WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОТОВОЇ РІДИНИ ЛЮДИНИ В статті проведено огляд основних методів аналізу ротової рідини та розроблено їх класифікацію. Ключові слова: слина, ротова ...»

-- [ Страница 1 ] --

Біомедичні вимірювання і технології

БІОМЕДИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 53.082.9; 53.082.8

Й.Й. БІЛИНСЬКИЙ, О.А. ПАВЛЮК

Вінницький національний технічний університет

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОТОВОЇ РІДИНИ ЛЮДИНИ

В статті проведено огляд основних методів аналізу ротової рідини та розроблено їх класифікацію.

Ключові слова: слина, ротова рідина,діагностування захворювань, аналіз.

The paper analyzes the main methods of analysis of oral fluid and held their classification.

Вступ З кожним днем технології лабораторної та функціональної діагностики доповнюються альтернативними методиками, які дозволяють виявити низку захворювань на ранніх стадіях і за дуже короткий термін. В перспективі у людей, які проходять обстеження, братимуть на аналіз, наприклад, не кров, а ротову рідину (РР) (основним компонентом якої є слина) або інші рідиннофазні біооб’єкти (РФБО).

Американські лікарі та біологи з Медичного центру Рочестерського університету, ПівденноКаліфорнійського університету, Каліфорнійських університетів в Сан-Франциско і Лос-Анджелесі та Науково-дослідного інституту Скріппса вперше в історії медицини склали найповнішу карту слини, в якій відображені всі 1166 унікальних протеїнів, що входять до складу секрету слинних залоз людини. Така діагностика, з точки зору медиків, цілком виправдана, адже крім 99% води слина містить розчинені в ній аніони хлоридів, фосфатів, бікарбонатів, роданідів, йодидів, бромідів, фторидів, сульфатів, катіони Na+, К +, Ca2 +, Mg2 + і мікроелементи Fe, Cu, Mn, Ni, Li, Zn, органічні речовини – білок і його фракції (альбумін, глобулін), амінокислоти, муцин; ферменти – амілазу, лактазу, лізоцим, калікреїн, паротін, а також холестерин, глюкозу, молочну кислоту та вітаміни С, B1, B12, Н, К. Крім цього, слина у порівнянні з кров'ю є динамічним середовищем, що відображає щоденні зміни в організмі [1]. Метою статті є описати основні методи аналізу РР та розробити класифікацію методів діагностування захворювань на підставі визначення фізичних, хімічних і біологічних параметрів РР.

Основна частина Хімічний та біологічний склад РР залежить як від стану ротової порожнини, так і від діяльності внутрішніх органів. Приблизно п'ята частина всіх протеїнів, виявлених в слині, присутні і в крові. Слина утворюється в організмі в обсязі близько півтори літри в день, і, на відміну від крові, це більш динамічне середовище, відбиває всі зміни в організмі. Тому аналіз складу РР різними методами дозволяють виявляти порушення стану організму (сп’яніння, вживання наркотиків, порушення роботи кишково-шлункового тракту тощо) та діагностувати захворювання (гепатит, ВІЛ, цукровий діабет, карієс та інші). На основі проведеного аналізу методів діагностування захворювань і стану організму на підставі дослі-дження фізичних, хімічних і біологічних параметрів РР запропоновано класифікацю методів дослідження паталогічних і фізіологічних станів людини та шкідливих звичок (рис. 1). Основною класифікаційною ознакою тут є аналіз складових РР і, відповідно, методи їх дослідження. На сьогодні РР досліджують за допомогою мас-спектрометрії, колориметричних методів, адсорбційної спектрометрії, флуоресцентного та люмінесцентного методів, потенціометрії, інтерферометричного аналізу, гель-електрофорезу та газорозрядної візуалізації (ГРВ).

Мас-спектрометрія (англ. mass spectrometry – МS) – метод визначення хімічного, фазового скла-дів і молекулярної структури речовини, що базується на реєстрації спектра мас іонів, утворених внаслі-док іонізації атомів або молекул проби. Для дослідження РР використовуються такі типи мас-спектрометрії MALDI-TOF MS (матрична лазерна десорбційна часопролітна мас-спектрометрія), LC-MS/MS (тандемна мас-спектрометрія з рідинною хроматографією), (тандемна мас-спектрометрія з 2D-LC-MS/MS двовимірною рідинною хроматографією), LC-ESI-MS/MS (тандемна мас-спектрометрія за допомогою іонізації розпиленням та рідинної хроматографії).

