WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 43 |

«АГРОБІОЛОГІЯ Збірник наукових праць Виходить 2 рази на рік Заснований 03.2009 року № 1 (117) 2015 Біла Церква Агробіологія, № 1’2015. УДК 06:631/635 Засновник, редакція, видавець і ...»

-- [ Страница 20 ] --

8. Gorbunov N.N. Sposoby uvelichenija saharistosti korneplodov i maksimal'nogo izvlechenija sahara / N.N. Gorbunov // Saharnaja svekla: proizvodstvo i pererabotka. – 1992. – № 5. – S. 32–34 [in Russian].

9. Metodika issledovanij po saharnoj svekle / [Red. kollegija V.F. Zubenko, V.A. Borisjuk, I.Ja. Balkov i dr.]. – Kiev, 1986. – 292 s [in Russian].

Динамика формирования листового аппарата, массы корнеплодов и накопление сахара различных биологических форм сахарной свеклы Л. М. Карпук, Е.В. Крикунова, М.М. Кикало, В.В. Полищук Представлены результаты исследований по изучению влияния биологических форм сахарной свеклы на накопление сахаров, прирост массы корнеплодов и листьев в динамике. Установлено, что сахаристость, по средним значениям трех лет, росла постепенно на 0,8-2,5 % от одной даты учета к другой, независимо от биологических форм сахарной свеклы. Доказано, что в условиях достаточного обеспечения влагой по фазам развития растений, в зоне неустойчивого увлажнения, целесообразно сеять как диплоидные, так и триплоидные гибриды отечественной и зарубежной селекции. Это в свою очередь обеспечивает более интенсивное нарастание массы корнеплодов и получения максимально возможной урожайности культуры.

Ключевые слова: сахарная свекла, биологические формы, динамика нарастания массы листьев, динамика нарастания массы корнеплодов, сахаристость.

Надійшла 10.04.2015 р.

УДК 631.147: 634.25 ГЕРАСЬКО Т.В., канд. с.-г. наук© Таврійський державний агротехнологічний університет

УШКОДЖЕННЯ ШКІДНИКАМИ ТА УРАЖЕННЯ ХВОРОБАМИ

ДЕРЕВ ПЕРСИКА ЗА ОРГАНІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ

В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Відсутність обробок призводить до збільшення ураження дерев клястероспоріозом та кучерявістю, але зменшує ураження моніліозом та ушкодження шкідниками. Рослинний захист виявився неефективним проти клястероспоріозу.

Обробка яблучним оцтом суттєво знижувала ураження клястероспоріозом та кучерявістю, що може мати віддалений © Герасько Т.В., 2015.

–  –  –

позитивний ефект на продуктивність та довголіття дерев персика. Найбільше заселення попелицями спостерігалося на варіантах з обробкою яблучним оцтом та рослинними препаратами, але до початку збирання врожаю попелиці зникли.

За відсутності обробок ушкодження смугастою міллю було мінімальне.

Ключові слова: органічне садівництво, персик, шкідники та хвороби персика.

Постановка проблеми. Внаслідок відмови від застосування добрив і пестицидів урожайність в органічному саду знижується порівняно з інтенсивним садом [1]. Це свідчить про те, що органічні технології потребують вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки інтерес до органічної технології підвищився, а ситуація на світових продовольчих ринках свідчить про зростаючу зацікавленість споживачів у здоровому та повноцінному харчуванні разом зі збереженням навколишнього середовища. Статистичні дані свідчать про збільшення частки продажів органічних фруктів до 2,3 % [1,2].

Проте відсутні будь-які науково обґрунтовані порівняння ефективності захисту рослин від шкідливих організмів та якості плодів за традиційної та органічної технологій вирощування.

Мета і завдання дослідження. Метою досліджень було зясувати вплив органічної технології вирощування на ураження захворюваннями та ушкодження шкідниками персика в умовах південного Степу України.

