WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 43 |

«АГРОБІОЛОГІЯ Збірник наукових праць Виходить 2 рази на рік Заснований 03.2009 року № 1 (117) 2015 Біла Церква Агробіологія, № 1’2015. УДК 06:631/635 Засновник, редакція, видавець і ...»

-- [ Страница 32 ] --

Однак, деяка частина новозареєстрованих сортів не адаптовані до грунтово-кліматичних умов степової зони, особливо за ознаками зимо- і посухостійкості, витривалості до стресових чинників і варіюючих погодних умов. Але вони мають кращі показники в інших агрокліматичних зонах, підзонах, мікрозонах. Нижчу продуктивність в степовій зоні формують сорти Міхелца, Стан, ШТРУ 061884, Софійка, Чорноброва, Мідас, Лукуллус та деякі інші. Так, перший сорт мав урожайність на 0,39 т/га нижчу ніж в цілому по зоні, а в Березівській сортостанції зменшення становило 2,49 т/га.

Найвища толерантність і адаптація до грунтово-кліматичних умов лісостепової зони характерна для сортів Гілея, Борія, Астарта, Нива одеська, Щедрість одеська, Мелодія одеська, Придністровська, Сорріал, Дагмар та інші. Серед них найвищий потенціал продуктивності мають сорти Щедрість одеська, Борія, Малинівка, Гілея, Сорріал. За три роки їх урожайність в Маньківській сортостанції і Вінницькому обласному центрі становила від 8,66 до 9,76 т/га.

В частині підзон і мікрозон багатьох регіонів високі показники урожайності мали інші сорти.

В підзонах Тернопільського та Сумського центрів експертизи за урожайністю виділявся сорт Оберіг миронівський; Хмельницького центру та Вовчанської сортостанції – Жадана; Чернівецького центру – Лукуллус, ШТРУ 061884 та Тулуза.

Кращу екологічну пластичність в цій зоні мають сорти Борія, Гілея та Сорріал, які спроможні формувати високу урожайність за різних екологічних умов в багатьох підзонах і мікрозонах. Перший з них у Внницькому центрі, Маньківській та Миргородській сортостанціях; другий – Хмельницькому, Тернопільському центрах та Миргородській сортостанції. Сорт Сорріал має ширшу

Агробіологія, № 1’2015.

екологічну пластичність, найвищі показники урожайності відмічені в Маньківській, Білоцерківській, Миргородській, Вовчанській сортостанціях та Чернівецькому центрі.

Водночас, для сортів Міхелца, Стан, Софійка, Чорноброва та Білява умови лісостепової зони не повністю відповідають їх біологічним властивостям, що призвело до формування нижчої урожайності. Сорт Оберіг миронівський в Сумському і Тернопільському центрах за врожайністю зайняв перші місця, а в Білоцерківській і Миргородській сортостанціях та Хмельницькому і Чернівецькому центрах посередні. Сорт Колоніа в Маньківській сортостанції сформував урожайність 9,57, а в Хмельницькому центрі лише 3,77 т/га. Недобір урожаю більш ніж вагомий, це свідчить, що сорт Оберіг миронівський в підзонах Хмельницького і Чернівецького центрів, як і сорт Колоніа в мікрозоні Хмельницького центру вирощувати неефективно.

Агроекологічні умови поліської зони сприяють повнішій реалізації природного потенціалу сортів Борія, Гілея, Колоніа, Мідас, Сорріал. Їх урожайність в середньому по закладах експертизи поліської зони становить 5,69-6,18 т/га, в усіх точках дослідження за продуктивністю вони посіли перші місця. В підзоні Андрушівської сортостанції перших два сорти формували урожайність 7,15-7,19 т/га. В підзоні Львівського центру, крім сорту Колоніа, виділилися сорти Жадана, Звитяга, Лукуллус; мікрозоні Закарпатського центру – Білява і Оберіг; Прилуцької сортостанції – Зиск, Борія, Балатон і Придністровська.

В деяких підзонах і мікрозонах Полісся частина сортів дають низьку урожайність. Це стосуться сортів Міхелца, Стан, Софійка, Чорноброва. Вони вкрай негативно реагують на умови цієї зони, майже в усіх підзонах і мікрозонах формують дуже низькі урожаї. Не пристосовані до грунтово-кліматичних умов поліської зони також сорти Жадана, Конка, Ера одеська, Білява.