MALDI-TOF MS (речовину для аналізу отримують за допомогою двовимірного гель-електрофорезу) дає змогу визначити біомаркери синдрому Сьєгрена (хронічне системне захворювання пов’язане з недостатністю всіх залоз зовнішньої секреції з переважним ураженням слинних і слізних залоз), інфаркту міокарда [2], раку підшлункової залози на ранній стадтадії [3], діабету [4] та встановити концентрацію трансферину (білок плазми крові, який транспортує іони заліза). За концентрацією трансферину можливо діагностувати рак слизової оболонки порожнини рота (злоякісна пухлина, що утворюється з епітелію), оскільки виявлено, що при цьому захворюванні в слині хворого збільшується концентрація трансферину і його концентрація добре корелює з розміром пухлини і стадією її розвитку[5].

Перевагами цього типу масспектрометрії є практичний діапазон мас – до 300000 Da (Дальтон – атомна одиниця маси), м’яка іонізація з малою фрагментацією, нечутливість до солей в концентраціях до мілімолярних, зручність при аналізі складних сумішей. Недоліками є фон матриці, який може бути проблемою для з’єднань з масою нижче 700 Da.

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах № 3’ 2012 ISSN 2219-9365 Біомедичні вимірювання і технології LC-MS/MS дозволяє визначати наявність алкоголю, наркотичних речовин [6] та встановити рівень кортизолу (гормон кори надниркової залози) в РР. На сьогодні розроблені рекомендації, згідно з якими тестуючи рівень кортизолу в слині протягом двох днів, можливо провести попередній скринінг синдрому Кушинга (надлишковий вміст гормонів кори надниркових залоз) [7]. Також за концентрацією кортизолу можливо проводити скринінг хвороби Аддісона (хронічна недостатність кори надниркових залоз) [8].

Різновид 2D-LC-MS/MS визначає концентрацію білків в РР, що дозволяє діагностувати гепатит, оскільки встановлено, що при цьому захворюванні 65 білків з 487 у РР мають удвічі більшу концентрацію в порівнянні з концентрацією білків у здорових людей. Методи LC-MS/MS і 2D-LC-MS/MS дозволяють аналізувати багатокомпонентні суміші.

–  –  –

LC-ESI-MS/MS визначає рівень тестостерону і дегідроепіандростерону в РР чоловіків [9]. Це дозволяє на задовільному рівні діагностувати відносну тестостеронову недостатність – пізній гіпогонадизм (неадекватна функція статевих залоз, яка проявляється недостатністю гаметогенезу або секреції статевих гормонів) [10]. Аналіз рівня вільного тестостерону в РР жінок є одним з найбільш чутливих аналізів для виявлення синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ) [11]. Перевагами цього типу мас-спектрометрії є хороша чутливість (від фемтомоль до декількох пікомоль), практичний діапазон мас до 70000 Da та використання найбільш м’якого методу іонізації. Недоліками є залежність від чистоти зразка, зменшення чутливості при аналізі складних сумішей.

Колориметричний метод аналізу базується на зміні поглинання світла речовиною. Порівнюється інтенсивність забарвлення досліджуваного розчину із забарвленням стандартного розчину, концентрація якого відома. Різновидами колориметричного аналізу, які використовуються для дослідження РР є BCA аналіз (англ. bicinchoninic acid – біцинхонінова кислота), та аналіз за допомогою біуретової реакції. Обидва методи використовуються для встановлення загальної концентрації білка, відрізняються викори-станням різних адсорбентів та умовами протікання реакцій (при ВСА для протікання реакції РР інкубу-ють 30 хв та підігрівають). Метод ВСА нечутливий як до іонних, так і до неіонних детергентів, дозволяє встановлювати концентрацію білка від 0,5 мкг/мл до 1,5 мг/мл [12]. Біуретова реакція є простішою для виконання, але нижня межа знаходження білка в пробі складає 0,3 мг/мл [13]. Концентрація білка є важливим параметром при діагностуванні багатьох хвороб, зокрема раку молочної залози та пухлин головного мозку, оскільки порівняльне дослідження білків у РР хворих з пухлинами та здорових людей показало, що загальний вміст білка у людей з пухлинами більший, ніж у здорових людей. Також за до-помогою спеціальних адсорбентів колориметричними методами аналізу можливо визначити концентра-цію калію та фосфату в РР, по яких можливо діагностувати карієс [14].