Матеріал і методика дослідження. Польовий дослід був закладений у лютому 2010 року у ОК «Меліоратор», що розташований на землях Семенівської сільради Мелітопольського р-ну Запорізької області. Рослинним матеріалом для досліджень був сорт Редхейвен, прищеплений на жерделі. Рік садіння – 2008. Форма крони – покращена чашоподібна. Схема садіння – 4x3м з розташуванням рядів у шаховому порядку (щільність садіння – 833 дерева на 1 га). Повторність дослідів 4-кратна, по 10 модельних дерев у кожному. Варіанти досліду: 1 – контроль, відсутні будьякі обприскування; 2 – біологічний захист, обприскування власно приготованим яблучним оцтом (200 мл на 10 л робочого розчину); 3 – хімічний захист, препарати: бордоська рідина, хорус, делан, актеллік; (відповідно до інструкцій виробників); 4 – біологічний захист, бактеріальні, вірусні і грибні препарати промислового виготовлення (гаупсин, фітоспорін, лепідоцид, пентафаг-С, триходермін); 5 – біологічний захист, біопрепарати (ті самі, що й у варіанті 4) + рослинні препарати (ті самі, що й у варіанті 6); 6 – рослинний захист, рослинні препарати (настоянка часнику, настоянка хрону, відвар лушпиння цибулі, відвар червоного гіркого перцю), виготовлені власноручно. Хімічні та біологічні методи захисту застосовували згідно з науковими рекомендаціями для Півдня України [3-6]. Решта технологічних прийомів були однаковими в усіх варіантах:

ґрунт утримували під природним задернінням (висотою 10-15 см), пристовбурні кола були замульчовані сіном (товщина шару мульчі складала 15-20 см), починаючи з квітня з інтервалом у 3 тижні здійснювали полив у нормі 80-100 л під кожне дерево.

Середній бал ураження хворобами та ушкодження шкідниками визначали загальноприйнятими методами [6]. Результати опрацьовано статистично методом дисперсійного аналізу [7].

Результати досліджень та їх обговорення. Як видно з таблиці 1, середній бал ураження клястероспоріозом був істотно більшим у варіанті з рослинними препаратами та за відсутності обробки. Найменше були уражені рослини за хімічного захисту. Від моніліозу найменше постраждали дерева без обробки та оброблені яблучним оцтом (див. табл. 1). Кучерявістю листків буди найбільше уражені рослини, які обробляли біопрепаратами та рослини без обробки. Треба відмітити, що хімічний захист також не позбавляв від кучерявості листків, але добрий результат давала обробка яблучним оцтом.

Протягом вегетації персика основними шкідниками були смугаста міль та попелиці (табл. 2).

Причому комплексний захист біопрепаратами та рослинними препаратами, так само як і хімічний захист не давали суттєвого ефекту.

Таблиця 1 – Ураження дерев персика у періоди максимального розвитку хвороб Середній бал ураження Варіант клястероспоріоз, кучерявість, моніліоз, 19.05.13 03.04.13 19.05.13 Контроль (без обробки) 4,5 0,8 3,1 Яблучний оцет 1,9 1,0 0,9 Хімічні препарати 1,7 2,0 2,5 Біологічні препарати 3,3 2,3 3,3 Біологічні препарати + рослинний захист 2,1 2,3 2,8 Рослинний захист 4,5 1,8 2,0

–  –  –

Ефективність дії біологічних препаратів була низькою. Самі по собі вони не вирішували проблеми захисту від шкідників і хвороб. На наш погляд, є декілька причин такого результату. Поперше, як відомо [8], біологічні препарати мають певний температурний мінімум, за якого вони можуть діяти (+16 °С). В той час, коли контроль грибних захворювань треба здійснювати у жовтні та у період набрякання бруньок навесні, коли температура повітря не досягає вказаного мінімуму. По-друге, вітчизняні біопрепарати не мають антивірусної дії. По-третє, на сьогодні ще недостатньо вивчено взаємодію біопрепаратів між собою у бакових сумішках.

Висновки та перспективи подальших досліджень.

1. Відсутність обробок призводила до збільшення ураження дерев клястероспоріозом та кучерявістю, але зменшувала ураження моніліозом та ушкодження шкідниками, вірогідно за рахунок збереження корисних організмів.

2. Рослинний захист виявився неефективним проти клястероспоріозу.

