WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 59 |

«СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Економіка” Випуск 5 Острог – УДК 330(08) ББК 65 С Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії Національного університету “Острозька академія”. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Економічний факультет

СТУДЕНТСЬКІ

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Серія “Економіка”

Випуск 5

Острог –

УДК 330(08)

ББК 65

С

Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії

Національного університету “Острозька академія”.

Протокол № 11 від 4 червня 2008 року

Редакційна колегія:

Пасічник І.Д., д-р психол. наук, професор;

Карлін М.І., доктор економічних наук, професор;

Козак Л.В., кандидат економічних наук, доцент;

Топішко І.І., кандидат економічних наук, доцент;

Дем’янчук О.І., кандидат економічних наук, доцент;

Мамонтова Н.А., кандидат економічних наук, доцент.

Рецензенти:

Фещенко В.В., кандидат економічних наук, доцент;

Мартин О.М., кандидат економічних наук, доцент.

Студентські наукові записки. Серія “Економіка”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008. – Вип. 5. – 488 с.

У збірнику опубліковані наукові статті студентів з актуальних питань розвитку підприємництва, бюджетної та податкової політики, становлення і розвитку банківської системи, соціальної політики держави.

Для студентів та аспірантів економічних факультетів ВНЗ, працівників підприємницьких стурктур.

© Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008 Секція

РОЗВИТОК БЮДЖЕТНОЇ

ТА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

УКРАЇНИ Студентські наукові записки Британська Н.Н., Данилюк О.О., Штельмах О.О., Вінницький торговельно-економічний університет КНТЕУ, Вінницький Національний Технічний Університет Роль та ефективність деРжавної податкової системи укРаїни У цій статті досліджується роль та ефективність державної податкової системи України. З огляду на досліджені та опрацьовані джерела, наукові роботи й зроблені висновки на основі опрацьованих матеріалів.

Насьогодні у світовій економіці податки є основним джерелом надходження коштів до державного бюджету.

Для економічного розвитку України необхідна стабільна система оподаткування, яка передбачає вигоду для платників, при дотриманні правил податкової дисципліни. Для забезпечення економічного зростання та створення соціально-політичної стабільності, в тому числі України, як учасниці світової геополітики, необхідна цілісність та збалансованість державної податкової системи.

Актуальним завданням є вивчення досвіду оподаткування країн з розвиненою ринковою економікою і робота над власною податковою системою, згідно вимог сучасної України та СС в цілому, для подальшої продуктивної співпраці та вступу до Євросоюзу.

Податкова система відіграє дуже важливу роль у функціонуванні нашої країни, адже податки встановлюються для утримання державних структур і для забезпечення виконання ними відповідних функцій – управління, оборонної, соціальної, економічної та ін. Відсутність податків паралізує фінансову систему в цілому, тобто робить її недієздатною.

З огляду на останні дослідження та наукові роботи, присвячені цій темі, можна виділити основні загальні проблеми:

По-перше, неправильне тлумачення й необізнаність населення щодо податкової системи та необхідність сплати податків у цілому.

© Британська Н.Н., Данилюк О.О., Штельмах О.О., 2008 Випуск 5.

По-друге, ухилення від сплати податків до державного бюджету шляхом створення фіктивних підприємств, підробки різного роду документації та бухгалтерської звітності, відсутність реєстрації діяльності потенційних платників податків тощо.

По-третє, відсутність інформативної бази для населення щодо цілей, ролі та ефективності державної податкової системи.

По-четверте, втрата частини надходжень коштів до державного бюджету.

По-п’яте, це деякі проблеми у самій системі оподаткування, а саме: ліквідація другорядних у фінансовому плані податків, пошук альтернативних об’єктів оподаткування, реформування окремих податків тощо.

Ціллю статті є визначення та дослідження ролі та ефективності податкової системи України. Система оподаткування не буде ефективною, якщо вона виконуватиме тільки основну функцію – фіскальну. Фінансова практика виробила, а наука сформулювала ряд критеріїв, яким відповідає ефективна система оподаткування.

Податкова система може вважатися ефективною за двох умов: коли фінансово забезпечується виконання функцій держави і коли достатньо виконуються основні принципи оподаткування.

Якщо зробити аналіз того. як досягаються цілі нинішньою податковою системою, можна дійти висновку про ЇЇ недостатню ефективність.

