WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 24 |

«Закон України «Про Державний земельний кадастр» НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР (за станом нормативно-правових актів на 24 вересня 2012 року) Підготовлено в рамках спільного проекту ...»

-- [ Страница 1 ] --

Закон України

«Про Державний земельний кадастр»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

(за станом нормативно-правових актів на 24 вересня 2012 року)

Підготовлено в рамках спільного проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та

Міністерства юстиції України «Юридичне забезпечення прав і можливостей бідних»

Київ – 2012

Це видання підготовлене експертом Програми розвитку Організації Об’єднаних

Націй (ПРООН) к.е.н. Андрієм Мартином в межах виконання спільного проекту ПРООН та Міністерства юстиції України «Юридичне забезпечення прав і можливостей бідних».

У виданні головним чином увага була спрямована на детальне коментування тих статей та розділів, які стосуються прав та можливостей малозабезпечених верств населення під час державної реєстрації земельних ділянок, а також доступу до кадастрових даних. Це видання було розроблене головним чином для фахівців у сфері надання безоплатної правової допомоги.

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково відображають погляди ПРООН чи інших агенцій ООН.

Усі матеріали цієї публікації можуть бути вільно використані як повністю, так і окремими частинами. Передрук матеріалів повинен містити посилання на ПРООН в Україні.

ПРООН всіляко вітає якнайширше використання своєї інформаційної продукції серед ЗМІ, органів державної та місцевої влади, громадських організацій, освітніх установ тощо.

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй тісно співпрацює з представниками усіх верств суспільства, сприяє розбудові держав та розвитку їх спроможності протистояти кризам, а також сприяє та підтримує економічне зростання, націлене на покращення життя кожної людини. Працюючи у 177 країнах та територіях світу, ми пропонуємо глобальне бачення та локальні рішення, що базуються на глибокому розумінні специфіки місцевого розвитку та сприяють розширенню прав та можливостей людей та підвищенню життєздатності держав.

В Україні три головні сфери діяльності ПРООН у галузі розвитку - демократичне врядування та місцевий розвиток, подолання бідності, досягнення процвітання та Цілей розвитку тисячоліття; енергетика та охорона навколишнього середовища.

ПРООН працює в Україні з  1993 року.

www.undp.org.ua Закон України «Про Державний земельний кадастр»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

(за станом нормативно-правових актів на 24 вересня 2012 року) Київ – 2012 ЗМІСТ

Закон України «Про Державний земельний кадастр»:

I. Загальні положення.............................................................. 4 Стаття 1. Визначення термінів...................................................................4 Стаття 2. Мета ведення Державного земельного кадастру......................

–  –  –

Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру.

Закон України «Про Державний земельний кадастр» був прийнятий у 2011 році у розвиток статті 204 Земельного кодексу України з метою встановлення правових, економічних та організаційних основ діяльності у сфері державного земельного кадастру. Закон складається з семи розділів і містить 41 статтю.

Резюме рекомендацій Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Державний земельний кадастр — єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами;

Земельний кадастр (від франц. cadastre — реєстр, перепис) це упорядкована інформаційна система про правове, природне, господарське, економічне та просторове положення земель, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління. Обліку підлягають усі землі, розташовані в межах державного кордону України. Атрибутами земель, які фіксуються при веденні земельного кадастру мають бути: їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

Створення ефективної земельно-кадастрової системи належить до числа найважливіших передумов сталого розвитку ринкових земельних відносин, адже саме на земельний кадастр покладається вирішення завдання обліку усіх одиниць земельної власності, лише на його основі здійснюється реальне гарантування прав на земельні ділянки, саме у складі кадастру здійснюється оцінювання земель для фіскальних та регуляторних цілей державна реєстрація земельної ділянки — внесення до Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера;