3. Обробка яблучним оцтом суттєво знижувала ураження клястероспоріозом та кучерявістю, що може мати віддалений позитивний ефект на продуктивність та довголіття дерев персика.

4. Заселення попелицями найбільше спостерігалося на варіантах з обробкою яблучним оцтом та рослинними препаратами, але до початку збирання врожаю попелиці зникли.

5. За відсутності обробок ушкодження смугастою міллю було мінімальне.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ніна Дмитраш. Органічне садівництво – перспективний напрямок розвитку / Агрокраїна: agrokraina.com.ua/ plants/54-organichne-sadivnictvo.html

2. IFOAM: The Principles of Organic Agriculture. - www.organic-world.net

3. Рекомендации по органическом садоводству / [Под ред. Е.В.Горловой]. – Донецк: Формат-плюс, 2007. – 72 с.

4. Славгородская-Курпиева Л.Е. Защита плодово-ягодных культур и винограда от вредителей и болезней в фермерских и приусадебных участках Украины / Л.Е. Славгородская-Курпиева, А.С. Жерновой, А.Е. Алпеев. – Донецк: Донеччина, 1993. – 112 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5. Захист плодових та ягідних культур від шкідників і хвороб у степовій зоні України: рекомендації / Ін-т зрошув.

садівництва УААН; [відп. за вип. Розова Л.В.] – Мелітополь, 2008. – 36 с.

6. Кондратенко П.В. Методика проведення польових досліджень з плодовими культурами / П.В. Кондратенко, М.О. Бублик. – К.: Аграрна наука, 1995. – 95 с.

7. Лакин Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. – М.: Высшая школа, 1990. – 352 с.

8. Рекомендации по применению средств биологического происхождения в системе защиты плодово-ягодных культур и картофеля от вредителей и возбудителей болезней / [Под ред. Б.А. Борисова]. – М.: Единение, 2001. – 45 с.

REFERENCES

1. Nina Dmytrash. Organichne sadivnyctvo – perspektyvnyj naprjamok rozvytku / Agrokrai'na:

agrokraina.com.ua/plants/54-organichne-sadivnictvo.html

2. IFOAM: The Principles of Organic Agriculture. - www.organic-world.net

3. Rekomendacii po organicheskom sadovodstvu / [Pod red. E.V.Gorlovoj]. – Doneck: Format-pljus, 2007. – 72 s.

4. Slavgorodskaja-Kurpieva L.E. Zashhita plodovo-jagodnyh kul'tur i vinograda ot vreditelej i boleznej v fermerskih i priusadebnyh uchastkah Ukrainy / L.E. Slavgorodskaja-Kurpieva, A.S. Zhernovoj, A.E. Alpeev. – Doneck: Donechchina, 1993. – 112 s.

5. Zahyst plodovyh ta jagidnyh kul'tur vid shkidnykiv i hvorob u stepovij zoni Ukrai'ny: rekomendacii' / In-t zroshuv.

sadivnyctva UAAN; [vidp. za vyp. Rozova L.V.] – Melitopol', 2008. – 36 s.

6. Kondratenko P.V. Metodyka provedennja pol'ovyh doslidzhen' z plodovymy kul'turamy / P.V. Kondratenko, M.O. Bublyk. – K.: Agrarna nauka, 1995. – 95 s.

Агробіологія, № 1’2015.

7. Lakin G.F. Biometrija / G.F. Lakin. – M.: Vysshaja shkola, 1990. – 352 s.

8. Rekomendacii po primeneniju sredstv biologicheskogo proishozhdenija v sisteme zashhity plodovo-jagodnyh kul'tur і kartofelja ot vreditelej i vozbuditelej boleznej / [Pod red. B.A. Borisova]. – M.: Edinenie, 2001. – 45 s.

