WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 339.727.22(447) Структура та динаміка прямих іноземних інвестицій в Україні Автор: Рибчинчук Я.Ю., науковий керівник: викладач Філімонова О.Б. Чорноморський державний університет ...»

Актуальні фінансово – економічні проблеми сучасного розвитку України

Міжвузівська студентська наукова конференція

УДК 339.727.22(447)

Структура та динаміка прямих іноземних інвестицій в Україні

Автор: Рибчинчук Я.Ю.,

науковий керівник: викладач Філімонова О.Б.

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) мають велике значення для економіки країни, що їх

одержує. Так як саме вони забезпечують ефективну інтеграцію національної економіки у

світову; служать джерелом капіталовкладень, причому у формі сучасних засобів виробництва, а також залучають вітчизняних підприємців до передового господарського досвіду, сприяють поширенню інновацій, збільшенню продуктивності праці та підвищенню добробуту населення.

У світовому потоці прямих іноземних інвестицій на українську економіку припадає менше 1 %. Це пояснюється тим, що серед європейських постсоціалістичних країн Україна сприймається як країна з найбільшим ризиком. За оцінкою Європейського центру досліджень, підприємницький ризик інвестицій в Україну складає 80 % [1].

Відповідно до статистичних даних (табл. 1), іноземні інвестиції в економіку України не припиняли надходити впродовж 1995-2010 рр., але їх кількість порівняно з попередніми періодами була дещо меншою.

У в 2008 р. приріст інвестицій склав 6073,7 млн. дол. США, а в 2009 р.- 4436,6 млн. дол.

США, однак у 2010 спостерігаємо стабілізацію та зростання на 218,4 млн.дол.США.

Таблиця 1 Обсяги прямих іноземних інвестицій, млн. дол. США [2,3] Прямі Прямі іноземні інвестиції в Прямі інвестиції з іноземні інвестиції в Прямі інвестиції з Україну на початок року, України на початок Україну за рік, України за рік, млн.дол.США року, млн..дол.США млн..дол.США* млн..дол.США* 1995 483,5 20,3 413,4 63,8 1996 896,9 84,1 541,3 13,3 1997 1438,2 97,4 625,4 30,1 1998 2063,6 127,5 747,1 -30 1999 2810,7 97,5 471,1 1 2000 3281,8 98,5 593,2 71,8 2001 3875 170,3 680,3 -14,6 2002 4555,3 155,7 916,5 -11,4

–  –  –

Рис.2. Обсягів ПІІ в Україну з інших країн(станом на 01.01.2011 р.), у % [2] Основними інвесторами в економіку України є Кіпр (22,2%), Німеччина(15,8%), Нідерланди(10,5%) та інші країни, як можемо побачити з рис.2. Кіпр - найбільший іноземний інвестор в Україну, що за час незалежності вклав в економіку країни понад $9 млрд., або 22,5% від усіх іноземних інвестицій. Прикметно, що й Кіпр - основний одержувач інвестицій з України.

Вітчизняні компанії вклали в цю острівну країну $6,3 млрд., що становить понад 93% від усіх закордонних інвестицій України. Таке положення Кіпру серед інвесторів визначається тим, що ця країна є офшором. Популярність Кіпру серед офшорів пояснюється сприятливим податковим режимом (10% податок на прибуток, дивіденди і capital gains не оподатковуються), закріплення репутації Кіпру після вступу до ЄС, розвинена банківська інфраструктура та ін..

Таким чином, сьогодні офшор є найбільш ефективним механізмом внесення інвестицій в Україну.

–  –  –

Аналіз структури прямих іноземних інвестицій, зокрема, за 2010 р., свідчить, що основні пріоритети іноземні інвестори віддають перевагу таким галузям - промисловості (21,7%), потім ідуть операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг (21,7%) і на третьому місці – діяльність транспорту і зв’язку (17%).

Рис.3.Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за 2010 р., у % [4] Важливою проблемою в сучасних умовах є невідповідність прямих іноземних інвестицій в Україну потребам розвитку її економіки. Держава повинна застосувати весь комплекс заходів, спрямованих на забезпечення якісних змін у залученні іноземного капіталу в нашу країну. Адже ПІІ є джерелом коштів, необхідних для модернізації та розвитку української економіки. Вони сприяють залученню нових виробничих технологій, а також технологій ринкової поведінки. Для того, щоб іноземні інвестори пішли на вкладення, необхідні дуже серйозні зміни в інвестиційному кліматі. Основний акцент в інвестиційній стратегії варто поставити на розвиток тих сфер виробництва, які сприятимуть зростанню економіки України. Список літератури:

Список літератури:

1. Полковниченко С.О. Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток економіки країни / С.О.Полковниченко, Н.В.Аркадьева // Науковий вісник ЧДІЕУ. - №3(7). – 2010. – с.79-85. Бібліогр.: с. 79—85.

2.Прямі іноземні інвестиції в Україну [Електронний ресурс]: За даними Державного комітету статистики України – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

3.Прямі іноземні інвестиції з України [Електронний ресурс]: За даними Державного комітету статистики України – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 4. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності [Електронний ресурс]:

За даними Державного комітету статистики України – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ |web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 
Похожие работы:

«УДК 658.821 JEL Classification: M30, M31 Сигида Любов Олексіївна, аспірант кафедри маркетингу та УІД, Сумський державний університет ВИБІР МАРКЕТИНГОВИХ КАНАЛІВ ДЛЯ РОЗПОДІЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У статті визначено послідовність етапів вибору маркетингових каналів при розподілі інноваційної продукції на промисловому підприємстві, що базується на результатах діагностики його маркетингової політики розподілу та комплексної оцінки існуючих каналів. Запропоновано...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт (для студентів зі спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організації та адміністрування” освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” напрямку підготовки: 030 „Менеджмент і адміністрування” Київ – 201 Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломних робіт (для студентів зі спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організації та...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ НАКАЗ від 6 червня 1997 року N 39 Про затвердження Норм обслуговування та нормативів чисельності працівників, зайнятих на роботах з експлуатації мереж, очисних споруд, насосних станцій водопровідно-каналізаційних господарств та допоміжних об'єктів на них На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.95 N 197 Про заходи поліпшення нормування праці в народному господарстві наказую: 1. Затвердити Норми обслуговування та...»

«О.Погайдак. Інноваційні шляхи розвитку транспортного обслуговування в умовах активної автомобілізації населення посттоталітарного суспільства / О.Погайдак, Н.Кирич, Б.Керничний // Галицький економічний вісник. — 2013. — №1(40). — с.137-145 (іноваційний розвиток) УДК 656 (1Ф21), 656.132, 658.286:656.064 Ольга ПОГАЙДАК, Наталя КИРИЧ, Богдан КЕРНИЧНИЙ ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УМОВАХ АКТИВНОЇ АВТОМОБІЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ПОСТТОТАЛІТАРНОГО СУСПІЛЬСТВА Резюме. На основі...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ МЕНЕДМЖЕНТУ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ПРАВА Кафедра інформаційних технологій в менеджменті “Економетрія” методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки “Менеджмент” Вінниця – 2011 к.е.н., доц. Н.А. Потапова, асист. Леонтюк О.В., асист. Дусанюк С.В. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки “Менеджмент”.– Вінниця: ОЦ ВНАУ. –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»