WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«РІШЕННЯ XLI сесії п’ятого скликання 06.10.2009 № 1106 Про затвердження статутних документів Розглянувши звернення управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації від 2 ...»

-- [ Страница 1 ] --

УКРАЇНА

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

XLI сесії п’ятого скликання

06.10.2009 № 1106

Про затвердження статутних

документів

Розглянувши звернення управління охорони здоров’я обласної

державної адміністрації від 2 вересня 2009 року № 10-09-730 про

затвердження Статутів, Херсонської дитячої обласної лікарні, враховуючи

висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань охорони

здоров’я, материнства та дитинства від 25 серпня 2009 року № 42-2 та висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань планування, регіональної економіки, впровадження інвестицій, розвитку підприємництва, курортно-туристичної діяльності, управління об’єктами комунальної власності та приватизації, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Змінити назви таких комунальних закладів:

- «Херсонський обласний кардіологічний диспансер» на «Комунальний заклад Херсонської обласної ради «Обласний кардіологічний диспансер»;

- «Херсонський обласний Центр медико-соціальної експертизи» на «Комунальний заклад «Херсонський обласний Центр медико-соціальної експертизи» Херсонської обласної ради»;

- «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» на «Комунальний заклад «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради».

2. Сесії обласної ради затвердити нові редакції Статутів:

- комунального закладу Херсонської обласної ради «Обласний кардіологічний диспансер» (додається);

- комунального закладу «Херсонський обласний Центр медико-соціальної експертизи» Херсонської обласної ради (додається);

- комунального закладу «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня»

Херсонської обласної ради (додається).

3. Внести зміни до Статуту комунальної установи «Херсонський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» та затвердити його в новій редакції (додається).

4. Керівникам цих закладів провести реєстрацію зазначених вище змін у відповідності до норм чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань планування, регіональної економіки, впровадження інвестицій, розвитку підприємництва, курортно-туристичної діяльності, управління об’єктами комунальної власності та приватизації.

Голова обласної ради В.А. Демьохін

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення__________ сесії _______ скликання Херсонської обласної Ради від „____”_____________ 2009 р.

СТАТУТ

–  –  –

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад Херсонської обласної ради «Обласний кардіологічний диспансер» (далі диспансер) є об’єктом спільної власності територіальних громад області, заснованим на комунальній власності територіальної громади Херсонської області в особі Херсонської обласної ради, що фінансується з обласного бюджету.

1.2. Диспансер є закладом охорони здоров'я, що діє відповідно до чинного законодавства України.

1.3. Місцезнаходження диспансеру: Україна, 73025 м. Херсон, вул.. Суворова, 35.

1.4. Коротка назва: ХОКД

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЗАКЛАДУ

2.1. Диспансер – є юридичною особою (правонаступником Херсонського обласного кардіологічного диспансеру), користується правами та виконує обов'язки, передбачені чинним законодавством України. Диспансер має гербову печатку і штампи зі своїм найменуванням і бланки, самостійний баланс в органах Державного казначейства.

2.2. Диспансер несе відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно з чинним законодавством України. Диспансер не відповідає по зобов'язанням держави, держава не відповідає по зобов'язанням диспансеру.

2.3. Диспансер має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді відповідно до чинного законодавства України, самостійно прогнозувати перспективи розвитку, здійснювати лікувальнооздоровчу та господарську діяльність на основі відпрацьованих програм, перспективних і поточних планів, будувати, проводити реконструкцію приміщень, брати та здавати в оренду необхідне для виконання своєї діяльності рухоме і нерухоме майно та здавати майно в оренду за згодою власника.

2.4. Диспансер має право на придбання, ввезення, вивезення, перевезення, зберігання, знищення, передачу, розподіл, відпуск, використання наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів.

2.5 Має право отримувати дозвіл на право надання медичних та інших послуг, що ліцензуються, оформлюються у встановленому законодавством порядку.

3. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

3.1 Предметом діяльності Диспансеру є надання дорослому населенню міста та області, та іншим громадянам, на їх звернення, медичної спеціалізованої стаціонарної, клініко-діагностичної, консультативної, хірургічної допомоги.

