WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 31 |

«`.P. qnjnkemjn tPghjn-uPlP)mP lendh napnakemm“ u`p)nbhu opndrjPb r opn0eqP o`jrb`mm“ ДОПУЩЕНО Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів технічних вузів j,_ rdru ...»

-- [ Страница 15 ] --

Соляна кислота, що утворюється під час реакції, нейтралізується солями, які утворюють карбонатну твердість води. Таким чином, під час знезараження води хлоруванням треба враховувати те, що вода повинна мати як мінімум 1° (німецький градус) карбонатної твердості на кожні 25 мг хлору в 1 л напою. Один німецький градус відповідає 0,3566 мгекв/л. В противному разі надмірна соляна кислота буде руйнувати трубопроводи та обладнання. Отже, кожен міліграм хлору в 1 л на 0,04 знижує карбонатну та настільки само збільшує некарбонатну твердість. Залежно від кількості мікроорганізмів у воді та тривалості контакту води з хлором дозування його може коливатись в інтервалі від 0,33 до 2 мг/л. Для хлорування може використовуватись газоподібний хлор або хлорне вапно (суміш Са(ОСl)2, СаСl2 та Са(ОН)2), хлорамін хлордіоксид. Швидкість відмирання мікроорганізмів залежить від дозування вільного хлору, значень рН та температури води, кількості та виду мікроорганізмів. Чим вища температура та нижче значення рН, тим швидше відбувається дезинфікування води.

Дозування вільного хлору понад 0,5 мг/л надає воді стороннього запаху. За такого дозування вільного хлору та присутності у воді фенольних сполук (через небезпеку утворення хлорфенолу) воду після хлорування потрібно дехлорувати за допомогою активованого вугілля.

Для озонування у воду вносять приблизно 0,3-2,0 г/т озону, який отримують безпосередньо на місці. Перевагами озонування є малий час дії (10 хв), відсутність стороннього неприємного запаху та смаку, нетривалий саморозклад.

Для дезинфікування ультрафіолетовим опроміненням воду пропускають крізь кварцеву кювету. При цьому найменші відкладання солей жорсткості на кюветі, муті в рідині різко знижують ефект оброблення.

Для знезаражування води за допомогою іонів срібла до неї вносять срібло, хлорид або сульфат срібла. Максимальне дозування срібла становить 0,1 мг/л. Перевага способу в тому, що іони срібла діють протягом тривалого часу і запобігають повторному інфікуванню. Але треба мати на увазі, що іони срібла є каталізатором окислювальних процесів у напоях.

oом’я*шення "оди. Воду, яку використовують для приготування безалкогольних напоїв, пом’якшують для надання напоям більш м’якого смаку, підвищення їх колоїдної стійкості та зниження витрат кислот.

Так, 1 л води з 1 німецьким градусом карбонатної твердості нейтралізує 27 мг винної, 25 мг лимонної або 32,1 мг молочної кислоти. Пом’якшують воду на заводах безалкогольних напоїв здебільшого двома способами - вапняно-содовим (реагентним) та іонообмінним (NаН-катіонування).

За реагентного способу в воду додають гашене вапно (вапняне молочко). За відповідного витримування в реагентному танку солі карбонатної твердості осаджуються у вигляді карбонату кальцію. Процес протікає так:

Са(НСО3)2+Са(ОН)22СаСО3+2Н2О;

Мg(HCO3)2+Ca(OH)2CaCO3+MgCO3+2H2O;

2NaHCO3+Ca(OH)2CaCO3+Na2CO3+2H2O.

Вносячи гашене вапно, потрібно точно порівнювати його дозування з карбонатною твердістю води, оскільки у збільшеній дозі Са(ОН)2 діє як луг і збільшує рН води.

