WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |

«Вивчення стану екосистеми річки Шипот у результаті будівництва гідротехнічної споруди та ділянки перспективного будівництва об’єкту малої гідроенергетики вище за течією. (Study of. ...»

-- [ Страница 4 ] --

Для характеристики вирівняності видів в угрупованні використовується індекс Пієлу, який розраховується на основі індексу Шеннона: Ця величина змінюється від 0 до 1, причому Е = 1 при рівній великій кількості всіх видів.

Кращим серед індексів домінування видів вважається індекс Сімпсона.

Його разраховують за формулою: С = (ni/N)2, де ni – кількість особин кожного з видів, а N — сумарна чисельність особин усіх виявлених видів.

Табл. 5.5.2. Кількість видів та видове різноманіття корененіжок досліджених станцій.

–  –  –

Відповідно до значень індексу Шеннона, наведених у таблицях 5 та 6, природна, «здорова» ситуація в донних угрупованнях відмічена для струмка Шипотець – тут індекси Шеннона є найбільшими: 1,438 та 2,328. Найменші значення індексу відмічені для донних угруповань водосховища та р. Шипот нижче водосховища.

–  –  –

Гідрологічний режим водосховища негативно відбивається на складі автохтонної донної фауни та її функціонуванні. Про це ж говорить і значення індексу Пієлу. Можливо для покращення ситуації у цьому об’єкті, зокрема кисневого режиму, необхідно проводити очистку водосховища від нагромадженої ОР та іммобілізованих у його товщі сполук важких металів та інших токсикантів.

Іхтіофауна 5.6.

Дослідження якісного і кількісного складу іхтіофауни проводилися на р.Шипот в рамках наукового дослідження «Вивчення стану екосистеми річки Шипот у результаті будівництва гідротехнічної споруди та ділянки перспективного будівництва об’єкту малої гідроенергетики вище за течією», покликаного на оцінку впливу антропогенного фактору, а саме гідробудівництва (мала гідроелектростанція).

Відлови проводилися у літньо-осінній період, а саме з 29 – по 31 серпня 2013 р., з 13 – по 15 вересня 2013 р., з 18 – по 20 жовтня 2013 р. та з 28 – по 30 листопада 2013 р., в наслідку чого нами було виявлено наступні види риб:

Родина Лососеві (Salmonidae Cuvier, 1816) – Форель струмкова (Salmo trutta morfa fario Linnaeus, 1758), Форель райдужна (Oncorhynchys mykiss Walbaum, 1792).

–  –  –

Отже, з результатів обловів видно, що найбільша кількість видів встановлена у межах першої зони облову зі станом водотоку максимально наближеним до природного. У другій зоні облову спостерігаються види, що тяжіють до повільнішої течії і є загалом значно більш характерними для нижньої течії даної річки (головень, бистрянка). Поява райдужної форелі безпосередньо зв’язана з рибогосподарською діяльністю підприємства, розташованого у зоні цієї ділянки. Ймовірно, наявність форелі райдужної пов’язана з випадковою втечею з рибників, а можливо з навмисним випуском молоді цієї риби в річку.

У третій зоні облову спостерігається цікава картина: для неї стають більш характерними види, що населяють нижню течію Шипота, але з’являється також харіус, що був відсутній в уловах у зонах № 1 та № 2. Для точного встановлення факта, що гребля є для харіуса суттєвою перепоною необхідно провести детальні сезонні дослідження.

Також на нижній дослідній ділянці з’являється марена звичайна, яка включена до Червоної книги України.

Відсутність форелі струмкової може свідчити як про високий рівень забруднення, що спричиняє критичне для цього виду зниження вмісту кисню у воді (порядка 4,5 мг/л), що може наставати у нічний час теплої пори року, чи про роль тієї ж греблі у обмеженні поширення виду зверху вниз по річці, де немає сприятливих нерестилищ та умов проживання (ефект сповільнення течії в основному руслі та обміління.

Водосхововище водозабору малої ГЕС знаходиться на малій гірській річці Шипот, з швидкою течією та ерозійними процесами уздовж берегів, що спричиняє накопиченню у водосховищі осаду (намулу). Слід проводити очистку дна водосховища від намулу, оскільки намул зменшує об’єм водосховища і часто скорочує площу поверхні.