3.2 Головним завданням диспансеру є:

3.2.1 Надання усіх видів консультативної кардіологічної допомоги в умовах диспансерно-поліклінічного відділення і стаціонару.

3.2.2. Організаційно – методична допомога лікувально-профілактичним закладам Херсонської області.

3.2.3. Контроль диспансеризації населення, відбір громадян, які потребують динамічного нагляду за станом здоров'я, забезпечення їх кваліфікованим лікуванням на базі диспансеру, а також виконання заходів щодо профілактики серцево-судинних захворювань.

3.2.4 Приймати активну участь у реалізації державних програм.

3.2.5 Проведення експертизи тимчасової непрацездатності кардіологічних хворих, видача і подовження листків непрацездатності, відбір на санаторнокурортне лікування.

3.2.6 Направлення на лікарсько-трудові експертні комісії (МСЕК) громадян з ознаками стійкої втрати працездатності.

3.2.7 Проведення комплексних лікувально-профілактичних заходів.

3.2.8 Розробка та втілення нових організаційних форм з надання кардіологічної медичної допомоги.

3.2.9 Консультації та лікування, в тому числі стаціонарне, хворих з важкими формами захворювань серця - врод же н і та набуті вади серця, важкі порушення ритму серця, повні АВ блокади, злоякісний перебіг гіпертонічної хвороби, відбір хворих, які перенесли інфаркт міокарду для їх подальшого лікування та диспансерного нагляду.

3.2.10 Проведення усіх видів кардіологічних діагностично-лікувальних тестів, в тому числі інвазивних внутрішньо-серцевих та електрофізіологічних досліджень серця.

3.2.11 Проведення оперативних втручань при різних формах порушення ритму серця методом високочастотної деструкції. Імплантація штучних водіїв ритму серця.

3.2.12 Рентгенінвазивні дослідження серця, проведення оперативних втручань при ішемічній хворобі серця, вентрикуло-коронарографія, ангіопластика коронарних судин та імплантація стентів, тощо.

3.2.13 Надання невідкладної медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарду та повною АВ блокадою.

3.2.14 Виїзди спеціалізованої кардіологічної бригади у всі населені пункти Херсонської області для надання спеціалізованої невідкладної кардіологічної медичної допомоги населенню.

3.2.15 Виїзди в райони області обласних спеціалістів для надання методично-консультативної га організаційно-методичної допомоги спеціалістам районної ланки охорони здоров’я.

3.2.16 Видання інформаційних листів і методичних пропозицій щодо надання кардіологічної допомога населенню області.

3.2.17 Проведення методичних семінарів та конференцій для міських і районних спеціалістів кардіологів, (терапевтів).

3.2.18 Організація та проведення занять в системі підвищення кваліфікації всіх рівнів медичних працівників кардіологічної (терапевтичної) служби області.

3.2.19 Складання кон'юнктурних оглядів по кардіологічній службі області.

3.2.20 Підтримання зовнішніх зв'язків з державними науково-дослідними інститутами кардіологічного профілю та науковими закладами іноземних держав:

- практичне виконання передових наукових розробок інститутів;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- впровадження нових наукових досліджень і пропозицій інститутів та інших медичних закладів;

- участь в науково-практичних конференціях, нарадах, які проводять наукові заклади;

3.2.21 Організаційно-методична робота, практична допомога господарськоекономічні зв'язки на договірній основі з лікувально-профілактичними закладами, районними лікарнями, підприємствами області та інших регіонів держави.

3.2.22 Розробка, впровадження в практику нових та підвищення ефективності існуючих методів діагностики і лікування.

3.2.23 Організація та надання платних медичних послуг населенню та юридичним особам у межах, визначених діючим законодавством.

3.2.24 Самостійний або спільний з іншими лікувальними закладами розвиток діяльності щодо здійснення медичного страхування.

3.2 25 Диспансер у своїй діяльності співпрацює з фондами, страховими компаніями, науковими лікувально-профілактичними та іншими організаціями, підприємствами і установами усіх форм власності, громадянами.

3.2.26 Здійснює медичну практику.

4. МАЙНО ДИСПАНСЕРА

4.1.Майно диспансеру складається із основних фондів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображається в балансі закладу.