Реєстрація земельних ділянок — це одна із найважливіших складових земельного кадастру. Вона забезпечує дотримання принципів недоторканості земельного фонду країни і охорону прав власників та землекористувачів на надані їм в установленому порядку землі. Держава, здійснюючи реєстрацію земельних ділянок, з одного боку, виступає гарантом меж земельних ділянок, права на які підлягатимуть подальшій реєстрації, та, з другого боку, створює інформаційну основу для подальшого здійснення контроль за використанням та охороною земель. Дані реєстрації земель можуть використовуватися її як правова підстава для стягнення земельного податку, через що земельний кадастр виконує свою фіскальну функцію. Захищаючи право людини на земельну власність і її право на справедливий податок за цю власність, реєстрація земель стає механізмом правового регулювання і впорядкування земельних відносин, будучи ознакою рівня цивілізованості суспільства. Присвоєння кадастрового номера земельним ділянкам як завершальна стадія їх державної реєстрації дозволяє у подальшому забезпечувати чітку ідентифікацію земельної ділянки та пов’язаних із нею атрибутивних даних, в тому числі у автоматизованих інформаційних системах.

геоінформаційна система — інформаційна (автоматизована) система, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання та постачання геопросторових даних;

Геоінформаційні системи — це сучасні комп’ютерні технології, що дозволяють поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо). Також, під геоінформаційною системою розуміють систему управління просторовими даними та асоційованими з ними атрибутами.

Конкретніше, це комп’ютерна система, що забезпечує можливість використання, збереження, редагування, аналізу та відображення географічних даних.

В Україні для ведення державного земельного кадастру ще використовується переважно традиційна «паперова технологія», а рівень автоматизації інформаційних процесів, пов’язаних з веденням державного земельного кадастру, був незначним. «Паперова технологія» ведення державного земельного кадастру стримує земельну реформу в Україні, обмежує можливості громадян та юридичних осіб щодо швидкого одержання кадастровореєстраційних послуг. Таким чином, сучасний земельний кадастр має вестись виключно на основі застосування сучасних геоінформаційних систем, що мають кардинально прискорити та здешевити операції створення, обробки, систематизації та надання земельно-кадастрової інформації.

4 Загальні положення геопросторовий об’єкт — об’єкт реального світу, що характеризується певним місцеположенням на Землі і визначений у встановленій системі просторово-часових координат;

Головною відмінністю земельного кадастру від інших державних реєстрів, баз даних і т.п. є геопросторовий характер відомостей, які в ньому містяться. У земельному кадастрі фіксуються, перш за все, межі різних геопросторових обєктів — земельних ділянок, земельних угідь, обмежень у використанні земель, адміністративно-територіальних утворень, державного кордону тощо.

Відповідно до Основних положень створення Державної геодезичної мережі України, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 № 844, до фіксація геопросторових об’єктів має здійснюватися за допомогою Державної геодезичної мережі України (далі — ДГМ). Виконання робіт з визначення меж геопросторових об’єктів має здійснюватися із використанням сучасних супутникових радіонавігаційних систем (GPS), комп’ютерних технологій, а також із використанням традиційних геодезичних методів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ДГМ — це сукупність її пунктів, рівномірно розміщених на території країни і закріплених на місцевості спеціальними центрами, які забезпечують їх збереження та стійкість у плані і за висотою протягом тривалого часу.

ДГМ є носієм геодезичної системи координат і висот України.

Складовими частинами ДГМ є планова і висотна геодезичні мережі, пункти яких повинні бути суміщені або мати між собою надійний геодезичний зв’язок. Планова геодезична мережа складається з: астрономо-геодезичної мережі 1 класу; геодезичної мережі 2 класу; геодезичної мережі згущення 3 класу. Висотна геодезична мережа складається з: нівелірної мережі I та II класів; нівелірної мережі III та IV класів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1259 «Деякі питання застосування геодезичної системи координат», виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт починаючи з 1 січня 2007 р. здійснюється із застосуванням Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000; під час проведення міжнародних досліджень, в яких бере участь Україна, зокрема глобальних геодинамічних та сейсмічних процесів, вивчення фігури Землі, в космічній і транспортній галузях застосовується міжнародна загальноземна референцна система координат ITRS.

