WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України за серпень 2012 року Укази Президента України: 1.Указ Президента України від 23.08.2012 року №484/2012 ...»

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України

за серпень 2012 року

Укази Президента України:

1.Указ Президента України

від 23.08.2012 року №484/2012

Про призначення суддів

Відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції

України Указом Президента України постановлено призначити строком на

п'ять років у місцевих господарських судах на посади:

судді господарського суду Дніпропетровської області ЗОЛОТАРЬОВУ Яну Сергіївну;

судді господарського суду Луганської області СМОЛУ Сергія Васильовича;

судді господарського суду Львівської області ЩИГЕЛЬСЬКУ Олену Ігорівну;

судді господарського суду Хмельницької області СУББОТІНУ Людмилу Олександрівну.

Постанови Кабінету Міністрів України:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2012 № 808 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" Кабінет Міністрів України постановою від 06.08.2012 N 808 затвердив зміни до:

- Порядку ведення Поземельної книги;

- Порядку ведення Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі;

- Тимчасовому порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;

- постанови від 1 серпня 2011 р. N 835 "Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг", тощо.

Постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", розробленим на виконання п. 2 постанови, який набирає чинності з дня її опублікування.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 № 721 Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за виконанням зобов'язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об'єктів, приватизація яких проводиться на підставі рішень Кабінету Міністрів України Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до Порядку здійснення контролю за виконанням зобов'язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об'єктів, приватизація яких проводиться на підставі рішень Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. N 487.

Зокрема, зміни такого змісту.

Контроль за виконанням зобов'язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об'єктів, приватизація яких здійснюється відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств", здійснюється з урахуванням результатів моніторингу економічної ефективності діяльності об'єкта приватизації (далі - моніторинг), проведеного у післяприватизаційний період.

Фонд державного майна враховує зазначені результати під час проведення перевірки виконання умов договорукупівлі-продажу об'єкта приватизації.

Строком проведення моніторингу є строк здійснення контролю за виконанням зобов'язань, визначених умовами договору купівлі-продажу об'єкта приватизації.

Періодичність проведення моніторингу визначається окремо для кожного об'єкта приватизації.

Моніторинг проводиться Міненерговугілля на підставі відповідної інформації, отриманої Фондом державного майна.

Моніторинг проводиться шляхом співставлення (порівняння) показників діяльності об'єкта приватизації за останній звітний період (квартал), що передував його приватизації (такі показники приймаються за нормативні), з показниками, отриманими на запит Фонду державного майна.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 № 740 Про віднесення посад, які займали особи з числа колишніх державних службовців, до відповідних груп та підгруп посад державної служби, передбачених Законом України "Про державну службу".

Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Перелік посад, які займали особи з числа колишніх державних службовців, що віднесені до відповідних груп та підгруп посад державної служби, передбачених Законом України "Про державну службу", відповідно до абзацу другого пункту 9 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу".

Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 р. N 4050-VI "Про державну службу".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2012 № 802 Про затвердження Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство Відповідно до частини сьомої статті 74 Господарського кодексу України Кабінет Міністрів України затвердив Порядок перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство.

Порядок визначає механізм перетворення державних унітарних комерційних в акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належить державі.

Засновниками акціонерних товариств, що утворюються шляхом перетворення, є суб'єкти управління об'єктами державної власності, визначені абзацами другим - шостим частини першої статті 4 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (далі - засновники).

Засновники приймають рішення про перетворення підприємств, які належать до сфери їх управління. У разі коли підприємство включено до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, або тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зазначене рішення погоджується з Кабінетом Міністрів України.

Державна реєстрація акціонерного товариства проводиться в установленому законом порядку.

Відомості про акціонерне товариство вносяться до Єдиного реєстру об'єктів державної власності.

Реєстрація випуску акцій акціонерного товариства здійснюється в порядку, визначеному НКЦПФР.

Акціонерне товариство є правонаступником підприємства з дня його державної реєстрації.

Організаційне забезпечення процесу перетворення підприємства здійснює комісія, яка утворюється засновником у двотижневий строк з дня прийняття рішення про перетворення підприємства. Кількісний склад комісії становить не менше п'яти членів.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 № 773 Про затвердження Порядку утворення державної холдингової компанії Порядок визначає механізм утворення державної холдингової компанії.