Абсорбційна спектрофотометрія – це фізико-хімічний метод дослідження розчинів і твердих реВимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах № 3’ 2012 ISSN 2219-9365 93 Біомедичні вимірювання і технології човин, заснований на вивченні спектрів поглинання в ультрафіолетовій (200–400 нм), видимій (400–760 нм) та інфрачервоній (понад 760 нм) областях спектру.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Цей метод використовується для встановлення кількісних показників при імуноферментному аналізі (не у всіх випадках) РР. Імуноферментний аналіз (ІФА) (англ. enzyme-linked immuno sorbent assay, ELISA) – імунологічний метод для визначення наявності певних антигенів, що базується на ідентифікації комплексів антиген-антитіло. Основний принцип ІФА – специфічне зв'язування першого антитіла з мішенню. Якщо молекула–мішень являє собою білок, то його очищений препарат звичайно використають для одержання антитіл, за допомогою яких потім і виявляють цю мішень. За допомогою ІФА РР можливо встановити вживання наркотиків [5], гепатит [15], інфаркт міокарда [16], визначати концентрацію певних видів білків які в сукупності з результатами інших типів аналізів дозволяють діагностувати певні захворювання, наприклад рак молочної залози [17]. Цей метод є основою тесту OraQuick ADVANCE® Rapid HIV-1/2 Antibody, який призначений для визначення захворювання ВІЛ у домашніх умовах. Перевагами методу є висока чутливість, швидкість, зручність проведення реакції та низька вартість, але це не прямий метод аналізу, тому при аналізі можливі помилки.

Потенціометричний метод ґрунтується на залежності потенціалу електрода від складу розчину. На основі потенціометричного методу працюють рН-метри – це прилади для вимірювання рівня рН, та іоноселективні аналізатори – прилади, що призначені для вимірювання концентрацій іонів у розчинах. За допомогою цих приладів можливо діагностувати гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГРХ) (термін, яким позначають всі випадки патологічного закидання вмісту шлунку в стравохід, незалежно від того, чи розвивається при цьому запалення слизової оболонки стравоходу чи ні) [18, 19]. Також за зниженням рівня рН можливо діагностувати рак молочної залози [20].

Флуоресцентний аналіз – сукупність методів якісного і кількісного аналізу, що базується на флуоресценції досліджуваної речовини. Якісний аналіз здійснюють за кольором флуоресцентного випромінювання, кількісний по його інтенсивності. Одним з флуоресцентних методів аналізу, за допомогою якого досліджують РР, є поляризаційний флуоресцентний імуноаналіз [21]. Цей метод дозволяє визначати вживання наркотиків, таких як: опіати, метадон, каннабіноїди, амфетаміни, кокаїн, барбітурати, фенциклидин, бензодіазепін. Достовірно встановити факт вживання наркотиків можливо, якщо з моменту вживання пройшло не більше 48–72 годин. Цей метод не є експрес-методом, необхідна доставка РР в лабораторію і використання спеціальних лабораторних реактивів та обладнання [5].

Люмінесцентний аналіз – сукупність методів аналізу, заснованих на явищі люмінесценції (від-мінне від теплового світіння збудженої речовини) [22]. Цей вид аналізу є основою для люмінесцентноцитологічного і імунофлуоресцентного методів, які використовуються для дослідження РР.

Люмінесцентно-цитологічний метод – це метод, принцип роботи якого полягає в тому, що мікроорганізми, клітини, тканини чи окремі структури, які досліджуються обробляються, флуоресцентними барвниками, які призводять до вторинної флуоресценції. Колір люмінесценції, тобто довжина хвилі залежить від хімічної структури і від фізико-хімічного стану досліджуваного об’єкта, що і дозволяє використовувати люмінесценцію для диференціювання окремих компонентів клітин [23].Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ТА ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН Савіч І.О. Україна, м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Протягом останніх років в загальноосвітніх навчальних закладах запроваджуються курси екологічної спрямованості, а саме «Екологія. 11 клас» (рівень стандарту, академічний рівень) та «Екологія. 10-11 клас» (профільний рівень), також в Запорізькій області до варіативної...»

«III Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту та розвитку рослин: фізіолого. 153 III International scientific conference “Plant growth and development control: physiological.III Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту та розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти», присвячена 125-річчю кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Харків, Україна, 11-12 листопада, 2014 У листопаді 2014 року в...»