Неповносистемне холодноводе садкове господарство, що спеціалізується на підрощуванні мальків до товарної риби здійснює розведення форелі райдужної на водосховищі водозабору малої ГЕС на річці Шипот у садку круглої форми діаметром 5 м, що розміщений приблизно по середині водосховища (глибина водосховища сягає 1,5 м). Загальна маса риби у садку становить приблизно 1,5 т. Технологія розведення і вирощування риб значною мірою впливають на екологічний стан водосховища. Зокрема йде органічне забруднення річки продуктами життєдіяльності риб, а саме: нітритами, нітратами і фосфатами, сечовиною, аміаком.

Накопичення (осаду) намулу та органічне забруднення спричиняють до формування нових біотопів. Ці біотопи мають деяку подібність з біотопами комплексу стоячих водойм, але відрізняються від природних, в першу чергу тривалістю формування комплексів, стійкістю і стабільністю.

Висновки:

На охоплених дослідженнями ділянках виявлено 13 видів риб, серед яких 1.

3 види занесені до Червоної книги України.

Між дослідженими ділянками річки Шипот існують відмінності у 2.

видовому складі риб, що може бути спричинене наявністю гідротехнічної споруди або забрудненням, що настає у результаті рибогосподарської діяльності.

На ділянках, що розташовані вище за течією були відмічені нерестовища 3.

струмкової форелі.

Результати досліджень свідчать про значний вплив антропогенної 4.

діяльності на екосистему р. Шипот, що має несприятливий характер.

Поява інвазійної райдужної форелі ймовірно є негативним фактором, адже 5.

вона конкурує з автохтонними видами за кормову базу.

6. ВИСНОВКИ

1. Внаслідок зведення водосховища інтенсивність водообміну на ділянці гідроенергетичного використання зменшилась.

2. У новоствореному водосховищі спостерігається розвиток анаеробних процесів.

3. Новостворене водосховище відіграє важливу роль в процесах самоочищення води за рахунок седиментації, відстою, деструкції ОР. З іншого боку, певне погіршення якості води відбувається за рахунок сповільнення водообміну, явищ термічної та кисневої стратифікації, інтенсивного розвитку біоти у донних відкладах [30].

4. У водосховищі гідровузла на р. Шипот та у річці нижче та вище за течією виявлено близько 80 видів найпростіших та безхребетних у складі екогруп бентосу та перифітону.

5. У складі планктону водосховища (товща води) у період досліджень ніяких організмів не виявлено.

6. У межах дослідженої території встановлено 13 видів риб.

7. Три види риб, виявлених у Шипоті, занесені до Червоної книги України.

8. Для двох видів риб спостерігаються проблеми у природному поширенні у межах водотоку Шипота, ймовірно пов’язані з наслідками будівництва гідроенергетичної споруди.

9. Основою мінералізації ОР у водосховищі є планктон (товща води), де процеси відбуваються за рахунок бактеріофлори з показниками від 1до 7,5 г на куб. м за добу (у середньому близько 3,5 г\м кв), що, при середній глибині у 1,5 м становить близько 5 г у стовпі води.

10. Розрахунки показують, що у донних відкладах мінералізується приблизно 2 г/кв м ОР за добу.

11. Враховуючи корисний об’єм водосховища та площу його поверхні (1000 м кВ) можна розрахувати, що наприкінці листопада-початку грудня у водосховищі мінералізується 7 кг ОР за добу. Зрозуміло, що поступає з листовим опадом та стічними водами з рибничих ставів ймовірно більша кількість, отже у холодний час року відбувається нагромадження ОР та супутніх біогенів (азот, фосфор) у донних відкладах водосховища і подальша поступова мінералізація депонованих решток у січні-лютому і, особливо, з потеплінням у березні-квітні. Навесні, згідно закону ВантГоффа-Арреніуса, швидкість хімічних і біохімічних процесів зростає у 3-4 рази, а отже депонована у відкладах ОР мінералізується переважно уся.

Мікробіологічні дослідження водного об’єкту вказують на те, що значні 12.

