WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Теоретичний тур Тест А Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей ...»

-- [ Страница 2 ] --

8.11. Яка речовина у листках контролює закладку судинних елементів?

8.12. Який з наведених фітогормонів контролює S-фазу клітинного циклу рослин?

8.13. Який гормон утворюється із попередника ент-каурену?

8.14. Які з фітогормонів містять трансмембранний переносник PIN-білок, що потребує затрати енергії?

8.15. Біосинтез якого гормону інгібується паклобутразолом?

8.16. Рецептором якої речовини є білок RPK 1?

На рисунку ображені типи ротових апаратів комах:

9.

А Б В Г Д Е Є Ж З

Дайте відповіді на питання:

9.1. Який тип ротового апарату із вище зображених є найменш спеціалізованим?

9.2. Укажіть якими літерами на рисунку позначено лижучий тип ротового апарату?

9.3. Укажіть якими літерами на рисунку позначено смоктальний тип ротового апарату?

9.4. Укажіть якими літерами на рисунку позначено гризучо-лижучий тип ротового апарату?

9.5. Укажіть якими літерами на рисунку позначено гризучий тип ротового апарату?

9.6. Укажіть якими літерами на рисунку позначено колючо-смоктальний тип ротового апарату?

9.7. Укажіть на малюнках лабрум?

9.8. Укажіть на малюнках мандибули?

9.9. Укажіть на малюнках максили?

9.10. Укажіть на малюнках лабіум?

9.11. Якими числами на рисунку із зображенням гризучого ротового апарату позначено кардо?

9.12. Якими числами на рисунку із зображенням гризучого ротового апарату позначено стіпес?

9.13. Якими числами на рисунку із зображенням гризучого ротового апарату позначено максилярний щупик?

9.14. Якими числами на рисунку із зображенням гризучого ротового апарату позначено лацинію?

9.15. Якими числами на рисунку із зображенням гризучого ротового апарату позначено галею?

9.16. Якими числами на рисунку із зображенням гризучого ротового апарату позначено субментум?

9.17. Якими числами на рисунку із зображенням гризучого ротового апарату позначено ментум?

9.18. Якими числами на рисунку із зображенням гризучого ротового апарату позначено лабіальні щупики?

10. Розгляньте схему будови зовнішньої плазматичної мембрани. Дайте відповідь на наступні питання:

Установіть відповідність між структурними компонентами плазмолеми та їх 10.1.

цифровим позначенням на рисунку?

А. холестерол Б. інтегральні білки В. периферичні білки Г. глікопротеїди Д. фосфоліпіди Е. гідрофобні ланцюги жирних кислот Ж. гідрофільні полярні головки фосфоліпідів

10.2. Укажіть, якими цифрами позначено складові біологічних мембран, що забезпечують їх текучість, здатність до самозамикання при розривах і формують бішарову структуру?

10.3. Укажіть цифрою, яка мембранна структура бере участь в утворенні глікокаліксу і забезпечує рецепторну функцію?

10.4. Укажіть цифрою, яка структура притаманна, як правило, лише мембранам тваринних клітин?

10.5. Укажіть, які твердження є правильними стосовно зовнішньої цитоплазматичної мембрани еукаріот?

А. виникає і оновлюється за рахунок гранулярної ЕПС та комплексу Гольджі Б. виконує бар’єрну та рецепторну функції В. бере участь у формуванні пелікули одноклітинних організмів Г. бере участь у різноманітних біохімічних реакціях (окиснення, синтезу тощо), містить складні поліферментні комплекси Д. асиметрична за будовою Е. здійснює лише активний транспорт речовин у клітину Є. має однаковий хімічний склад в усіх клітинах організму

10.6. На електронній фотографії між двома міоцитами знайдено зону, де плазмолеми сусідніх клітин розділені міжклітинним простором завширшки 2-3 нм, а в їх структурі один проти одного розміщені білкові комплекси. Зазначте, який це різновид міжклітинного контакту?

А. щільний Б. простий В. десмосома Г. напівдесмосома Д. нексус (щілинний контакт)

10.7. На електронній фотографії між сусідніми епітеліоцитами тонкого кишечника виявлено структуру, що має вигляд дископодібних потовщень контактуючих ділянок обох плазмолем, які розмежовані міжклітинним простором завширшки 10-30 нм. У цитоплазмі обох клітин містяться зони електронно-щільної речовини, в якій візуалізуються пучки тонофіламентів. Зазначте, який це різновид міжклітинного контакту?

А. щільний Б. простий В. десмосома Г. напівдесмосома Д. нексус (щілинний контакт)

10.8. Зазначте, які різновиди активного транспорту речовин здійснює плазмолема?

А. полегшена дифузія через спеціальні іонні канали в мембрані Б. осмос В. за допомогою іонних каналів та насосів Г. піноцитоз Д. фагоцитоз Е. рецепторно-опосередкований ендоцитоз Є. екзоцитоз

10.9. Зазначте, які функції мають компоненти мембрани, зображені на рисунку під цифрами 3, 4, 5?

А. утворюють глікокалікс Б. забезпечують транспорт молекул та іонів В. підтримують структуру мембран Г. є біологічними каталізаторами – ферментами Д. змінюють конфігурацію плазмолеми

10.10. Як називаються округлі пухирці, наночастинки, побудовані із штучних мембран, що здійснюють адресну доставку ліків і косметичних засобів у клітину?

