WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 2013 р. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОБІОТИКІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, та виконання лабораторних та контрольної роботи для студентів ...»

-- [ Страница 5 ] --

Вони синтезують широкий спектр деструктивних ферментів: рибонуклеазу, нейрамінідазу, гіалуронідазу, кислу фосфатазу, лецитиназу, ліпазу, гістидиндекарбоксилазу. Ці мікроорганізми характеризуються достатньо високим патогенним потенціалом. У патогенності «шкірних» пропіоновокислих бактерій значна роль відводиться ретикулостимуліну – речовині клітинної стінки, яка у малих терапевтичних дозах стимулює ретикулоендотеліальну систему, проте у великих призводить до гісторетикульозу та летального результату. Їх виділяють з вугрів, ран, крові, гнійних тканинних абсцесів (P.

acnes, P. granulosum, P. avidum).

Найціннішими та найбезпечнішими представниками анаеробної популяції нормофлори людини з пропіоновокислих бактерій є види P. freudenreichii ssp.

shermanii, P. acidopropionici.

Рис. 5.5. Електронна мікроскопія Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii

Пропіоновокислі бактерії – цукролітичні анаероби, які активно зброджують широкий спектр вуглеводів з утворенням основних продуктів – пропіонової та оцтової кислот (2 : 1) і вуглекислого газу, а також додатково накопичують бурштинову, молочну, мурашину, ізовалеріанову кислоти, етиловий і пропіловий спирт, оцтовий і пропіоновий альдегіди, ацетон, діацетил.

Індігенні пропіоновокислі бактерії активно беруть участь у симбіотичному травленні за рахунок зброджування широкого спектру вуглеводів. Утворені при цьому органічні кислоти (пропіонова та оцтова) покращують трофіку та енергетику епітеліоцитів, зміцнюють кишковий бар’єр, перешкоджають розмноженню патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів, сприяють оздоровленню мікробної екосистеми кишечника. Синтезують широкий спектр антибактеріальних сполук (пропіонінів), яким притаманна антивірусна дія.

Вони стимулюють ріст біфідобактерій, проявляють антиоксидантні та антимутагенні властивості, синтезують вітамін В12.

Біомаса пропіоновокислих бактерій багата на вітаміни групи В і сірковмісні амінокислоти, особливо метіонін, тому при лізисі клітин пропіоновокислих бактерій вивільняються фізіологічно цінні компоненти, які доповнюють позитивний ефект живих популяцій.

Завдання

1. Ознайомитися з морфологією представників нормальної мікрофлори товстої кишки:

- мікроорганізми анаеробної асоціації: Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Leuconostoc, Propionibacterium, Clostridium;

- мікроорганізми аеробної асоціації (аеробні та факультативноанаеробні): Escherichia, Staphylococcus, Bacillus, дріжджі та дріжджоподібні гриби.

Приготувати препарат «мазок» та зафарбувати за Грамом. Замалювати.

2. Заповнити таблицю морфологічних та культуральних ознак розглянутих бактерій.

Рід та Форма Характер Розмір, Забарвлення Наявність Рухливість Культуральні вид клітин з’єднання мкм за Грамом спор ознаки бактерій клітин

3. Ознайомитися з мікробіологічним складом зразків готової продукції:

біокефір, біойогурт, біоряженка, закваски, пробіотичні препарати тощо.

Приготувати препарат «мазок» та зафарбувати за Грамом. Виявити культури бактерій представників нормальної мікрофлори людини.

Замалювати.

4. Відсіяти на відповідне рідке поживне середовище та молоко чисті культури пробіотичних мікроорганів родів: Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Leuconostoc (згідно з варіантом).

Контрольні запитання

1.Охарактеризуйте нормальну мікрофлору людини.

2. Які існують види мікрофлори людини? Дайте характеристику кожному з видів.

3. Назвіть склад та основні функції нормальної мікрофлори різних біотопів організму людини.

4. Що значить термін «функціональне харчування»?

5. Які властивості притаманні продуктам функціонального харчування?

6. Які види продуктів належать до функціонального харчування?

