WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |

«Вивчення стану екосистеми річки Шипот у результаті будівництва гідротехнічної споруди та ділянки перспективного будівництва об’єкту малої гідроенергетики вище за течією. (Study of. ...»

-- [ Страница 2 ] --

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Шипот - річка в Українських Карпатах, у межах Перечинського району (рис. 1) Закарпатської області. Верхня частина річки Тур'ї (басейн Ужа).

Довжина 20 км, площа водозбірного басейну 127 км. Перепад висоти річки 45 м/км. Річка типово гірська. Долина місцями V-подібна і каньйоноподібна (у верхній течії), біля села Тур'я Поляна розширюється. Витоки Шипоту - це декілька гірських струмків, що беруть початок на північно-східних відногах масиву Полонина Рівна та південних схилах г. Остра. Річка тече переважно на південь і південний захід. Протікає через село Тур'я Поляна. Від села і до впадіння в Уж річка носить назву Тур'я. У верхній частині басейну річки розташовані заказники: Тур'я-Полянський і Соколові Скелі, а також пам'ятка природи — водоспад Воєводин.

3. ОСНОВНІ ГІДРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ДЛЯ ЧОГО ВОНИ

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ:

1) Планктон – сукупність організмів товщі води; бентос – населення ґрунту дна (донних відкладів); перифітон чи оброст – сукупність організмів на камінні (гальці, валунах чи глибах), а також дамбах у водному середовищі. Вказані угруповання у межах середовищ існування мають назву ЕКОГРУПИ.

2) Загальна деструкція ОР (органічної речовини). Є основним показником, що дозволяє судити про процес трансформації ОР у водному об’єкті в цілому. Утворюється за рахунок усіх організмів тої чи іншої екогрупи.

3) Валова первинна продукція ОР. Утворення органічної речовини у процесі фотосинтезу, що призводить при значних рівнях до самозабруднення, чи евтрофікації. Утворюється переважно одноклітинними водоростями, що населяють різні екогрупи у межах водойми чи водотоку. Відсутність первинної продукції свідчить про невисоку кількість одноклітинних водоростей, чи про погані умови для процесу фотосинтезу – фізіологічного процесу, що призводить до формування первинної продукції.

4) Протисти – одноклітинні організми багато з яких здатні утворювати колонії, що входять до складу екогруп.

5) Зоопланктон, зообентос, зооперифітон – тваринні організми, що входять до складу відповідних екогруп.

6) Мікрофлора – сукупність бактеріального населення, що входить до складу різних екогруп.

7) Іхтіофауна - риби та рибоподібні певної водойми чи водотоку.

8) Сапробіологічна характеристика тієї, чи іншої ділянки. Оцінюється прямими, чи непрямими методами за організмами біоіндикаторами, тобто такими, що здатні існувати в умовах середовища з чіткими характеристиками по забрудненню. Існують різні індекси, що дозволяють представити забруднення у цифровому вигляді.

9) У загальному по рівнях присутності органічної речовини можна виділити такі зони забруднення: катаробну – ОР практично відсутня;

олігосапробну – невисокий рівень забруднення, цілком прийнятний, прекрасний стан водної системи; бетамезосапробна зона – прийнятний стан ділянки, чи водойми; альфамезосапробна зона – рівень органічного забруднення перевищує допустимі межі; полісапробна зона – недопустимий стан водної екосистеми, що потребує комплексних заходів для приведення системи до норми; гіперсапробна

– катастрофічний стан, котрий можна виправити лише за допомогою ландшафтної інженерії.

Бактеріологічні показники. Характеризують забруднення води 10) патогенними мікроорганізмами.

-Колі-індекс – кількість кишкових паличок в 1 літрі води;

11)

-Колі-титр – кількість води, яка містить одну кишкову паличку.

12) Кількісні показники розвитку: густота (чи чисельність на площу, 13) або ж об’єм) та біомаса.

Функціональні показники: продукція, деструкція ОР та споживання 14) одноклітинних водоростей та бактерій.