геопросторові дані — набір даних про геопросторовий об’єкт;

Геопросторові дані — це інформація, що визначає географічне положення та характеристики природних та штучних об’єктів та межі на поверхні Землі. Геопросторовими вважаються дані про об’єкти та явища, які безпосередньо або опосередковано пов’язані з місцеположенням на Землі, що визначені у певній системі просторово-часових координат; набори даних про такі об’єкти та зв’язки між ними.

індексна кадастрова карта (план) — картографічний документ, що відображає місцезнаходження, межі і нумерацію кадастрових зон і кварталів та використовується для присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам і ведення кадастрової карти (плану);

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1117 «Про ідентифікацію об’єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них», складення індексних кадастрових карт (планів), кадастрових карт (планів), кадастрових планів земельних ділянок здійснюється із застосуванням Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000. Індексні кадастрові карти (плани), кадастрові карти (плани), кадастрові плани земельних ділянок складаються в електронному (цифровому) вигляді та на паперових носіях (див. рис.):

Загальні положення Індексні кадастрові карти (плани) і кадастрові карти (плани) складаються у масштабі: 1:10000 — індексні кадастрові карти, кадастрові карти Автономної Республіки Крим, областей, районів; від 1:5000 до 1:500 — індексні кадастрові плани, кадастрові плани міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів.

Кадастрові карти (плани) в електронному (цифровому) вигляді складаються шляхом зазначення на індексній кадастровій карті (плані) в електронному (цифровому) вигляді відомостей про межі та нумерацію адміністративно-територіальних одиниць, земельних ділянок, межі зон з особливими умовами використання земель, контурів об’єктів нерухомого майна, розташованих на земельних ділянках.

Індексні кадастрові карти (плани) в електронному (цифровому) вигляді складаються за результатами векторизації контурів кадастрових кварталів, зон, відображених на паперових картах або безпосереднього встановлення меж та нумерації зон і кварталів на електронних (цифрових) картах шляхом створення замкнутих контурів (полігональних об’єктів) окремих кадастрових кварталів і зон.

Індексні кадастрові карти (плани) на паперових носіях складаються шляхом нанесення на паперові відбитки зведених, трансформованих та приведених до єдиної системи координат планово-картографічних матеріалів (плани меж територій сільських, селищних, міських рад; плани меж населених пунктів та інше) меж кадастрових зон та кварталів згідно з нормами та правилами, які застосовуються під час виконання картографічних робіт.

Індексні кадастрові карти (плани), кадастрові карти (плани) складаються юридичними та фізичними особами, які отримали в установленому порядку ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт, проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт.

Індексні кадастрові карти (плани), кадастрові карти (плани) оновлюються за результатами проведення топографогеодезичних робіт та робіт із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок. Індексні кадастрові карти (плани) оновлюються та актуалізуються у разі коригування меж кадастрових зон та/або кадастрових кварталів.

Індексні кадастрові карти (плани) не оновлюються у разі зміни адміністративно-територіального устрою України.

Кадастрові карти (плани) оновлюються та актуалізуються у разі:

• коригування меж кадастрових зон та/або кадастрових кварталів;

• зміни меж адміністративно-територіальних одиниць;

• встановлення та/або зміни меж зон з особливими умовами використання земель;

• формування нових земельних ділянок.

• кадастрова зона — сукупність (об’єднання) кадастрових кварталів;

Кадастрова зона це специфічний об’єкт кадастрового обліку, що являє собою компактне об’єднання декількох кадастрових кварталів. В Україні виділено 56,5 тис. кадастрових зон. Кадастрові зони виділяються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1117 «Про ідентифікацію об’єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них».

кадастрова карта (план) — графічне зображення, що містить відомості про об’єкти Державного земельного кадастру;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 24 |
 
Похожие работы:

«УДК 338.2 Шатило О.А., аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація. У статті досліджено основні проблеми державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності, серед яких: недосконале законодавство, розпорошеність повноважень, низький рівень державної фінансової підтримки визначеної сфери. Окрім того, відзначено негативну роль політичної...»