7. Назвіть загальні етапи виробництва продуктів функціонального харчування?

8. Які особливості приготування закваскових культур для продуктів функціонального харчування?

9. Які вимоги до сировини і матеріалів, використовуваних у виробництві продуктів функціонального харчування?

Література: [1-8]

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

Пробіотичні властивості мікроорганізмів представників нормальної мікрофлори людини. Вимоги до пробіотичних штамів – основи пробіотиків та продуктів функціонального харчування Мета роботи: ознайомитися з основними пробіотичними властивостями притаманними мікроорганізмам представникам нормальної мікрофлори людини і загальноприйнятими вимогами до пробіотичних мікроорганізмів як основи бактеріотерапевтчиних препаратів та продуктів функціонального харчування.

Матеріали та обладнання: ФЕК з набором кювет; бюретки, бактеріологічні петлі; спиртівки; пробірки; мікробіологічні піпетки; колби з культурами бактерій представників нормальної мікрофлори людини (культури родів: Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus) на відповідних живильних середовищах та у молоці; реактиви для визначення кислотоутворювальної, -галактозидазної, адгезовної та протеолітичної активності.

Загальні відомості Термін «пробіотик» широко використовується вже понад 50 років. Його визначення уточнювалося в ході накопичення експериментальних даних.

Останнє було запропоноване канадським професором мікробіології та імунології Грегором Рейдом (2003): пробіотики – це живі мікроорганізми, застосування яких у адекватних дозах приводить до покращення здоров’я хазяїна.

Комітет ООН з продовольчих питань і сільського виробництва (FAO) разом з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (WHO) опублікували спільний висновок, у якому визначено, що основні штами пробіотиків належать до двох родів Lactobacillus і Bifidobacterium та визначили основні вимоги до пробіотичних мікроорганізмів:

штами, що пропонуються для виробництва пробіотиків, повинні бути виділені від здорових людей або видів тварин, для яких вони будуть призначені;

повинні мати чітке фізіолого-біохімічне та генетичне маркування (повинні мати паспорт) як для виключення фальсифікації, так і для періодичного контролю ідентичності вихідних пробіотичних штамів та виробничих культур у процесі їх культивування;

повинні спричиняти позитивний вплив на організм хазяїна, підтверджений лабораторними дослідженнями і клінічними спостереженнями;

у разі введення у великих кількостях повинні характеризуватися мінімальною здатністю до транслокації з просвіту травного тракту у внутрішнє середовище макроорганізму; за тривалого використання не повинні викликати побічних ефектів;

не повинні пригнічувати нормальний мікробіоценоз;

повинні бути нешкідливими для людей, включаючи імунологічну безпеку;

повинні мати колонізаційний потенціал (бути стійкими до природних інгібіторів травного тракту (низьких значень рН, жовчних кислот, ферментів травлення, антимікробних субстанцій, синтезованих індігенною мікрофлорою);

добре адгезуватися до епітелію відповідних слизових оболонок);

повинні мати природну стійкість щодо сучасних антибактеріальних препаратів;

повинні мати стабільні характеристик як у клінічному, так і у технологічному плані;

повинні мати високу швидкість росту та розмноження в умовах, близьких до умов шлунково-кишкового тракту;

повинні потрапляти у організм людини в активній формі, минаючи тривалі етапи реактивації клітин, що дасть їм змогу одразу проявляти свою біологічну активність, успішно конкуруючи з потенційними патогенами.

Таксономічний спектр мікроорганізмів, що пропонуються для бактеріальної терапії, збільшується з кожним роком.

Основні критерії оцінки ефективності та безпечності пробіотика наведені на рис 5.6.