А. наносоми Б. ліпосоми В. лізосоми Г. ендосоми Д. вакуолі

10.11.Які твердження є правильними стосовно такого різновиду мембранного транспорту як екзоцитоз:

А. відбувається із затратами енергії Б. є пасивним транспортом В. відбувається за участю комплексу Гольджі Г. відбувається за участю мікрофіламентів і мікротрубочок цитоскелету Д. характерний для клітин гландулоцитів

10.12.Зазначте, які твердження є правильними стосовно компонента мембрани, що позначений цифрою 6:

А. гідрофільна сполука Б. гідрофобна сполука В. амфіпатична (амфіфільна) сполука Г. утворює бішарову структуру Д. утворює іонні канали

На рисунках зображені рослини, які позначені різними літерами.11.

Укажіть, на яких рисунках зображено:

11.1. Рослини, в яких домінуючим поколінням є гаметофіт?

11.2. Рослини, в яких вегетативне тіло представлене таломом?

11.3. Різноспорові рослини?

11.4. Рослини, яким притаманне дихотомічне галуження?

11.5. Викопні представники вищих спорових рослин?

11.6. Рослини, в яких фотосинтез здійснює стебло?

11.7. Рослини, які прикріплюються до ґрунту ризоїдами?

11.8. Рослини, в яких запліднення здійснюється багатоджгутиковими сперматозоїдами?

11.9. Рослини, в яких коробочка спорогона має кришечку?

11.10.Рослини, у яких утворюються спори з елатерами?

11.11.Рослини, які мають камбій?

11.12.Рослини, що належать до відділу Плауноподібні?

11.13 Дерев’янисті рослини?

11.14.Рослини, характерною ознакою яких є наявність спорангієфорів?Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«АГРАРНА ЕКОНОМІКА УДК 504:637.12 ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ВИРОБНИЦТВА ВИСОКОЯКІСНОГО МОЛОКА (НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ) Маменко О.М., Портянник С.В. Харківська державна зооветеринарна академія В статті висвітлено результати досліджень з оцінки екологічного ризику регіонів України, особливо Полтавської області, де було проведено науково-господарські досліди з виробництва екологічно безпечного молока. Запропоновано способи реалізації концепції екологічної безпечності виробництва...»

«ВЕТЕРИНАРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ, 26 ’2015 _ УДК 363.09:636.1:616-071:616-084 ПЕКНИЙ М.В., СИНИЦИН В.А., д-р вет. наук ЄВТУШЕНКО В.А. Інститут ветеринарної медицини НААН ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДНИКА ГРИПУ КОНЕЙ В статті описані основні відомості про особливості морфології, номенклатури штамів, види і механізми мінливості вірусу грипу коней, дані про їх антигенну структуру і біологічні властивості (рецепторозв’язуючу, токсичну, інфекційну та антигенну активність). Описані властивості, які...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ: Ректор_С.В. Іванов «» 2012 р. ХАРЧОВА БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту для студентів за напрямом підготовки 6.051401«Біотехнологія» денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО Реєстраційний номер на засіданні кафедри електронних методичних біотехнології і рекомендацій у НМВ мікробіології _ Протокол № 6 від 16 жовтня 2012 р. Київ НУХТ 2012 Харчова...»

«ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ББК 28.0я 72 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів за рішенням Колегії Міністерства освіти України (протокол № 1/11-2323 від 24 липня 2003 р.) В и д а н о за р а х у н о к д е р ж а в н и х кош тів. П р о д а ж за б о р о н е н о. З а г а л ь н а біол огія : Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. 328 навч. закл. / М. Є. Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, В. М. Войціцький. 3-є ви д.К.: Генеза, 2 006.272 с.:...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 116 УДК 630.5х165 П. П. БАДАЛОВ, С. А. ЛОСЬ * ВНЕСОК С. С. П’ЯТНИЦЬКОГО У РОЗВИТОК ЛІСОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького У березні 2010 року виповнюється 105 років від дня народження видатного українського вченого-лісівника С. С. П’ятницького. Серед напрямів його багатогранної діяльності значне місце посідала лісова селекція. У статті наведено огляд...»

«Основи здоров’я Тагліна О. В. «Основи здоров’я» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Видавництво «Ранок» О. В. Тагліна ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я О. В. Тагліна ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Видавництво «Ранок» УДК 371.7 ББК 51.204я721 Т 1 Рецензенти: О. В. Наглов, доцент кафедри фізіології людини і тварин Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; О. В. Бугакова, учитель-методист вищої категорії, учитель біології...»

«„Світ медицини та біології”, номер 1 2013рік інтактних тварин дозволили встановити параметри animals allowed to set the parameters of the norm of норми поляризаційних властивостей тканин polarization properties of the thyroid and suprarenal щитоподібної та надниркової залоз у щурів. glands tissues in rats. Перспективи подальших досліджень. Перспективним у Prospects of further researches. Perspective in this даному напрямку є вивчення поляризаційної структурності тканин direction is a study of...»

«УДК 637. 54'65; КП 00419880 № держреєстрації 0107U003168 Інв. № НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ Технологічний інститут молока та м'яса 02660, м. Київ-2, вул. М.Раскової, 4а (044 517-04-58) ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ За темою № 80.07 «Дослідити вплив активності води аw на ступінь окислення ліпідів та розвиток мікрофлори у м’ясі птиці (кінцевий) Заст. директора з наукової роботи, канд. техн. наук І.О. Романчук Керівник теми,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Баджурак Олена Вячеславівна УДК:635.5+634.1 БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ PHYTOPHTHORA INFESTANS (MONT.) DE BARY ПРИ ПАРАЗИТИЗМІ НА ТОМАТАХ У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 06.01.11-фітопатологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук КИЇВ – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті захисту рослин УААН Науковий керівник – доктор біологічних наук, академік УААН Лісовал Михайло Павлович, Інститут захисту рослин,...»

«Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Інститут психології та педагогіки Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах студентського наукового товариства Випуск 6 Рівне 2013 Актуальні питання психологічної науки ББК 88 А 43 УДК 159.9 Актуальні питання психологічної науки: Альманах студентського наукового...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»