негативні зміни у водній екосистемі обумовлені функціонуванням рибного господарства «Шипот», що підтверджується як екологомікробіологічними, так і санітарними показниками.

Функціонування ГЕС не викликає суттєвих негативних змін у 13.

життєдіяльності водних мікроорганізмів.

Між дослідженими ділянками річки Шипот існують відмінності у 14.

видовому складі риб, що може бути спричинене наявністю гідротехнічної споруди або забрудненням, що настає у результаті діяльності рибничого господарства.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вплив перспективного гідровузла, будівництво якого планується вище за 15.

течією р. Шипот, за умови дериваційного проекту з нижнім водозабором і відсутності ємності водосховища на екосистему водотоку буде незначним.

7. ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ Водозабір має бути обладнаний сучасними рибоходами для збереження 1.

міграційних шляхів цінних видів риб таких як форель струмкова, харіус європейський та марена звичайна.

Скид води з рибогосподарського підприємства має проходити механічну 2.

та біологічну фільтрацію, для того щоб уникнути замулення в районі водозабору та знизити рівень органічних решток, а як наслідок: нітратів, нітритів та фосфатів у воді.

Враховуючи комплексні мікробіологічні дослідження водної екосистеми 3.

по основних пунктах спрямованого антропогенного впливу, рекомендуємо реконструювати (модернізувати) роботу рибного господарства «Шипот», щоб мінімізувати негативний вплив на довкілля та запобігти незворотним екологонебезпечним змінам у функціонуванні водної екосистеми р.Шипот.

Розробка системи санітарних попусків, особливо у період нересту та дуже 4.

теплу пору року.

Встановити постійний довготривалий моніторинг стану гідробіонтів 5.

річки Шипот, в зв’язку з посиленим антропологічним впливом.

Використати можливості для підвищення рекреаційного значення 6.

водосховища як для місцевого населення, так і для туристів. Можлива побудова поблизу водосховища невеликого відпочинкового комплексу, чи турбази.

Створити інформаційний центр по сучасних технологіях енергетичних 7.

гідропроектів на базі гідровузла чи коло водосховища.

Слід проводити очистку дна водосховища від намулу, оскільки намул 8.

зменшує об’єм водосховища і часто скорочує площу поверхні і спланувати складування цих відходів у певному місці, що не може розмиватися дощовими водами з подальшим змивом у басейн Шипота чи іншого водотоку.

8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Avakyan A.B., Sharapov V. A., Ovchinnikova S. P., Yakovleva V. B. Basic data on the worlds reservoirs // Gidrotekhnicheskoe Stroitel'stvo. – 1979. – No. 5.

– P. 52-56.

2. Marce R., Armengol J. Water Quality in Reservoirs Under a Changing climate.

– In: Perspectives Under Global Change, Hdb. Env. Chem. – Berlin-Heidelberg :

SpringerVerlag, 2010. – 22 p.

3. Dargahi B. Reservoir sedimentation. In: Encyclopedia of lakes and reservoirs.

– Dordrecht, Heidelberg, New York, London : Springer, 2012. – P. 629-649.

4. Harrison J. A., Maranger R., J., Alexander R., B. et al. The regional and global signicance of nitrogen removal in lakes and reservoirs // Biogeochemistry. – 2009. – 93. – P. 143–157.

5. Diem T., Koch S., Schwarzenbach S., Wehrli B., Schubert C. J. Greenhouse gas emissions (CO2,CH4, and N2O) from several perialpine and alpine hydropower reservoirs by diffusion and loss in turbines // Aquat. Sci. – 2012. – Vol. 74. – P. 619– 635.

6. Matthews C. J. D., Joyce E. M., St. Louis V. L. et al. Carbon dioxide and methane production in small reservoirs flooding upland boreal forest // Ecosystems. – 2005. – Vol. 8. – P. 267–285.