–  –  –

Рис. 5.6. Схема оцінки ефективності та безпечності пробіотика Визначення кислотоутворювальної здатності Важливим критерієм підбору пробіотичних мікроорганізмів до складу бактеріотерапевтичних препаратів та заквасочних культур є їх здатність продукувати L(+)-молочної кислоти. Екзогенна L(+)-молочна кислота, що потрапляє до організму з продуктами харчування, легко асимілюється організмом, у той час як D(-)-молочна кислота набагато гірше переноситься організмом людини, оскільки вона спочатку перетворюється під дією ферменту дегідрогенази D-2-гідроксикислот і лише після цього асимілюється організмом людини. Швидкість окислення D(-)-молочної кислоти значно нижче, ніж у L(+)молочної кислоти. Встановлено, що ферментні системи дітей до шестимісячного віку не забезпечують раціонального включення до обміну речовин D(-)-молочної кислоти. Підвищений вміст D(-)-молочної кислоти може викликати алергію як у дітей, так і у дорослих, а у ряді випадків привести до розвитку ацидозу кишечнику.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Відомо, що різні види молочнокислих бактерій утворюють з лактози два оптичних ізомери L(+) та D(-), а також рацемічну DL-форму молочної кислоти.

Головним продуктом життєдіяльності молочнокислих бактерій є молочна кислота, біфідобактерій – оцтова та молочна кислота. Гетероферментативні види утворюють головним чином D(-)-молочну кислоту, під час розвитку гомоферментативних лактококів видів молочнокислих бактерій встановлюється рівновага між L(+) та D(-) формою молочної кислоти. Різні види молочнокислих паличок можуть утворювати переважно D(-), L(+), або DLмолочну кислоту. Встановлено, що культури мезофільних молочнокислих бактерій (Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. lactis biovar.

diacetilactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris), термофільного стрептококу та біфідобактерії синтезують переважно L(+)-молочну кислоту. Штами роду Lactobacillus в основному синтезують суміш ізомерів.

Співвідношення двох форм молочної кислоти є штамовозалежним показником. Співвідношення ізомерів молочної кислоти можна регулювати підбором штамів. Тому під час визначення фізіологічності штамів, що відбираються для бактеріотерапевтичних препаратів або продуктів функціонального харчування, перш за все, слід враховувати конфігурацію, а також концентрацію молочної кислоти, що утворюється бактеріями.

Визначення кислотоутворювальної активності здійснюють титриметричним методом.

Методика визначення кислотоутворювальної здатності Добові культури, наприклад біфідобактерій, центрифугують та за оптичним стандартом мутності готують суспензію 1 млрд клітин/мл у фізіологічному розчині. По 1 мл такої суспензії вносять у пробірки з 9 мл середовища Блаурока (для лактобактерій середовище МРС) та культивують при 37 оС в анаеробних умовах упродовж 24–48 год. З кожної пробірки відбирають по 5 мл суспензії та титрують розчином 0,1 н натрію гідроксиду за присутності індикатора фенолфталеїну до появи слабко-рожевого кольору. Кінцевий результат виражають у градусах Тернера за формулою:

–  –  –

де А – об’єм 0,1 н лугу на титрування 5 мл суспензії;

К – коефіцієнт, що визначається при титруванні 0,1 н розчину лугу 0,1 н бурштиновою кислотою; То –об’єм 0,1 н лугу на титрування 100 мл досліджуваного зразка.

Визначення галактозидазної активності Відомо, що частина людей страждає на непереносність лактози,що пов’язана з генетично обумовленим дефіцитом лактази. Лактаза (або -Dгалактозидаза) – фермент, що розщеплює лактозу у верхній частини кишечнику на глюкозу та галактозу, що далі всмоктуються у кров. При недостачі або відсутності цього ферменту гідроліз лактози не відбувається, вона досягає товстого кишечнику в нативному стані, де розщеплюється кишечною мікрофлор, викликаючи діарею, блювоту, біль у кишечнику.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |
Похожие работы:

«ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2014. № 1(43) 12. Olbe L. Effect of omeprazole on gastric acid secretion and plasma gastrin in man / L. Olbe, C. Cederberg, T. Lind [et al.] // Scand J.Gastroenterology, 1989. – Vol.24 – Р. 27-32. Реферати ВЛИЯНИЕ МЕЛАНИНА НА АКТИВНОСТЬ NOINFLUENCE OF MELANIN ON ACTIVITY OF NO-ERGIC ЭРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗАХ В SYSTEM IN THE SALIVARY GLANDS TISSUES AT THE УСЛОВИЯХ ГИПЕРГАСТРИНЕМИИ HYPERGASTRINEMIA Сухомлин А.А., Непорада К.С., Береговая Т.В....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи ОДЕСА ОНУ УДК 54:378.14(075.8) ББК 24р30я73 М299 Рекомендовано до друку Вченою радою хімічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова. Протокол № 6 від 18 березня 2015 року.Рецензенти: Т. О. Кіосе, кандидат хімічних наук, доцент кафедри неорганічної хімії та хімічної екології ОНУ імені І. І. Мечникова; О. Г....»

