WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 18 |

«Міністерство освіти і науки України Чорноморський державний університет імені Петра Могили ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» ...»

-- [ Страница 2 ] --

Інформаційна фальсифікація – це обман споживача за допомогою неточної або спотвореної інформації про товар. Цей вид фальсифікації здійснюється шляхом надання неправдивої інформації в товарно-супровідних документах, маркуванні, рекламі.

Список використаних джерел:

1. Назаренко В.О. Формування якості товарів. Частина 1: навч. посіб./ Назаренко В.О., Юдічева О.П., Жук В.А.. –К.: Центр учбової літератури, 2012.– 386 с.

2. Чепурной И.П. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: учебник /И.П. Чепурной. – М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. – 404 с.

УДК 613.2.099

РИЗИКИ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ І

ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ

Волошко Лариса Борисівна к. пед. н., доцент, доцент кафедри БЖД, Полтавська державна аграрна академія Концепція продовольчої безпеки України повинна включати задоволення фізіологічних потреб населення в безпечних, високоякісних харчових продуктах, де головними критеріями є не лише їхні смакові властивості, а гарантії безпечності. Харчові продукти повинні відповідати певним нормативам щодо допустимого вмісту хімічних, радіоактивних та інших сполук, а також мікроорганізмів, що можуть бути небезпечними для здоров‘я споживача. Отже, актуальним є питання жорсткого контролю за вмістом контамінантів різного походження у продуктах харчування та продовольчій сировині. Зупинимося коротко на характеристиці основних класів контамінантів харчових продуктів.

Перша група – токсичні елементи (свинець, руть, кадмій та ін.), вміст яких підлягає гігієнічному контролю в продуктах і продовольчій сировині, оскільки вони мають здатність акумулюватися в організмі при тривалому надходженні з харчовими продуктами.

Пестициди – друга група токсичних речовин, призначених для знищення, регуляції та припинення розвитку гризунів, бур‘янів, чагарникової рослинності, шкідливих організмів та ін. Так, для продовольчої сировини рослинного походження важлива інформація про пестициди, що використовувалися при вирощуванні сільськогосподарських культур, фумігації приміщень, тари для їх зберігання тощо.

Третя групи – радіонукліди, в Україні вони представлені довгоживучими ізотопами (Сs-137, Sr-90), що знаходяться в глибинному шарі землі, де розташовано коріння, через яке вони біотрансфомуються в рослини, а далі з кормами надходять в організм тварин; потім з продуктами тваринного походження попадають в організм людини.

Четверта група небезпеки – нітрати, що повинні підлягати контролю у рослинних продуктах як відкритого, так і захищеного ґрунту. П‘ята група – N-нітрозоаміни – токсичні речовини, які утворюються під час термічної обробки та зберігання окремих харчових продуктів і продовольчої сировини.

Контролю за вмістом цих сполук повинні підлягати продукти дитячого харчування, продукти, що піддавались копченню та ін.

Шоста група – антибіотики – у залишкових кількостях можуть знаходитися у меді, продуктах тваринного походження, тому визначення їх вмісту там обов‘язкове.

Сьома група – мікотоксини – група токсичних метаболітів, що продукуються мікроскопічними плісеневими грибами. Першочерговому контролю повинні підлягати ті види продукції, які найчастіше забруднюються мікотоксинами (фрукти та овочі, зернові культури та продукти їх переробки).

Восьма група – гормони. У зв‘язку з тим, що гормональні препарати акумулюються переважно в жировій тканині сільськогосподарських тварин, особлива увага повинна бути приділена аналізу тваринних жирів, жирних видів м‘ясопродуктів.

Суттєве занепокоєння викликає також вживання продуктів, що містять ГМО. Хоча питання про їх небезпечність у наукових колах досі дискутується, інформація про вміст ГМ-компонентів повинна бути об‘єктивно та доступною для кожного споживача. Отже, розширення асортименту продуктів в Україні потребує вивчення їх контамінантного складу, його можливого впливу на стан здоров‘я споживачів. Доводиться констатувати, що методологія комплексної оцінки якості, гарантованої безпеки продуктів харчування практично відсутні.

Усе це може мати негативний вплив на здоров‘я людини. Наведені аналітичні дані свідчать про необхідність розробки сучасних підходів до визначення ризиків небезпечності різних груп харчових продуктів та методів їх індикації.

UDC 338.439.4 EUROPEAN STANDARTS IN MEAT PRODUCTUIN

Demy’anenko Yulia Igorevna PhD, Associate Professor Vyshnikina O.V.

Sc.D., Associate Professor Lykholat O.A.