Принцип іонообмінної водопідготовки (пом’якшення води) грунтується на властивості деяких матеріалів (іонообмінних смол, глауконітів, штучних пермутитів, сульфовугілля) замінювати свої іони на іони, що містяться в розчині. Використовуючи цей принцип, з води виводять солі твердості. У процесі Nа-катіонового пом’якшення протікають такі реакції:

2[Кат]Na+Ca(HCO3)2 [Kaт]2Ca+2NaHCO3;

2[Kaт]Na+Mg(HCO3)2 [Kaт]2Mg+2NaHCO3;

2[Kaт]Na+CaSO4 [Kaт]2Ca+Na2SO4;

2[Kaт]Na+MgCl2 [Kaт]2Mg+2NaCl.

Регенерується фільтр після вичерпання його обмінної здатності 5-10%-м розчином кухонної солі згідно з таким рівнянням:

–  –  –

Невисокий вміст азотистих речовин, низьке значення рН, присутність діоксиду вуглецю запобігають розвитку багатьох видів мікроорганізмів. Проте окремі їх види здатні розвиватися в цих умовах і викликати псування напоїв. До них належать дріжджі, у деяких випадках молочно- і оцтовокислі бактерії і міцеліальні гриби.

Однією з головних умов, що визначає розвиток мікроорганізмів, є значення рН. Для росту і розвитку різних груп мікроорганізмів існують визначені межі значень рН.

Вид мікроорганізмів Границі росту при значеннях рН середовища Міцеліальні гриби 1,5-9,0 Дріжджі 1,5-8,5 Молочнокислі бактерії 3,0-7,0 Kишкова паличка 3,5-9,5 Спорові бактерії 4,5-8,5 Низьке значення рН напоїв (2,5-3,6) запобігає росту більшості бактерій, але практично не впливає на розвиток дріжджів, хоча до деякої міри стримує їх ріст.

Низький окисно-відновний потенціал знижує ріст більшості мікроорганізмів, а високий — стимулює. Всі дріжджі, крім яскраво виражених аеробів, майже не потребують кисню, хоча його присутність у середовищі сприяє їх розмноженню.

Важливою умовою,що впливає на розвиток окремих груп мікроорганізмів у напоях, є температура. Для розмноження молочно- і оцтовокислих бактерій потрібні більш високі температури. Більшість штамів дріжджів, виділених з напоїв, мають оптимум росту при температурі 20-30 °С; дріжджі зберігають здатність до росту навіть при відносно низьких температурах.

Деякі компоненти, що входять до складу напоїв, — ефірні масла цитрусових плодів і екстрактів деяких пряно-ароматичних рослин, діоксид вуглецю — діють на мікроорганізми антимікробно.

Апельсинове масло в порівнянні з лимонним має найбільшу антимікробну дію. В кількості 500 мг/л воно повністю пригнічує ріст клітин дріжджів у концентрації 1 млн/мл. Антимікробних властивостей ефірним маслам цитрусових плодів надає -лимонен, що входить до їх складу. Різні глікозиди у вигляді поліоксіфенолів і сапонинів у напоях, приготовлених на рослинних екстрактах, також пригнічують розвиток мікроорганізмів.

Всі зазначені фактори більшою або меншою мірою створюють у напоях сприятливі умови для розвитку окремих груп мікроорганізмів — дріжджів. Дослідження показали, що понад 90 % усіх випадків біологічного псування безалкогольних газованих напоїв спричинені дріжджами.

5.1.3. lS*рофлора безал*огольних напо_" Порівняння даних за таксономічною належністю дріжджів, виділених з напоїв вітчизняного виробництва, з даними зарубіжних дослідників показало, що видовий та родовий склади дріжджів достатньо близькі та визначаються в основному дріжджами родів Saсcharomyces, Candida, Тorulopsis.

Дріжджі, виділені з різних напоїв вітчизняного виробництва, мають суттєві відмінності в родовому та видовому складі. Напої на соках уражаються в основному дріжджами роду Saсcharomyces, напої на настоях та ароматизаторах майже в рівних співввідношеннях — дріжджами родів Saсcharomyces та Candida.

