WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Кобзар Анастасія (науковий керівник доц. Гребешкова О.М.) СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА У СВІТОВІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ: СУТНІСТЬ, ЦІЛЕУТВОРЕННЯ ТА СФЕРИ ПОШИРЕННЯ Внаслідок різноманітних ...»

Міні-конференція «Бізнес-формати стратегічних партнерств підприємств» // Дисципліна «Стратегічні

партнерства підприємств», магістерська програма «Стратегічний менеджмент» – К.: КНЕУ, 18 січня 2013 р.

Кобзар Анастасія

(науковий керівник доц. Гребешкова О.М.)

СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА У СВІТОВІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ

ЕКОНОМІЦІ: СУТНІСТЬ, ЦІЛЕУТВОРЕННЯ ТА СФЕРИ ПОШИРЕННЯ

Внаслідок різноманітних процесів інтеграції до світового господарства,

умов глобалізації, світової економічної кризи, набуває актуальності питання щодо залучення прямих іноземних інвестицій до економіки держави та створення спільних підприємств. Україна не є винятком. Світова спільнота вимагає від кожного потенційного учасника вжити ряд заходів, які б допомогли окремій економічній одиниці стати частиною цілого сучасного ринкового господарства.

Доцільність цього процесу обумовлена тим, що спільне підприємництво та іноземні інвестиції сприяють формуванню власної ринкової інфраструктури, зокрема України, а додатково залучені інвестиції допомагають виходу окремих підприємств і господарства країни в цілому з кризового стану.

Створення спільних підприємств на теренах нашої держави є достатньо актуальним явищем і потенційно привабливим, оскільки саме вони створюють значні джерела фінансових ресурсів для подальшого інвестування, передбачають обмін технологіями, досвідом, тим самим стимулюючи процес виробництва і створюючи конкурентоспроможну продукцію, яка б користувалася попитом на міжнародних ринках.

Спільні підприємства (СП) – це господарські підприємницькі структури, які утворюються різнонаціональними засновниками та характеризуються наявністю спільного майна, спільним управлінням та спільним розподілом прибутку й ризику [1].

Доцільність створення СП зумовлюється рядом переваг: обмеження підприємницького ризику; єдиною можливістю проникнення іноземної фірми на місцевий ринок, забезпечення зв’язків з місцевими постачальниками, органами влади, банківськими структурами; кооперуванням фінансових та матеріальних ресурсів партнерів, що формують оптимально поєднану матеріально-технічну базу, яку не спроможні самостійно створити ні вітчизняні, ні іноземні учасники; гарантуванням високої соціальної ефективності співробітництва [2].

Зазвичай, розглядають 3 основні типи спільних підприємств, а саме: а) за участю лише приватного капіталу (переважно в розвинутих капіталістичних країнах); б) за участю приватних фірм і державних підприємств й організацій (цей варіант розповсюджений при створенні СП у країнах, що розвиваються); в) за участю національних і міжнародних організацій [3].

www.SPKNEU.org Міні-конференція «Бізнес-формати стратегічних партнерств підприємств» // Дисципліна «Стратегічні партнерства підприємств», магістерська програма «Стратегічний менеджмент» – К.: КНЕУ, 18 січня 2013 р.

При створенні спільного підприємства кожне підприємство-учасник шукає зиск у даному співробітництві, тобто переваги для суб’єктів такого виду партнерства полягають у: обміні технологіями, досвідом (управлінським, організаційним, виробничим і т.д.), ідеями; отриманні доступу до додаткових фінансових, матеріальних й людських ресурсів; у заміні нераціональної структури імпорту продукції; розвитку міжнародних зв’язків тощо.

Оскільки великою проблемою для України і надалі залишається технологічна та матеріально-технічна недосконалість виробничого процесу, тому створення спільних підприємств може стати поштовхом до оновлення технологій, засобів виробництва, до опанування нових методів управління, нарешті — до стимулювання безпосередньо процесу виробництва, в результаті якого Україна випускатиме конкурентоспроможну продукцію і тим самим полегшить умови виходу на міжнародний ринок товарів і послуг.

Визначення сфери діяльності майбутнього СП передбачає глибоке розуміння можливостей підприємства, потреби в товарах та послугах на світових ринках, знання динаміки цін на сировину і матеріали, що будуть використані в процесі виробництва [4].

Враховуючи сьогоднішню економічну ситуацію в Україні, найбільш доцільним виступає створення лізингових СП, які спеціалізуються на орендних операціях, або створення багатогалузевих підприємств за типом концернів (сировина, напівфабрикати, кінцева продукція) [4].

Спільні підприємства у науково-дослідній сфері допомагають об’єднати досвід і результати наукових, проектних розробок для створення нових продуктів, «ноу-хау», устаткування і т.п.

Спільні підприємства залишаються поширеними у виробничій сфері, оскільки така форма кооперації має на меті об’єднати іноземного інвестора, який є власником технології, має певний досвід організації виробництва з місцевим партнером, який володіє сировиною, робочою силою таким чином, щоб даний процес був результативним і ефективним.