4. МЕТОДИ І МАТЕРІАЛИ Характеристика водосховища Об’єм води (кубатура) – 1500 м3 Нормальний підпірний рівень – 4,6 м Максимальний рівень – 6 м Проекційна поверхня (площа) – 1000 м2 Висота греблі – 4,6 м Ширина греблі – 36 м Глибина (максимальна) – 4,6 м Глибина (середня) – 1,5 м Розхід води (максимальний, під час паводку) – 140 м3 Розхід води (мінімальний) – 0,5 м3 Мікробіологічні дослідження Мікробіологічні дослідження води проводились за загальноприйнятими методиками [13, 14, 15]. Взірці води відбирали в стерильну тару по всім досліджуваним станціям. Для дослідження бактеріопланктону здійснювали серійні розведення відібраних проб та висівали на cелективні середовища. Для визначення чисельності бактеріоперифітону робили перерахунок одержаних результатів на площу поверхні.

Планктон Планктон відбирали сіткою Джеді та батометром Руттнера (по трьох горизонтах – поверхневому, середньому та придонному).

Бентос Для відбору проб зообентосу застосовували скляні банки об’ємом 200 мл із площею горла 16 см2. Відбір здійснювали у 2-3 повторах горловиною банки.

Проби обробляли за загальноприйнятою методикою [16]. З водосховища проби відбирали дночерпателем Петерсена. Для визначення видової приналежності бентосних гідробіонтів користувались спеціалізованими визначниками [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24].

Перифітон Зооперифітон відбирали шляхом поміщення гальки (каменів розміром до 10 см) у банки різного об’єму. Після доставки у лабораторію камені очищували зубною щіткою, а їхня площа (лише верхня активна ділянка) обмірювалася розлініяним папером.

У кожному таксоні організмів підраховували загальну кількість організмів.

Отримані дані сумували і таким чином визначали загальну чисельність організмів у пробі. У подальшому проводили перерахунок на один квадратний метр площі дна. Надалі складали списки зареєстрованих видів обстежених різнотипних джерельних біотопів, розраховували показники, що характеризують таксономічну і видову структуру [15].

Сапробність оцінювали за методами Зелінки та Марвана. Для кожної ділянки вираховували індекси по Пантлє та Буку в модифікації Тодераша.

Іхтіофауна Для оцінки складу іхтіофауни проводився періодичний збір іхтіологічного матеріалу, у відповідності до методики запропонованої І.Ф. Правдіним (1966).

Використовувалися методи, що дозволені чинним законодавством України, а сааме: донні пастки з одним гачком, сачок та сітка-павук розміром 1м х 1м.

Різноманітність застосованих методів лову та наживок (дощовий черв’як, молодь риб, личинки Trichoptera), що були використанні для збору матеріалу дозволяють скласти досить детальне уявлення про сучасний стан іхтіофауни досліджуваного водотоку.

Валова первинна продукція і загальна деструкція ОР у планктоні водосховища.

Для визначення загальної чисельності, індивідуальної маси, інтенсивності продукції і деструкції гідробіонтами ОР, а також при розрахунку структурних індексів використовували програмний пакет «Зообентос» авторства А. А. Ковальчука.

Постановку дослідів з визначення величини ВПП й загальної деструкції ОР здійснювали склянковим методом в кисневій модифікації по Г. Г. Вінбергу [25].

Вміст кисню в експериментах визначали за методом Вінклера.

Матеріалом для роботи послужили фіксовані 4% формаліном:

4 проби планктону зібраних 26.10.2013 р.;

7 проб зообентосу, 26.10.2013 р.;

5 проб планктону зібраних 28.11.2013 р.;

5 проб перифітону, 28.11.2013 р.;

4 проби мікрозообентосу 30.11.2013 р., Також 28.11.2013 р. було відібрано і оброблено 7 нефіксованих (живих проб) найпростіших та мікробезхребетних.

Матеріал зібрано на дев’яти станціях (сітку станцій було визначено під час виїзду 26.10.2013 р., доповнено 30.11.2013 р.,) на річці Шипот та її притоці Шипотець (рис. 1-8).

Станція 1. р. Шипот вище рибного господарства «Шипот»

Рис 4.1 Станція №1.

Станція 2. р. Шипот вище водосховища Рис 4.2 Станція №2.

Станція 3. Струмок (виток) з рибного господарства «Шипот» (№7 перифітон виток з рибника, № 8 зообентос виток з рибника) Рис. 4.3 Станція №3.

