WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 43 |

«АГРОБІОЛОГІЯ Збірник наукових праць Виходить 2 рази на рік Заснований 03.2009 року № 1 (117) 2015 Біла Церква Агробіологія, № 1’2015. УДК 06:631/635 Засновник, редакція, видавець і ...»

-- [ Страница 23 ] --

Висновки. За масового виробництва тюльпанів доцільно застосовувати ті технології вирощування якими можна управляти. Голландська технологія охолодження цибулин за 9 та 5 градусів упродовж 3-4 тижнів дозволяє отримати квіти на зріз в заплановані строки.

Найменша тривалість вигонки тюльпанів (37 днів) отримана за температурного режиму закритого ґрунту в 18-20 °С. Для конвеєрного постачання тюльпанів в більш пізні строки (на 62 день) температурний режим в теплиці краще витримувати на рівні 10-11 °С.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Журавлв Ю.П. Морфогенез у растений / Ю.П. Журавлв, А.М. Омелько // Физиология растений. – 2008. – Т. 55. – С. 643-664.

2. Миркин Б.М. Современная наука о растительности / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова, А.Н. Соломец. – М.: Логос, 2001. – 264 с.

3. Хорст А. Тюльпаны / А. Хорст. – М.: Лабиринт Пресс, 2013. – 143 с.

4. Цветкова М.В. Теплицы и парники на вашем участке / М.В. Цветкова. – Харьков, 2010. – 318 с.

5. Шевелуха В.С. Рост растений и его регуляция в онтогенезе / В.С. Шевелуха. – М.: Колос, 1992. – 559 с.

6. Шульгина Л.М. Теплицы и парники / Л.М. Шульгина. – Харьков, 2012. – 314 с.

REFERENCES

1. Zhuravljov Ju.P. Morfogenez u rastenij / Ju.P. Zhuravljov, A.M. Omel'ko // Fiziologija rastenij. – 2008. – T. 55. – S. 643-664.

2. Mirkin B.M. Sovremennaja nauka o rastitel'nosti / B.M. Mirkin, L.G. Naumova, A.N. Solomec. – M.: Logos, 2001.

– 264 s.

3. Horst A. Tjul'pany / A. Horst. – M.: Labirint Press, 2013. – 143 s.

4. Cvetkova M.V. Teplicy i parniki na vashem uchastke / M.V. Cvetkova. – Har'kov, 2010. – 318 s.

5. Sheveluha V.S. Rost rastenij i ego reguljacija v ontogeneze / V.S. Sheveluha. – M.: Kolos, 1992. – 559 s.

6. Shul'gina L.M. Teplicy i parniki / L.M. Shul'gina. – Har'kov, 2012. – 314 s.

Особености роста и развития тюльпанов в зависимости от технологии виращивания в условиях закрытой почвы О.В. Князюк, Р.А. Крешун Изучены особености роста, развития и формирования цветоноса на срез сортов тюльпанов разных сроков в ыгонки для конвеерной поставки качественных цветов. Для выращивания тюльпанов в условиях закрытой почвы пр именяются передовые технологии, которые заключаются в регуляции температурного режима. 9 - и 5-градусная голландская технология охлаждения луковиц тюльпанов на протяжении 3-4 недель позволяет в запланированые сроки получить массовый урожай цветов.

Агробіологія, № 1’2015.

При ранних сроках выгонки тюльпанов продолжительность роста цветоносного побега (40 дней) при темпер атурном режиме 18-20 °С, а поздняя выгонка требует температурного режима в 10-12 °С (продолжительность роста цветоносного побега составляет 60 дней). Применение традиционной технологии получения товарной продукции цветов тюльпанов увеличивает продолжительность выгонки цветоносов в среднем на 3-5 дней.

Ключевые слова: сорта тюльпанов, технология, возделывания, температурный режим, сроки выгонки.

Надійшла 14.04.2015 р.