University of customs business and finance Meat as a source of complete proteins is a main product for normal human nutrition. Questions about the use of hormones in meat production are very important in today's time because these drugs can affect human health - in most cases – negatively.

In April 1999, the European Commission published an Opinion of the Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health (SCVPH) on the potential risks to human health from the residues in meat and meat products of hormonally active substances used for growth promotion purposes in cattle, in particular the six hormones, 17-oestradiol, testosterone, zeranol, progesterone, trenbolone acetate and melengestrol acetate [1, 2].

In the European Union there exists a total ban on such use in contrast to the United States of American where the use of some hormones is authorized under strict conditions. In the highly competitive market of meat products the unsolved problem is the systematization of regulatory documents, which should provide the ordering requirements for production, sales and quality assurance and safety of manufactured products for household consumption and exports.

In the EU the treatment of slaughter animals is regulated and frequently controlled in inspection programmers. In the USA testing for compliance of a regulatory maximum residue level in the edible product (muscle, fat, liver or kidney) is the purpose of the inspection program. The EU inspection programs focus on sample materials that are more suitable for testing for banned substances, such as urine and feces or hair, especially if the animals are still on the farm [3].

Comparing the Ukrainian and international standards, it should be noted that there is a difference between Ukrainian and international standards. In the state standards articulated demands for quality and safety for specific groups of products.

International standards are not standards in our understanding because they formulate only methodology for determining the content of certain substances in meat products.

Consequently, the main difference is a different approach to the methodological basis for the creation of the current regulatory documents. In Ukraine an integrated vertical system is used where standards are developed for each classification unit. In international practice a horizontal system of legal acts (directives) is used for a wide range of products which based on the principles of Codex Alimentarius. So, now the quality of the meat is a very important problem for consumers because meat is one of the main foods for a healthy person. Modern manufacturers simply turn it into a potentially dangerous food product for human health. No one admits that today animal hormones, antibiotics and other chemicals that promote the growth and maturation of livestock and poultry are used.

In a comparison of Ukrainian and international quality standards for meat products were found large differences in approaches to the methodological basis for the creation of the current regulatory documents. EU standards require strict compliance with safety and food quality. A country that can not provide tracking of all stages of production will not have access to the European market.

References:

1. Opinion of the Scientific Committee on Veterinary Measures. Pharmacokinetics and biotransformation of 17-oestradiol in humans // http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scv/outcome_en.html

2. Opinion of the Scientific Committee on Veterinary Measures. Effects of sex hormones on reproduction // http://ec.europa.eu/food/fs/sc

3. Hormones in meat: different approaches in the EU and in the USA.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11505585 УДК: 637.56:620.22(075)

НЕОБХОДИМОСТЬ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ В УКРАИНЕ


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА МОЛОКА

–  –  –

Молочная продукция является одним из основных составляющих полноценного рациона питания людей всех возрастных категорий. Особенно оно полезно для детей, беременных, кормящих женщин и людей пожилого возраста. Молоко и молочные продукты вносят разнообразие в питание, улучшают вкус, повышают питательность нашей пищи и имеют огромное диетическое и целебное значение. В литре молока содержится суточная норма жира, кальция и фосфора, необходимая для нормального функционирования организма взрослого человека, а это в свою очередь делает молоко и молочную продукцию чрезвычайно привлекательными в глазах производителей фальсификата.

К сожалению, сейчас в нашей стране большинство молочной продукции подвергается фальсификации. Производители не стыдятся добавлять в эту продукцию жиры растительного происхождения, красители, консерванты и даже антибиотики.

На данный момент стандарты молока в Украине крайне низкие [1].

Отечественный высший и первый сорт - это второй в России, и третийчетвертый - в Европе, к тому же молочные стандарты в Украине допускают уровень загрязнения бактериями и микроорганизмами в несколько раз выше, чем принятые в ЕС, а содержание бактерий в молоке второго сорта может превышать уровень, допустимый в ЕС [2,3]. Это связано с тем, что около 80 % молока производится в личных хозяйствах и относится ко второму сорту.

Разница в стандарте дает дополнительную гривну при продаже молока переработчику. Однако следует учесть один немаловажный факт: в Украине молока высшего и первого сорта практически не существует, поэтому вс молоко, которое производится в Украине, относится ко второму сорту.

Не может не огорчать и тот факт, что из всего количества украинских производителей молока и молочной продукции, лишь треть соответствует требованиям Европейского союза. Ведь, к сожалению, в нашей стране очень много недобросовестных производителей, которые пренебрегают многими стандартами качества и безопасности, в отличие от европейских, которые с высокой степенью ответственности относятся к качеству своей продукции.