Повреждение вредителями и поражение болезнями деревьев персика при органической технологии выращивания в условиях южной Степи Украины Т.В. Герасько Отсутствие обработок приводило к увеличению поражения деревьев клястероспориозом и курчавостью, но уменьшало поражение мониллиозом и повреждение вредителями. Растительная защита была неэффективной против клястероспориоза. Химическая защита также не избавляла от курчавости листьев. Обработка яблочным уксусом существенно снижала поражение клястероспориозом и курчавостью. В течение вегетации персика основными вредителями были полосатая моль и тли. Заселение тлями больше всего наблюдалось на вариантах с обработкой яблочным уксусом и растительными препаратами, но до начала сбора урожая тли исчезли. При отсутствии обработок повреждение полосатой молью было минимальное.

Ключевые слова: органическое садоводство, персик, болезни и вредители персика.

Надійшла 06.04.2015 р.Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 43 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО ВОЙЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ УДК 663.12/.14+537.868 ВПЛИВ РАДІОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ ДРІЖДЖІВ 03.00.07 – мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2005 Дисертація є рукопис. Робота виконана у відділі фізіології промислових мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «» 2014 р. ГЕНЕТИКА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам Протокол № 4 від...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ Тарасюк Cергій Іванович УДК 575. 42. + 636. 32.ПОПУЛЯЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ АДАПТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИДІВ ТВАРИН 03.00.16 -екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук Київ – 2002 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Інституті агроекології та біотехнології УААН, м. Київ Науковий консультант: доктор сільськогосподарських наук, професор ГЛАЗКО...»

«Збірник наукових №1 (48) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2011 Забезпечення умов для поліпшення якості ґрунтів є важливою складовою успіху реалізації державної політики економічного і соціального розвитку країни. Проблема припинення деградації ґрунтів має бути у центрі уваги не тільки сільськогосподарських товаровиробників, а й суспільства в цілому. Література 1. Бойко Л.М. Об`єктивна необхідність регулювання земельних відносин у сільському господарстві / Л.М. Бойко // Землеустрій і кадастр,...»

«УДК 637. 54'65; КП 00419880 № держреєстрації 0107U003168 Інв. № НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ Технологічний інститут молока та м'яса 02660, м. Київ-2, вул. М.Раскової, 4а (044 517-04-58) ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ За темою № 80.07 «Дослідити вплив активності води аw на ступінь окислення ліпідів та розвиток мікрофлори у м’ясі птиці (кінцевий) Заст. директора з наукової роботи, канд. техн. наук І.О. Романчук Керівник теми,...»

«III Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту та розвитку рослин: фізіолого. 153 III International scientific conference “Plant growth and development control: physiological.III Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту та розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти», присвячена 125-річчю кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Харків, Україна, 11-12 листопада, 2014 У листопаді 2014 року в...»

«Серія «Біологічні науки», 2013 Summary. Ivanenko O.V., Kryzhanovskyi S.A., Cherninskyi A.O., Zyma I.G. Age related features of the sources of cognitive event-related potentials P300 in humans. P300 event-related potentials are considered to be closely related to cognitive processes. In this research we examined age-related changes of auditory event-related potentials P300 and activity of their sources. Event related potentials were measured in 18-20 and 44-60 years old healthy subjects....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОСНОВИ ІМУНОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 “Біотехнологія” денної та заочної форм навчання Київ НУХТ 2013 Основи імунології. метод. рекомендації до викон. курсов. роб. для студ. напр. підгот. 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заочн. форм навч. / Уклад.: І. В. Лич – К.: НУХТ, 2013. – 26 с. Рецензент: Скроцька О.І., канд.біол.наук., доцент Укладач:...»

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ГНАТІВ Петро Степанович УДК 581.522.4+5;581.134+192+151 ФУНКЦІОНАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ДО УМОВ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАХОДІ УКРАЇНИ 03.00.16 – екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Чернівці – 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Донецькому ботанічному саду НАН України та в Ботанічному саду Національного лісотехнічного університету України Міністерства освіти і...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 УДК 336.113.12:620.952 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ Макарчук О.Г., к.е.н. Національний університет біоресурсів і природокористування України Оцінено нормативно-правову базу розвитку біоенергетики у країнах світу та Україні у контексті зменшення залежності від імпортованих енергоносіїв. Обгрунтовано перспективу виробництва альтернативних джерел енергії для підвищення енергетичної, соціальної та екологічної безпеки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»