УДК 502.504(477.44) ВАКОЛЮК В.Д., здобувач © Національний природний парк «Кармелюкове Поділля»

ЛАВРОВ В.В., д-р с.-г. наук Білоцерківський національний аграрний університет e-mail: vitaliy.lavrov@gmail.com

ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ,

ПОШКОДЖЕНИХ ОЖЕЛЕДДЮ У НПП «КАРМЕЛЮКОВЕ ПОДІЛЛЯ»

Показано, що інтенсивність відновлення дуба після льодоламу 2000 р. залежить від: породи, віку дерев, ступеня пошкодження ожеледдю та іншими чинниками, стану сусідніх дерев. За інтенсивного льодоламу крони утворюються ближче до основи скелету і опускаються нижче по стовбуру, за слабкого – відновлюється периферія крон. За втрати понад 20 % крони гальмується пагоноутворення, за 50 % і більше – призупиняється. Незалежно від походження і віку деревостанів, інтенсивніше відновлюються дерева І та ІІ класів Крафта. Дуб звичайний відновлюється швидше ніж дуб скельний, витісняючи його: зростає горизонтальна проекція крон, площа живлення дерев, зменшуться значення співвідношення цих показників.

Ключові слова: дубові деревостани, льодолам крон, відновлення крон, інтенсивність пагоноутворення, площа горизонтальної проекції крон, площа живлення дерев.

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Дубові ліси Поділля є важливими складовими в міжнародних, національних і регіональних програмах формування збалансованих територій (Потсдам, 1999; Ганновер, 2000), розбудови національної екологічної мережі (Софія, 1995; Київ, 2000, 2003, 2010), збереження ландшафтів (Флоренція, 2000; Київ,

2005) та цінними соціально-економічними ресурсами. Національні природні парки (НПП), у т.ч. парки Поділля – важливі структурні елементи екомережі, що мають стати обєктами втілення зазначених ідей на принципах самовідновлення та самозбереження екосистем [6, 10].

Проте внаслідок значного антропогенного навантаження та пошкодження абіотичними чинниками нині спостерігається певне порушення структурно-функціональної організації, зниження біологічної стійкості і продуктивності лісів Поділля і в т.ч. Вінниччини. Розбала нсовані і ослаблені ліси є вразливішими щодо екстремальних метеорологічних чинників, що стали частішими – посух, буревіїв, інтенсивних снігопадів, а також ожеледиць. Так, у листопаді 2000 року остання завдала значної шкоди лісовим масивам у Кіровоградській, Миколаї вській, Херсонській, Одеській, Хмельницькій, Вінницькій областях на площі близько 140 тис. га. В епіцентр пошкодження насаджень льодоламом попала південна частина Вінницької області. Ці лісостани потребували налагодження моніторингу за динамікою їх стану, стру ктури й інших показників та удосконалення системи лісогосподарських заходів. Науковцями УкрНДІЛГА та фахівцями лісового господарства було охарактеризовано основні нас лідки пошкодження лісових насаджень ожеледдю 2000 року. Враховано, що дубові деревостани здатні відновлюватися після пошкоджень крон за рахунок відростання водяних пагонів із сплячих бруньок, розміщених на гілках і стовбурі, причому інтенсивність відновлення крон залежить від регіону, лісорослинних умов, терміну (часу) пошкодження, повноти деревост ану, фенологічної форми дуба [11, 12].

Наразі здійснюються запропоновані заходи щодо покращення ситуації. Проте, як свідчать наші дослідження [2, 3, 16] та інших авторів [8, 15], це складний і тривалий процес. ОсоблиВаколюк В.Д., Лавров В.В., 2015.

–  –  –

вість розвитку цих лісів полягає в протидії динамічних й протилежно спрямованих явищ «ві дновлення – всихання дерев», оскільки наслідки пошкодження деревостанів льодоламом погіршилися накладанням негативного впливу від пошкодження ослаблених дерев шкідниками і хворобами.

Тому метою роботи було – на прикладі НПП «Кармелюкове Поділля» зясувати екологічний стан та особливості відновлення дубових насаджень, що зазнали у 2000 році льодоламу, а в подальшому – впливу негативних біотичних і абіотичних чинників.

Матеріал і методи дослідження. У дослідженні використано обліково-фондові матеріали НПП «Кармелюкове Поділля», ДП «Крижопільське лісове господарство» Вінницького Обласного управління лісового і мисливського господарства, Держуправління Мінекології України у Вінницькій області, ВО «Ліспроект», ДСЛО «Укрлісозахист» Держлісагентства України про лісовий фонд за період 1980–2004 рр., у т.ч. дубові ліси, пошкоджені льодоламом 2000 року, їх лісопатологічний стан.