Отже, від екологічних чинників та вдалого розміщення сортів в певних грунтово-кліматичних зонах, підзонах, мікрозонах чи географічних точках значною мірою залежить реалізація генетичного потенціалу, величина і стабільність урожаїв за роками, ефективність використання того чи іншого сорту. Особливо це помітно в несприятливі роки, стресових ситуаціях чи недостатньому ресурсному забезпеченні агротехнологічного процесу, серйозних упущеннях, спрощеннях чи прорахунках в прийомах агротехніки. Внаслідок чого сорти іноді потрапляють в умови, які не відповідають їх біологічним властивостям, що призводить до зниження продуктивності.

З результатів проведених досліджень випливає, що для кожного екологічного регіону необхідно добирати сорти озимої пшениці з оптимальною генетично-інформаційною програмою, яка б втілювала найбільшу кількість корисних ознак і властивостей, а основною вимогою розміщення сортів в грунтово-кліматичних зонах, підзонах, мікрозонах має бути відповідність властивостей сорту умовам природно-екологічного, агрономічного і економічного середовища у яких його вирощують та їх адаптивна спроможність.

Звідси випливає, що для різних екологічних регіонів краще добирати сорти з широким гомеостазом щодо їхньої реакції на метеорологічні та агроекологічні чинники.

Висновки. 1. Нові сорти пшениці озимої мякої проявляють глибокі специфічні реакції на агроекологічні умови в місцях їх вирощування. Останні мають значний вплив на прояв адаптивності, пластичності та продуктивності сортів. Для вирішення проблеми екологічної адаптивності і розкриття потенціалу продуктивності варто впроваджувати диференційований підхід до їх розміщення в агрокліматичних зонах, підзонах, мікрозонах і географічних точках відповідно до вимог селекційно-біологічних властивостей сортів.

2. За комплексом показників екологічної адаптивності, пластичності і продуктивності в зоні Степу варто розміщувати сорти Мелодія одеська, Щедрість одеська, Борія, Гілея, Звитяга, Конка, Фермерка; Лісостепу – Борія, Гілея, Астарта, Нива одеська, Щедрість одеська; Полісся – Борія, Гілея, Нива одеська, Оберіг миронівський, Колоніа, Дагмар, Мідас, Сорріал, Балатон. В окремих підзонах, мікрозонах і географічних регіонах кращі показники мають інші сорти.

3. Широкою агроекологічною адаптивністю і пластичністю та здатністю генотипу реалізовувати свій потенціал і бути стійкими до специфічних умов середовища відзначаються сорти Мелодія одеська, Борія, Гілея, Сорріал, Дагмар.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Біологічне рослинництво / За ред. Зінченка О.І. – К.: Вища школа, 1996. – 240 с.

2. Яшовський І.В. Екологічні основи добору сортів / І.В. Яшовський. За ред. В.Ф. Сайка // Наукові основи ведення зернового господарства. – К.: Урожай, 1994. – С. 111-120.

–  –  –

3. Кочмарський В.С. Селекція пшениці озимої мякої / В.С. Кочмарський, В.В. Кириленко // Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук (1912-2012). – Миронівка, 2012. – 816 с.

4. Жученко, А.А. Адаптивный потенциал культурных растений (эколого-генетические основы) / А.А. Жученко. – Кишинев: Штиинца, 1988. – 767 с.

5. Методика проведення експертизи та державного випробування сортів рослин зернових, крупяних та зернобобових культур// Охорона прав на сорти рослин. – К., 2003. – №2, – Ч.3. – С. 6-19, 191-204.

REFERENCES

1. Biologichne roslynnyctvo / Za red. Zinchenka O.I. – K.: Vyshha shkola, 1996. – 240 s.

2. Jashovs'kyj I.V. Ekologichni osnovy doboru sortiv / I.V. Jashovs'kyj. Za red. V.F. Sajka // Naukovi osnovy vedennja zernovogo gospodarstva. – K.: Urozhaj, 1994. – S. 111-120.

3. Kochmars'kyj V.S. Selekcija pshenyci ozymoi' mjakoi' / V.S. Kochmars'kyj, V.V. Kyrylenko // Myronivs'kyj instytut pshenyci imeni V.M. Remesla Nacional'noi' akademii' agrarnyh nauk (1912-2012). – Myronivka, 2012. – 816 s.

4. Zhuchenko, A.A. Adaptivnyj potencial kul'turnyh rastenij (jekologo-geneticheskie osnovy) / A.A. Zhuchenko. – Kishinev: Shtiinca, 1988. – 767 s.

5. Metodyka provedennja ekspertyzy ta derzhavnogo vyprobuvannja sortiv roslyn zernovyh, krupjanyh ta zernobobovyh kul'tur// Ohorona prav na sorty roslyn. – K., 2003. – №2, – Ch.3. – S. 6-19, 191-204.