4.2.Майно диспансеру, що є власністю територіальної громади Херсонської області в особі Херсонської обласної ради, закріплюється за ним на праві оперативного управління.

4.3.Джерелами формування майна диспансеру є:

4.3.1.Капітальні вкладення за рахунок коштів обласного бюджету.

4.3.2.Доходи від інших видів господарської діяльності, що включаються до спеціального фонду закладу.

4.3.3.Безоплатні або благодійні внески, пожертвування фізичних та юридичних осіб, що включаються до спеціального фонду закладу.

4.3.4. Інше майно, яке набуте на підставах, не заборонених законодавством.

4.4.Диспансер є бюджетним закладом, який фінансується з обласного бюджету.

4.5.Відчуження, списання та передача диспансером свого майна здійснюється рішеннями Херсонської обласної ради за погодженням з управлінням охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації, відповідно до чинного законодавства

4.6. Диспансер має право здавати в оренду підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам обладнання, транспортні засоби, інвентар, нерухоме майно та інші матеріальні цінності у випадках передбачених законодавством, за погодженням з обласною радою. Кошти, отримані від господарської діяльності, використовуються на необхідні потреби диспансеру відповідно до напрямків, передбачених чинним законодавством.

При оренді першочерговим правом користуються медичні працівники.

4.7.Матеріально-технічне забезпечення диспансеру здійснюється, виходячи з необхідності його ефективної і ритмічної роботи. Диспансер здійснює закупівлю всього необхідного для своєї діяльності відповідно до укладених угод та чинного законодавства про закупівлю.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДИСПАНСЕРУ

5.1.Диспансер самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із завдань, передбачених цим Статутом, наявності власних можливостей, матеріальних і фінансових ресурсів, з урахуванням медичних потреб міста і області, нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я, розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів начальника управління охорони здоров'я.

Головною формою планування та організації діяльності диспансеру є власні поточні і перспективні плани лікувально-профілактичного процесу та соціального розвитку.

Планом передбачається розвиток матеріально-технічної бази, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт приміщень, технічне переоснащення та модернізація обладнання, а також створення необхідних умов для вирішення соціальних проблем.

5.2.Диспансер проводить організаційно-методичну роботу щодо надання лікувально-профілактичної допомоги, розглядає звернення громадян з проблем кардіологічної допомоги.

5.3.Розробляє та втілює новітні технології з питань діагностики, лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, організовує кардіологічну допомогу на території Херсонської області.

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДИСПАНСЕРА

6.1. Диспансер самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку, виходячи із попиту на дані медичні послуги, необхідності свого виробничого та соціального розвитку.

6.2.Самостійно вирішує та використовує форми організації фінансово господарської діяльності згідно з чинним законодавством України.

6.3.Користується приміщеннями, обладнанням, землею і розпоряджається ними у порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом.

6.4.Здійснює оперативно бухгалтерський облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

6.5. Диспансер має право вжити заходи по охороні своєї комерційної таємниці. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається керівником установи за узгодженням з вищестоячою установою та обласною радою. Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці, визначаються Кабінетом Міністрів України.

7. ОПЛАТА ПРАЦІ

7.1. Оплата праці працівників диспансеру здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8. ОХОРОНА ПРАЦІ

8.1.Адміністрація диспансеру забезпечує дотримання встановленого для працівників режиму роботи, часу відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки на підставі чинного в Україні законодавства з цих питань та колективного договору.

9. ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Диспансер має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до вимог чинного законодавства.

10. УПРАВЛІННЯ ДИСПАНСЕРОМ

10.1. Управління диспансером здійснюється на підставі поєднання прав вищестоящого органу щодо господарського використання свого майна, самоврядування трудового колективу та єдиноначальства.

