страхування. Актуальний для робітників, працюючих у небезпечних умовах, тому що надає шанс отримати грошову компенсацію в разі будь-якого випадкового ушкодження здоров’я, тобто настання нещасного випадку.

Пенсійне страхування з досягненням пенсійного віку застрахованою особою відкриває перед нею шанс витрачати таку кількість грошей, яку вона вважає «нормальним рівнем». При цьому страхувальник сам пропонує самостійно обрати умови їх отримування: розмір платежу, його періодичність, форму, валюту та ін.

Лайфове страхування пропонує особі шанс накопичити гроші для певної події і водночас забезпечити собі та/або родині належний матеріальний рівень в разі настання непередбачуваної події, що підтримає їхній рівень життєвого відтворення протягом деякого часу.

Розглянемо шанси підприємств-страхувальників.

Перший шанс. Підприємство-страхувальник, що бере участь у додатковому пенсійному забезпеченні, отримує податкові пільги.

Другий шанс. При страхуванні життя підприємство-страхувальник матиме можливість використовувати сплачені страхові платежі для інвестування у виробництво.

Третій шанс. Підприємство-страхувальник отримує можливість задовольнити свої виробничі потреби у відтворенні трудового потенціалу, а саме: підтримати здатність персоналу до праці, знизити плинність робочої сили, задовольняючи соціально-економічні інтереси працюючих, підвищити привабливість свого підприємства для залучення нових працівників.

Четвертий шанс. Підприємство-страхувальник отримує можливість обирати страхові продукти, комбінувати їх, а також вносити власні пропозиції до пунктів договору, щоб оптимізувати моделі мотивації, які формуються у процесі функціонування ДОС.

Шанси, які отримують страхові компанії від страхової діяльності.

Вісник КТУ, вип. 27, 2011 269 Перший шанс. Основний шанс, який надає страховику розвиток корпоративного страхування, є збільшення страхового резерву, що підвищує прибутковість і конкурентоспроможність компанії.

Другий шанс. Із збільшенням обсягів залучених грошових ресурсів компанії отримують можливість збільшити дохідність інвестиційних проектів, а оскільки внески за договорами страхування життя не підлягають оподаткуванню), це може підвищити роль страхової компанії у спонсорстві соціокультурної сфери суспільства.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Шанс отримати довгострокові дешеві ресурси має і комерційний банк (за умов його участі у страхуванні працівників підприємства), адже угода між страховою компанією і підприємством про довгострокове страхування життя передбачає накопичення страхових внесків на рахунках страховика.

І нарешті, шанс для всіх учасників страхового процесу полягає у тому, що у випадку, коли взаємодія відбувається між учасниками фінансово-промислової групи (ФПГ), до якої входять підприємство, страхова компанія і банк як частини одного цілого, фінансові потоки весь час перебувають в обігу в межах цього кола.

Держава має реальний шанс підвищити доходну частину бюджету і завдяки цьому збільшити витрати на покращання соціальної політики та удосконалення соціальної сфери життєдіяльності населення. Зростання макроекономічних показників позначаться і на зростанні добробуту населення, збільшенні соціальних виплат із суспільних фондів споживання.

Збільшується також доля фінансових потоків у небанківській комерційній сфері, що позначається на обсягах ВВП і зумовлює економічне зростання країни та підвищення індексу людського розвитку (ІЛР).

Висновки. Отже, використання системи ДОС відкриває широкий діапазон соціальноекономічних шансів для всіх суб’єктів страхового процесу, і зокрема для держави. Розуміння цих шансів дасть змогу керівництву промислових підприємств створити модель мотивації праці на основі задоволення потреб людини у самозбереженні і безпеці. Однак найголовнішою умовою при впровадженні ДОС як засобу мотивації є така, що керівники кожного підприємства повинні розробити власну модель мотивації своїх працівників, враховуючи при цьому важливість і значимість існуючих видів страхування для кожного окремого співробітника.

Так, для працівників з ризиковими умовами праці пріоритетними можуть бути страхування від нещасного випадку, медичне страхування, страхування здоров'я на випадок хвороби. Для мотивації управлінського персоналу та найбільш цінних працівників, разом із медичним, доцільно впроваджувати програми пенсійного або життєвого страхування. Ефективним може бути і комплексне страхування, наприклад, страхування працівників за різними видами особистого страхування. Додатковою мотивацією співробітників може стати страхування членів їхніх родин.

Потрібно наголосити, що впровадження ДОС як додаткового методу мотивації праці набуде результативності лише тоді, коли його сутність та цілі будуть повністю зрозумілі кожному працівникові, а умови страхових договорів внесені до колективних трудових угод. Такий підхід сприятиме формуванню та закріпленню в свідомості працівників соціально-економічної впевненості, відчуття власної соціальної значущості для підприємства-роботодавця. Це положення підтверджується результатами соціологічного опитування гірників Криворізького регіону. Так, більше ніж половини опитаних визнали, «якщо життя та здоров'я людини застраховані, вона впевнена у завтрашньому дні».