Продуктивность новых сортов пшеницы мягкой озимой в разных агроэкологических условиях А.Л. Улич Приведен анализ продуктивности новых зарегистрированных сортов пшеницы мягкой озимой в зависимости от агроэкологических условий мест выращивания. Выяснено, что они своеобразно реагируют на агроэкологические условия определенных зон, подзон и микрозон. Из результатов проведенных исследований следует, что для каждого экологического региона необходимо подбирать сорта озимой пшеницы с оптимальной генетически-информационной программой, которая бы воплощала наибольшее количество полезных признаков и свойств.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Основным требованием размещения сортов в почвенно-климатических зонах, подзонах, микрозонах должно быть соответствие свойств сорта условиям природно-экологической, агрономической и экономической среды в которых его выращивают и их адаптивная способность. Для разных экологических регионов лучше подбирать сорта с широким гомеостазом относительно их реакции на метеорологические и агроэкологические факторы.

Ключевые слова пшеница озимая, сорта, генетический потенциал, урожайность, биологические свойства, агроэкологические зоны, подзоны, микрозоны.

Надійшла 13.04.2015 р.

УДК 63111.1336 УЛІЧ О.Л., канд. с.-г. наук© Кіровоградська державна сортодослідна станція ТКАЧИК С.О., канд. с.-г. наук ЛІКАР С.П., ст. наук. співробітник Український інститут експертизи сортів рослин ХАХУЛА В.С., канд. с.-г. наук Білоцерківський національний аграрний університет

ГОСПОДАРСЬКО-АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА

НОВИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ МЯКОЇ ОЗИМОЇ Наведено результати досліджень господарсько-агрономічної оцінки, рівня продуктивності, агробіологічних й адаптивних властивостей нових сортів пшениці мякої озимої. Господарсько-агробіологічна оцінка досліджуваних сортів у мінливих гідротермічних умовах клімату України свідчить про порівняно велику їх конкурентоспромо жність при високих показниках рівня продуктивності та адаптивності. Підвищення врожайності в сучасних умовах відбувається переважно через підвищення їх стійкості до стресових чинників. Для максимальної реалізації генетичного потенціалу урожайності важлива адаптація сортів до конкретних агроекологічних умов. Встановлено, що тіл ьки незначна частка сортів мають вищесередній рівень зимостійкості; значна ж частина – лише середній, який є недостатнім для успішної перезимівлі в несприятливі роки. А сорти Матрікс, Етела, Генесі, Арктіс, Ювівата 60, Фід еліус, Тонація, Сейлор, Арктіс, Матрікс, Етела, Генесі, Есперія характеризуються нижчесередньою або низькою з имостійкістю. Виявлено сорти з високим вмістом в зерні білка і клейковини.

Ключові слова: пшениця озима, сорт, урожайність, грунтово-кліматична зона, адаптивні властивості, зимостійкість, посухостійкість, якість зерна.

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Пшениця нині є основним продуктом харчування в 43 країнах і займає перше місце у світовому виробництві зерна.

© Уліч О.Л., Ткачик С.О., Лікар С.П., Хахула В.С., 2015.

–  –  –

Ареал розповсюдження її охоплює 5 континентів Земної кулі. З цього приводу академік М.І. Вавілов відмічав, що столітні ботанічні пошуки, проведені вченими світу не змогли віднайти можливості заміни її чимось іншим, рівноцінним [1]. В умовах помітної зміни гідротермічних показників клімату в підвищенні урожайності та валових зборів пшениці все більшого значення набуває впровадження й ефективне використовуваних нових сортів. У сучасному землеробстві сорт виступає як самостійний і абсолютно надійний чинник підвищення врожайності і сталості валового виробництва зерна. За оцінкою вітчизняних і зарубіжних вчених, частка сорту в зростанні врожайності озимої пшениці становить 31–58 % [2 6]. Його значення нині особливо зростає у зв'язку з великим попитом на споживчому ринку високоякісного зерна.Pages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 43 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО ВОЙЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ УДК 663.12/.14+537.868 ВПЛИВ РАДІОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ ДРІЖДЖІВ 03.00.07 – мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2005 Дисертація є рукопис. Робота виконана у відділі фізіології промислових мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К....»

«ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2014. № 1(43) 12. Olbe L. Effect of omeprazole on gastric acid secretion and plasma gastrin in man / L. Olbe, C. Cederberg, T. Lind [et al.] // Scand J.Gastroenterology, 1989. – Vol.24 – Р. 27-32. Реферати ВЛИЯНИЕ МЕЛАНИНА НА АКТИВНОСТЬ NOINFLUENCE OF MELANIN ON ACTIVITY OF NO-ERGIC ЭРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗАХ В SYSTEM IN THE SALIVARY GLANDS TISSUES AT THE УСЛОВИЯХ ГИПЕРГАСТРИНЕМИИ HYPERGASTRINEMIA Сухомлин А.А., Непорада К.С., Береговая Т.В....»

