WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Література 1. Бойко Л.М. Об`єктивна необхідність регулювання земельних відносин у сільському господарстві / Л.М. Бойко // Землеустрій і кадастр, 2009.- № 3.- с. 36-40. 2. Сисолін П. ...»

-- [ Страница 2 ] --

Актуальним залишається посилення диверсифікації агробізнесу з тим, щоб уникнути кон'юнктурних ризиків. Наприклад, незважаючи на колосальні деструктивні явища, в середньостроковій перспективі всі шанси на відродження має тваринницька галузь, оскільки Україна природно має значні переваги у виробництві кормової бази для цієї галузі. В цьому аспекті слід пам'ятати, що Україна не повинна повторювати зазначені помилки глобального поділу праці і глобалізації, які призвели до спеціалізації низки країн на виробництві сировини або обмеженого набору експортних товарів для світових ринків [11].

Висновки. Розвиток виробництва біопалива в Україні має бути послідовним і обгрунтованим, з врахуванням можливого впливу на національну економіку та навколишнє природне середовище, спиратись на досягнутий міжнародний досвід і враховувати потребу збереження балансу між продовольчим, кормовим та енергетичним використанням продукції АПК.

Оскільки використання біопалива відкриває значні перспективи для розвитку суспільства, економіки та подолання екологічних проблем, то на урядовому рівні необхідно враховувати питання розвитку цих енергоносіїв у програмах з енергетики, екології, землекористування, водопостачання та розвитку сільського господарства.

Література

1. Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку: Національна доповідь про стан та перспективи реалізації державної політики енергоефективності у 2008 році / С.Ф.

Єрмілов, В.М. Геєць, Ю.П Ященко, В.В. Григоровський, В.Е. Лір та ін. – К., НАЕР, 2009. – 93с.

2. Шпичак, О. М. Проблеми продовольчої безпеки та біопалива / О. М. Шпичак. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Вип. 141: збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і

–  –  –

природокористування України ; редкол. Д. О. Мельничук. - К. : НУБПУ, 2009. - 404 с.С.18Калетнік Г.М. Розвиток ринку біопалив в Україні: Монографія. – К.: Аграрна наука, 2008. – 464 с.

4. Матвєєв Ю. Біомаса: сучасні перспективи найдавнішого палива // Зелена енергетика.

– 2008. - №2(30). – С.22

5. Електронний ресурс: http://journal.agrosector.com.ua/archive/29/468

6. The State of food agriculture (2008) – Rome, FAO, 2008. – 129 p.

7. Licht F.O. Brazil’s ethanol industry enters the fast lane / World ethanol and biofuels report.

– Vol.3.- No. 20. – July 25, 2005

8. Енергетична стратегія України до 2030 року // www.aes-ukraine.com/ documents/

5390.html - 48k.

9. Електронний ресурс: http://old.niss.gov.ua/Monitor/December2009/05.htm

10. Електронний ресурс: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/biopalivo-sche-odnesuperechlive-pitannya

11. Електронний ресурс: http://www.propozitsiya.com/?page=149&itemid=2985& number=98 Summary State and perspective of the development of biofuel production. / Mazur V.A., Mazur K.V.

The problem of the development of biofuel production is considered. Approaches of difercification of agrarian production development are determined.

Key words: Biofuel, biodiesel, bioethanol, biomass, production, raw materials.

–  –  –

Викладено соціально-економічні та правові засади розвитку біоенергетики в контексті енергетичної стратегії України.

Вступ. На тлі різкого подорожчання нафти і газу і, відповідно, продуктів їх переробки, людство не має вибору альтернативи у забезпеченні своїх потреб в енергоресурсах, крім залучення нетрадиційних джерел енергії.

Найбільш сприятливим напрямом вирішення проблеми стає пошук і використання відновлюваних джерел енергії, серед яких широкого розвитку набуває новий сегмент економіки, що можливий на всіх континентах, і який охоплює виробництво енергоносіїв біологічного походження або біопалива: біодизель, біоетанол, біогаз.

Біопаливо у всьому розвиненому світі поволі, але впевнено витискає традиційні енергоносії.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 114 УДК 630*416:630*181 В. І. ФОМІН, Т. П. ВОВК * ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ СТАНУ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ З ДИНАМІКОЮ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД І МЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ ЧИННИКАМИ Степовий ім. В.М. Виноградова філіал УкрНДІЛГА Проаналізовано зміни температури повітря, вологості ґрунту, рівня ґрунтових вод, які в посушливих умовах піщаних Нижньодніпровських арен є домінуючими чинниками в цілому та протягом вегетаційного періоду, та стан соснових насаджень....»

«lPmPqepqbn nqbPh rjp`Їmh rjp`Їmq|jhi depf`bmhi rmPbepqhe u`p)nbhu eumnkncPi `.P. qnjnkemjn tPghjn-uPlP)mP lendh napnakemm“ u`p)nbhu opndrjPb r opn0eqP o`jrb`mm“ ДОПУЩЕНО Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів технічних вузів j,_ rdru 1999 q%*%ле.*% `.P. Фізико-хімічні методи оброблення харчових продуктів у процесі пакування. — К.: УДУХТ, 1999. — 212 с. Викладено поняття про енергетичні поля впливу, оброблення харчових продуктів опроміненням, змінним електричним...»

«УДК 637.142.2 : 542.816 № держреєстрації 0109U002637 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МОЛОКА ТА М’ЯСА 02660, м. Київ-660, вул. М. Раскової, 4а тел. (044)517-17-37, факс (044)517-02-28 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса, д.т.н., академік _Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ про науково-дослідну роботу № 88.09. Дослідити фізико-хімічний склад білково-вуглеводних концентратів, отриманих з молочної сироватки ” (заключний) Заступник директора з наукової...»

«УДК 519.688 : 519.7 КЛАСИФІКАЦІЯ ОПЕРАТОРІВ ОДНІЄЇ ДИСКРЕТНОЇ АНТИСИПАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ С.В. ЛАЗАРЕНКО, О.С. МАКАРЕНКО Сучасним напрямом математичного моделювання багатьох соціальноекономічних чи екологічних процесів на сьогодні є моделювання обчислювальних систем із випередженням (антисипацією). За допомогою їх зручно формалізувати такі моделі як взаємодія популяцій, конфліктів за обмежені ресурси, руху натовпу тощо. У цій галузі моделювання останнім часом зосереджуються на...»

«УДК 37.033 МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ АСПІРАНТУРИ ЯК ПЕРШИЙ КРОК ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОКТОРСЬКИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ Шпаківська І.М., Козловський М.П. Інститут екології Карпат НАН України Завершення реформування третього рівня екологічної освіти в Україні потребує модернізації традиційної аспірантури шляхом запровадження докторських програм. Доцільним є ініціювання процесу наближення програми підготовки в аспірантурі до структурованих програм докторських шкіл, а саме розроблення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»