Характеристика податкової системи буде неповною, якщо не встановити її місця у фінансовій системі взагалі. У структурі фінансової системи чотири сфери: фінанси суб’єктів господарювання, державні фінанси, міжнародні фінанси, фінансовий ринок. У структурі державних фінансів чотири ланки: державний бюджет, фонди цільового призначення, державний кредит, фінанси державного сектора.

Як бачимо, податки не виділяються в окрему складову фінансової системи, мабуть, тут мається на увазі, що вони перебувають у складі державного бюджету як його доходна частина. Податки мають розглядатись як підсистема фінансової системи, оскільки з організаційної точки зору вони специфічні у порівнянні з державним бюджетом і державними фінансами.

Специфіка податків чітко відображена у розділі 1 проекту Податкового кодексу України.

Студентські наукові записки Вплив на податкову систему ззовні відбувається через податкове законодавство, яке розробляється виконавчою владою і приймається Верховною Радою України. Комплекс податкового законодавства має відбивати державну податкову політику.

Причому податкову політику слід розуміти як діяльність держави у сфері встановлення правового регламентування й організації справляння податків І податкових платежів у централізовані фонди грошових ресурсів держави.

Про основні принципи податкової системи уже говорилося, та необхідно додати, що Законом України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997 року у статті 3 встановлено одинадцять принципів побудови системи оподаткування в Україні.

Особливу зацікавленість серед них викликають три принципи:

– стабільність – забезпечення незмінності податків і зборів (обов’язкових платежів) і їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року;

– економічна обґрунтованість – встановлення податків і зборів на підставі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з Його доходами;

– доступність – забезпечення зрозумілості норм податкового законодавства для платників податків і зборів.

Значні масштаби ухилення від оподаткування порушують перший і основний принцип оподаткування, який уже наводився вище, а саме “рівний розподіл податків”, за яким платежі кожного до бюджету мають бути пропорційні з його доходами і винятки для окремих осіб неприпустимі. Порушення цього принципу веде до того, що додаткове податкове навантаження лягає на законослухняних платників податків або на тих, хто не має можливості ухилятися від оподаткування. Таке становище знову провокує ухилення від сплати податків.

Недосконалість системи оподаткування в Україні відзначаться багатьма вченими-фінансистами. Так, професор О.Д.Василик зауважує: “Нинішня податкова система виявилася неадекватною до умов перехідної економіки, створила значні податкові навантаження на суб’єкти господарювання, призвела до невиправданого вилучення обігових коштів підприємств, виникнення додаткової потреби в кредитних ресурсах. Все це призвело до утворення значного неофіційного сектора економіки, ухилень від оподаткування, затримки податкових надходжень”.

Випуск 5.

Таким чином, можна констатувати, що в Україні розроблено законодавчу базу, яка регламентує справляння податків, і створено адміністративні органи, які контролюють виконання законодавства суб’єктами господарювання.

Відомо, що бажання ухилитися від податків існує відтоді, як існують податки, але в економічно розвинутих країнах масштаби ухилення менші, ніж у країнах, що розвиваються. Гадаємо, що причин тут кілька: відпрацьовані протягом багатьох років і технічно добре забезпечені механізми вилучення податків, більш-менш усталене й досконале податкове законодавство. Але не менш важливим є формування у платників податків почуття відповідальності перед суспільством в неминучості покарання за несплату податків. Саме відсутність “звичок” і “стереотипів” платників податків – одна із причин неефективності податкової системи України. У даному разі під “стереотипами” слід розуміти готовність платників податків до вчасної й повної їх сплати.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Отже, неможливо побудувати ефективну податкову систему, не сформувавши платника податку як елемента податкової системи, як суспільний інститут. Але слід зауважити, що з боку ДПА України у цьому плані вже дещо робиться. Свідченням цього є створення при ДПА відділів для роботи з платниками податків, ухвала проекту довгострокової програми з формування високої податкової культури населення та ідея створення асоціації платників податків як громадської організації, що стоятиме на сторожі інтересів платників і матиме своїх представників у Державній податковій адміністрації. Але відсутність традицій сплати податків в Україні ще довго даватиметься взнаки, і це одна із причин того, що прогресивне податкове законодавство в Україні дає менший ефект, ніж у тих же розвинутих європейських країнах.