Дріжджі роду Тorulopsis зустрічаються в обох видах напоїв. З роду Saсcharomyces дріжджі Saсcharomyces cawisial здатні викликати швидке та масове псування напоїв. Напій, який містить цукри, являє собою сприятливе поживне середовище для розвитку дріжджів. Інші потрібні речовини дріжджі здатні синтезувати самі. Вони розмножуються навіть за незначного вмісту кисню в напої. Тому під час виробництва напоїв треба по можливості виключати потрапляння до них кисню, особливо на стадії перемішування купажних сиропів та під час розливу напоїв. Під час виробництва високостійких напоїв, особливо на цитрусових та виноградних соках, для зниження кисню в них додають як антиоксидант аскорбінову кислоту.

Виявлено випадки псування напоїв осмофільними дріжджами Saсcharomyces bisporum, Saсcharomyces boilui, Saсcharomyces rouxui.

Осмофільні дріжджі ростуть на субстратах з високим вмістом цукру (цукрові сиропи, концентровані соки) і здатні повільно їх зброджувати. За швидкого використання сиропів, соків дріжджі не завдають їм шкоди. Та, потрапивши до напою, вони здатні розвиватися в них, але повільніше, ніж звичайні (неосмофільні). Це пояснюється тим, що осмофільні дріжджі мають, як правило, невелику кислотостійкість та слабко зростають за низьких значень рН. Температурний оптимум осмофільних дріжджів вищий, ніж неосмофільних, вони переносять більш високі температури. Крім того, вони менш чутливі до дії консервантів.

До бактерій, що викликають псування напоїв, належать, у першу чергу молочнокислі роду Lactobacillus. Під їх дію можуть потрапляти напої на соках, що містять органічний азот та вільні амінокислоти; рН напою не нижче 3. В інших видах напоїв з низьким вмістом органічного азоту і низьким значенням рН молочнокислі бактерії не здатні до розвитку.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Оцтовокислі бактерії вибагливі до поживного середовища. Оптимум рН їх зростання — 5,4-6,3; вони можуть переносити кислу реакцію середовища до рН нижче 4,0. Основною умовою розвитку бактерій є наявність кисню, що перешкоджає їх зростанню в напоях, насичених діоксидом вуглецю. Оцтовокислі бактерії можуть бути виявлені в негазованих напоях, особливо розлитих у полімерну тару.

Відомі випадки псування газованих напоїв міцеліальними грибами. На ці мікроорганізми згубно діє діоксид вуглецю; навіть незначний його вміст у напої сприяє їх знищенню. Треба зазначити, що хоча міцеліальні гриби не являють собою головну причину псування напою, проте навіть присутність їх спор у напої свідчить про поганий санітарний стан підприємства. Міцеліальні гриби можуть з’являтись у відкритих місткостях на поверхні сиропу та навіть у 50%-х розчинах лимонної кислоти. Вони є причиною специфічних запаху і присмаку.

Присутність міцеліальних грибів у сировині та у напівфабрикатах з м’якоттю небажана, тому що у процесі розвитку вони утворюють пектолітичні ферменти, здатні швидко розшаровувати каламутні рідини.

Останнім часом широко провадяться розробки низькокалорійних (дієтичних) напоїв, де замість цукрози використовують різні синтетичні цукрозамінники.

Оскільки мікробіальне псування напоїв спричиняється майже виключно мікроорганізмами, для яких головним джерелом живлення є різні вуглеводи, то напої, які їх не містять, не повинні відчувати дію мікроорганізмів. Винятком є деякі види молочнокислих бактерій роду Lactobacillus, які за певних умов можуть використовувати як джерело живлення лимонну кислоту.

Згідно з даними фірми Kajo (Німеччина) лише деякі напої складаються з води, штучних підсолоджувачів, лимонної кислоти, ароматизуючих речовин та СО2. До складу більшої частини низькокалорійних напоїв входить незначна кількість вуглеводів у вигляді добавок соку або фруктози, глюкози, цукрози. Остання додається для зняття металевого присмаку цукрину. Таким чином, низькокалорійні напої з незначними добавками вуглеводів також можуть підпадати під дію дріжджів. Цукрин має консервувальну дію, але тієї його кількості, що міститься в напої, недостатньо для прояву цієї дії.