Станція 4. Водосховище (№9 зообентос в-ще, № 10 листя водосховище, № 11 водосховище планктон) Рис. 4.4 Станція №4.

Станція 5. Шипот нижче водосховища.

Рис. 4.5 Станція №5.

Станція 6.р. Шипотець – права притока Шипота, зараз впадає у водосховище (№ 12 притока Шипотець) Рис. 4.6 Станція №6.

Станція 7. Канал з гідровузла електростанції (№1 перифітон нижче електростанції) Рис. 4.7 Станція №7.

Станція 8. Русло Шипота вище злиття з каналом з електростанції (№5 Вище злиття каскад перифітон) Рис. 4.8 Станція №8.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Станція 9. Русло Шипот нижче злиття з каналом електростанції (№4 нижче злиття перифітон) Рис. 4.9 Ст. №9 На водосховищі водозабору міні ГЕС 28.11.2013 р-30.11.2013 р проведено експеримент з визначення ВПП і загальної деструкції ОР.

Рис. 4.10 Карта-схема розташування станцій відбору гідробіологічних проб на річці Шипот (рибгосподарство «Шипот», водосховище) Рис. 4.11 Карта-схема розташування станцій відбору гідробіологічних проб на річці Шипот (гідроелектростанція).

Рис. 4.12 Карта-схема розташування зон відлову іхтіологічного матеріалу на річці Шипот (гідроелектростанція).

Зона облову № 1 – розташована вище по течії, вище водозабору ГЕС та скиду від рибницьких ставів, являє собою найбільш наближений до природного біотоп, з перекатами, невеликими водоспадами, перепадами глибин русла від 0,1 до 1,5 м., та швидкостями течії від 0,2 до 1 м/с.

Зона облову № 2 – простягається від скиду води з рибницьких ставів до водосховища. Характеризується сповільненою течією не більше (0,2 м\с) та великими глибинами (до 4 м.) в районі водосховища. Найбільш характерною особливістю даної ділянки є те, що внаслідок процесів замулення та накопичення органічних решток, спостерігається виділення метану та сірководню.

Зона облову № 3 – простягається від водозабору до місця виходу відвідного каналу від турбіни гідроелектростанції. Ділянка протяжністю близько 1 км. Характерними рисами даної ділянки є велика кількість мілководь з гравійними косами, невеликим перепадом глибин від 0,1 – до 0, 6 м. та швидкістю течії від 0,2 до 0,8 м\с.

Аналіз структурних показників проводили з використанням декількох індексів, основні з яких представлені нижче [15]:

–  –  –

Модифікований індекс різноманіття Сімпсона (різноманіття тим вище чим більше видів включає угруповання (біоценоз) і чим більше вони вирівняні за показником значущості (чисельності, біомаси тощо), нижче наводимо дві формули індексу Сімпсона, що розрізняються діапазоном визначеності: перша змінюється від одиниці до нескінченності, друга – від нуля до одиниці.

Індекс Сімпсона: -1= =1- = =1Де S-число видів, N-сумарний показник значущості, ni-показник значущості i-го виду.

Індекс вирівнянності Пієлу:

H/log N=H/N є, по суті, нормуванням індекса Шеннона між 0 та 1.

Зазначимо, що можливості для вивчення навколоводної фауни були дуже обмежені, оскільки амфібії у час, коли фактично збирався матеріал для роботи (листопад, початок грудня) неактивні і зробити їхній облік неможливо. Однак, вивчення інших водойм такого типу свідчить про позитивний вплив подібних водойм на нерестові можливості та біорозмаїття амфібій. Що стосується навколо водних хребетних, то досвід дослідження таких водойм свідчить, що окремі види куницевих – видри, горностаї, тхори тощо мають кращі можливості для задоволення харчових потреб та виживання в умовах холодних зим.

–  –  –Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |
Похожие работы:

«„Світ медицини та біології”, номер 1 2013рік інтактних тварин дозволили встановити параметри animals allowed to set the parameters of the norm of норми поляризаційних властивостей тканин polarization properties of the thyroid and suprarenal щитоподібної та надниркової залоз у щурів. glands tissues in rats. Перспективи подальших досліджень. Перспективним у Prospects of further researches. Perspective in this даному напрямку є вивчення поляризаційної структурності тканин direction is a study of...»