«Збірник наукових №1 (48) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2011 Забезпечення умов для поліпшення якості ґрунтів є важливою складовою успіху реалізації державної політики економічного і соціального розвитку країни. Проблема припинення деградації ґрунтів має бути у центрі уваги не тільки сільськогосподарських товаровиробників, а й суспільства в цілому. Література 1. Бойко Л.М. Об`єктивна необхідність регулювання земельних відносин у сільському господарстві / Л.М. Бойко // Землеустрій і кадастр,...»

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ГНАТІВ Петро Степанович УДК 581.522.4+5;581.134+192+151 ФУНКЦІОНАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ДО УМОВ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАХОДІ УКРАЇНИ 03.00.16 – екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Чернівці – 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Донецькому ботанічному саду НАН України та в Ботанічному саду Національного лісотехнічного університету України Міністерства освіти і...»

«Серія «Біологічні науки», 2013 Summary. Ivanenko O.V., Kryzhanovskyi S.A., Cherninskyi A.O., Zyma I.G. Age related features of the sources of cognitive event-related potentials P300 in humans. P300 event-related potentials are considered to be closely related to cognitive processes. In this research we examined age-related changes of auditory event-related potentials P300 and activity of their sources. Event related potentials were measured in 18-20 and 44-60 years old healthy subjects....»

«ЗМІСТ Бабаєва О.П. Облік надзвичайної діяльності як фактор покращення інформаційного забезпечення аграрних підприємств Біла А.С.Оптимізація форм бухгалтерського обліку поточних зобов’язань Біляченко М.В. Організація внутрішньогосподарського контролю операцій з грошовими активами та дебіторської заборгованост Брит І.В. Методичні основи аналізу результативності фінансовогосподарської діяльності Гавенко Т.Ю. Шляхи вдосконалення фінансової звітності в україні Гаран Ю.С. Облікова політика та її...»

«УДК 821.161.2 – 14.091:113,,ДУШІ ДЕРЕВ БЛИЗЬКА ДУША МОЯ.”: АРХЕТИПИ ДЕРЕВ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ЛІРИЦІ І.ДРАЧА І М.ОРЕСТА Хом`як Т.В., к. філол.н., доцент, Процик І.В., студент Запорізький національний університет Стаття присвячена порівняльному аналізу образів і символів лісу в художньому світі українських поетів І.Драча та М.Ореста. Ключові слова: анімізм, архетип, буддизм, образ, пантеїзм, символ. Хомяк Т.В., Процик И.В.,,ДУШЕ ДЕРЕВЬЕВ БЛИЗКА ДУША МОЯ.”: АРХЕТИПЫ ДЕРЕВЬЕВ В ФИЛОСОФСКОЙ ЛИРИКЕ...»

«УДК 619.614.9:636 РОСТОВІ ФАКТОРИ ТКАНИН РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ САМОК ПРИ СТАНОВЛЕННІ ВАГІТНОСТІ НА ДОІМПЛАНТАЦІЙНИХ СТАДІЯХ С. В.Федорова1, А. В. Мадіч2, О. В. Штапенко1 Інститут біології тварин НААН, Україна Інститут Генома людини Кембріджського Університету, Великобританія У статті описані дослідження білкового спектру тканин репродуктивних органів самок білих щурів лінії Wistar на ранніх стадіях вагітності (до стадії імплантації). За допомогою методу електрофоретичного розділення білків у...»

«Т. П. Пирог, Л. Р. Решетняк, В. М. Поводзинський, Н. М. Грегірчак Чі-'ч і Ф: &і Мікробіологія ь харчових виробництв І • тшгж УДК 664(075.8) ББК 36-4 я 73 М 59 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1 4 / 1 8. 2 1 6 5 6 від 12.07.05.) Рецензенти: С. Т. Олійнічук, доктор технічних наук, академік УТА, директор УкрНДІ Сниртбіопрому; С. П. Циганков, доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи та нової техніки Інституту харчової хімії і технології HAH України Пирог...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Баджурак Олена Вячеславівна УДК:635.5+634.1 БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ PHYTOPHTHORA INFESTANS (MONT.) DE BARY ПРИ ПАРАЗИТИЗМІ НА ТОМАТАХ У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 06.01.11-фітопатологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук КИЇВ – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті захисту рослин УААН Науковий керівник – доктор біологічних наук, академік УААН Лісовал Михайло Павлович, Інститут захисту рослин,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»