«УДК 633.63:631.527.531.12 ЛІСНЕВИЧ РИЖУК Лариса Олексіївна, Сергій Миколайович, доктор біол. наук, доктор с.-г. наук, ст. наук. співроб., голов. наук. співроб. член-кореспондент НААН України, Державна наукова с.-г. бібліотека заслужений працівник сільського НААН України господарства України (м. Київ) ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ СЕЛЕКЦІЇ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УКРАЇНІ Висвітлено історичні аспекти становлення селекції цукрових буряків на теренах України та проведена комплексна оцінка внеску вітчизняних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»

«УДК 37.033 МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ АСПІРАНТУРИ ЯК ПЕРШИЙ КРОК ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОКТОРСЬКИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ Шпаківська І.М., Козловський М.П. Інститут екології Карпат НАН України Завершення реформування третього рівня екологічної освіти в Україні потребує модернізації традиційної аспірантури шляхом запровадження докторських програм. Доцільним є ініціювання процесу наближення програми підготовки в аспірантурі до структурованих програм докторських шкіл, а саме розроблення...»

«УДК 165.242.2 Олександра Стебельська Національний університет “Львівська політехніка” МЕНТАЛІЗМ ТА ЕВОЛЮЦІОНІЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СВІДОМОСТІ © Стебельська О., 2008 Розглянуто питання, пов’язані із природою свідомості. Зокрема, розглянуті особливості тлумачення природи свідомості менталізмом та еволюціонізмом. Внаслідок критичного аналізу стверджується, що свідомість постає багатогранним явищем, під час дослідження якого ми повинні враховувати досягнення як...»

«УДК 631.523.633.16 СПЕЦИФІЧНІСТЬ МУТАЦІЙНОЇ МІНЛИВІСТІ У ЯЧМЕНЮ ПРИ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ С.В. Палачов Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Представлені результати впливу малих доз іонізуючого випромінювання на отримання селекційно-цінних форм ярого ячменю. Найбільшою генетичною активністю серед досліджуваних доз гама-променів виділялись дози з опромінюванням 500 та 1000 Р, де спостерігалось більше 20 типів мутацій. Максимальний вихід господарсько-цінних форм...»

«„Світ медицини та біології”, номер 1 2013рік інтактних тварин дозволили встановити параметри animals allowed to set the parameters of the norm of норми поляризаційних властивостей тканин polarization properties of the thyroid and suprarenal щитоподібної та надниркової залоз у щурів. glands tissues in rats. Перспективи подальших досліджень. Перспективним у Prospects of further researches. Perspective in this даному напрямку є вивчення поляризаційної структурності тканин direction is a study of...»

«Збірник №63 Вип.4 Рослинництво наукових праць ВНАУ 2012 УДК: 633.15:631.52 В.Д. ПАЛАМАРЧУК, кандидат с.-г. наук Вінницький національний аграрний університет ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО ДОБРИВА «БІОМАГ» НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В статті приводиться характеристика продуктивності та господарськоцінних ознак (висоти рослин та прикріплення качанів, стійкості до хвороб та шкідників) різних гібридів кукурудзи залежно від застосування бактеріального добрива «Біомаг». Ключові слова:...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/277311242 Вивчення стану екосистеми річки Шипот у результаті будівництва гідротехнічної споруди та ділянки перспективного будівництва об’єкту малої гідроенергетики вище за течією. (Study of. TECHNICAL REPORT · DECEMBER 2013 DOI: 10.13140/RG.2.1.1966.8647 READS 5 AUTHORS, INCLUDING: Andrey A. Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»