Відсутність усталених Інститутів податкової системи призводить до нестабільності податкового законодавства. Уряд і законодавці змушені весь час шукати такий варіант податкового законодавства, який, з одного боку, врахував би досвід економічно розвинутих країн, а з другого, відповідав би “традиціям” і “звичкам” платників податків. Інституційні зміни – найважчі й найтриваліші, і якщо не врахувати цього фактору, то законодавство можна змінювати щороку, а ефект буде той самий. Тому, на наш погляд, у процесі вдосконалення податкоСтудентські наукові записки 8 вого законодавства необхідно врахувати специфічні економічні, соціальні й політичні умови України.

Незважаючи на певні недоліки, найприйнятнішою, на наш погляд, є концепція Податкового кодексу України, розроблена робочою групою, створеною за розпорядженням Кабінету Міністрів. На відміну від інших концепцій, вона характеризується виваженістю, комплексним підходом до різноманітних аспектів оподаткування, позбавлена революційного запалу, духу руйнації. Водночас ця концепція ґрунтується на уявленні, ніби ухвалення Податкового кодексу в Україні автоматично приведе до стабілізації податкового права. Це ілюзія. На відміну від економічно розвинутих країн, у яких кодифікація спрямовувалася передусім на зменшення дестабілізуючого впливу на податкове законодавство суб’єктивних чинників, пов’язаних із боротьбою інтересів різних політичних груп і партій, в Украні нестабільність податкового законодавства обумовлена насамперед впливом об’єктивних чинників: початковим етапом становлення податкового законодавства. Воно відбувається переважно методом спроб і помилок, виявлення яких супроводжується постійними корективами, а також хисткою ситуацією в соціально-економічній сфері, що спонукає до термінових заходів для збільшення надходжень до бюджету. Усунути негативний вплив цих чинників, а отже, виконати функцію стабілізації податкового права, кодифікація як така не в змозі.

Податкова система країни є продуктом не лише економічного, а й політичного розвитку суспільства. Вона віддзеркалює інтереси різних суспільних груп та політичних партій і становить результат консенсусу, до якого прийшли ці сили в процесі ухвалення податкових законопроектів. На наш погляд процес структуризації суспільства і парламенту в Україні ще не завершився, і досягнення консенсусу є проблематичним.

Роль державної податкової системи важко переоцінити, адже кошти, які надходять до бюджету ідуть на утримання армії, медицини, освіти, державних пенсійних фондів та на виконання економічних та соціальних програм тощо.

Список використаних джерел:

1. Закон України “Про систему оподаткування” від 18. 02.

1997 р.

Випуск 5. 9

2. Бичков С. Треба йти до європейських податків // День. – 2007. – № 15. – С. 5.

3. Крисоватий А.І., Десятинюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – С.41-45.

4. Піхоцький В. Основні засади формування податкової політики в Україні на сучасному етапі // Економіка, фінанси, право.

– 2004. – № 4. – С. 15-17.

5. Піхоцький В. Сучасні вимоги до реформування податкової системи в Україні // Економіст. – 2004. – № 10. – С. 20-23.

6. Податкова система держави: теорія і практика становлення

– К.: Знання – Прес, 2004. – С. 18-22.

7. www.minfin.gov.ua Студентські наукові записки Гаврецька Ю. В., Грищак М.І., ПВНЗ “МЕГУ” ім.акад.С.Дем’янчука функціонування податкової системи укРаїни: пРоблематика відшкодування податку на додану ваРтість У статті висвітлено суперечливість відшкодування податку на додану вартість недобросовісним платникам через недосконале податкове законодавство.

Однією з важливих функцій, засобом фінансового забезпечення діяльності держави є оподаткування. Механізм реалізації податкової політики є одним з основних інструментів досягнення цілей економічної політики держави. Правильне функціонування податкової системи повинно сприяти соціальноекономічному розвитку держави та забезпеченню достатності сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів. Для забезпечення вищезгаданого потрібне реформування податкової системи, щоб створити умови для формування сприятливого інституційного середовища оподаткування.

Одним із “наймолодших” та найсуперечливіших є податок на додану вартість, стрімке поширення якого у світі фактично припадає на останні п’ятдесят років. Такий молодий вік робить ПДВ не лише одним із найперспективніших і найсучасніших винаходів податкової політики, але і інструментом, що потребує вдосконалення. Протягом останніх десятиріч, ПДВ був впроваджений у 136 країнах світу, у тому числі у всіх Європейських країнах.

За короткий час існування цього податку уряди країн, що його запровадили, переконалися у його привабливості як ефективного джерела наповнення бюджету з найменшими структурними втратами для економіки. У той же час практика його стягнення показала і проблемні аспекти, спільні для всіх країн, в тому числі для країн з високим рівнем економічного розвитку та фінансової прозорості.