Компанія утворюється:

1) на базі державного підприємства за рішенням:

органу, уповноваженого управляти державним майном (далі - орган управління), - у процесі корпоратизації;

Фонду державного майна - у процесі приватизації чи корпоратизації;

2) шляхом передачі до статутного капіталу створюваної компанії холдингових корпоративних пакетів акцій, що належать державі, за рішенням:

органу управління - якщо до статутного капіталу компанії передаються пакети акцій, щодо яких повноваження з управління здійснює такий орган;

Фонду державного майна - якщо до статутного капіталу компанії передаються пакети акцій, щодо яких повноваження з управління здійснює Фонд.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції

України та інші:

1. Наказ Державної судової адміністрації України від 13.08.2012 № 97 Про затвердження Довідника кодів судів загальної юрисдикції України Наказом Державної судової адміністрації України затверджено Довідник кодів судів загальної юрисдикції України. Зокрема, коди господарських судів такі:

–  –  – 
Похожие работы:

«ISSN 1993-8322. ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (26), 2012. 112 УДК 338.242.4:331.522 Іванов Ю. Б., Чумакова О. О. ОЦІНКА ІНФЛЯЦІЙНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ Проблема інфляції займає важливе місце в економічній науці, оскільки її показники мають вагоме значення в оцінці соціально-економічного розвитку кожної країни і всесвітнього господарства в цілому. Найбільш істотним негативним явищем в економіці України на етапі її ринкового реформування виявилася інфляція. На відміну...»

«УДК 330.341:504 Ілляшенко Сергій Миколайович, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету АНАЛІЗ РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ І ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА БАЗІ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ Сформовано цілісний комплекс методичних інструментів, що містить як відомі, так і авторські підходи до аналізу ринкових можливостей і діагностики потенціалу інноваційного розвитку організації на базі екологічних інновацій. Їхнє застосування суттєво...»

«УДК 339.187.6:330.341.1:631.164.23 Прокопенко Ольга Володимирівна, д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та менеджменту, завідувач кафедри економічної теорії Сумського державного університету; Школа Вікторія Юріївна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії Сумського державного університету; Омельяненко Віталій Анатолійович, аспірант кафедри економічної теорії Сумського державного університету АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ЛІЗИНГУ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Г.Г. Півняк, Ф.П. Шкрабець АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА В УКРАЇНІ Монографія Дніпропетровськ НГУ УДК 620.92: 621.319.38 ББК 31.279 П64 Рекомендовано до видання вченою радою Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (протокол № 11 від листопада 2013 р.). Рецензенти: В.Г. Сиченко, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електропостачання залізниць (Дніпропетровський національний...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ Цебрій Ольга Павлівна Шляхи удосконалення господарської діяльності підприємства на інноваційних засадах (на прикладі ВАТ «Опілля») Спеціальність 8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності АВТОРЕФЕРАТ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Тернопіль – 2012 Магістерською роботою за ОКР «Магістр» є рукопис. Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного...»

«УДК 657.421.3 В. М. Диба к.е.н., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МЕТОДИ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ОБЛІК АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто основи методології оцінки нематеріальних активів. Проведено огляд методів оцінки нематеріальних активів, визначено їх критерії та принципи. КЛЮЧОВІ СЛОВА: нематеріальні активи, оцінка нематеріальних активів, методи та підходи оцінки нематеріальних активів....»

«Наукова економічна організація «Перспектива» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЕКОНОМІКА – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ. ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 25-26 квітня 2014 року Частина ІІ м. Дніпропетровськ УДК 330.034(063) ББК 65.011я43 Е 45 Економіка – погляд у майбутнє. Тенденції інноваційного розвитку економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 25-26 квітня 2014 р.). – У 3-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – Ч....»

«УДК 658.589 Т.М. Пілявоз Вінницький національний технічний університет МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА У статті розглянуто різні методичні підходи оцінки інноваційного розвитку підприємства. Визначено основні засади розрахунку інтегрального показника рівня інноваційного розвитку, досліджено систему показників оцінки ефективності інноваційної діяльності та методичні положення соціальноекономічного оцінювання інноваційного розвитку підприємств. The...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Общественная организация «Центр экономических исследований и развития» СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЧАСТИНА ІІ Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 1-2 листопада 2013 року) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЧАСТЬ ІІ Сборник тезисов научных робот участников Международной...»

«ВIВТОРОК, 25 вересня 2007 року №175 (3588) РОБОЧА ПОЇЗДКА УРЯДOВИЙ КOМIТЕТ ‚ ‚ ‡ ‚i ·i i ‡‚‰‚ i ‰· Учора вiце-прем’єр-мiнiстр Андрiй Клюєв провiв засiдання Урядового коУ вихiднi днi Президент України Вiктор Ющенко побував з мiтету з питань розвитку галузей економiки. На засiданнi пiдтримано проект робочими поїздками у Хмельницькiй, Тернопiльськiй та постанови Кабмiну «Про затвердження Рамкової угоди мiж урядом України та урядом Аргентинської Республiки про спiвробiтництво у сферi...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»