WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Інформаційний посібник Рекомендовано науково-методичною радою Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення ...»

-- [ Страница 1 ] --

Донецька обласна державна адміністрація

Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Відокремлений підрозділ «Донецький технікум Луганського

національного аграрного університету»

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Інформаційний посібник

Рекомендовано науково-методичною радою Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (протокол № 1 від 22.03.2012) як інформаційний посібник для слухачів Центру Донецьк, 2012

40.7.я7 І 66 Друкується за рішенням науково-методичної ради Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (протокол № 1 від 22.03.2012 )

Укладачі:

Мала Раїса Іванівна, завідувач технологічного відділення ВП «Донецький технікум Луганського національного аграрного університету», викладач вищої кваліфікаційної категорії, магістр Миронова Вікторія Володимирівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії ВП «Донецький технікум Луганського національного аграрного університету», магістр економічних дисциплін Єремєєва Наталія Вікторівна, методист навчально-методичного відділу Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Рецензент:

Джулай В.І., заступник начальника головного управління агропромислового розвитку Донецької облдержадміністрації Інноваційний розвиток агропромислового комплексу України:

інформаційний посібник / [уклад. Р.І.Мала, В.В. Миронова, Н.В.Єремєєва]; Донецька обласна державна адміністрація, Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Відокремлений підрозділ «Донецький технікум Луганського національного аграрного університету»

– Донецьк: [Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій], 2012. – 65 с.

Інформаційний посібник призначений для працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, сільських та селищних голів, депутатів місцевих рад, які навчаються за професійною програмою підвищення кваліфікації (модуль «Ринкові відносини і маркетинг сільськогосподарської продукції») з метою підвищення теоретичного рівня знань з агропромислового розвитку та формування навичок організації роботи відповідно до агропромислової політики держави та регіону.

–  –  –

ЗМІСТ В.В. Миронова

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ Вступ………………………………………………………………. 4 1. Інституційно-правове забезпечення інноваційної діяльності та формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері ………………………………………………... 6

2. Формування стратегії інноваційного розвитку аграрних підприємств ………………………………………………….. 9

3. Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності ……………………………………… 24 Література…………………………………………………………..

–  –  –

Вступ………………………………………………………………. 36

1. Точні технології - потреба часу……………………………... 38

2. Сучасна техніка для збору агрономічної та управлінської інформації…………………………………………………...... 44

3. Системи управління галуззю рослинництва на основі точних технологій…………………………………………..... 52 Література.…………………………………………………………. 62

–  –  –

Вступ Нинішня економічна ситуація в АПК України виникла не в останню чергу через неефективне використання наявного потенціалу розвитку тієї чи іншої організаційної структури. Мається на увазі, насамперед, інноваційна складова цього потенціалу. При повноцінній реалізації можливостей інноваційного розвитку, підприємство матиме значно кращі ринкові позиції у обраній сфері діяльності.

Впровадження інноваційного виробництва дозволить значно знизити нормативні затрати на продукцію, яка виробляється підприємством. Це особливо важливо при орієнтації діяльності підприємства на зовнішні ринки сільськогосподарської продукції, тому що наша сільськогосподарська продукція не є конкурентноздатною саме через домінування у її випуску затратних, не ресурсозберігаючих технологій. В той же час, світова практика ведення ефективної підприємницької діяльності побудована саме на постійному впровадженні наукоємних, високотехнологічних виробництв, в тому числі у сільське господарство. При жорсткій конкуренції на ринку сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства перевагу отримує те підприємство, яке зможе запропонувати максимально низьку ціну (відносно конкурентів) на свою продукцію. А низька ціна саме і досягається завдяки зменшенню собівартості виробництва.

Сьогодні вже не виробництво диктує умови на аграрних ринках і визначає ціну реалізації своєї продукції, а навпаки, підприємство реалізує продукцію за цінами, що складаються на ринку через збалансування попиту і пропозиції, як на окремі групи товарів, так і в цілому на вироблену та спожиту в АПК продукцію і сировину.