Для збільшення біологічної стійкості напоїв застосовують консерванти та різні види теплового оброблення (пастеризацію). За таких способів оброблення в напої відбувається повне або часткове припинення життєдіяльності основної маси мікроорганізмів і тим самим гарантується збереження якості напою протягом тривалого часу.

5.1.4. bи*орис2 ання *онсер"ан2 S" Консерванти належать до харчових добавок. Їх використання не повинно негативно впливати на органолептичні властивості напоїв та їх споживчу цінність. Антимікробна дія консервантів повинна бути специфічною по відношенню до головної групи мікроорганізмів, що спричиняють псування напоїв. Як консерванти для безалкогольних напоїв використовують бензойну, сорбінову кислоти та юглон. Для кожного консерванта Міністерство охорони здоров’я встановило гранично допустиму дозу використання у виробництві напоїв.



Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 31 |
Похожие работы:

«УДК 637. 54'65; КП 00419880 № держреєстрації 0107U003168 Інв. № НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ Технологічний інститут молока та м'яса 02660, м. Київ-2, вул. М.Раскової, 4а (044 517-04-58) ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ За темою № 80.07 «Дослідити вплив активності води аw на ступінь окислення ліпідів та розвиток мікрофлори у м’ясі птиці (кінцевий) Заст. директора з наукової роботи, канд. техн. наук І.О. Романчук Керівник теми,...»

«ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ім. В.Я. ЮР'ЄВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК КУЗЬМИШИНА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА УДК 633.15:631.527 СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ ЗА ОСНОВНИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ 06.01.05 – селекція рослин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Харків 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Інститут психології та педагогіки Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах студентського наукового товариства Випуск 6 Рівне 2013 Актуальні питання психологічної науки ББК 88 А 43 УДК 159.9 Актуальні питання психологічної науки: Альманах студентського наукового...»

«УДК 637.142.2 : 542.816 № держреєстрації 0109U002637 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МОЛОКА ТА М’ЯСА 02660, м. Київ-660, вул. М. Раскової, 4а тел. (044)517-17-37, факс (044)517-02-28 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса, д.т.н., академік _Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ про науково-дослідну роботу № 88.09. Дослідити фізико-хімічний склад білково-вуглеводних концентратів, отриманих з молочної сироватки ” (заключний) Заступник директора з наукової...»

«УДК 631.52:631.523:633.522 МИГАЛЬ ЖУПЛАТОВА Микола Дмитрович, Олена Андріївна, доктор біологічних наук, професор, молодший науковий співробітник, Інститут луб’яних культур НААН Інститут луб’яних культур НААН України (м. Київ) України (м. Київ) ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ГІБРИДИЗАЦІЇ КОНОПЕЛЬ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ У селекції конопель застосовано різні методи гібридизації у відповідності з вимогами виробництва до сортів. У результаті на заміну дводомних конопель отримано...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Баджурак Олена Вячеславівна УДК:635.5+634.1 БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ PHYTOPHTHORA INFESTANS (MONT.) DE BARY ПРИ ПАРАЗИТИЗМІ НА ТОМАТАХ У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 06.01.11-фітопатологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук КИЇВ – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті захисту рослин УААН Науковий керівник – доктор біологічних наук, академік УААН Лісовал Михайло Павлович, Інститут захисту рослин,...»

«Міністерство освіти і науки України Чорноморський державний університет імені Петра Могили ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Національний університет “Львівська політехніка” Одеська державна академія технічного регулювання та якості Херсонський національний технічний університет Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів, аспірантів безпека життя і «Якість та діяльності людини: стандарти, орієнтири та перспективи» 15-20 травня 2015...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»