На сьогодні в Україні СП поширені у сфері закупівель. Вони створюються з метою придбання більш дешевої сировини, комплектуючих, напівфабрикатів на місцевому ринку, які використовують в подальшому у виробництві на підприємствах закордонного партнера.

Проте найбільшого поширення набули СП у збутовій сфері. Їх мета — освоїти нові ринки збуту як у країні місцезнаходження СП, так і в третіх країнах. Комплексні СП передбачають сполучення декількох різних видів діяльностей.

Прикладом успішного СП довгі роки залишалася компанія SonyEricsson, створена на базі японської компанії Sony Corporation з випуску електроніки і шведської телекомунікаційної компанії Ericsson. Метою даного партнерства є випуск стільникових телефонів. Дане формування утворилося з метою об'єднання здібностей Sony у виробництві побутової техніки з www.SPKNEU.org Міні-конференція «Бізнес-формати стратегічних партнерств підприємств» // Дисципліна «Стратегічні партнерства підприємств», магістерська програма «Стратегічний менеджмент» – К.: КНЕУ, 18 січня 2013 р.

лідерськими позиціями Ericsson завдяки передовій технології у сфері зв'язку [5].

Наступним прикладом функціонування СП закордоном є підприємстваконкуренти в автомобілебудівній галузі, зокрема: компанії «Форд» та «Мазда».

Їхнє партнерство направлене на реалізацію проекту по виробництву автомобілів марок Ford Mustang і Mazda RX, який на сьогодні є досить успішним у світі [6].

У фармацевтичній галузі спільним підприємством можна вважати компанії Novartis і Procter & Gamble, які об’єдналися з метою зменшення витрат на дослідження та маркетинг, оскільки галузь виробництва лікарських засобів є досить витратною і часом непід’ємною для компаній, що характеризуються малим масштабом виробництва. В результаті співпраці між двома фармацевтичними підприємствами на ринок було випущено таблетки Enablex, які допомогли обом компаніям захопити 25% міжнародного ринку загалом [6].

СП „Полтавська газонафтова компанія” є успішним українськобританським інвестиційним проектом у нафтогазовій галузі України. Сфера діяльності та основні проекти компанії заключаються у видобутку нафти і газу, пошуку і розвідці нових родовищ, збільшенні видобутку рідких вуглеводнів та розширенні бізнесу. На сьогодні СП ПГНК є лідером серед недержавних нафтогазовидобувних компаній, дотримуючись у своїй діяльності міжнародних етичних стандартів [7].

У межах українсько-російського співробітництва в Україні організовано складання автомобілів ВАЗ "Волга" та "Газель", створено СП "Газтранзит" з розвитку нових газотранспортних магістралей, завершено роботу із створення літака АН-70 і АН-148. Також проводиться робота з організації низки спільних підприємств із складання різних видів продукції, зокрема автобусів ЛАЗ міського типу на базі Лідського дослідного заводу "Неман", тракторних двигунів на базі заводу "Київтрактордеталь", з Інститутом електрозварювання ім. Є. Патона та ін. [8].

Проаналізувавши тенденцію щодо створення спільних підприємств в Україні, можна стверджувати, що обсяг іноземних інвестиції, вкладених в економіку України, залишається незначним, оскільки до сих пір відсутні надійні інструменти захисту інвесторів від можливості втрати частини інвестицій, відбуваються постійні зміни в законодавстві, що не сприяє потоку грошових ресурсів до національної економіки, потенційні інвестори мало проінформовані щодо можливостей інвестування, існують певні труднощі в отриманні кредитів зі сторони іноземних суб’єктів інвестування, процедура юридичного оформлення інвестицій недосконала, система податків є зависокою і неприйнятною для інвесторів, не приділяється достатня увага питанням політичного та страхового ризиків.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Таким чином, підприємства з іноземним капіталом є прогресивною формою господарювання, інструментом формування ринкових відносин в www.SPKNEU.org Міні-конференція «Бізнес-формати стратегічних партнерств підприємств» // Дисципліна «Стратегічні партнерства підприємств», магістерська програма «Стратегічний менеджмент» – К.: КНЕУ, 18 січня 2013 р.

економіці України. Вони, як форма міжнародного співробітництва, мають вагомий вплив на інтеграційні процеси у світову систему господарювання.

Література

1. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. – К.: КНЕУ, 2004. - 273 с.

2. Дмитренко А.В. Роль спільних підприємств з іноземними інвестиціями у розвитку економіки України / А.В. Дмитренко // Економічний форум. – 2011. – 3. – С. 148-157.

3. Савчук В.К. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 520 с.

4. Варналій З.С. Основи підприємницької діяльності. – К.: Знання-Прес, 2007. — 239 с.