Проблема ефективного використання науково-технічних досягнень аграрної науки в нашій країні завжди була досить актуальною, але так до кінця і не вирішеною. Хоча на рівні державних інститутів влади усвідомлювалась важливість цієї проблеми, проте пропоновані схеми взаємодії науки і виробництва (НВО, НВС, ВС тощо) в нинішніх умова і в їхньому нинішньому вигляді не можуть в повній мірі задовольнити потреби аграрної науки та сільськогосподарського виробництва. Характер виробничих відносин між науково-дослідною сферою та сільськогосподарським виробництвом, що існував до недавнього часу, не стимулював інноваційну активність аграрної науки. Тому кінцевий результат наукових досліджень і розробок, являв собою умовний товар з певним набором потенційних можливостей, які в більшості випадків, безпосередньо в виробництві не використовувались. І, як наслідок, такий процес породжував відповідну незацікавленість з боку наукових установ у співпраці з виробниками сільськогосподарської продукції.

У період глобальної трансформації всієї економічної системи, існуючі вертикальні та горизонтальні зв'язки між господарськими суб'єктами, їх жорстка ієрархічна підпорядкованість, зазнають швидких і незворотних змін.

Втрачаються традиційні форми взаємодії як між підприємствами, так і між науково-дослідними установами, які забезпечували потреби цих підприємств у нових технологіях, сортах сільськогосподарських культур та породах тварин.

Тому, щоб компенсувати можливий негативний наслідок від цих змін, сільськогосподарська наука повинна показати варіантність і перспективи розвитку у вирішенні тих чи інших проблем, що постають перед АПК.

Позитивною стороною діяльності нової організаційної форми є також можливість концентрації значної наукової, лабораторної та дослідноекспериментальної бази на обмеженій території, яка дозволяє забезпечити весь цикл розробок інтелектуальних продуктів від стадії НДДКР (науководослідницькі дослідно-конструкторські розробки) до стадії серійного виробництва. В АПВ концентруються і необхідні матеріально-технічні ресурси для проведення наукових досліджень та початкового впровадження нововведень.

Різноманітні обслуговуючі та допоміжні служби парку надають оперативні послуги фірмам і організаціям, що дозволяє значно знизити накладні витрати протягом всього часу перебування даної фірми у складі АПВ.

1. Інституційно-правове забезпечення інноваційної діяльності та формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері Роль фірм і організацій, орієнтованих на виробництво інноваційних продуктів, весь час буде зростати, незалежно від сфери їх діяльності та національної приналежності. Це положення підтверджується ходом економічного розвитку передових країн світу, які утримують лідируючі позиції саме завдяки ефективним взаємозв'язкам науки з виробництвом. Сьогодні немає потреби доводити, що володіння вигідною початковою техніко-технологічною позицією на ринку інтелектуальних продуктів є першочерговою метою більшості організацій, головними напрямками діяльності яких є інноваційне підприємництво.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки й аграрній науці зокрема залежить від багатьох факторів, серед яких чи не головний нституційне забезпечення, призначення якого у створенні інституціональних умов функціонування та регулювання інноваційного процесу як системи організаційно-економічних відносин. В умовах конкурентного ринку інновації - головний чинник суспільного прогресу. Наявність негативів у інституційно-правовому забезпеченні гальмує розвиток інноваційної діяльності за будь-яких умов, обмежуючи можливості зростання економіки й окремих її галузей. Головними проблемами, що ускладнюють розвиток інновацій в Україні, є фактичне спрямування державної політики на закріплення моделі економіки, яка ґрунтується на низько технологічних укладах, і слабкий розвиток ринкових інститутів, що продукує стагнацію та консервацію середовища.

Важливою рисою інноваційно-орієнтованої економіки є стабільне зростання частки наукоємного сектору виробництва, у тому числі й в аграрній сфері. Головною ознакою прояву глобальних інноваційних перспектив є суттєвий відрив країн-лідерів (США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Південна Корея, Китай, Індія, Швеція, Фінляндія та ін.) від країн, що розвиваються, які неспроможні впроваджувати передові технології, у тому числі через невідповідність інституційної бази і несприятливість інституціонального середовища розвитку науки та механізмів трансферу.

Саме тому концентрація найбільш конкурентних видів бізнесу, переважно високотехнологічної структури національного виробництва, забезпечує їм стійкі довгострокові переваги й високу якість задоволення потреб суспільства.

