WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«III Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту та розвитку рослин: фізіолого-. 153 III International scientific conference “Plant growth and development control: physiological. ...»

-- [ Страница 1 ] --

III Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту та розвитку рослин: фізіолого- … 153

III International scientific conference “Plant growth and development control: physiological...

III Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту та розвитку рослин:

фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти»,

присвячена 125-річчю кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Харків, Україна, 11-12 листопада, 2014 У листопаді 2014 року в Харкові на базі кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбулася ІІI Міжнародна конференція «Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти», присвячена 125-річному ювілею кафедри.

Дослідження механізмів регуляції росту та розвитку на різних рівнях організації рослинного організму є однією з найважливіших проблем сучасної фітофізіології. Особливістю росту та розвитку рослин є надзвичайна складність процесів, що їх обумовлюють, регуляція яких здійснюється у взаємодії фізіологічних, біохімічних і генетичних механізмів, які реалізуються в конкретних умовах середовища.

Дослідження різних аспектів цієї проблеми має фундаментальне значення для поглиблення уявлень про закономірності онтогенезу. Не менш значимі прикладні аспекти таких досліджень, оскільки саме процеси росту і розвитку обумовлюють формування продуктивності та якості врожаю і визначають адаптивність та стійкість рослин до стресових факторів навколишнього середовища, ефективність взаємодії рослин з мікросимбіонтами. Цим питанням і була присвячена конференція. Вчені з різних регіонів України та зарубіжжя мали можливість представити і обговорити результати своїх досліджень.

Співорганізаторами конференції виступили Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна та Українське товариство фізіологів рослин за підтримки навчального центру «ЛандауЦентр» ХНУ імені В.Н. Каразіна.

У конференції взяли участь науковці з провідних навчальних та наукових закладів восьми країн:

України, Росії, Білорусі, Угорщини, Китаю, Йорданії, Казахстану та Узбекистану.

Були представлені доповіді вчених з установ Національної академії наук України – Інституту фізіології рослин і генетики, Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного, Інституту харчової біотехнології та геноміки, Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного, Інституту клітинної біології та генетичної інженерії, Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка, Криворізького ботанічного саду НАНУ, Українського НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького; а також з установ Національної академії аграрних наук України – Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва, Селекційно-генетичного інституту, Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла.

На конференції широко були представлені класичні національні університети – Київський імені Тараса Шевченка, Дніпропетровський імені Олеся Гончара, Донецький, Одеський імені І.І. Мечникова, Львівський імені Івана Франка, Ужгородський, Запорізький, Харківський імені В.Н. Каразіна. Серед учасників конференції були доповіді дослідників з Національного університету біоресурсів і природокористування, національних аграрних університетів – Харківського імені В.В. Докучаєва, Луганського, Таврійського та Подільського.

Вельми широка географія учасників конференції свідчить про значний інтерес дослідників до проблеми регуляції росту та розвитку рослин. В цілому в роботі конференції взяли очну і заочну участь близько 230 вчених з 50 наукових, навчальних та науково-виробничих установ.

Робота конференції розпочалася з урочистого засідання Українського товариства фізіологів рослин, присвяченого ювілею кафедри. Програма конференції передбачала засідання з пленарними і секційними доповідями, стендову сесію і проведення конкурсу робіт молодих вчених. Всього під час конференції працювало п'ять секцій:

фізіолого-біохімічна регуляція росту та розвитку;

молекулярно-генетичні та біотехнологічні аспекти регуляції росту та розвитку;

ріст і розвиток в умовах стресу;

ріст і розвиток у взаємодії рослина-мікроорганізм;

прикладні аспекти регуляції росту, розвитку і продуктивності рослин.

Член Президії Українського товариства фізіологів рослин доктор біол. наук Д.А. Кірізій зачитав вітального листа Президента Українського товариства фізіологів рослин, директора Інституту фізіології рослин і генетики, академіка-секретаря відділення біології НАНУ, академіка НАН України В.В. Моргуна.

–  –  –

III International scientific conference “Plant growth and development control: physiological...

У своєму привітанні він підкреслив: «125 років діяльності вашої кафедри – це відрізок її життя як центру розвитку однієї з найбільш вагомих біологічних наук – фізіології рослин. Створена на рубежі ХІХ і ХХ століть видатним фізіологом і біохіміком рослин академіком В.І. Палладіним, кафедра у своїй науковій діяльності керується основним принципом, закладеним її засновником – дослідження біологічної сутності функціонування рослинного організму».

У привітанні ректора Харківського національного університету, академіка НАН України В.С. Бакірова була підкреслена роль кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у становленні і розвитку сучасної фізіології рослин, а також її вагомий внесок у підготовку кадрів вищої кваліфікації для вітчизняних та закордонних наукових і освітніх установ.