5. Інтернет-енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://everything.explained.at/Sony_Ericsson/

6. Christian Fea Lessons Learned From High Profile Joint Venture Examples [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.christianfea.com/lessonslearned-from-high-profile-joint-venture-examples/ 7. Інтернет-сайт компанії СП „Полтавська газонафтова компанія” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ppc.net.ua/uk/

8. Качан Є.П. Регіональна економіка / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль :

ТНЕУ, 2008. - 800 с.

www.SPKNEU.org 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Текст лекцій для студентів економічних спеціальностей Затверджено редакційно-видавничою радою університету, протокол № 1 від..08 Харків НТУ “ХПІ” 2008 ББК Ч УДК Рецензенти: Ю. І. Лернер, канд. екон. наук, професор Національного технічного університету “ХПІ”, В. А. Мельник, канд. екон. наук, доцент Національної юридичної академії ім. Ярослава...»

«Наукова економічна організація «Перспектива» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ РОЛЬ І МІСЦЕ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 28 лютого 2014 року Частина І м. Дніпропетровськ УДК 332.1(063) ББК 65.04я43 Р 68 Роль і місце регіональної інноваційної політики в розвитку економічної системи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 28 лютого 2014 р.). – У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – Ч....»

«Науковий вісник, 2004, вип. 14.2 Висновки. На європейському ринку лісової продукції Україна відіграє незначну роль, що є результатом переважно екологічної спрямованості розвитку національного лісового господарства, лісодефіцитності нашої держави, слабкої інтегрованості України до міжнародної торгівлі лісопродукцією, а також низької конкурентспроможні лісової продукції, що пов'язано з недостатнім рівнем її переробки та маркетингу. Порівняно із структурою європейського експорту Україна вивозить...»

«УДК: 330.567. А. Вдовиченко аспірант НУДПСУ Визначення детермінантів заощаджень та споживання населення України на основі емпіричного дослідження Статтю присвячено дослідженню детермінантів економічної поведінки домогосподарств в Україні. З використанням економетричних методів побудовано моделі споживання та заощаджень населення. Зроблено висновки про важливість фіскальної та антиінфляційної політики держави, розвитку фінансового посередництва та припливу іноземного капіталу для підвищення у...»

«Посібник з експлуатації Газовий конденсаційний котел Logamax plus Для оператора Перед експлуатацією GB162-65 уважно прочитати. GB162-80 GB162-100 6 720 614 582 (2011/02) UA Передмова Передмова Шановні пані та панове, Тепло це наша спеціалізація вже понад 275 років. Із самого початку ми докладаємо максимум зусиль та завзяття, щоб Ви комфортно почували себе завдяки нашим індивідуальним рішенням. Разом з продукцією фірми Buderus Ви отримаєте високоефективну опалювальну техніку виправданої Buderus...»

«Гевко В. Класифікація інформаційних систем управління взаємовідносинами з клієнтами [Електронний ресурс] / В. Гевко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 44–57. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13gvlvzk.pdf. УДК 658.89:004 JEL Classification: M15 Володимир Гевко Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: kontaktp01@gmail.com к.е.н., старший...»

«ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАКТИКА ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Маркіян Дацишин Василь Керецман Видавництво «К.І.С.» Київ – 200 INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF REGIONAL POLICY AND PRACTICES OF GOVERNMENT INTERACTION IN UKRAINE ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАКТИКА ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії органів влади в Україні / Дацишин М.,...»

«УДК 330.320.656.13 В.М. Глібчук Інститут менеджменту та економіки „Галицька академія”, м. Івано-Франківськ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕТИЦІЙ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ © Глібчук В.М., 2008 Уточнено сутність поняття інвестиційний проект, обґрунтовано важливість проведення інвестиційного аналізу та запропоновано методику оцінки економічної ефективності інвестицій, яка ґрунтується на комплексному застосуванні елементів різноманітних методів оцінки ефективності інвестицій...»

«Institut fr Rundfunkkonomie an der Universitt zu Kln Олексій Хаб’юк Суспільно-правове мовлення у Федеративній республіці Німеччина Наукові публікації Інституту економіки телерадіомовлення при Кьольнському університеті Номер 2 Кьольн, жовтень Arbeitspapiere des Instituts fr Rundfunkkonomie Наукові публікації Інституту економіки телерадіомовлення ISSN der Arbeitspapiere: 0945-8 ISSN серії „Наукові публікації“: 0945-8999 ISBN des vorliegenden Arbeitspapiers 270: 978-3-938933-76ISBN даної наукової...»

«Україна Фінансовий сектор та економіка Нові стратегічні завдання Алан Роу, керівник колективу авторів і редактор Юрій Власенко Ігор Жиляєв Андрій Оленчик Стівен Пічі Анжела Пригожина Каталін Форґаш Copyright 2001 The International Bank for Reconstruction and Development/ THE WORLD BANK 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A. Всі права захищені Надруковано в Україні Видання – вересень 2001 Документ, запропонований для обговорення, містить результати аналізу фінансового сектора...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»