Найпоширеніші засоби стимулювання інноваційних процесів у деяких країнах світу простежимо в Таблиці 1.

Таблиця 1 Досвід передових країн світу щодо засобів стимулювання інноваційних процесів У США У Великобританії: У Польщі У Китаї

–  –  –

Побудова інноваційно-орієнтованої економіки тісно пов'язана з процесами глобалізації, яка стала однією з визначальних характеристик світової економіки і мотиватором пошуку нових форм та методів адаптації національного економічного й політико-правового середовища до сучасних вимог здійснення міжнародних економічних відносин, а головне забезпечення конкурентоспроможності в глобальному масштаб. Проте в основі успіху інноваційної діяльності чітко сформована система правил і норм, які визначають відносини й регулюють поведінку учасників цього процесу.

Саме інституційно-правове забезпечення становить систему правил і норм, які регулюють поведінку економічних агентів в процесі інноваційної діяльності та формування інтелектуального капіталу. В Україні прийнята відповідна законодавча база, яка визначає права й обов'язки сторін у системі створення інноваційного продукту, функціонування прав на інтелектуальну власність.

Важливим елементом відносин в інноваційній діяльності є правове регулювання визначення авторського права, яке є формою захисту прав авторів та суб'єктів авторського права і виникає внаслідок факту створення твору. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також визнання будьяких інших формальностей.

Охорона інтелектуальної власності є ключовим моментом інноваційної діяльності, оскільки дає змогу перетворити власність у прибутки від інвестицій в науку та одержувати прибуток від нововведень. В Україні створено сучасну законодавчу базу з захисту прав інтелектуальної власності, яка узгоджується з загальноприйнятими на міжнародному рівні підходами до забезпечення такого захисту, в даному випадку з вимогами Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТRIPS) та Світової організації торгівлі (СОТ).

Важливе значення забезпечення правової охорони інтелектуальної власності для розвитку України зумовлено виключно роллю інтелектуального капіталу в становленні світової економіки XXI ст., яка базується на знаннях. Це, передусім, визначено обраною Україною стратегією інноваційного розвитку, яка повинна спиратися на вітчизняний інтелектуальний капітал.

2. Формування стратегії інноваційного розвитку аграрних підприємств Реформування аграрної науки України, її інтеграція в світову спільноту потребує відповідної інноваційної бази, яку має відрізняти системний науковий підхід, вона повинна базуватися на світовому досвіді, бути спрямованою на підвищення ефективності відтворювального процесу в національному агропромисловому комплексі. Підтримка наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, її стимулювання є одним із важливих напрямів державної політики промислово розвинутих країн світу. Стимулювання впровадження новітніх розробок у виробництво в країнах з інноваційною моделлю розвитку здійснюється в межах державних програм, де задіяні різноманітні економіко-правові механізми, що забезпечують освоєння нових технологій і їх комерціалізацію.

Сільському господарству притаманна певна специфіка, що позначається на можливостях запровадження інновацій. Інновація в сільськогосподарському виробництві потребує попередньої оцінки її впливу на земельний фонд, живі організми тощо. Також у сільському господарстві існує значно високий рівень ризику при запровадженні інноваційного продукту. Розв'язання всіх цих проблем потребує фінансування і, насамперед, державного. В інституційному забезпеченні інноваційного процесу значну роль відіграє інноваційний потенціал як система чинників і ресурсів (Рис. 1).

Рис. 1. Інноваційний потенціал як система чинників і ресурсів

Інноваційний потенціал включає:

ринковий потенціал - відображає рівень відповідності можливостей • підприємства зовнішнім ринковим потребам інновацій, які генеруються ринковим середовищем;

інтелектуальний потенціал - визначає можливості генерації та • сприйняття ідей і задумів новацій, доведення їх до рівня нових технологій, конструкцій, організаційних та управлінських рішень;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАТЕРІАЛИ ІII міжнародної науково-практичної конференції «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ» 25 квітня 2013 року ТЕРНОПІЛЬ УДК 001+33 ББК 2 Т33 Т33 Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, (Тернопіль, 25 квітня 2013р.) / Міністерство освіти і...»