Під час урочистого відкриття конференції та засідання Українського товариства фізіологів рослин прозвучали численні привітання колег – від споріднених кафедр класичних університетів, колективів аграрних університетів України, колег із закордону – Інституту фізіології рослин імені К.А. Тимірязєва РАН, кафедри фізіології рослин Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, випускників кафедри, деканату та завідуючих кафедрами біологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Заступник декана біологічного факультету, доцент В.В. Мартиненко привітала учасників, побажала їм плідної роботи та наголосила на актуальності тематики конференції – дослідження механізмів регуляції процесів росту та розвитку рослин для сучасної науки і практики. В.В. Мартиненко підкреслила важливість цієї події для Харківського національного університету, який відомий своїми науковими школами, привітала колектив кафедри з ювілеєм і підкреслила, що на кафедрі фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, по суті, сформувалася наукова школа дослідження росту і розвитку рослин.

На пленарному засіданні проф. В.В. Жмурко виступив з доповіддю про історію становлення, розвитку та сучасність кафедри. Він розповів про успіхи і досягнення колективу, при цьому підкреслив нерозривний зв'язок історії кафедри з історією розвитку фізіології рослин в країні та акцентував увагу на спадкоємності наукових напрямів, закладених засновником кафедри – В.І. Палладіним і його учнями та сучасних наукових досліджень, проведених колективом кафедри.

У пленарних доповідях, усних і стендових повідомленнях на конференції були висвітлені різні аспекти проблем регуляції росту та розвитку рослин, представлені результати фундаментальних і прикладних досліджень, які відображають комплексність даної проблеми фітофізіології.

Під час секційних засідань було заслухано 24 доповіді. Доповідачі зупинялися на різних аспектах регуляції росту та розвитку рослин:

Секція 1 «Фізіолого-біохімічна регуляція росту та розвитку»: обговорювалися питання фотоперіодичного, фітогормонального і фітохромного контролю розвитку; фізіолого-біохімічної регуляції морфогенезу пшениці in vivo та in vitro; донорно-акцепторних зв’язків; фізіолого-біохімічні аспекти регуляції запилення; ритміки росту; фотоморфогенезу та ін. У доповіді О.А. Авксентьєвої (ХНУ імені В.Н. Каразіна) були проаналізовані закономірності перебігу морфогенезу і фізіолого-біохімічних процесів у рослин пшениці м'якої під контролем системи генів Vrn і Ppd, а також у сої культурної під контролем генів Е в умовах in vivo та in vitro. Показано, що фенотипові ефекти цих генів на ріст і розвиток in vivo, а також калюсо- і морфогенез in vitro реалізуються за рахунок їх участі в регуляції фізіолого-біохімічних процесів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Секція 2 «Молекулярно-генетичні та біотехнологічні аспекти регуляції росту та розвитку»: були розглянуті питання використання молекулярних маркерів для виявлення глютенінів, дослідження фотосинтезу, виявлення wx генів у гібридів тритикале; впливу генів фотоперіодичної чутливості на агрономічні ознаки, калюсоутворення, ростові показники в культурі in vitrо; введення в культуру, оптимізації регенерації, клітинної селекції in vitrо; гаплопродукційної здатності пшениці м'якої; оцінки трофічних властивостей хімічно модифікованих та природних крохмалів в культурі in vitrо та ін.

О.В. Білинська (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України) у своїй доповіді проаналізувала переваги і недоліки трофічних властивостей хімічно модифікованого крохмалю як середовища для культивування пиляків і зародків ячменю.

Секції 3 «Ріст і розвиток у взаємодії рослина-мікроорганізм»: обговорювалися різні аспекти асоціативної і симбіотичної азотфіксації, особливості розвитку мікоризи у різні фенофази розвитку рослин; взаємозв’язки рослин з мікробіотою в умовах абіотичного і біотичного стресів. У доповіді Л.В. Полякової (УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького) була показана залежність індукованого борошнистою росою синтезу окремих груп фенольних сполук в

–  –  –

листках сіянців напівсибсового потомства дубу черешчатого від біохімічних особливостей материнських дерев. На думку автора, виявлені особливості синтезу фенольних сполук сіянцями напівсибсових родин різних материнських дерев полягають у різному ступені регуляції додаткового синтезу фенольних сполук у відповідь на вторгнення патогену.

У проблематиці секції 4 «Ріст і розвиток в умовах стресу» домінували питання про роль антиоксидантної системи, оксиду азоту, саліцилової і жасмонової кислот, брасиностероїдів в адаптивних реакціях рослин; стійкості рослин до ксенобіотиків; прояви реакцій-відповідей рослин на різних рівнях організації – клітинному (організація цитоскелету), метаболічному, фізіологічному (фотосинтез), морфологічному (ріст і розвиток).

Ю.В. Карпець зі співавторами (Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва) досліджували ефекти загартування прогрівом та антагоністів оксиду азоту на ферментативну антиоксидантну систему проростків пшениці. Авторами зроблено висновок, що, як збільшення вмісту NO в клітинах рослин, так і його зниження, може призводити до зміни окисновідновного гомеостазу.