Dratk V., Kubeka J., Tuer M. et al. The effect of hydropower on sh 7.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |
Похожие работы:

«УДК:619:615.37 В. П. РИЖЕНКО доктор ветеринарних наук, професор Г. Ф. РИЖЕНКО, кандидат біологічних наук О. І. ГОРБАТЮК, кандидат ветеринарних наук В. О. АНДРІЯЩУК, кандидати ветеринарних наук Т. М. УХОВСЬКА, О. М. ЖОВНІР, О. В. РУДОЙ, С. М. ТЮТЮН, Н. А. ТЕПЛЮК, П. П. КАМЕНЧУК Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ Б. М. ТЕРЕШ КО, кандидат с.-г. наук НВП «Облдержстандартметрологія» (м. Біла Церква) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АСОЦІЙОВАНОЇ ВАКЦИНИ «ВЕЛЬШ...»

«lPmPqepqbn nqbPh rjp`Їmh rjp`Їmq|jhi depf`bmhi rmPbepqhe u`p)nbhu eumnkncPi `.P. qnjnkemjn tPghjn-uPlP)mP lendh napnakemm“ u`p)nbhu opndrjPb r opn0eqP o`jrb`mm“ ДОПУЩЕНО Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів технічних вузів j,_ rdru 1999 q%*%ле.*% `.P. Фізико-хімічні методи оброблення харчових продуктів у процесі пакування. — К.: УДУХТ, 1999. — 212 с. Викладено поняття про енергетичні поля впливу, оброблення харчових продуктів опроміненням, змінним електричним...»

«ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ім. В.Я. ЮР'ЄВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК КУЗЬМИШИНА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА УДК 633.15:631.527 СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ ЗА ОСНОВНИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ 06.01.05 – селекція рослин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Харків 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий...»

«УДК 37.033 МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ АСПІРАНТУРИ ЯК ПЕРШИЙ КРОК ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОКТОРСЬКИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ Шпаківська І.М., Козловський М.П. Інститут екології Карпат НАН України Завершення реформування третього рівня екологічної освіти в Україні потребує модернізації традиційної аспірантури шляхом запровадження докторських програм. Доцільним є ініціювання процесу наближення програми підготовки в аспірантурі до структурованих програм докторських шкіл, а саме розроблення...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ Тарасюк Cергій Іванович УДК 575. 42. + 636. 32.ПОПУЛЯЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ АДАПТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИДІВ ТВАРИН 03.00.16 -екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук Київ – 2002 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Інституті агроекології та біотехнології УААН, м. Київ Науковий консультант: доктор сільськогосподарських наук, професор ГЛАЗКО...»

«ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2014. № 1(43) 12. Olbe L. Effect of omeprazole on gastric acid secretion and plasma gastrin in man / L. Olbe, C. Cederberg, T. Lind [et al.] // Scand J.Gastroenterology, 1989. – Vol.24 – Р. 27-32. Реферати ВЛИЯНИЕ МЕЛАНИНА НА АКТИВНОСТЬ NOINFLUENCE OF MELANIN ON ACTIVITY OF NO-ERGIC ЭРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗАХ В SYSTEM IN THE SALIVARY GLANDS TISSUES AT THE УСЛОВИЯХ ГИПЕРГАСТРИНЕМИИ HYPERGASTRINEMIA Сухомлин А.А., Непорада К.С., Береговая Т.В....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО ВОЙЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ УДК 663.12/.14+537.868 ВПЛИВ РАДІОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ ДРІЖДЖІВ 03.00.07 – мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2005 Дисертація є рукопис. Робота виконана у відділі фізіології промислових мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К....»

«Міністерство освіти і науки України Чорноморський державний університет імені Петра Могили ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Національний університет “Львівська політехніка” Одеська державна академія технічного регулювання та якості Херсонський національний технічний університет Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів, аспірантів безпека життя і «Якість та діяльності людини: стандарти, орієнтири та перспективи» 15-20 травня 2015...»

«Біомедичні вимірювання і технології БІОМЕДИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ УДК 53.082.9; 53.082.8 Й.Й. БІЛИНСЬКИЙ, О.А. ПАВЛЮК Вінницький національний технічний університет МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОТОВОЇ РІДИНИ ЛЮДИНИ В статті проведено огляд основних методів аналізу ротової рідини та розроблено їх класифікацію. Ключові слова: слина, ротова рідина,діагностування захворювань, аналіз. The paper analyzes the main methods of analysis of oral fluid and held their classification. Вступ З кожним днем...»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»