«УДК 519.688 : 519.7 КЛАСИФІКАЦІЯ ОПЕРАТОРІВ ОДНІЄЇ ДИСКРЕТНОЇ АНТИСИПАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ С.В. ЛАЗАРЕНКО, О.С. МАКАРЕНКО Сучасним напрямом математичного моделювання багатьох соціальноекономічних чи екологічних процесів на сьогодні є моделювання обчислювальних систем із випередженням (антисипацією). За допомогою їх зручно формалізувати такі моделі як взаємодія популяцій, конфліктів за обмежені ресурси, руху натовпу тощо. У цій галузі моделювання останнім часом зосереджуються на...»

«УДК 631.523.633.16 СПЕЦИФІЧНІСТЬ МУТАЦІЙНОЇ МІНЛИВІСТІ У ЯЧМЕНЮ ПРИ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ С.В. Палачов Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Представлені результати впливу малих доз іонізуючого випромінювання на отримання селекційно-цінних форм ярого ячменю. Найбільшою генетичною активністю серед досліджуваних доз гама-променів виділялись дози з опромінюванням 500 та 1000 Р, де спостерігалось більше 20 типів мутацій. Максимальний вихід господарсько-цінних форм...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Вознюк Наталія Миколаївна УДК 504.064.2:628.1(477)(043.3) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ 03.00.16 екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Житомир 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України Науковий керівник:...»

«III Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту та розвитку рослин: фізіолого. 153 III International scientific conference “Plant growth and development control: physiological.III Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту та розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти», присвячена 125-річчю кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Харків, Україна, 11-12 листопада, 2014 У листопаді 2014 року в...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 114 УДК 630*416:630*181 В. І. ФОМІН, Т. П. ВОВК * ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ СТАНУ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ З ДИНАМІКОЮ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД І МЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ ЧИННИКАМИ Степовий ім. В.М. Виноградова філіал УкрНДІЛГА Проаналізовано зміни температури повітря, вологості ґрунту, рівня ґрунтових вод, які в посушливих умовах піщаних Нижньодніпровських арен є домінуючими чинниками в цілому та протягом вегетаційного періоду, та стан соснових насаджень....»

«Збірник №63 Вип.4 Рослинництво наукових праць ВНАУ 2012 УДК: 633.15:631.52 В.Д. ПАЛАМАРЧУК, кандидат с.-г. наук Вінницький національний аграрний університет ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО ДОБРИВА «БІОМАГ» НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В статті приводиться характеристика продуктивності та господарськоцінних ознак (висоти рослин та прикріплення качанів, стійкості до хвороб та шкідників) різних гібридів кукурудзи залежно від застосування бактеріального добрива «Біомаг». Ключові слова:...»

«УДК 633.63:631.527.531.12 ЛІСНЕВИЧ РИЖУК Лариса Олексіївна, Сергій Миколайович, доктор біол. наук, доктор с.-г. наук, ст. наук. співроб., голов. наук. співроб. член-кореспондент НААН України, Державна наукова с.-г. бібліотека заслужений працівник сільського НААН України господарства України (м. Київ) ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ СЕЛЕКЦІЇ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УКРАЇНІ Висвітлено історичні аспекти становлення селекції цукрових буряків на теренах України та проведена комплексна оцінка внеску вітчизняних...»

«Біомедичні вимірювання і технології БІОМЕДИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ УДК 53.082.9; 53.082.8 Й.Й. БІЛИНСЬКИЙ, О.А. ПАВЛЮК Вінницький національний технічний університет МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОТОВОЇ РІДИНИ ЛЮДИНИ В статті проведено огляд основних методів аналізу ротової рідини та розроблено їх класифікацію. Ключові слова: слина, ротова рідина,діагностування захворювань, аналіз. The paper analyzes the main methods of analysis of oral fluid and held their classification. Вступ З кожним днем...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи ОДЕСА ОНУ УДК 54:378.14(075.8) ББК 24р30я73 М299 Рекомендовано до друку Вченою радою хімічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова. Протокол № 6 від 18 березня 2015 року.Рецензенти: Т. О. Кіосе, кандидат хімічних наук, доцент кафедри неорганічної хімії та хімічної екології ОНУ імені І. І. Мечникова; О. Г....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»