Однако следует заметить, что на фоне возможных евроинтеграционных перспектив Украины, уже делаются шаги по продвижению украинской молочной продукции на европейский рынок. Чтобы достичь Европейских показателей, предстоит большая целенаправленная работа в вопросах улучшения технологии доения, первичного охлаждения молока, транспортировки, переработки и обеспечения строгого контроля качества продукции и, в частности, лабораторного контроля, а также путм согласования норм и стандартов. В этом плане необходимо шире использовать опыт, накопленный в передовых странах. Но также следует заметить, что на самом деле повысить качество продукции и сделать ее более безопасной вряд ли получится без усилий со стороны государства. Необходимо принять ряд законов, а также разработать государственные программы по созданию лабораторий, которые будут отслеживать качество продукции.

Список використаних джерел:

1. ДСТУ 3662-97. Молоко та молочні продукти. К.:

Держспоживстандарт, 1997.

2. ГОСТ Р 53430-2009. молоко и продукты переработки молока. - М.:

Стандартинформ, 20010.

3. http://www.milkbranch.ru/publ/view/35.html.

UDC 637.146.33: 637.28 PROPERTIES OF PROBIOTICS IN FOODPages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 18 |
Похожие работы:

«дизельное. Проведена оценка растительного масла и биодизеля как альтернативы нефтяному дизельному топливу. Диметиловый эфир, растительное масло, биодизель, метиловый эфир, смесевые топлива. Grounded the necessity of search of fuels from refurbishable sources, able to replace oil diesel. The estimation of vegetable butter and biotdiesel as alternatives is conducted to the oil fuel-oil. Methoxymethane, vegetable butter, biotdiesel, methyl ether, blenderized fuels. УДК 631.315:629.783...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи ОДЕСА ОНУ УДК 54:378.14(075.8) ББК 24р30я73 М299 Рекомендовано до друку Вченою радою хімічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова. Протокол № 6 від 18 березня 2015 року.Рецензенти: Т. О. Кіосе, кандидат хімічних наук, доцент кафедри неорганічної хімії та хімічної екології ОНУ імені І. І. Мечникова; О. Г....»

«ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2014. № 1(43) УДК 616.438-091.8-003.9:616-001.17:616-092.4 І. В. Гунас, І. В. Дзевульська, Е. В. Черкасов, О. І. Ковальчук Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ НА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ОРГАНІВ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ В статті наведені дані щодо показників...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«УДК 637.142.2 : 542.816 № держреєстрації 0109U002637 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МОЛОКА ТА М’ЯСА 02660, м. Київ-660, вул. М. Раскової, 4а тел. (044)517-17-37, факс (044)517-02-28 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса, д.т.н., академік _Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ про науково-дослідну роботу № 88.09. Дослідити фізико-хімічний склад білково-вуглеводних концентратів, отриманих з молочної сироватки ” (заключний) Заступник директора з наукової...»

«ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2014. № 1(43) 12. Olbe L. Effect of omeprazole on gastric acid secretion and plasma gastrin in man / L. Olbe, C. Cederberg, T. Lind [et al.] // Scand J.Gastroenterology, 1989. – Vol.24 – Р. 27-32. Реферати ВЛИЯНИЕ МЕЛАНИНА НА АКТИВНОСТЬ NOINFLUENCE OF MELANIN ON ACTIVITY OF NO-ERGIC ЭРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗАХ В SYSTEM IN THE SALIVARY GLANDS TISSUES AT THE УСЛОВИЯХ ГИПЕРГАСТРИНЕМИИ HYPERGASTRINEMIA Сухомлин А.А., Непорада К.С., Береговая Т.В....»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Інститут психології та педагогіки Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах студентського наукового товариства Випуск 6 Рівне 2013 Актуальні питання психологічної науки ББК 88 А 43 УДК 159.9 Актуальні питання психологічної науки: Альманах студентського наукового...»

«УКРАЇНА НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ННІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «БІОТЕХНОЛОГІЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ» для студентів зі спеціальностей 7.130501, 8.130501–«Ветеринарна медицина» Київ –2009 УДК 636.082.612.6.089 Викладено індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів...»

«„Світ медицини та біології”, номер 1 2013рік інтактних тварин дозволили встановити параметри animals allowed to set the parameters of the norm of норми поляризаційних властивостей тканин polarization properties of the thyroid and suprarenal щитоподібної та надниркової залоз у щурів. glands tissues in rats. Перспективи подальших досліджень. Перспективним у Prospects of further researches. Perspective in this даному напрямку є вивчення поляризаційної структурності тканин direction is a study of...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»