«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УДК 331.55:338.46:330.35+316.442.4 Е. А. Афонін, д-р соціол. наук, професор С. Л. Благодєтєлєва-Вовк, канд. екон. наук, доцент Національний педагогічний університет ім. Драгоманова ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНА СФЕРА ПОСЛУГ – НОВИЙ ВЕКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ?* Поставлено проблему формування в Україні експортоорієнтованої сфери надання інтелектуальних/інформаційних послуг у контексті модернізації та реструктуризації національної економіки і демократизації українського...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисциплін “Моделі і Методи прийняття рішень в аналізі та аудит”, “Методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” (дляспеціалістів) Київ 2007 Підготовлено професором М. Ф. Базасем, доцентом кафедри обліку і аудиту А. В. Кулик Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 10 від 13.03.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом...»

«Корпоративне управління в Україні ПРОЗОРІСТЬ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ – ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ Київ ПЕРЕДМОВА За останні десять років Україні довелося зіткнутись з багатьма складними завданнями. Перехід власності від держави до приватного сектора, поява ринку капіталу та нове середовище інвесторів вимагають нових шляхів роботи акціонерних товариств. В сучасній ринковій економіці ефективне корпоративне управління є важливим для успіху акціонерних товариств. У...»

«УДК 347.78:004.738.5 К. Петренко студентка 3 курсу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ На сьогоднішній день можна виділити деякі важливі фактори, що породжують проблеми щодо реалізації захисту авторського права. Одним із них є великий прогрес у розвитку сучасних інформаційно-комунікативних технологій, що призвів до появи Інтернету. Жоден із винаходів досі не змінював уявлень людини про...»

«Міністерство транспорту та зв’язку України Державна адміністрація зв’язку Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Інститут економіки та менеджменту Кафедра менеджменту та маркетингу МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОМП’ЮТЕРНОЇ ДІЛОВОЇ ГРИ З ДИСЦИПЛІНИ „МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО” Одеса 2010 УДК 658+339.138(07) Укладачі: Богатирьов А.М., Богатирьова Л.Д., Столярська К.М., Калугіна Н.А. В діловій грі імітується процес підприємництва; використовується комп’ютерна модель ринку...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор (Підпис, прізвище, ініціали) «_» _ 200 р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом “ Облік, аналіз і аудит оплати праці ” для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 “Облік і аудит” напряму 0501 «Економіка і підприємництво» денної, заочної форми навчання та другої вищої освіти Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Бібліотека АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ Бібліографічний список Вінниця 2009 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Бібліотека АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ Бібліографічний список Вінниця 2009 УДК 01: 620. 92 ББК 91.9 : 35.51я73 А-58 Альтернативні джерела енергії [Текст] : бібліогр. список / ВДАУ; упоряд. О. А. Шевчук, Н. Г. Дудкевич ; ред. Г. М. Калінкіна, В. С. Гадомський...»

«УДК 658.330.356 В.І. Довбенко Національний університет “Львівська політехніка” УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ © Довбенко В.І., 2013 Розглянуто перспективи формування конкурентоспроможного потенціалу розвитку вітчизняних підприємств. Досліджено умови підвищення конкурентоспроможності, критерії та чинники впливу на процеси інноваційного розвитку підприємств за умов глобалізації. Запропоновано модель розвитку підприємства із врахуванням вимог...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 330.342:167.1 Проф. Г.І. Башнянин, д-р екон. наук; доц. О.С. Вербова, канд. екон. наук; ст. викл. Р.П. Шевчик – Львівська КА; доц. Г.С. Третяк, канд. екон. наук – Львівський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України ДИНАМІЧНІ ТИПИ ДЕРЕГУЛЮВАЛЬНОГО ЕФЕКТУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Досліджуються проблеми ефективності дерегулювання економічних систем у перехідних економіках. Аналізуються чинники, що визначають формування...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»