Список літератури

1. Cлавіна О. Добровільне особисте страхування: соціально-економічні ризики та шанси: Дис. канд. екон. наук:

08.00.07 / Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - К., 2008. - 198 с.

2. Козик В. Страхові компанії у схемах недержавного пенсійного забезпечення / В.В. Козик, А.В. Панченко // Регіональна економіка, 2006. - № 4. - С. 193-198.

3. Фурман В. Страхування - найкращий варіант захисту інтересів підприємства та громадян // Обрій ПІБ, 2004.

- № 2. - C. 10-11.

4. Залетов А. Страхование в Украине / Под ред. О.А. Слюсаренко. – К.: Международная агенция «BeeZone», 2002. - 452 с.

Рукопис подано до редакції 23.03.11

–  –  – 
Похожие работы:

«Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Бізнес -адміністрування: стан і тенденції розвитку», Луцький НТУ,2013р. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Луцький національний технічний університет (Україна) Економічний університету Вроцлаві (Польща) Вітебський державний технологічний університет (Білорусь) Вища школа СхідноВестфалія Ліппе(Німеччина) Вища школа логістики, м. Преров (Чехія) Вища школа менеджменту, м. Барселона (Іспанія) Інститут...»

«МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ УДК 321: 346.232 Д.І. Хижняк, аспирант Одесский государственный экономический университет ул. Преображенская, 8, г. Одесса, Украина, 65026 РОЗВИТОК ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РЕГІОНІ Розглядаються економіко-організаційні засади місцевого самоврядування на регіональному рівні. Аналізуються програмно-цільові установки соціально-економічного розвитку територій, нові напрями і проблеми їх розвитку. Ключові слова: місцеве самоврядування, регіон,...»

«ТЕМАТИКА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ Ірина Батюк – провідний спеціаліст, Західний науковий центр НАН і МОН України Львів, Підсумкова конференція, 7 грудня 2009 року Проект співфінансується в рамках програми Польської закордонної допомоги Міністерства закордонних справ Республіки Польща у 2009 році. Для України переваги енергозбереження набувають особливого значення у зв’язку з низкою додаткових факторів: Україна є енергодефіцитною країною яка...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство., 2007. Вип. 2. С. 140 – 148 Ser. Bibliology., 2007. No 2. P. 140 –148 УДК 021.9 (477.83-25) ФАНДРЕЙЗИНҐ – ПОНЯТТЯ ПОЗАБЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ У БІБЛІОТЕКАХ ЛЬВОВА Любов КОМАРИНСЬКА Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна, тел. (032) 239-43-78 Досліджено вплив фандрейзинґу (позабюджетного фінансування) на розвиток бібліотеки як суб’єкта господарювання. Особливу увагу...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ББК 67.404.2 Ш 95 Рецензенти: Б. А. Басс, канд. юрид. наук, доц. (Київська державна академія водного транспорту) Р. А. Калюжний, д-р юрид. наук, проф. (НАВСУ) Ю. І. Крегул, канд. юрид. наук, доц. (Торговельний економічний університет) Редакційна колегія юридичного факультету Голова редакційної колегії В. Ф. Опришко, д-р юрид. наук, проф....»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В НЕСТАБІЛЬНОСТІ» м. Одеса, 15-16 квітня 2011 р. Частина ІІ Одеса Реформування фінансової системи та стимулювання економічного зростання в нестабільності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 15-16 квітня 2011 р.). – Одеса: у 2-х частинах, ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2011. – Ч.ІІ. – 108 с. У збірнику містяться...»

«Серія «Портрети вчених Київсьоо національноо еономічноо ніверситет імені Вадима Гетьмана»ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА СУТОРМІНА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» БІБЛІОТЕКА УДК 016 ББК 91.9:65.26 С 90 Вступна стаття В. М. Федосов, д-р екон. наук, проф. Науковий редактор Т. В. Куриленко, канд. екон. наук Серія «Портрети вчених Київського національного економічного університету...»

«Про затвердження Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 4 грудня 2006 року N 730/770 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2007 р. за N 313/13580 Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) На виконання Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року,...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра економіко-правових дисциплін НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Ринкова економіка Для напряму «Правознавство»Автори: Грущенко О.А., доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент. Затверджено на засіданні кафедри протокол № 2 « 5 » вересня 2013 року КИЇВ 2013 ЗМІСТ 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики. 2. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою...»

«ISSN 1993-8322. ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (26), 2012. 112 УДК 338.242.4:331.522 Іванов Ю. Б., Чумакова О. О. ОЦІНКА ІНФЛЯЦІЙНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ Проблема інфляції займає важливе місце в економічній науці, оскільки її показники мають вагоме значення в оцінці соціально-економічного розвитку кожної країни і всесвітнього господарства в цілому. Найбільш істотним негативним явищем в економіці України на етапі її ринкового реформування виявилася інфляція. На відміну...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»