10.2. Диспансер очолює головний лікар, який призначається на посаду та звільняється з посади Херсонською обласною радою за поданням начальника управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2009. Вип. 41. С.326-334 Ser. econ. 2009. Vol. 41. P.326-334 УДК 336.761:004.942 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Н. Купрій Львівський національний університет імені Івана Франка 79000, м. Львів, пр. Свободи, 18 E-mail:nkupriy@yahoo.com У даній статті пропонується визначення поняття “невизначеність фондового ринку”. Розглядаються методи побудови економікоматематичних моделей...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ VІ Студентська науково-практична конференція ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПОГЛЯД МОЛОДІ Матеріали конференції Черкаси 2014 УДК 338 Розповсюдження та тиражування ББК 65.1 без офіційного дозволу ЧДБК заборонено Проблеми та перспективи розвитку національної економіки: погляд молоді. Матеріали VI Студентської науково-практичної конференції. (8-9 квітня 2014 р. м. Черкаси). – Черкаси: ЧДБК, 2014. – 85 с. Розглядаються актуальні проблеми...»

«О.С. Тєлєтов, Ю.О. Олефіренко. Теорія мотивації та її значення в практичній діяльності Розділ 3 Економіка підприємства та організація виробництва УДК 331.101.3(477) О.С. Тєлєтов, Ю.О. Олефіренко1 Теорія мотивації та її значення в практичній діяльності У статті проведено дослідження найвідоміших теорій мотивації трудової діяльності. Розглянуті теоретичні аспекти мотивації: поняття мотивації, зміст мотиваційних теорій, стимулювання українського працівника до праці. Зроблено висновок про...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21 42, факс (044) 23610-49 ministry. @ mon. gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185 Додаток 1 до листа Міністерства освіти і науки України від 14.02. 2014 № 1/9-110 ПЛАН проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2014 рік № Назва заходу Вищий навчальний заклад (установа) Місто КільМіністерства, відомства або установи, що є зп...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНЫЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» А.І. Яковлєв ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів за напрямком «Економіка підприємства» Харків НТУ “ХПІ” ББК 650.290-2(0) Я 47 УДК 005. Рецензенти: А.В. Гриньов, д-р екон. наук, проф., зав. кафедри міжнародної економіки Харківського національного автомобільнодорожнього...»

«Альтернативний (тіньовий) звіт про виконання Україною рекомендацій, наданих за результатами третього раунду оцінювання в рамках Стамбульського плану дій Антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії. Результати громадської оцінки станом на лютий 2014 Загальна редакція: Руслан Рябошапка, Олексій Хмара (Transparency International Україна) Авторський колектив Огляд підготовлено коаліцією неурядових організацій та незалежних експертів у складі: Олександр Банчук (Центр...»

«ISBN УДК ББК Рекомендації щодо подальшого розвитку вторинної медичної допомоги в Україні Модель фінансового відшкодування (на прикладі DRG), адаптована до застосування в пілотних областях. Індикатори результативності роботи. Посібник підготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні“. Думка, висловлена у цьому посібнику, не обов’язково співпадає з офіційною думкою Європейської Комісії. © Представництво Європейської Комісії в Україні Київ,...»

«Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ПРОГРАМА 21 березня 2014 р., м. Київ Київ 20 ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ Відкриття студентської наукової конференції Пленарне засідання (актова зала корпусу «В») 21 березня – 9.00–11.00 Засідання дискусійних круглих столів 21...»

«Таблиця 3 Результати порівняльної рейтингової оцінки Підприємство а1j а2j а3j а4j а5j а6j а7j а8j Rj А 0,337 0,003 0,034 0,018 0,033 0,0007 0,000005 0,25 0,676 Б 0,359 0,031 0,019 0,010 0,015 0,004 0,0002 0,212 0,650 В 0,721 0,103 0,054 0,015 0,028 0,018 0,00008 0,410 1,347 Г 0,428 0,122 0,034 0,007 0,025 0,006 0,00003 0,292 0,913 Д 0,467 0,054 0,065 0,009 0,030 0,018 0,00005 0,194 0,837 Вищенаведений методологічний підхід дозволяє оптимізувати інвестиційні потоки з урахуванням ефективних...»

«УДК 681.3;504.75;004.75 В.В. ХРАМОВ, О.О. СУДАКОВ, М.В. КОНОНОВ ПЕРШИЙ КРИМСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ GRID-РЕСУРС: СТВОРЕННЯ І ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ Анотація. У статті представлено специфіку основних проблем застосування комп'ютерного моделювання в гуманітарних і екологічних дослідженнях. Описані переваги використання Gridкластера для паралельної обробки інформації у вищевказаних галузях. Обґрунтовується вибір стратегії для створення експериментального...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»