У доповіді Ю.Є. Колупаєва зі співавторами (Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААНУ) розглядалася реакція антиоксидантної системи проростків жита і пшениці, які розрізняються за морозостійкістю, реакцією на загартовування і кріострес. Авторами зроблено висновок, що підвищена конститутивна морозостійкість жита може бути пов'язана з високими вмістом проліну та активністю пероксидази, в той час як розвиток морозостійкості пшениці при загартуванні супроводжується підвищенням активності супероксиддисмутази та інших антиоксидантних ферментів, а також накопиченням цукрів.

Більшість доповідей секції 5 «Прикладні аспекти регуляції росту, розвитку та продуктивності»Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „ТЕРНОПІЛЬСКІЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО” КУЩ ОКСАНА ГЕОРГІЇВНА УДК 611.422:612.77]:618.36-008.64-091 ЗАКОНОМІРНОСТІ БУДОВИ ПЛАЦЕНТИ І ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИНИ, АСОЦІЙОВАНОЇ З НЕЮ, ПРОТЯГОМ ТРЕТЬОГО ПЕРІОДУ ВАГІТНОСТІ (анатомо-експериментальне дослідження) 14.03.01нормальна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Тернопіль 2008 Дисертацією є рукопис....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут клітинної біології та генетичної інженерії ФЕДОРЕНКО Віктор Олександрович УДК 575.224+577.21 ГЕНЕТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ СТІЙКОСТІ АКТИНОМІЦЕТІВ ДО АНТИБІОТИКІВ ТА ЙОГО РОЛЬ У БІОСИНТЕЗІ АНТИБІОТИКІВ 03.00.15 – генетика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі генетики та біотехнології Львівського національного університету імені Івана Франка Офіційні опоненти:...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ім. О.О. КОВАЛЕВСЬКОГО ДРОБЕЦЬКА Ірина Вікторівна УДК 582.232:[581.143+581.19]:581.13 ВПЛИВ УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НА РІСТ І ХІМІЧНИЙ СКЛАД SPIRULINA PLATENSIS (NORDST.) GEITLER 03.00.17 — гідробіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Севастополь 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, м. Севастополь...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ім. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО ДЕРЕВ'ЯНКО СТАНIСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ УДК: 576.8.077:576.835.11/636.4 АНТИГЕННI ВЛАСТИВОСТI ЕНТЕРОВIРУСIВ СВИНЕЙ 03.00.06 вірусологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ 2001 Дисертацією є рукопис Робота виконана в лабораторії вірусології тварин Інституту сільськогосподарської мiкробiологiї Української академiї аграрних наук Науковий керівник: доктор...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи ОДЕСА ОНУ УДК 54:378.14(075.8) ББК 24р30я73 М299 Рекомендовано до друку Вченою радою хімічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова. Протокол № 6 від 18 березня 2015 року.Рецензенти: Т. О. Кіосе, кандидат хімічних наук, доцент кафедри неорганічної хімії та хімічної екології ОНУ імені І. І. Мечникова; О. Г....»

«Міністерство освіти і науки України Чорноморський державний університет імені Петра Могили ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Національний університет “Львівська політехніка” Одеська державна академія технічного регулювання та якості Херсонський національний технічний університет Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів, аспірантів безпека життя і «Якість та діяльності людини: стандарти, орієнтири та перспективи» 15-20 травня 2015...»

«ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2014. № 1(43) 12. Olbe L. Effect of omeprazole on gastric acid secretion and plasma gastrin in man / L. Olbe, C. Cederberg, T. Lind [et al.] // Scand J.Gastroenterology, 1989. – Vol.24 – Р. 27-32. Реферати ВЛИЯНИЕ МЕЛАНИНА НА АКТИВНОСТЬ NOINFLUENCE OF MELANIN ON ACTIVITY OF NO-ERGIC ЭРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗАХ В SYSTEM IN THE SALIVARY GLANDS TISSUES AT THE УСЛОВИЯХ ГИПЕРГАСТРИНЕМИИ HYPERGASTRINEMIA Сухомлин А.А., Непорада К.С., Береговая Т.В....»

«lPmPqepqbn nqbPh rjp`Їmh rjp`Їmq|jhi depf`bmhi rmPbepqhe u`p)nbhu eumnkncPi `.P. qnjnkemjn tPghjn-uPlP)mP lendh napnakemm“ u`p)nbhu opndrjPb r opn0eqP o`jrb`mm“ ДОПУЩЕНО Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів технічних вузів j,_ rdru 1999 q%*%ле.*% `.P. Фізико-хімічні методи оброблення харчових продуктів у процесі пакування. — К.: УДУХТ, 1999. — 212 с. Викладено поняття про енергетичні поля впливу, оброблення харчових продуктів опроміненням, змінним електричним...»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«Виступи учасників конференції Вирощування цукрових буряків за біоадаптивною технологією Пиркін В.І., зав. лабораторією економічного аналізу завершених наукових розробок, к.е.н. В останні роки виробництво цукрових буряків скорочується, як економічно невигідної культури. На зміну прийшли такі культури, як соя, де витрати на 1 га дорівнюють 3,3 тис. грн., а виручка від реалізації 8-8,5 тис. грн., рівень рентабельності до 150%, соняшник: витрати 3,2 тис. грн./га, виручка 9,0 тис. грн, рівень...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»