Досліджували деревостани природного походження віком 70–120 років та 40–50-річні лісові культури, що зростають в умовах свіжої грабової діброви із дубом скельним. Польові дослідження здійснювали за принципами порівняльної екології маршрутним методом, закладанням пробних площ, орієнтованих у просторі з використанням приладу GPS-12, деревостани характеризували за показниками лісознавства і лісівництва [1, 4, 14]. На пробних площах здійснювали перелік і оцінку дерев за лісівничо-таксаційними показниками. Проводили картування дерев та їх крон, встановлювали площу їх проекцій на горизонтальну поверхню на час пошкодження (скелетна частина крони) та проекцію відновленої крони (4–5 років після льодоламу).

Регенеративну здатність визначали за даними картування крон пошкоджених дерев (старий скелет крони) та оцінки інтенсивності відновлення (новоутворення у виді новосформованих пагонів і гілок). Відносну висоту встановлювали висотоміром. Особливості відновлення крон вивчали з урахуванням пошкодження дерев комахами [7, 12], ураганами, снігом та іншими чинниками [5, 9, 13, 17, 18]. Інтенсивність розвитку стовбурових шкідників встановлювали за наявними зовнішніми ознаками пошкоджень кори та деревини. Польові дані обробляли за допомогою пакету програм МС“Excel”.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Результати дослідження та їх обговорення. Весною 2001 року на стовбурах і гілках пошкоджених ожеледдю дерев почали формуватися водяні пагони. Аналіз даних стосовно ступеня пошкодження крон та інтенсивності утворення пагонів дає змогу визначити певні закономірності. У міру збільшення ступеня пошкодження крон спочатку зростає інтенсивність утворення пагонів, але за втрати понад 20 % біомаси крони, тобто за середнього і сильного льодоламу відбувається наростаюче зниження інтенсивності утворення пагонів. Дерева, що втратили понад 50 % гілок, різко втрачають здатність до пагоноутворення. Проте найстійкіші особини можуть відновитися навіть за втрати 70 % біомаси крони (рис. 1). У межах деяких зон однакового ступеня впливу ожеледі зустрічалися дерева з різним ступенем пошкодження крон, а також з різною інтенсивністю утворення водяних пагонів (табл. 1).

Виявлено певні особливості відновлення крон у дерев з різним ступенем їх пошкодження ожеледдю. За інтенсивного пошкодження гілок утворення пагонів зосереджувалося ближче до основи скелету крони. Відновлена крона формується значно компактнішою і «опускається»

нижче по стовбуру. Це можна пояснити тим, що внаслідок сильного розрідження крон збільшуться освітлення піднаметового простору, яке сприяє утворенню й успішному розвитку водяних пагонів на різній висоті стовбурів і навіть нижче материнської крони, оскільки значна частка скелетних гілок втрачена. Найбільша відносна висота крони була у IV зоні дуже сильного пошкодження ожеледдю і сягала 40,3 % (табл. 1). Тоді як за слабкого льодоламу утворення вторинних пагонів переважало на периферії крони, що менше змінювало її.

Середні значення пагоноутворення в деревостанах ІІ–ІІІ зон пошкодження ожеледдю достовірно не відрізнялися між собою: хоча інтенсивність пошкодження крон ожеледдю була вищою у зоні ІІІ, ніж у зоні ІІ, проте інтенсивність утворення пагонів за пошкодження понад 20 % крон зменшувалася (див. рис. 1). У зоні І інтенсивність утворення пагонів була така ж, як у зоні ІІІ (2,3 бала), а відносна висота крон – доволі висока (35,3 %).

–  –  –

2,6 2,4 2,2 2,0

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 43 |
Похожие работы:

«УДК 637. 54'65; КП 00419880 № держреєстрації 0107U003168 Інв. № НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ Технологічний інститут молока та м'яса 02660, м. Київ-2, вул. М.Раскової, 4а (044 517-04-58) ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ За темою № 80.07 «Дослідити вплив активності води аw на ступінь окислення ліпідів та розвиток мікрофлори у м’ясі птиці (кінцевий) Заст. директора з наукової роботи, канд. техн. наук І.О. Романчук Керівник теми,...»

«Основи здоров’я Тагліна О. В. «Основи здоров’я» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Видавництво «Ранок» О. В. Тагліна ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я О. В. Тагліна ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Видавництво «Ранок» УДК 371.7 ББК 51.204я721 Т 1 Рецензенти: О. В. Наглов, доцент кафедри фізіології людини і тварин Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; О. В. Бугакова, учитель-методист вищої категорії, учитель біології...»

«ВЕТЕРИНАРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ, 26 ’2015 _ УДК 363.09:636.1:616-071:616-084 ПЕКНИЙ М.В., СИНИЦИН В.А., д-р вет. наук ЄВТУШЕНКО В.А. Інститут ветеринарної медицини НААН ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДНИКА ГРИПУ КОНЕЙ В статті описані основні відомості про особливості морфології, номенклатури штамів, види і механізми мінливості вірусу грипу коней, дані про їх антигенну структуру і біологічні властивості (рецепторозв’язуючу, токсичну, інфекційну та антигенну активність). Описані властивості, які...»

«УДК 631.52:631.523:633.522 МИГАЛЬ ЖУПЛАТОВА Микола Дмитрович, Олена Андріївна, доктор біологічних наук, професор, молодший науковий співробітник, Інститут луб’яних культур НААН Інститут луб’яних культур НААН України (м. Київ) України (м. Київ) ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ГІБРИДИЗАЦІЇ КОНОПЕЛЬ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ У селекції конопель застосовано різні методи гібридизації у відповідності з вимогами виробництва до сортів. У результаті на заміну дводомних конопель отримано...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ: Ректор_С.В. Іванов «» 2012 р. ХАРЧОВА БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту для студентів за напрямом підготовки 6.051401«Біотехнологія» денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО Реєстраційний номер на засіданні кафедри електронних методичних біотехнології і рекомендацій у НМВ мікробіології _ Протокол № 6 від 16 жовтня 2012 р. Київ НУХТ 2012 Харчова...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „ТЕРНОПІЛЬСКІЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО” КУЩ ОКСАНА ГЕОРГІЇВНА УДК 611.422:612.77]:618.36-008.64-091 ЗАКОНОМІРНОСТІ БУДОВИ ПЛАЦЕНТИ І ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИНИ, АСОЦІЙОВАНОЇ З НЕЮ, ПРОТЯГОМ ТРЕТЬОГО ПЕРІОДУ ВАГІТНОСТІ (анатомо-експериментальне дослідження) 14.03.01нормальна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Тернопіль 2008 Дисертацією є рукопис....»

«Т. П. Пирог, Л. Р. Решетняк, В. М. Поводзинський, Н. М. Грегірчак Чі-'ч і Ф: &і Мікробіологія ь харчових виробництв І • тшгж УДК 664(075.8) ББК 36-4 я 73 М 59 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1 4 / 1 8. 2 1 6 5 6 від 12.07.05.) Рецензенти: С. Т. Олійнічук, доктор технічних наук, академік УТА, директор УкрНДІ Сниртбіопрому; С. П. Циганков, доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи та нової техніки Інституту харчової хімії і технології HAH України Пирог...»

«Виступи учасників конференції Вирощування цукрових буряків за біоадаптивною технологією Пиркін В.І., зав. лабораторією економічного аналізу завершених наукових розробок, к.е.н. В останні роки виробництво цукрових буряків скорочується, як економічно невигідної культури. На зміну прийшли такі культури, як соя, де витрати на 1 га дорівнюють 3,3 тис. грн., а виручка від реалізації 8-8,5 тис. грн., рівень рентабельності до 150%, соняшник: витрати 3,2 тис. грн./га, виручка 9,0 тис. грн, рівень...»

«ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ББК 28.0я 72 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів за рішенням Колегії Міністерства освіти України (протокол № 1/11-2323 від 24 липня 2003 р.) В и д а н о за р а х у н о к д е р ж а в н и х кош тів. П р о д а ж за б о р о н е н о. З а г а л ь н а біол огія : Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. 328 навч. закл. / М. Є. Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, В. М. Войціцький. 3-є ви д.К.: Генеза, 2 006.272 с.:...»

«УДК 637.352:543.275.1 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЦЕПТУРНОГО СКЛАДУ НА СТАН ВОЛОГИ СИРНОГО ПРОДУКТУ М’ЯКОГО Перцевой Ф.В. д.т.н., проф., Обозна М.В. асп., Рубіна В.В. к.б.н., доц. Харківський державний університет харчування та торгівлі Досліджений вплив рецептурних компонентів сирного продукту м’якого на зміну форм зв’язку вологи в ньому. Проаналізована залежність впливу концентрату ядра арахісу, борошна кукурудзяного та олії на зміну вологості продукту від тривалості його сушіння. Постановка...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»