© Гаврецька Ю. В., Грищак М.І., 2008 Випуск 5. 11Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«Міністерство транспорту та зв'язку України Державний економіко технологій університет транспорту Кафедра “Облік і аудит” М.С. Стасишен, Г.І. Поберезська О.М. Петрик ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Навчально методичний посібник для студентів магістратури спеціальності 8.050106 “Облік і аудит” стаціонарної і заочної форм навчання Київ 2007 УДК 657. Стасишен М.С., Поберезська Г.І., Петрик О.М. Звітність підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів магістратури спеціальності 8.050106 “Облік і...»

«10 основних положень ЄКПО на тему «Що потрібно для поліпшення якості освіти в Європі?» У світлі ініціативи Інтернаціоналу Освіти «Об'єднаймося заради якісної освіти – краща якість освіти для кращого світу» і рішень Європейської регіональної конференції ЄКПО-ІО 2012 року, в яких чітко визначена необхідність проведення подальшої роботи з питань впливу кризи на умови праці та заробітну плату вчителів, представники членських організацій ЄКПО провели спеціальну зустріч в Брюсселі 23 жовтня 2013 року...»

«Васильченко Г. Місцевий економічний розвиток і прям іноземні інвестиції // Галицький економічний вісник. — 2009. — № 1. — С. 40-46. — (проблеми мікрота макроекономіки України). УДК.522.060 Галина ВАСИЛЬЧЕНКО МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ПРЯМІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Резюме. Розкрито зміст поняття «місцевий економічний розвиток» та доведено зв’язок між глобалізацією економіки та локалізацією прямих іноземних інвестицій. Дана вичерпна характеристика «стратегічних» інвестицій. Проведено...»

«2 ФОНД СХІДНА ЄВРОПА. РІЧНИЙ ЗВІТ. ЗМІСТ Про Фонд Східна Європа..................................................... стор. 3 Склад Правління та Eкспертної ради Фонду Східна Європа......................... стор. 4 Звернення Президента Фонду Східна Європа.................................... cтор. 5 Про програми Фонду Східна Європа...............................»

«УДК 330.3:334:620.91 М.В. Руда, А.В. Якібчук Національний університет “Львівська політехніка” НОВА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ © Руда М.В., Якібчук А.В., 2012 Розглянуто можливість реформування енергетичного сектора економіки в Україні. Проаналізовано перспективи застосування альтернативних джерел енергії в Україні, зокрема сектор фотовольтаїки. Визначено базові елементи нової моделі підприємництва в контексті впровадження концепції...»

«CУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СКОКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ УДК 502.33:658.18:620.9 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ Спеціальність 08.08.01 – Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми 2002 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Мельник Леонід...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Самооцінка домогосподарствами Львівської області рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств, проведеного у січні 2010 року) СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК Львів – 2010 Самооцінка домогосподарствами Львівської області рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств, проведеного у січні 2010 року) Статистичний збірник/ Головне управління статистики у Львівській області: №...»

«УДК 658.155 Л. М. Дзюбенко, канд. екон. наук, доц., кафедра економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ І ВИТРАТ — ГОЛОВНА УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Розглянуто комплексну раціоналізацію ціноутворення і витрат підприємств у контексті збереження їхньої прибутковості. На основі впливу зміни цін і витрат підприємства розкрито підвищення чи зниження прибутковості його виробництв з урахуванням різних чинників, стадій і структури вартості....»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ`ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра «Вагони» Обуховський В.В., Осьмак В.С. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТОРООБЛАДНАННЯ ВАГОНІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо практичних занять для студентів спеціальності «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту» (Вагони) усіх форм навчання Київ · 2009 УДК 621.42 Технічне обслуговування та ремонт електорообладнання вагонів. Методичні рекомендації щодо виконання...»

«Марущак Л. І. Технологічні й організаційні особливості нафтопереробних комплексів та їх вплив на методику обліку і контролінгу / Леся Марущак // Галицький економічний вісник. — 2009. — № 2. — С. 144-152. — (інформаційно-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності). УДК 658.7 Леся МАРУЩАК ТЕХНОЛОГІЧНІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ НАФТОПЕРЕРОБНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МЕТОДИКУ ОБЛІКУ І КОНТРОЛІНГУ Резюме. Дана загальна характеристика нафтопереробного комплексу України. Визначено...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»