«УДК 631.52:631.523:633.522 МИГАЛЬ ЖУПЛАТОВА Микола Дмитрович, Олена Андріївна, доктор біологічних наук, професор, молодший науковий співробітник, Інститут луб’яних культур НААН Інститут луб’яних культур НААН України (м. Київ) України (м. Київ) ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ГІБРИДИЗАЦІЇ КОНОПЕЛЬ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ У селекції конопель застосовано різні методи гібридизації у відповідності з вимогами виробництва до сортів. У результаті на заміну дводомних конопель отримано...»

«УДК 633.63:631.527.531.12 ЛІСНЕВИЧ РИЖУК Лариса Олексіївна, Сергій Миколайович, доктор біол. наук, доктор с.-г. наук, ст. наук. співроб., голов. наук. співроб. член-кореспондент НААН України, Державна наукова с.-г. бібліотека заслужений працівник сільського НААН України господарства України (м. Київ) ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ СЕЛЕКЦІЇ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УКРАЇНІ Висвітлено історичні аспекти становлення селекції цукрових буряків на теренах України та проведена комплексна оцінка внеску вітчизняних...»

«ЗМІСТ Бабаєва О.П. Облік надзвичайної діяльності як фактор покращення інформаційного забезпечення аграрних підприємств Біла А.С.Оптимізація форм бухгалтерського обліку поточних зобов’язань Біляченко М.В. Організація внутрішньогосподарського контролю операцій з грошовими активами та дебіторської заборгованост Брит І.В. Методичні основи аналізу результативності фінансовогосподарської діяльності Гавенко Т.Ю. Шляхи вдосконалення фінансової звітності в україні Гаран Ю.С. Облікова політика та її...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут клітинної біології та генетичної інженерії ФЕДОРЕНКО Віктор Олександрович УДК 575.224+577.21 ГЕНЕТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ СТІЙКОСТІ АКТИНОМІЦЕТІВ ДО АНТИБІОТИКІВ ТА ЙОГО РОЛЬ У БІОСИНТЕЗІ АНТИБІОТИКІВ 03.00.15 – генетика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі генетики та біотехнології Львівського національного університету імені Івана Франка Офіційні опоненти:...»

«дизельное. Проведена оценка растительного масла и биодизеля как альтернативы нефтяному дизельному топливу. Диметиловый эфир, растительное масло, биодизель, метиловый эфир, смесевые топлива. Grounded the necessity of search of fuels from refurbishable sources, able to replace oil diesel. The estimation of vegetable butter and biotdiesel as alternatives is conducted to the oil fuel-oil. Methoxymethane, vegetable butter, biotdiesel, methyl ether, blenderized fuels. УДК 631.315:629.783...»

«УДК 165.242.2 Олександра Стебельська Національний університет “Львівська політехніка” МЕНТАЛІЗМ ТА ЕВОЛЮЦІОНІЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СВІДОМОСТІ © Стебельська О., 2008 Розглянуто питання, пов’язані із природою свідомості. Зокрема, розглянуті особливості тлумачення природи свідомості менталізмом та еволюціонізмом. Внаслідок критичного аналізу стверджується, що свідомість постає багатогранним явищем, під час дослідження якого ми повинні враховувати досягнення як...»

«УДК 637.142.2 : 542.816 № держреєстрації 0109U002637 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МОЛОКА ТА М’ЯСА 02660, м. Київ-660, вул. М. Раскової, 4а тел. (044)517-17-37, факс (044)517-02-28 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса, д.т.н., академік _Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ про науково-дослідну роботу № 88.09. Дослідити фізико-хімічний склад білково-вуглеводних концентратів, отриманих з молочної сироватки ” (заключний) Заступник директора з наукової...»

«Випуск 3, 2014 УДК 633.12:633.173:631.531.1 О.Л. Яцишен, кандидат сільськогосподарськи наук Л.К. Тараненко, доктор біологічних наук ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН» ЕВОЛЮЦІЙНІ МУТАЦІЇ В СЕЛЕКЦІЇ ГРЕЧКИ НА АДАПТИВНІСТЬ Вид гречки звичайної Fagopyrum esculentum Moench. у фітоценозі мало конкурентоздатний порівняно з іншими зерновими культурами через специфічну архітектоніку рослин, пов’язану з високим рівнем топологічного та хронологічного розчленування. З огляду на це перед селекціонерами гречки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»