«Наукова економічна організація «Перспектива» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЕКОНОМІКА – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ. ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 25-26 квітня 2014 року Частина ІІ м. Дніпропетровськ УДК 330.034(063) ББК 65.011я43 Е 45 Економіка – погляд у майбутнє. Тенденції інноваційного розвитку економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 25-26 квітня 2014 р.). – У 3-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – Ч....»

«ГАЛУЗЕВА ЕКОНОМІКА 79 УДК 339.138 Співаковська Т.В., Гнатівська Д.П. Національній технічний університет України “КПІ” МОЖЛИВОСТІ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У статті досліджено мотиви вибору іноземними студентами вищих навчальних закладів України та проаналізовано можливості українських вищих навчальних закладів на міжнародному ринку освітніх послуг. На основі цього аналізу запропоновано рекомендації щодо вдосконалення міжнародної...»

«Економічні науки  УДК 338.31 А.В. САВІЦЬКИЙ Хмельницький національний університет ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА У  статті  розглянуто  основні  групи  внутрішніх  факторів,  які  здійснюють  вплив  на  підвищення  якості  продукції підприємства з точки зору їх взаємозв’язку. В процесі дослідження виділено основні форми взаємозв’язку  внутрішніх факторів впливу на підвищення якості продукції.  Ключові  слова:  якість  продукції,  внутрішні ...»

«Гуманітарний вісник ЗДІА випуск 33 УДК 378.1(063) ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Беліченко А.Г. (м. Запоріжжя) Анотації В статті розглядаються засади євроінтеграції України до ЄС з позиції міжнародного поділу праці та інтеграції виробництва; розглянуто чинники прилучення країн до міжнародного поділу праці та інтеграції; показано пріоритетні напрямки євроінтеграції України – вступ до ЄС; надано результати аналізу можливостей вступу України до ЄС; показано її місце серед...»

«Науковий вісник ЧДІЕУ № 1 (9), 2011 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УДК 334.78: 336 Н. Б. Косаревич, аспірант ВПЛИВ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ Досліджено нормативно-правове забезпечення розвитку місцевих фінансів в Україні та постсоціалістичних країнах. Визначено пріоритетні напрями зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування в контексті проведення реформи адміністративного устрою в Україні. Исследовано нормативно правовое обеспечение развития местных финансов...»

«ЗБІРНИК ТЕСТІВ із фахових дисциплін спеціальності “Залізничні споруди та колійне господарство” Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний економіко-технологічний університет транспорту Кафедра «Реконструкція та експлуатація залізниць і споруд» ЗБІРНИК ТЕСТІВ із фахових дисциплін спеціальності «Залізничні споруди та колійне господарство» Практикум КИЇВ 2013 УДК 625.1+378.147 Збірник тестів із фахових дисциплін спеціальності «Залізничні споруди та колійне господарство»:...»

«Енергосервісна Екологічні компанія Системи Схема теплопостачання смт Роздольне ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ЕС3.031.124.01 КНИГА 1 м. Запоріжжя 2012 р.. ЕС3.031.124.01 Схема теплопостачання смт Роздольне Енергосервісна компанія “Екологічні Системи” ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Роздольненський ТОВ ЕСКО Екологічні Системи селищний голова _ Степаненко В. А. Степаненко В. М. Схема теплопостачання смт Роздольне ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ЕС3.031.124.01 м. Запоріжжя 2012 р. ЕС3.031.124.01 Схема теплопостачання...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет О. І. Аршинова, А. В. Шевченко СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ Навчальний посібник Київ 2007 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет О. І. Аршинова, А. В. Шевченко СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ Навчальний посібник Київ 2007 УДК 303.732:4:330 (075.8) ББК АЧя7 А 892 Рецензенти: М. Бідняк – д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри менеджменту та підприємництва Національного транспортного університету; А. Новікова – д-р...»

«Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний економічний університет Кафедра економічної теорії МАКРОЕКОНОМІКА Збірник задач, вправ, контрольних і тестових завдань Тернопіль «Астон» Макроекономіка. Збірник задач, вправ, контрольних і тестових завдань.– Тернопіль: «Астон»-ТНЕУ, 2009. – 73 с.Автори-укладачі: кандидати економічних наук, доценти Ковальчук В.М., Вербінський М.М., Вергелес Т.І. Відповідальний за випуск: Зав.кафедри економічної теорії, доктор економічних наук,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»